Detail kolekce

Metodické komentáře ke standardům ZV

Veřejná kolekce

AutorAvatarPavlína Hublová

Spoluautor/řiMarkéta Pastorová Lenka Perglová

3
53
0
Hodnocení kolekce

Anotace

Ke Standardům vzdělávacích oborů ZV byly zpracovány metodické komentáře pro: Český jazyk a literatura, Matematiku a její aplikaci, Cizí jazyk (Anglický jazyk), Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk), Doplňující jazykové standardy (Španělský jazyk, Italský jazyk a Ruský jazyk). Úvodní texty a soubory metodických komentářů ke stažení jsou zveřejněny níže.

Přiřazené štítky

standardy standard
Celkem: 3
Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání: Cizí jazyk
Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. Nastavení úrovní úloh vychází z referenčních úrovní uvedených ve Společném evropském referenčním rámci. Součástí Metodických komentářů jsou metodické návody pro práci s úlohami v hodinách.
Metodické komentáře k oboru Matematika a její aplikace
Metodické komentáře popisují vyšší úrovně vědomostí a dovedností žáků než je úroveň uvedená ve Standardech pro základní vzdělávání. Obsahují ilustrativní úlohy a metodické návody, pomáhají učitelům v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Metodické komentáře ke standardům ZV - Český jazyk a literatura
Metodické komentáře obsahují ilustrativní úlohy na úrovni minimální, optimální a excelentní. V úvodu ke každé z jednotlivých složek ČJaL je nejprve věnována pozornost její charakteristice, stěžejním cílům a úkolům. Ilustrativní úlohy a metodické návody mohou pomoci učitelům i v práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Komentář může vložit pouze registrovaný uživatel.