Avatar
Miroslava Knedlová

Poslední přihlášení 30. 12. 2011

Společenská role
Pedagog, Vedení soukromého předškolního zařízení
Název školy/instituce
Rodinný klub Waldík
Stupeň vzdělávání
Předškolní, Základní, Jazykové
2675
0
23. 06. 2011
Stránky obsahují mnoho gramatických témat (jsou orientovány na výuku jazyka na školách F.L.E. – s rozšířenou výukou jazyka), dále tipy na didaktické postupy, zeměpisné, hospodářské a politické informace o frankofonních zemích, slovní zásobu, témata k maturitě z FJ, přijímací testy na VŠ a další. Stránky jsou z části v českém jazyce, materiály jsou však téměř pouze v jazyce francouzském.
12978
0
08. 06. 2011
Webové stránky Le conjugueur nabízejí uživateli on-line a zdarma přehledné časování všech francouzských sloves. Na titulní stránce je možno okamžitě vyhledávat tvary slovesa ve všech časech a tvarech po zadání infinitivu – včetně příkladů a podnětných poznámek a zajímavostí k danému slovesu. Naopak lze také zadávat tvar slovesa v jakékoli podobě, přičemž uživatel získá infinitiv daného slovesa.
2030
0
07. 02. 2011
Webové stránky dokumentují cesty několika mladých lidí (studentů přírodovědy apod.) po blízkých i vzdálenějších zemích Evropy, do nichž se vydávají za studiem plazů a obojživelníků, ale také hmyzu. Stránky mj. nabízejí odborné články a informace o druzích. Majitelé stránek také disponují knihovnou, z níž zapůjčují zájemcům méně dostupnou literaturu. Prostřednictvím stránek se mohou mladí lidé zapojit do všech nabízených činností.
2711
0
22. 12. 2010
Na uváděných stránkách je k nalezení měsíční periodikum Gymnasion s podtitulem Časopis pro metodu a inspiraci. K inspiraci jsou zde rubriky s články různých odborníků z oblasti zážitkové pedagogiky, v každém čísle vždy na jedno téma, dále inspirativní hry, on-line poradna, téma bezpečnosti a jiné.
3096
0
18. 11. 2010
Stránky Botanické zahrady MU v Brně obsahují informace pro návštěvníky, popis botanických skleníků, venkovní části BZ a pěstovaných rostlin. Dále najdete seznam invazivních rostlin či rozsáhlou fotogalerii. Neleznete zde také informace o pracovních listech, které si lze e-mailem rezervovat pro vyzvednutí během vaší exkurze s žáky.
ModulČlánky
8213
2
01. 06. 2010
Článek je věnován popisu stavu předškolní waldorfské pedagogiky v zahraničí (Francie), přístupu rodičů ke specifickému výchovnému systému a analýze fungování konkrétní WMŠ. Čtenář může text chápat jako čistě informativní, ale také jej využít pro inspiraci či pro srovnání přístupu laiků i odborníků v zahraničí s přístupem, který sám zná z české praxe.