Detail kolekce

Neslyšící - rychlá sbírka

Veřejná kolekce
8
11
0
Hodnocení kolekce

Anotace

sbírka relevantních materiálů z vyhledávání

Přiřazené štítky

neslyšící speciální vzdělávání
Celkem: 8
O výuce neslyšících
článek z roku 2010
Alternativní komunikace – znaková řeč
Příspěvek se zabývá vytvořením programu na podporu rozvoje komunikačních dovedností mezi slyšícími a neslyšícími žáků, zvýšení informovanosti o problematice sluchového postižení ve specifické cílové skupině žáků předškolního věku. Z roku 2009
Možnosti zvýšení čtenářské gramotnosti u neslyšících žáků
Existuje řada způsobů, jak sluchově postiženým ulehčit práci s tištěným textem a orientaci v něm tak, aby co nejlépe překonali svůj handicap a lépe porozuměli světu kolem sebe a začlenili se do něj. Stačí jim věnovat dostatečnou pozornost. Dokument ke stažení z roku 2007.
Výuka anglického jazyka u těžce sluchově postižených žáků
Článek pojednává o zkušenostech s výukou anglického jazyka u sluchově postižených žáků v základní škole. Rok 2010
Výuka anglického jazyka v 7. ročníku ZŠ pro sluchově postižené žáky
Zkušenosti z prvního roku povinné výuky cizího jazyka v základní škole pro sluchově postižené žáky. Rok 2010.
Práce se sluchově postiženým dítětem integrovaném v prostředí mateřské školy s waldorfským programem
Článek se zabývá integrací sluchově postiženého dítěte do mateřské školy. Vymezuje legislativní rámec integrace. Představuje práci se sluchově postiženým dítětem v mateřské škole s waldorfským programem. Seznamuje s praktickými cvičeními vhodnými pro rozvoj sluchově postiženého dítěte. Rok 2012!!

Komentář může vložit pouze registrovaný uživatel.