Avatar
Mgr. Karla Dokoupilová

Poslední přihlášení 17. 10. 2017

Název školy/instituce
ZŠ a MŠ Bohuňovice
ModulDiskuze
04. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Vážení kolegové a kolegyně, účastníci diskuze, poněkud mě překvapuje, že málokdo se vyjadřuje k tomu, o co jsme žádáni. Připadá mi, že místy tato diskuze směřuje k invektivám jednoho vůči druhému. Má-li mít tato naše činnost smysl, měli bychom se zaobírat tím, co je dáno v úvodu - odpovídat tedy na stanovené otázky. Promiňte mi tuto poznámku.
ModulDiskuze
04. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Pokusím se odpovědět na otázky, které byly nastoleny. Potom připojím i některé další poznámky, které mě napadají, když se tématem zabývám. Odpovědi: 1. Takto navrhované indikátory jsou srozumitelné, ale je pravda, že očekávaných výstupů je více než zde předložených. Záleží, jak budou vypadat ty další. 2. Způsob zpracování standardů je vyhovující (aspoň z mého pohledu). Určitě se ale najde někdo, komu tento způsob vyhovovat nebude. 3. Z toho mála, které jste zde předložili, nelze na 100% stanovit, zda jsou indikátory dostatečně konkrétní. U těch již zpracovaných výstupů jsou indikátory stanoveny poměrně konkrétně a jsem schopná si k nim konkrétní činnost přiřadit. Budu-li chtít doplním si ještě své očekávané výstupy a své vlastní indikátory. 4. Ilustrační úlohy budou určitě funkční. Nic nám nebrání v tom, abychom zařadili cokoli jiného. 5. V současné době si nedovedu představit objektivitu testování elektronickou formou. Nejsem si jistá, zda je každá škola schopna zajistit to, aby byli všichni žáci testování najednou (objektivita). Poznámky: 1. Určitě by bylo dobré předložit i další očekávané výstupy a jejich indikátory. A bavit se také o nich. 2. Některé očekávané výstupy nelze testovat (myslím testy v jakékoli podobě). 3. Zajímalo by mě, zda zavedením indikátorů nebudeme opět směrovat k "biflování předem daných seznamů" ... vysvětlím: očekávaný výstup ČJL-9-2-06 Rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a souvětí. Budou indikátory směřovat k tomu, že žáci budou opět poznávat doplněk, přísudek slovesný a slovesně jmenný, větu příčinnou a účelovou a další? Budeme po nich chtít činnosti, které nebudou ve svém životě nikdy dělat? Nebo budou indikátory směřovat k tomu, abychom je vedli ke správnému užívání větných členů, správnému slovosledu, k sestavování smysluplných sdělení? 4. Očekávané výstupy literární výchovy - ČJL-9-3-07 Uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře. Žák uvádí (to znamená nejnižší úroveň) základní literární směry (které jsou základní?), nikde dál v RVP ZV není stanoveno, které jsou ty základní. Bude tedy v indikátorech přesně stanoveno, které směry jsou základní? V souvislosti s tím mě napadá, nesklouzneme opět k tomu, že se děti budou učit seznamy literárních směrů a spisovatelů bez jakéhokoli osobního prožitku? Čtenářská gramotnost by nás měla směřovat poněkud jinam - vést děti ke vztahu ke psaným textům, prožívat osudy hrdinů knížek, hledat souvislosti knih a každodenního života. Mám obavu, že půjdeme spíš směrem literární historie, ale myslím si, že bychom na základní škole měli děti vést k literární výchově - práci s textem (uznávám, že je to v současné době termín zprofanovaný). Ponechme literární historii až na střední školy. Naučme nejdříve děti s texty pracovat a potom je učme historii. Samozřejmě nejsem proti tomu, abych už na základní škole dětem předkládala poznatky z literární teorie a historie. 5. Ne všechny výstupy lze vždy objektivně testovat (ČJL-9-3-03 Formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby..., 04 Tvoří vlastní literární text...). 5. Chápu stanovené indikátory jako určitou pomoc nám učitelům, abychom věděli, kam máme směřovat, ale na druhé straně bych nechtěla, aby mě omezovaly, a já tak musela přesně podle nich postupovat.
ModulDUM
03. 11. 2013
Myslím, že vůbec nevadí, že se jedná "pouze o faktografii". Nemusíme neustále v hodinách dávat jevy do souvislostí. Někdy je potřeba výuku odlehčit. A tady se v každém případě jedná o zpestření výuky dějepisu. Děkuji za nápad.
ModulBlogy
07. 04. 2012
Smysl to má, ale referát by měl mít smysluplné zadání.
ModulČlánky
18. 12. 2010
Opakuji se, ale nenapadá mě nic jiného. Díky za tento článek. Také mě mediální zájem o výsledky PISSA trochu štval. Dnes 18. prosince o nich už nikdo nemluví, ale před několika dny byly popsány stohy papíru. Vzpomínám si na svá studentská léta, kdy jsme v roce 1989 přibližně v tuto dobu skandovali: "Havel na Hrad!" Já si dovolím (velmi pokorně, ale důrazně a se vší vážností) přidat: "Brdička na MŠMT!"
ModulBlogy
24. 11. 2010
Podobnou situaci jsem zažila před týdnem. Zadala jsem poměrně náročnou práci šesťákům. Na její splnění měli málo času. Aniž bych si to uvědomila, dělala jsem přesně to stejné - chodila mezi nimi, promlouvala s nimi, radila v případě, že požádali o radu. A šest skupin ze sedmi práci zvládlo na poměrně slušné úrovni. Vůbec mi nedošlo, že si nemohu sednout a dělat si svou práci, když žáci mají pracovat.
ModulBlogy
24. 11. 2010
Úžasný nápad! Navíc není náročný na nějaký teoretický úvod. Zajímá mě, jak to v naší šesté třídě dopadne. Věřím, že dobře. Nemusí pršet, stačí, když kape. Moc děkuji.