Avatar
Mgr. Martina Komsová

Poslední přihlášení 29. 11. 2013

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Gymnázium
ModulDUM
4393
0
28. 11. 2011
Soutěž pro dva týmy na téma starověký Řím. Týmy střídavě odpovídají na otázky, vybírají ze tří možností, vždy je jen jedna správná. Tým s vyšším počtem bodů vítězí.
ModulDUM
5462
0
15. 11. 2011
Soutěž pro 2 týmy na téma starověké Řecko. Žáci si vybírají otázky z 5 témat a 2 variant. Týmy se v odpovědích střídají. Za každou správnou odpověď získá tým 1 bod, tým s vyšším počtem bodů vítězí.
ModulDUM
2984
0
21. 10. 2011
Historická soutěž pro dva týmy na téma Orientální despocie. Týmy si vybírají z 5 témat a dvou variant. V odpovědích se střídají. Tým s větším počtem bodů vítězí.
ModulDUM
9404
0
18. 08. 2011
Tento materiál slouží jako rychlý procvičovací nebo opakovací test z literatury a jazyka.
ModulDUM
10277
0
05. 08. 2011
Prezentace na téma druhy přídavných jmen aktivně zapojuje žáky do výkladu učitele. Je určena především pro práci s interaktivní tabulí, žáci sami doplňují správné tvary slov a píšou je na tabuli. Za každým snímkem s úkolem následuje snímek se správným řešením.
ModulDUM
4210
0
21. 07. 2011
První část prezentace slouží učiteli k výkladu nového učiva o vsuvce. Žáci jsou aktivně zapojeni, sami za pomoci textu mají poznat a pochopit podstatu vsuvky. V druhé části prezentace žáci procvičují vsuvku a další jevy – samostatný větný člen, oslovení, citoslovce. Prezentace se dá využít i na interaktivní tabuli – žáci sami vpisují do textu správná řešení.
ModulDUM
8296
0
19. 07. 2011
Tento materiál slouží jako test, nebo pracovní list pro opakování velkých písmen a neohebných slovních druhů.
ModulDUM
3252
0
01. 07. 2011
Hra Osobnosti novověkých dějin je určena pro 2 týmy, které se pokoušejí za pomoci nápověd uhodnout jména historických osobností. Čím méně nápověd využijí, tím více bodů získají.
ModulDUM
2774
0
01. 07. 2011
Historická soutěž pro 2 týmy. Studenti ze dvou týmů střídavě zkoušejí uhodnout osobnosti středověkých dějin. Mají k dispozici celkem tři nápovědy, čím méně jich využijí, tím více bodů získají.
ModulDUM
4709
0
10. 06. 2011
Krátký literární test na téma Saturnin.
ModulDUM
3664
2
03. 06. 2011
Historická hra pro 2–3 týmy na téma 19.století. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí – Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí – jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.
ModulDUM
3270
0
03. 06. 2011
Historická hra pro 2–3 týmy na téma Novověk. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí – Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí – jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.
ModulDUM
4242
0
03. 06. 2011
Historická hra pro 2–3 týmy na téma Středověk. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí – Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí – jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.
ModulDUM
4850
1
03. 06. 2011
Historická hra pro 2-3 týmy na téma Starověk. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí - Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí - jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.
ModulDUM
4235
0
25. 05. 2011
Prezentace seznamující formou otázek, obrázků a historických faktů s kulturou st. Egypta.
ModulDUM
7024
0
19. 05. 2011
Hra je určena pro 2 týmy, které střídavě hádají významné osobnosti 20. století. Žáci mají k dispozici celkem 4 nápovědy, čím méně nápověd využijí, tím větší počet bodů získají. Tým s větším počtem bodů vítězí.
ModulDUM
9927
0
24. 03. 2011
Tento materiál může sloužit k opakování probraného učiva o zvukové stránce jazyka nebo jako písemný test pro dvě skupiny žáků.
ModulDUM
5610
0
16. 03. 2011
Prezentace má formu historické soutěže. Je určena pro 2 týmy, které střídavě odpovídají na otázky (od pravěku po moderní dobu). Prezentace je doplněna obrázky a fotografiemi. Učitel si může prezentaci podle potřeby upravit, např. přidáním dalších otázek.
ModulDUM
10130
0
28. 02. 2011
Materiál slouží k procvičování nebo opakování učiva o podstatných a přídavných jménech. Je vyhotoven ve 3 variantách, proto je možno ho použít také jako test.
ModulDUM
14298
0
09. 12. 2010
Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy z dějin starověkého Egypta. Prezentace doprovází výklad učitele a formou otázek aktivně zapojuje i žáky. Ti se snaží na otázky odpovídat na základě svých znalostí, eventuálně za pomoci učebnice nebo atlasu.
ModulDUM
5926
0
03. 09. 2010
Prezentace může sloužit k opakování učiva nebo k aktivizaci žáků před nebo během výkladu učitele. Žáci pracují s textem, obrázky, mapou a učebnicí. Odpovídají na otázky, srovnávají uvedené skutečnosti a vyjadřují vlastní názory.
4
0
0
veřejná
Historická hra pro 2–3 týmy. Týmy si vybírají otázky ze tří oblastí – Osobnosti, Letopočty a Pojmy a události. Otázky jsou seřazeny a bodovány dle obtížnosti. Každá otázka nabízí 3 varianty odpovědí – jen jedna je správná. Vítězí tým s nejvyšším počtem bodů.
3
0
0
veřejná
Hra pro 2 týmy, které se snaží na základě nápověd uhodnout historické osobnosti.
2
0
0
veřejná
Prezentace seznamující s hospodářskými, politickými a kulturními dějinami starověkého Egypta. Součástí prezentace jsou i otázky a úkoly, které aktivně zapojují žáky do výkladu učitele.
egyptprezentacehospodářstvípolitikakulturastarověk