Avatar
Mgr. Ilona Kolovská

Poslední přihlášení 03. 10. 2016

O uživateli
V roce 1988 jsem ukončila studium na vysoké škole - Fakultě tělesné výchovy a sportu UK Praha, obor učitelství (tělesná výchova, zeměpis) současně s jednooborovým studiem trenérství – specializace volejbal (diplomovaný trenér). V roce 1988 jsem nastoupila ve funkci učitele na Střední průmyslovou školu strojnickou v Plzni. Od roku 1996 pracuji ve funkci akademického pracovníka na ZČU Fakultě pedagogické v Plzni na katedře tělesné a sportovní výchovy v Plzni. Ve své práci se zaměřuji na didaktiku tělesné výc
Název školy/instituce
ZČU Pedagogická fakulta v Plzni, katedra tělesné výchovy
ModulČlánky
17648
0
07. 11. 2008
Příspěvek se věnuje rozvoji rychlostních schopností. Všechny uvedené činnosti pro stimulaci rychlostních schopností v tomto článku jsou realizovány v praxi a jsou využitelné ve školní tělesné výchově v tréninkovém procesu i v zájmové oblasti. V praktické části jsou uvedeny přiklady cvičení pro stimulaci reakční rychlosti a lokomočních rychlostních schopností.
ModulČlánky
13646
0
07. 11. 2008
Tento příspěvek se věnuje rozvoji rychlostních schopností. Všechny uvedené činnosti pro stimulaci rychlostních schopností v tomto článku jsou realizovány v praxi a jsou využitelné ve školní tělesné výchově v tréninkovém procesu i v zájmové oblasti. V praktické části jsou uvedeny příklady pohybových her, cvičení pro stimulaci speciálních rychlostních schopností (spojené s volejbalovými dovednostmi) a cvičení pro stimulaci rychlosti jednotlivého pohybu (horní končetiny). V závěru textu jsou navržena rychlostních cvičení v několika sériích.
ModulČlánky
8988
0
16. 10. 2008
Variabilní provoz zaměřený na gymnastickou průpravu. Tématem VP se staly netradiční sporty, a tak si žáci prostřednictvím různých gymnastických průpravných cvičení, které již bez problémů zvládají, mohli vyzkoušet průpravu na sporty, se kterými se běžně nesetkají.
ModulČlánky
10274
0
16. 10. 2008
Variabilní provoz zaměřený na rozvoj obratnosti a zdokonalování specifických dovedností. Z žáků se při této vyučovací jednotce TV stávají cestovatelé, kteří procestují jednotlivé světadíly a vyzkoušejí si zde různé aktivity.
ModulČlánky
15016
0
16. 10. 2008
Příspěvek se zabývá sestavováním variabilních provozů a jejich organizací ve vyučovacích jednotkách TV na 1. stupni základních škol. V textu dále naleznete konkrétní příklad variabilního provozu zaměřeného na zdokonalování atletických dovedností.
ModulČlánky
10188
0
16. 10. 2008
Variabilní provoz zaměřený na zdokonalování dovedností pro jednotlivé sportovní hry. Tématem a motivací pro tento variabilní provoz (VP) se stali slavné osobnosti v oblasti sportovních her.
ModulČlánky
8016
0
03. 04. 2008
Příspěvek se zabývá pohybově rekreačními přestávkami, včetně návrhů již v praxi realizovaných pohybových činností, které jsou pro názornost doplněny fotografiemi.