Detail kolekce

Dramatická výchova

Veřejná kolekce
9
15
0
Hodnocení kolekce

Anotace

materiály k předmětu Dramatická výchova v ŠVP

Přiřazené štítky

dramatická výchova švp rvp
Celkem: 9
Co je dramatická výchova
stručné představení dramatické výchovy a zároveň slouží jako úvod pro zveřejněné přípravy lekcí tohoto předmětu vyučovaných na 1. i 2. stupni ZŠ
Podíl dramatické výchovy na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
Autor se v příspěvku zabývá vymezením podstaty Dramatické výchovy jako svébytného oboru oblasti Umění a kultura, zamýšlí se nad jejími podobami ve škole a jejím přínosem pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.
Dramatická výchova v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
Příspěvek je zaměřen na pojetí vzdělávacího oboru Dramatická výchova na základní škole.
Dramatická výchova na základní škole praktické
Dramatická výchova slouží k aktivním projevům žáků.
Strach – literární dílo jako předloha pro dramatickou tvorbu na I. stupni
Strach – strukturované drama inspirované literárním dílem Zápisník Norberta Borovičky od Marie Kšajtové určené pro žáky 3. až 5. ročníku a učitele, kteří mají zkušenosti se strukturovaným dramatem a jsou schopni alespoň trochu improvizovat v nečekaných situacích.
Povodně
Toto strukturované drama (dále jen SD) se skládá ze tří bloků – rodina, evakuace a rabování.

Komentář může vložit pouze registrovaný uživatel.