Avatar
Jiří Šperl

Poslední přihlášení 21. 12. 2018

Název školy/instituce
Gymnázium Christiana Dopplera
ModulDUM
7164
0
25. 05. 2011
Prezentace provádí základními informacemi o základní desce počítače. Popisuje funkci základní desky, její základní funkční prvky. Informuje o portech pro připojení externích zařízení.
ModulDUM
2916
0
19. 05. 2011
Informace o základních typech rozhraní osobního počítače.
ModulDUM
2978
0
03. 03. 2011
Základní informace o procesoru CPU. Informace o základních parametrech dnešních procesorů pro osobní počítače. Zástupci procesorů z hlediska jejich historického vývoje.
ModulDUM
3783
0
17. 02. 2011
Základní informace o operační paměti RAM a její funkci. Informace o modulech reprezentujících operační paměť v osobním počítači. Základní vlastnosti operační paměti. Lehký pohled do historie vývoje operačních pamětí. Základní parametry modulu operační paměti.
1
21
0
veřejná
Základní hardware osobního počítače
hardwareosobní počítač
ModulČlánky
14. 12. 2010
Zajímavá je určitě informace o tom, jak to vypadá se školstvím v těch nejúspěšnějších zemích. Tedy Finsku, Šanghaji a dalších. Třeba hodnocení učitelů a následná spoluzodpovědnost za vzdělávání v rámci pedagogickém týmu ve Finsku je překvapivá. Zavedení takového způsobu u nás by jistě řádně pročistilo učitelské řady. A okamžitá reakce v USA? Je prostě americká. Američané se s ničím nepářou. Okamžitě řeší. Možná i bez ohledu na pozdější výsledek. Ale prostě chtějí být nejlepší. A reakce u nás? Mimo jiné i populistický návrh o zrušení státní části maturity. To je jistě vrchol drzosti, který si naši žáci opravdu nezaslouží.
ModulČlánky
07. 12. 2010
Také vidím dost společného s naší současnou školou. Ale ve všech jmenovaných principech reformy vidím jisté rezervy. Mimo jiné v bodě 5. Tedy v dalším vzděláváním učitelů. Na jedné straně je na učitele vyvíjen tlak navštěvovat různá školení (loni jsi nikde nebyl, letos musíš někam jít; toť nařízení nejmenovaného ředitele) a na druhé straně je mnoho školení, kurzů a dalších aktivit nevhodných i špatně připravených (tvrdí kolegové). Mnohdy je to jen tahání peněz ze školského zařízení. Ve finále to na mě působí spíš jako splnění nějakých kvót pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Čím víc budeme mít proškolených učitelů, tím budeme lepší škola. No tudy cesta rozhodně nevede. Naštěstí je čím dál víc učitelů, kteří se samovzdělávají i mimo organizované kurzy a školení. A tom vidím budoucnost. Ve vlastní chuti a aktivitě.
ModulČlánky
30. 11. 2010
Vyčerpávající a výstižné. Nejvíc mě zaujala zpráva v předposledním odstavci. Kolik je v našem školství učitelů s různými tiluly, kteří nejen, že nevyužívají k výuce žádné nebo jen minimum ICT prostředků, ale dokonce nenaučí vůbec nic? Pokud se tedy za výuku nepovažuje předčítání z učebnic a pouštění videa. Já jich u nás na škole tuším docela dost, O to víc mě pobavilo prohlášení vlády, že všem nastupujícím učitelům v roce 2011 zvedne nástupní plat o 5000,- Kč. A za co vlastně? Za titul Mgr.? No možná, že opravdu dokážou víc, než jejich služebně starší kolegové. Těším se na to.
ModulČlánky
23. 11. 2010
Proboha jen ne další "zajímavý" předmět na pedagogických fakultách. Absolvoval jsem jich dost. Třídní učitel může být prostě víc než učitel. A ten učitel to v sobě má a nebo ne. Proč někteří učitelé získávají třídnictví opakovaně a někteří ho nedostávají vůbec? Myslím, že v přístupu ke svým žákům je třeba více porozumění, empatie a třeba i snahy pro ně dělat trochu víc (výlety, kurzy, akce). A to se snad naučit nedá. Jde jen o to si to prostě ve škole užít. A já si to již 18 let užívám.
ModulČlánky
22. 11. 2010
Docela chápu, že Groom svůj článek "Konec webu 2.0 nastane 1. ledna 2013" smazal tak brzo po svém uveřejnění. Těšil bych se například na léta 2013-2016, kdy bude vybavenost společnosti digitálními technologiemi na úrovni 1:1. Tedy zvlášť ve školství. Vize je to krásná. I když je pravdou, že v domácnostech mně to zas tak utopistické nepřipadá. Jen u nás doma (2 dospělí a učitelé k tomu:-) + 2 děti: 2 roky a 5 měsíců) se denně využívají dva notebooky a jeden desktop k tomu. To vše v lokální síti. Mobilní telefony s datovými přenosy a připojením k Internetu jsou samozřejmostí. Na druhou stranu jsem byl potěšen, že se Groom nesnaží být větším vizionářem než je zdrávo. Takže se těším, co bude po roce 2016. Třeba se zase vrátíme ke křídě a učebnici.
ModulČlánky
29. 03. 2010
ECDL považuji pro střední školství jako dobrou volbu. Jen ta finanční stránka může být trochu problém. Chápu, že opravu testu, vydání certifikátu apod. musí někdo zaplatit. Navíc pokud školení ECDL probíhá v rámci volitelných nebo nepovinných předmětů na státní škole, jak to občas bývá, je to trochu v rozporu s "bezplatným" vzděláváním. Ale pořád je to dostupný a jediný certifikát, který umožňuje ověřit kompetence využívání ICT.
ModulČlánky
29. 03. 2010
Zavést ECDL do výuky je super věc. Mám informace od kolegů z různých škol. A funguje to prý náramně. Úspěšní absolventi z řad studentů jsou jistě právem pyšní na certifikát, který získají, a to nejenom na to, jak vypadá. Ale zařadit ECDL jako volitelný předmět, to si dost dobře představit nedokážu. Alespoň u nás na gymnáziu (učím na Karlínském gymnáziu v Praze). Povinně volitelné předměty si studenti vybírají až od třetího ročníku a na případné dvě hodiny ECDL zde jaksi není dotace. Ale jeho zavedení ve formě nepovinného předmětu by bylo řešením. Je zde však otázka jestli by v tomto případě o školení ECDL byl mezi studenty zájem. Přeci jen by šlo o další hodiny ve výuce. Na víceletém gymnáziu je pro ECDL asi větší prostor. Co se týká zavedení alternativ do výuky, jako je např. Open Office, je až s podivem, kolik studentů vůbec neví, že nějaké konkurenční programy MS Office, a dokonce "zadarmo", existují. Pokud se ve dvou třídách prvních ročníků objeví dva žáci, kteří se s tímto balíkem někdy setkali, beru to jako informační úspěch. Takže klidně učme Open Office. Beztak si myslím, že převážná většina domácích uživatelů používá MS Office bez řádné licence. Alespoň tak děti neporušují zákony a nedopouštějí se tak softwarového pirátství. Mnohdy i vědomě. Každopádně díky za inspiraci do dalších let.