Avatar
Lenka Urbanová

Poslední přihlášení 10. 04. 2021

O uživateli
Jsem hlavní moderátor diskuzních fór na rvp.cz. Starám se, aby komunita žila, aby její členové žili s ní, aby měli všechno, co potřebují. Ozvěte se mi, kdyby něco, nebo klidně i jen tak :-)
Společenská role
Rodič, Jiná, garant diskuzních fór na RVP.cz, hlavní moderátor
Předměty
anglický jazyk, český jazyk
ModulDiskuze
15. 04. 2020
ForumAktuality
- online setkání - středa 22. 4. 2019, 20:00 Zákonná úprava vzdělávání žáků–cizinců. Organizace, které pomohou učiteli při práci. Spolupráce s poradnou, tvorba IVP. Hodnocení žáka–cizince. Pomůcky, publikace a jejich praktické využití. Organizace práce ve třídě. Vzkaz žákyně–cizinky, která už dávno není cizinkou. Diskuse, výměna zkušeností. Lektorka: Mgr. Jana Rohová Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
15. 04. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 22. 4. 2019, 20:00 Nový žák-cizinec v mé třídě Jana Rohová nám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, na koho se lze obrátit pro odbornou pomoc nebo jak zpracovat plán podpory. Cíle setkání: Zákonná úprava vzdělávání žáků–cizinců. Organizace, které mohou učiteli v jeho práci pomoci. Postupy při tvorbě IVP. Pomůcky a publikace, organizace práce ve třídě. Komu je setkání určeno: Setkání je určeno učitelům 1. stupně ZŠ, asistentům pedagoga, učitelům MŠ, rodičům dětí. Program setkání: Zákonná úprava vzdělávání žáků–cizinců. Organizace, které pomohou učiteli při práci. Spolupráce s poradnou, tvorba IVP. Hodnocení žáka–cizince. Pomůcky, publikace a jejich praktické využití. Organizace práce ve třídě. Vzkaz žákyně–cizinky, která už dávno není cizinkou. Diskuse, výměna zkušeností. Setkání je ZDARMA. Lektorka: Mgr. Jana Rohová, učitelka 1. stupně ZŠ FLČ ve Strakonicích. Lektorka je autorkou publikace Nový žák–cizinec v mé třídě a dalších publikací nakl. Raabe a Fortuna Praha. S cizinci pracuje již desátým rokem. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
08. 04. 2020
ForumAktuality
- online setkání - středa 15. 4. 2019, 20:00 Webinář prezentuje pohybové hry a činnosti, které lze realizovat v menších prostorách, například školní třídě či herně. Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti, rychlosti, obratnosti, lokomočních a manipulačních dovedností. Hry a činnosti jsou aplikovatelné v předškolním vzdělávání a také na prvním stupni základní školy či volnočasových institucí. Lektor: Mgr. Michael Novotný Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
08. 04. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 15. 4. 2019, 20:00 Hrajeme si, hýbeme se v mateřské škole A ještě jednou lektor Mgr., Bc. Michael Novotný - tentokrát nám pomůže rozhýbat těla! Těšte se a připravte si cvičební úbory. Anotace setkání: Webinář s názvem Hrajeme si, hýbeme se v mateřské škole" prezentuje pohybové hry a činnosti, které lze realizovat v menších prostorách, například školní třídě či herně. Tyto činnosti jsou zaměřeny na rozvoj fyzické zdatnosti, rychlosti, obratnosti, lokomočních a manipulačních dovedností. Hry a činnosti jsou aplikovatelné v předškolním vzdělávání a také na prvním stupni základní školy či volnočasových institucí. Komu je setkání určeno: Primární cílovou skupinou setkání jsou učitelé MŠ a nižších stupňů vzdělávání na ZŠ. Na své si ale přijdou i lektoři kroužků a volnočasových aktivit, nebo rodiče předškoláků a mladších školáků. Setkání je ZDARMA. Lektor: Mgr. Michael Novotný Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
01. 04. 2020
ForumAktuality
- online setkání - středa 8. 4. 2019, 20:00 Webinář prezentuje nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. Tyto činnosti jsou upraveny tak, aby respektovaly vývojová specifika dětí předškolního a mladšího školního věku. Všechny hry a činnosti jsou prakticky ověřeny. Lektor: Mgr. Michael Novotný Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
01. 04. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 8. 4. 2019, 20:00 Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního věku Mgr., Bc. Michael Novotný nám nabídne nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. A třeba i s rouškou! Anotace setkání: Webinář s názvem Pohybové hry a aktivity v přírodě pro děti předškolního věku prezentuje nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. Tyto činnosti jsou upraveny tak, aby respektovaly vývojová specifika dětí předškolního a mladšího školního věku. Všechny hry a činnosti jsou prakticky ověřeny. Komu je setkání určeno: Primární cílovou skupinou setkání jsou učitelé MŠ a nižších stupňů vzdělávání na ZŠ. Na své si ale přijdou i lektoři kroužků a volnočasových aktivit, nebo rodiče předškoláků a mladších školáků. Setkání je ZDARMA. Lektor: Mgr. Michael Novotný Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
25. 03. 2020
ForumAktuality
v systému inkluzivního vzdělávání - online setkání - středa 1. 4. 2020, 20:00 Poskytování podpůrných opatření pro žáky se specifickými poruchami učení v kontextu aktuální legislativy. Výuka předmětu speciálně pedagogické péče. Reedukační metody a zásady. Plán výuky PSPP v návaznosti na Doporučení ke vzdělávání (Plán reedukační péče). Konkrétní obsah hodiny PSPP. Představení pomůcek a her na podporu pozornosti. Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
25. 03. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 1. 4. 2020, 20:00 Reedukace specifických poruch učení v systému inkluzivního vzdělávání Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám vše vysvětlí a ještě nám ukáže obsah hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Máme se na co těšit! Cíle setkání: Charakteristika podpůrných opatření pro žáky se specifickými poruchami učení. Vysvětlení rozdílu mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí. Seznámení s reedukačními metodami a zásadami. Plán výuky PSPP (Plán reedukační péče) v souladu s Doporučením ke vzdělávání žáka. Představení názorného obsahu hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Komu je setkání určeno: Setkání je určeno školním speciálním pedagogům, učitelům s rozšířenou specializací (vyučujícím předmět speciálně pedagogické péče), školním psychologům, výchovným poradcům, rodičům, učitelům 1. a 2. stupně Setkání je ZDARMA. Program setkání: Poskytování podpůrných opatření pro žáky se specifickými poruchami učení v kontextu aktuální legislativy. Výuka předmětu speciálně pedagogické péče. Reedukační metody a zásady. Plán výuky PSPP v návaznosti na Doporučení ke vzdělávání (Plán reedukační péče). Konkrétní obsah hodiny PSPP. Představení pomůcek a her na podporu pozornosti. Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková – Certifikovaný lektor pro společné vzdělávání, Studovala na MU v Brně – Obor speciální pedagogika pro učitele a Obor Speciální andragogika. Praxe ve školství 27 let na pozicích učitelky MŠ, asistenta pedagoga, učitele na ZŠ, speciálního pedagoga v PPP, odborník na speciální pedagogiku na ČŠI, 11 let školní speciální pedagog, externí vyučující na Ostravské Univerzitě. Lektorská a poradenská činnost v oblastech: Specifické poruchy učení, Speciální pedagogika, Poruchy autistického spektra, Vzdělávání asistentů pedagoga, Školní poradenské pracoviště – kompetence a funkční nastavení spolupráce ve škole, Legislativa v inkluzivním vzdělávání, Vzdělávání nevidomých dětí a žáků. Autorka publikace „Strukturované učení pro žáky s autismem”. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
20. 03. 2020
ForumAktuality
- online setkání - středa 25. 3. 2020, 20:00 Husitství a jeho „druhý život“, pozdější interpretace, husitství jako ikonická událost českých dějin a důležitý příběh národní a státní sebeidentifikace. Práce s aktualizací historické události ve vztahu ke kulturní paměti. Rozvíjení historické a mediální gramotnosti. Lektor: PhDr. Jan Bárta Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
16. 03. 2020
ForumAktuality
- online setkání - pátek 20. 3. 2020, 18:00 náhradní termín Žijeme v turbulentní době, která si žádá naši velkou aktivizaci a rychlé poznávání nových věcí. To je situace, do níž se dostávají naši učitelé, kteří dosud mají s technologiemi jen omezené zkušenosti. Je ale třeba, aby se v jejich využití co nejrychleji zdokonalili a dokázali je aplikovat tak, aby vzdělávání našich žáků nebylo zavřením škol příliš poškozeno. Základní poznatky, které jsou s touto problematikou spojeny, se pokusíme představit v rámci webináře. Lektor: Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D. a jeho hosté Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
16. 03. 2020
ForumOnline setkávání
Čtvrtek 19. 3. 2020, 20:00 Jak na online vzdělávání Anotace setkání: Žijeme v turbulentní době, která si žádá naši velkou aktivizaci a rychlé poznávání nových věcí. To je situace, do níž se dostávají naši učitelé, kteří dosud mají s technologiemi jen omezené zkušenosti. Je ale třeba, aby se v jejich využití co nejrychleji zdokonalili a dokázali je aplikovat tak, aby vzdělávání našich žáků nebylo zavřením škol příliš poškozeno. Základní poznatky, které jsou s touto problematikou spojeny, se pokusíme představit v rámci webináře Metodického portálu RVP.CZ Komu je setkání určeno: Setkání je určeno učitelům všech stupňů vzdělávání, vedoucím pracovníkům ve školství. Setkání je ZDARMA. Lektor: Ing. Bořivoj BRDIČKA, Ph.D. a jeho hosté Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
11. 03. 2020
ForumAktuality
při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků - online setkání - středa 18. 3. 2020, 20:00 Školní poradenské pracoviště a jeho roce při identifikaci nadaných žáků. Charakteristické projevy nadaných žáků. Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost". Možnosti poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy. Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků. Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
11. 03. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 18. 3. 2020, 20:00 Role poradenského pracoviště při nastavení podpůrných opatření u nadaných žáků Jak může pomáhat učiteli poradenské pracoviště při vzdělávání nadaných žáků? Nechte se inspirovat Mgr. et Mgr. Dagmar Viláškovou. Cíle setkání: Školní poradenské pracoviště a jeho roce při identifikaci nadaných žáků Charakteristické projevy nadaných žáků Vysvětlení pojmu „dvojí výjimečnost". Možnosti poskytování podpůrných opatření pro nadané žáky se zaměřením na současné právní úpravy Představení modelových situací vycházejících z praktických zkušeností lektora s akcelerací nadaných žáků Komu je setkání určeno: Setkání je určeno učitelům 1. stupně ZŠ, školním speciálním pedagogů, školním psychologům, výchovným poradcům, rodičům. Setkání je ZDARMA. Program setkání: Charakteristiky nadaných, význam péče o nadané žáky, identifikace nadání. Spolupráce školy se školským poradenským zařízením (ŠPZ). Role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ. Týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním, spolupráce rodiny a školy. Možnosti podpory nadaného žáka. Lektor: Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková - Certifikovaný lektor pro společné vzdělávání, Studovala na MU v Brně - Obor speciální pedagogika pro učitele a Obor Speciální andragogika. Praxe ve školství 27 let na pozicích učitelky MŠ, asistenta pedagoga, učitele na ZŠ, speciálního pedagoga v PPP, odborník na speciální pedagogiku na ČŠI, 11 let školní speciální pedagog, externí vyučující na Ostravské Univerzitě. Lektorská a poradenská činnost v oblastech: Specifické poruchy učení, Speciální pedagogika, Poruchy autistického spektra, Vzdělávání asistentů pedagoga, Školní poradenské pracoviště - kompetence a funkční nastavení spolupráce ve škole, Legislativa v inkluzivním vzdělávání, Vzdělávání nevidomých dětí a žáků. Autorka publikace "Strukturované učení pro žáky s autismem. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
11. 03. 2020
ForumAktuality
ve výuce přírodopisu - online setkání - středa 11. 3. 2020, 20:00 V čem lze spatřovat hlavní potenciál digitálních technologií pro podporu učení žáků v přírodopise na 2. stupni. Konkrétní náměty na činnosti žáků. Uplatnění digitálních technologií při získávání, uchovávání, analýze a sídlení informací v badatelsky orientované výuce přírodopisu. Lektor: Mgr. Jakub Holec, Ph.D. Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
11. 03. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 11. 3. 2020, 20:00 Možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu Mgr. Jakub Holec, Ph.D. doporučí, jak pracovat s informacemi a daty, jak spolupracovat v digitálním prostředí nebo jak tvořit digitální obsah v hodinách přírodopisu na 2. stupni ZŠ. Motto: Pracujeme s informacemi a daty, komunikujeme a spolupracujeme v digitálním prostředí, tvoříme digitální obsah. Webinář se zaměřuje na možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce přírodopisu na 2. stupni základní školy. Cílem je pospat, v čem lze spatřovat hlavní potenciál digitálních technologií pro podporu učení žáků v přírodopise a nabídnout konkrétní náměty na činnosti žáků. Budeme se zabývat možným uplatněním digitálních technologií při získávání, uchovávání, analýze a sídlení informací v badatelsky orientované výuce přírodopisu. To s důrazem na výměnu zkušeností a tipů na smysluplné využívání digitálních technologií ve výuce o přírodě a v přírodě. Komu je setkání určeno: Cílová skupina: učitelé přírodopisu na 2. stupni základních škol, studenti učitelství jako budoucí učitelé, odborní pracovníci vysokých škol, rodiče žáků Setkání je ZDARMA. Lektor: Mgr. Jakub Holec, Ph.D. - pedagog a přírodovědec se zájmem o biologické a geologické vzdělávání, rodič, výzkumník v oblasti teorie tvorby kurikula Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
18. 02. 2020
ForumAktuality
- online setkání - středa 26. 2. 2020, 20:00 Husitství a jeho „druhý život“, pozdější interpretace, husitství jako ikonická událost českých dějin a důležitý příběh národní a státní sebeidentifikace. Práce s aktualizací historické události ve vztahu ke kulturní paměti. Rozvíjení historické a mediální gramotnosti. Lektor: PhDr. Jan Bárta Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
18. 02. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 26. 2. 2020, 20:00 Husitství, „druhý život“ a paměťová výuka dějepisu Jak přistupovat k naší historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? Již podruhé nás PhDr. Jan Bárta provede ukázkovým dějepisným tématem. Cíle setkání: Práce s aktualizací historické události ve vztahu ke kulturní paměti Rozvíjení historické a mediální gramotnosti Program setkání: Seminář se zaměří na téma husitství a jeho „druhý život“, pozdější interpretace, na husitství jako ikonickou událost českých dějin a důležitý příběh národní a státní sebeidentifikace. Na příkladu jednotlivých převyprávění a soudobého vybírání motivů a postav budu prezentovat dílčí aktualizace příběhu od konce 19. století – v období meziválečné ČSR – 2. světové války – po roce 1945/48 – a po roce 1989. Cílem je dosáhnout toho, že žáci si jednak uvědomují konstruovanost historického vyprávění a zároveň dále vnímají i jeho politický rozměr, jako snahu určité zájmové skupiny přesvědčit většinu o určité historické perspektivě. Na uvedeném příkladu husitství vysvětluji ve druhém ročníku vyššího gymnázia základní teze „politiky paměti“, její nástroje, co jsou žádané obsahy a cíle. S tím souvisí i druhé téma přednášky – obecná problematika samotné paměťové výuky dějepisu, jak ji srozumitelným způsobem žákům zprostředkovat, na co upozornit a s jakými úskalími je případně spojena. Komu je setkání určeno: Setkání je určeno vyučujícím dějepisu, mediální výchovy, základů společenských věd na SŠ. Setkání je ZDARMA. Lektor: PhDr. Jan Bárta - učitel dějepisu na gymnáziu Litoměřická (Praha 9, Prosek) a doktorand Ústavu českých dějin FF UK. Učitelská praxe 13 let. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
12. 02. 2020
ForumAktuality
- online setkání - úterý 18. 2. 2020, 20:00 ADHD - vymezení pojmu a medicínské souvislosti. Nemoc, nálepka, nebo daň vývoji společnosti? ADHD z pohledu pedagoga. Jak to vidí rodič? Co prožívá dítě? Kde potřebuje pomoci a podpořit, kde naopak omezit? Vhodné strategie pro pedagogy, rodiče i vychovatele, vedoucí zájmových kroužků, přátele a blízké. Cíl přežít v režimu výhra x výhra. Kde lze hledat podporu a pomoc? Léčit a jak? ADHD jako obraz renesanční bytosti, pokud jej naučíme obtíže přetavit ve zdroj. Lektorka: Mgr. Helena Kumperová Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
12. 02. 2020
ForumOnline setkávání
Úterý 18. 2. 2020, 20:00 ADHD netradičně Dítě, žák, student, dospělý s ADHD je odrazem moderní doby, která nese krizi hodnot, rodiny a stability systému ve všech rovinách. Tato doba je zdrojem půtek, nedorozumění, pocitů selhání, neúčinnosti výchovných opatření, neporozumění sobě samému, ale v druhé řadě je překvapivě velkou studnicí porozumění a neobyčejného lidství, pokud dáme semínku v nitru jedince vyklíčit a vykvést. Co potřebuje, je porozumět sobě, přijmout se a ovládnout se. K tomu, aby to dokázal, potřebuje moudré rodiče, učitele, vychovatele, přátelé a blízké, kteří v něj věří. Cíle setkání: přispět k rozšiřování kompetencí vyučujících, které mohou uplatnit při práci s dítětem, žákem či studentem s ADHD, nabídnout učitelům, asistentům, ale i rodičům, zamyšlení nad potřebami žáků s ADHD, nad možností jeho pedagogického i výchovného ovlivnění a podpory, porozumět sami sobě, vyznat se v tom, co ve mně dítě, žák, či student s ADHD, vyvolává. Jaké jsou moje pocity vycházející z naší interakce, nalézt vlastní strategie k ovlivnění a podpoře jedince s ADHD, resp. vrátit kormidlo samotnému dítěti, či žáku, aby se cítilo odpovědné za své chování, a posilovalo tak pozitivní vzorce chování, stalo se tak členem skupiny bez maladaptivních procesů (šaškování, vyrušování, ...) a nalezlo adekvátní sociální vazby v kolektivu, neposkytnout instantní návod, ale především otevřít pedagogickou diskusi nad syndromem ADHD a nad možnými symptomy (projevy), které mohou diagnózu navozovat, ale kauzálně ji nesplňují. Program: Úvod ADHD vymezení pojmu a medicínské souvislosti. Nemoc, nálepka, nebo daň vývoji společnosti? ADHD z pohledu pedagoga Jak to vidí rodič? Co prožívá dítě? ADHD začarovaný kruh, kde nelze porozumět tomu, co prožívá, pokud sám nejsem stižen stejným osudem Kde potřebuje pomoci a podpořit, kde naopak omezit? Vhodné strategie pro pedagogy, rodiče i vychovatele, vedoucí zájmových kroužků, přátele a blízké Cíl přežít v režimu výhra x výhra Kde lze hledat podporu a pomoc? Léčit a jak? ADHD jako obraz renesanční bytosti, pokud jej naučíme obtíže přetavit ve zdroj Závěr Komu je setkání určeno: Primární cílovou skupinou setkání jsou pedagogové předškolního a školního vzdělávání, rodiče, možná i dospělí s ADHD, kteří hledají různé cesty k tomu, aby upevnili vzájemnou spolupráci a podpořili žáka v reedukačním, či kompenzačním procesu přijetí svých omezení a maximální utilizaci dovedností zpět směrem ke společnosti. Setkání je ale určeno všem, pro něž je problematika vzdělávání zajímavým tématem. Setkání je ZDARMA. Lektorka: Mgr. Helena Kumperová – terapeut, lektor, učitel a kouč. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
05. 02. 2020
ForumAktuality
- online setkání - středa 12. 2. 2020, 20:00 Různé pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Kritéria hodnocení. Hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Lektor: Mgr. Jiří Hruška Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
05. 02. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 12. 2. 2020, 20:00 Formativní hodnocení Seznámíme se s různými pohledy na proces hodnocení dovedností žáků, produktů, které žáci vytvářejí, a procesů, kterými procházejí. Porovnáme hodnocení žáků vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a hodnocení vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, abychom jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Budeme hodnotit s pomocí kritérií hodnocení a zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji klíčových kompetencí. Komu je setkání určeno: učitelům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Setkání je ZDARMA. Lektor: Mgr. Jiří Hruška – učitel, facilitátor, mentor, lektor. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
05. 02. 2020
ForumAktuality
- online setkání - středa 5. 2. 2020 Proč je dobré zařazovat práci ve skupinách, co to přináší žákům a co učiteli. Kde všude se v rámci procesu učení můžeme setkat s prací ve skupinách. Jak se liší skupinová práce a kooperativní učení. Doporučení pro zařazování kooperativních aktivit do vyučování. Lektor: Mgr. Jiří Hruška Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
30. 01. 2020
ForumOnline setkávání
Středa 5. 2. 2020, 20:00 Skupinová práce a kooperativní učení Společně se zamyslíme, proč je dobré zařazovat práci ve skupinách, co to přináší žákům a co učiteli. Vedle toho se zaměříme na to, kde všude se v rámci procesu učení můžeme setkat s prací ve skupinách a jak se liší skupinová práce a kooperativní učení. V druhé části společně pojmenujeme doporučení pro zařazování kooperativních aktivit do vyučování např. jak uspořádat učebnu, jak dělit žáky do skupin, jak nastavit pravidla a role ve skupině, jak nastavit úkol, aby se na něm všichni členové skupiny podíleli a v neposlední míře, jak hodnotit a vyhodnocovat skupinovou práci, tzn. nejen dovednosti žáků, ale i procesy, kterými žáci prošli a produkty, které vytvořili. Komu je setkání určeno: učitelům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií Setkání je ZDARMA. Lektor: Mgr. Jiří Hruška – učitel, facilitátor, mentor, lektor. http://jiri_hruska.sweb.cz Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
10. 12. 2019
ForumAktuality
a problémy učitelů s nadanými žáky - je to problém? - online setkání - středa 18. 12. 2019, 20:00 Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. nabídne popis a rozklíčování některých situací, k nimž by nemuselo ve školách docházet, kdyby učitelé věděli, s jakými vlastnostmi nadaných žáků se mohou setkat a kdyby měli znalosti, jak v takových modelových případech reagovat a postupovat. Lektorka: Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
10. 12. 2019
ForumOnline setkávání
Středa 18. 12. 2019, 20:00 Problémy nadaných žáků s učiteli a problémy učitelů s nadanými žáky - je to problém? Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. nabídne popis a rozklíčování některých situací, k nimž by nemuselo ve školách docházet, kdyby učitelé věděli, s jakými vlastnostmi nadaných žáků se mohou setkat a kdyby měli znalosti, jak v takových modelových případech reagovat a postupovat. Anotace setkání: Nadaní žáci tvoří menšinu žáků v českých školách stejně, jako jinde ve světě. To ale neznamená, že bychom tuto menšinu měli přehlížet, že bychom měli podléhat nesmyslným mýtům, které se k nadaným žákům váží a kterými se mnozí lidé řídí. Bohužel, někdy se k těmto lidem řadí i učitelé. Pak vznikají problémy. Neinformovanost učitelů o nadaných žácích na mnoha školách stále přetrvává, i když se tento stav pozvolna lepší. Je to ovšem běh na dlouhou trať. Přesto by řada vzájemných problémů nastávat nemusela - stačí se navzájem respektovat, tolerovat a hlavně, mít dostatek informací. Webinář nabídne popis a rozklíčování některých situací, k nimž by nemuselo ve školách docházet, kdyby učitelé věděli, s jakými vlastnostmi nadaných žáků se mohou setkat a kdyby měli znalosti, jak v takových modelových případech reagovat a postupovat. Komu je setkání určeno: Setkání je určeno učitelům a učitelkám v základních školách a dalších zařízeních pro školní děti každému, kdo se zajímá o vzdělávání nadaných dětí Setkání je ZDARMA. Lektorka: Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
04. 12. 2019
ForumAktuality
- online setkání - středa 11. 12. 2019, 20:00 Ochutnávka kurzu Školy bez poražených – představení komunikačních dovedností (2. část), díky kterým budou učitelé umět: Věnovat se více učení a výuce než řešení problémům s kázní a kontrolou. Vyrovnávat se s emocemi žáků a řešit náročné situace nebo konflikty. Vést uspokojivě schůzky a jednání s rodiči. Mluvit tak, aby jim druzí naslouchali a naslouchat tak, aby druhým porozuměli. Udržet si dobrý pocit a naplnění z práce učitele („ jak nevyhořet“). Rozpoznat, které dovednosti využít v rozdílných situacích. Lektorka: Mgr. Kateřina Vrtišková Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
04. 12. 2019
ForumOnline setkávání
Středa 11. 12. 2019, 20:00 Škola bez poražených II. Respektující komunikace je pro mě základním stavebním kamenem jakýchkoliv aktivit ve škole a nejen v ní, říká učitelka 1. stupně ZŠ a lektorka kurzu Škola bez poražených Mgr. Kateřina Vrtišková. Cíle setkání: Ochutnávka kurzu Školy bez poražených – představení komunikačních dovedností (2. část), díky kterým budou učitelé umět: Věnovat se více učení a výuce než řešení problémům s kázní a kontrolou Vyrovnávat se s emocemi žáků a řešit náročné situace nebo konflikty Vést uspokojivě schůzky a jednání s rodiči Mluvit tak, aby jim druzí naslouchali a naslouchat tak, aby druhým porozuměli Udržet si dobrý pocit a naplnění z práce učitele („ jak nevyhořet“) Rozpoznat, které dovednosti využít v rozdílných situacích Komu je setkání určeno: Setkání je určeno učitelům všech stupňů škol. Setkání je ZDARMA. Program setkání: Připomenutí základních informací o kurzu a jeho cílech Představení Sedmi dovedností Školy bez poražených Já-sdělení a sebevyjádření Konfrontace Způsoby řešení konfliktu a střetu hodnot Informace o aktuálním kurzu Lektorka: Mgr. Kateřina Vrtišková Učí na 1. stupni podle programu Začít spolu. Upřednostňuje principy pedagogického konstruktivismu, badatelsky orientované vyučování, dílny čtení a psaní, matematiku prof. Hejného, učení venku. Spolupracuje se vzdělávacím centrem Tereza, Učitel naživo, Pomáháme školám k úspěchu, natáčí výuková videa pro učitele. Působí jako externí mentor. Lektoruje semináře Dílna čtení na 1. stupni a Čtení v oborech na 1. stupni. Je certifikovanou lektorkou kurzu T. E. T. Škola bez poražených. Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
04. 12. 2019
ForumAktuality
- online setkání - úterý 10. 12. 2019, 20:00 Jak lze pracovat na různých úrovních předškolního vzdělávání s tématem nestereotypní volby povolání. Možné aktivity a praktické kroky jak na úrovni managementu mateřské školy, tak v přístupu učitelek a učitelů v předškolním vzdělávání. Konkrétní aktivity a materiály pro děti. Příklady dobré praxe z vídeňské mateřské školy v práci s rodiči. Lektorky: Mgr. Lucie Čechovská, Bc. Kristina Kvapilová, Eva Čivrná Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDiskuze
04. 12. 2019
ForumOnline setkávání
Úterý 10. 12. 2019, 20:00 Gender a svobodná volba povolání Jak lze pracovat na různých úrovních předškolního vzdělávání s tématem nestereotypní volby povolání nám řeknou Lucie Čechovská a Kristýna Pešáková. Anotace setkání: Během setkání komplexním způsobem představíme, jak lze pracovat na různých úrovních předškolního vzdělávání s tématem nestereotypní volby povolání. Zaměříme se na možné aktivity a praktické kroky jak na úrovni managementu mateřské školy, tak v přístupu učitelek a učitelů v předškolním vzdělávání. Nabídneme konkrétní aktivity a materiály pro děti a představíme dobrou praxi z vídeňské mateřské školy v práci s rodiči. Komu je setkání určeno: Setkání je určeno učitelům a učitelkám v mateřských školách a dalších zařízeních pro předškolní děti každému, kdo se zajímá o genderově citlivou výchovu a vzdělávání Setkání je ZDARMA. Lektorky: Mgr. Lucie Čechovská, Bc. Kristina Kvapilová, Eva Čivrná Chcete se před webinářem nebo po něm na něco zeptat? Můžete přímo tady. V průběhu webináře budeme dotazy sbírat přímo ve webinářové online místnosti, ale dostane se i na otázky a témata z této diskuze. V digifoliu najdete o webinářích více podrobností! Vstup se otevře 15 minut před začátkem NA VSTUPNÍ STRÁNCE!
ModulDiskuze
27. 11. 2019
ForumAktuality
- online setkání - středa 4. 12. 2019, 20:00 Základní symptomatika ADHD. Možnosti práce s hyperaktivitou a impulzivitou. Oblast speciálně pedagogické intervence a její vliv na mírnění symptomatiky. Vliv rodičů na chování dítěte. Setkání je určeno vyučujícím dětí s ADHD, asistentům pedagoga, kteří působí u žáků s danou diagnózou, a také rodičům těchto dětí Lektor: Mgr. Julius Bittmann Diskuze k setkání. Vstup do online setkání.
ModulDigifolio
18. 04. 2011
Děkuji za pohled, který umožňuje udělat si celkový přehled o veletrhu. Dovolím si připomenout, že skupina Odborné vzdělávání - http://goo.gl/ak1P4 - nabízí další zdroje informací k odbornému vzdělávání.
ModulBlogy
18. 03. 2011
Ano, přesně tak! Jen dodám, že Ludmila se (jako zakladatelka) stala jakousi "správkyní" svého tématu, což je ideální. Oceňujeme, že přemýšlí, jak s tématem pracovat. Její téma je sice široké, ale na druhou stranu zúčastněným dává dostatek prostoru. Dalo by se říci, že oni se mohou sami (kolektivně) rozhodnout, kam chtějí postoupit. Pak by téma mělo pokračování "pojištěné".
ModulDigifolio
02. 03. 2011
Já bych ke kanapíčku prosila ještě to kafčo, co je na první fotografii. Když už relax, tak se vším všudy... Přisedne někdo, klidně i s čajem? PS: Pavli, já Tvůj soukromý kometář také vidím, jen je u něj napsáno, že je soukromý, tak nevím.
ModulDigifolio
27. 02. 2011
Zdá se, že by tento pohled potřeboval aktualizovat... ;-)
ModulBlogy
16. 02. 2011
David Hawiger do fóra přinesl zajímavé téma: Jak být dobrou školou bez jediné interaktivní tabule?: http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=535&t=17255
ModulČlánky
04. 02. 2011
Hojné komentáře! Ráda bych upozornila, že v diskuzním fóru jsme otevřeli nové téma "Proč se stát autorem článků (DUMů)?" - zde: http://diskuze.rvp.cz/vie...55&t=17121
ModulBlogy
05. 01. 2011
Díky, Lenko! To bylo pro mne velmi zajímavé. Británie je moje láska a všechno, o čem jsi psala, je pravda :-) Po řece Cam jsem jela lodí na oběd - pečená brambora na břehu říčky. Anglické mýty jsou mi milé a realita vlastně taky. Jen ten anglista ve mně už trochu zkostnatěl, snad bych se měla zas vydat na cestu za angličtinou, jako ty :-)
ModulBlogy
09. 12. 2010
Díky, Pavlo, za všechno co pro všechny děláš :-) Lenka
ModulBlogy
01. 12. 2010
Děkuji! Mně osobně váš článeček velmi pomohl. Lenka
ModulBlogy
01. 12. 2010
Tento počin velmi vítám! Čtu Spomocníka už roky, mnohokrát mi "spomohl" a teď k němu budu mít blíž :-) Díky! Lenka
ModulBlogy
26. 10. 2010
Paráda! Moc se mi to líbí :-) Lenka
ModulČlánky
22. 09. 2010
Tohle je dost podstatné téma a od Jendy dost závažná otázka! Pánové, my bychom byli velmi rádi, kdybyste tohle téma rozvinuli v diskuzích o ICT gramotnosti zde: http://diskuze.rvp.cz/vie....php?f=479
ModulBlogy
03. 09. 2010
Dobrý den, Petře, za moderátory diskuzí vás vítám "v éteru". Slibujete báječné věci, připravte se na to, že vás budeme na vějičky lákat do diskuzí. Hlavně proto, že vějičky sám nabízíte :-) Lenka
ModulBlogy
15. 07. 2010
Díky, velmi mě tenhle článeček potěšil. Vlastně se dá říci, že i slza ukápla. Ti vám to ale nandali :-) Blahopřeji srdečně! Lenka
ModulDigifolio
08. 07. 2010
Ludmila Kovaříková o "Vizuální gramotnosti a mentálních mapách" píše ZDE.
ModulBlogy
02. 07. 2010
Pane Suchoradský, od chvíle, kdy vyšel tento váš blogový příspěvek, přemýšlím, co vám k tomu povědět, aby to neznělo jako umělohmotná óda. Asi bude nejlepší říci úvodem toto: Když jsem začala pro VÚP pracovat s diskuzemi, točily se naše porady nejen kolem nich, ale kolem všech "komunitních" modulů. Pokud se mluvilo o blozích, bylo často mezi tehdejšími blogy a vaším jménem téměř rovnítko. A tak od té doby váš blog čtu a jsem opravdu ráda. Jste místní matador :-) Jste jeden z těch, kteří nechali na portálu spoustu práce a výraznou stopu. Jste člověk, který má svou práci rád stále, přemýšlí o ní i o svém okolí. Ba co víc - vy své přemýšlení, nápady a zkušenosti dáváte k dispozici dalším kolegům. Systematicky, pečlivě, otevřeně. Stále jdete kupředu. A na to všechno já tedy opravdu slyším a vážím si toho. Pomáháte nám! Navíc myslím, že píšete dobře. Pište, prosím :-) srdečně zdraví Lenka
ModulBlogy
22. 06. 2010
:-D Kdepak šašek, vladař jsi moudrý a spravedlivý :-) Ta šablona se mi líbí. Poradíme se s moderátory a vybereme nějakou magickou krajinu na zkoušku. Moderátoři, Rado starších, nebo kdokoli další, kdybyste měli nápad, co z diskuzí překouzlit takto do Wiki, pošlete mi holuba se zprávou! A dáme se do toho...
ModulBlogy
17. 06. 2010
Děkuji za tip na knížku, Jendo! S MBTI typologií jsem se seznámila už před několika lety a mohu směle říci, že byť jsem do toho nešla s valným očekáváním, nedám na ni teď dopustit. V první řadě mi mnohé objasnila o mně samé. A tak vím, na co si dát pozor a naopak na co se mohu spolehnout. Zároveň mě naučila lépe chápat kolegy, přátele. A přitom je koncept TAK jednoduchý, že pokud rozumíte a máte alespoň střední schopnost empatie, velmi snadno odhadnete typ člověka. Když vás někdo dopálí třeba svým přístupem k práci, trochu se zamyslíte a velmi pravděpodobně vám to bude jasné, včetně toho, jak se k tomu postavíte vy. Pomáhá mi to v práci i v běžném životě. Zatím jsem takto nepohlížela na svého syna, měla jsem dojem, že u dětí s tím mám problém - nejsou tak jednoznačné :-) Tato kniha mi možná pomůže.
ModulBlogy
07. 06. 2010
Je nám to jasné. Přesto doufáme, že odstaveček není mnoho a že dárečky budeme moci rozdat :-) Ovšem zároveň držíme palce do finiše ve školách!
ModulBlogy
18. 05. 2010
Tak ještě Lenka okomentuje a jsou tu všichni :-)
ModulBlogy
17. 05. 2010
Velké gratulace všem, kdo na tom makali! Přeji přiměřenou řiditelnou smršť materiálu. Lenka
ModulBlogy
10. 05. 2010
Všechny tři vychytávky mi připadají moc príma! Krásná práce :-)
ModulBlogy
10. 05. 2010
Krásný příspěvek, díky!
ModulBlogy
07. 05. 2010
Ho hó! Zrovna vy dvě jste ty pravé... :-D
ModulBlogy
02. 04. 2010
Pavla Daniše jsme pozvali proto, abychom s ním nahlédli pod pokličku toho, co dělá (občas vypráví historky jako z amerického filmu, trochu jsem si zapřeháněla), a abychom s ním mohli probrat situace, které ve školách nastávají a které učitelé (a ředitelé) musí řešit a možná ne vždycky vědí jak - zvláště když jde do tuhého, děj graduje, všichni jsou pod tlakem a věci často nejsou čím se zdají být. On totiž chodí do škol, přednáší pro učitele i ve třídách a je citlivý na to, když je něco v nepořádku. Často školám pomáhá řešit případy, které se dotýkají trestněprávní zodpovědnosti, a tam už jde veškeré veselí stranou. Přála bych vám potkat ho, je energie sama. Ale taky v "onlajnu" je poprvé a možná má pocit, že se ocitl v jakémsi zvláštním světě :-)
ModulDigifolio
30. 03. 2010
Těším se, že tu budou přibývat pohledy s podobným obsahem... :-)
ModulČlánky
25. 01. 2010
Rádi vidíme, že vás hodina zaujala! Otevřeli jsme právě diskuzní fórum zde: http://diskuze.rvp.cz/viewforum.php?f=405. Už teď tam máte možnost se ptát vyučující i experta na cokoli, co vás zaujalo. Navíc ve čtvrtek 28.1. v 16:00 budou oba přítomni v online diskuzi.
ModulDigifolio
12. 01. 2010
To je tedy prdlý :D Řekněte mi, milé DIGIFOLIE, kolikrát si za rok (!) lehnete na gauč a relaxujete? Ha? To jsme to dopracovaly - budeme na gauč alespoň dívat :D PS: Jsem zvědavá, kolik komentářů tu uvidíte... první jsem dala jako soukromý. To je tedy jen pro mě?
ModulDigifolio
13. 10. 2009
Tak Tě konečně vítám mezi námi, naše báječná editorko:-))))
ModulBlogy
20. 07. 2009
Už nás tu je více, kupříkladu já tu teď zkouším napsat komentář :-)