ModulČlánky
10184
0
04. 03. 2009
Žáci na vybraných příkladech poznají, co jsou to předsudky a jaké mohou mít pro náš život negativní důsledky.
ModulČlánky
20057
0
20. 10. 2008
Žáci charakterizují vybrané lidské vlastnosti; posuzují, zda jsou pozitivní nebo negativní, a zamýšlejí se nad tím, jaké důsledky plynou pro člověka, u něhož se určitá vlastnost projevuje. Dále se učí pracovat ve skupině podle stanovených kritérií.
ModulČlánky
21806
0
26. 08. 2008
Článek popisuje projekt, ve kterém žáci pojmenovávají a třídí znaky jara podle zadaných témat, a učí se pracovat ve skupině podle stanovených pravidel.
ModulČlánky
16233
0
30. 06. 2008
Postup, jak zorganizovat pro žáky 1. stupně projekt, v němž si ve dvou výtvarných dílnách zhotoví vánoční ozdoby, kterými ozdobí vánoční stromek ve škole. Text doplňují vybrané ukázky jejich výroby.
ModulČlánky
9845
0
04. 10. 2007
Žáci se seznámí se základy stolování v restauraci a naučí se orientovat v jídelním lístku.
ModulČlánky
15382
0
14. 09. 2007
Žáci se seznámí s pojmem Pyramida výživy a pochopí její význam.