Avatar
PhDr. Kateřina Jančaříková Ph.D.

Poslední přihlášení 27. 10. 2014

O uživateli
Absolvovala jsem ZŠ Na planině (přírodovědně zaměřená třída), gymnázium Botičská v Praze a (v roce 1994) PřF v Praze (obor speciální biologie a ekologie, titul Mgr.). Během gymnaziálního i vysokoškolského studia jsem vedla přírodovědný oddíl, pracovala a učila se v rámci hnutí Brontosaurus (Recyklační skupina, Ekostany na Portě, letní škola na Zvířeticích aj.). Pedagogické zkušenosti mám především z domácího vzdělávání, a to z 1. i z 2. stupně ZŠ, kterému se věnuji více než 12 let, ze zájmové mimoškolní činnosti a ze speciální pedagiky (práce s dětmi s dyllexií, dysfázií, autismem). Hodně jsem si odnesla také z krátkých návštěv škol v zahraničí (v Dánsku a ve Finsku) a z různých odborných konferencí. V roce 2005-2008 jsem se věnovala doktorskému studiu na UK-PedF v Praze (kde mi byly uděleny tituly PhDr. a Ph.D.). Mýma očima je pedagogika zajímavá a okouzlující, i když to asi není pro každého příjemné slyšet a i když to ne každý dospělý dělá vždy tak (po pravdě ani já ne). Díky titulům mohu zaštiťovat ty, kteří se o to pokouší, poskytovat jim rady. V poslední době je to kromě domácího vzdělávání i hnutí za lesní mateřské školy.
Webové stránky
Název školy/instituce
UK-PedF
ModulČlánky
13679
1
01. 02. 2011
Článek stručně představuje teorii rozličných inteligencí Howarda Gardnera a přírodovědnou inteligenci. Diskutuje o postavení dítěte s přírodovědnou inteligencí ve třídě, škole i v rodině. Upozorňuje na problematiku hodnocení a navrhuje dbát na to, aby hodnocení bylo tzv. spravedlivé i k inteligencím (jako je např. portfoliové hodnocení). Upozorňuje na skutečnost, že k rozvíjení přírodovědné inteligence jsou v současnosti nezbytné mimoškolní a zájmové aktivity a představuje některé z nich. Pro učitele je snad nejzajímavější, že poskytuje nástroj k diagnostice přírodovědné inteligence.
ModulDiskuze
09. 06. 2010
ForumVzdělávání pro udržitelný rozvoj
Milá Terezo! Milí přátelé! Jsem ráda, že se to téma diskutuje. A vůbec mi nebude vadit, když odborná veřejnost (nebo i laici) dojdou k jinému závěru. Chtěla jsem být prostě jednou pozitivní... Učím se vážit si toho, co je dobré ... Vidím samozřejmě vše, co by se zlepšit mělo, podobně, jako Vy. A i proto jsem se tomuto tématu věnovala. K. Jančaříková P.S. S doc. RNDr. ing. Hanou Scholleovou, Ph.D. (VŠE) jsme připravili seminář k projektu Alma mater Studiorum Co je ekonomické nemůže být ekologické? Aneb požírají ekonomické principy přírodu, který se věnuje této problematice na rozboru situace a postav z Čechovova Višňového sadu (více http://almamater.pedf.cuni.cz). Je zpracován pro učitele (pro učitele ze Středočeského kraje bude 2 roky probíhat zdarma) a obsahuje řadu pracovních listů. Při psaní a diskusi problematiky jsme objevily dalších 5-12 témat, na jejichž základě je možné problematiku udržitelného rozvoje skvěle vysvětlovat. O prázdninách se chystáme je také sepsat a publikovat. V současné době jednáme s VUP, zda v rámci jeho aktivit (požadujeme tištěnou verzi).
ModulČlánky
8225
6
07. 06. 2010
Článek seznamuje učitele s odbornými východisky a důvody realizace výchovy k udržitelnému rozvoji. Zabývá se tématy jako ekologická krize, stres ekosystému, nosná kapacita prostředí a altruismus. Text tvoří teoretický rámec pro praktický příspěvek „Výchova k trvale udržitelnému rozvoji: Model údolí v lese”, který na tento příspěvek volně navazuje.
ModulČlánky
11274
0
02. 06. 2010
Na modelu lze vysvětlit základní pojmy výchovy k trvale udržitelnému rozvoji. Příspěvek dále nabízí zadání pro samastatnou práci studentů.
ModulČlánky
8807
0
23. 07. 2007
Nový školský zákon i doporučení EU podporují začlenění aktivit a programů zaměřených na rozvoj klíčových kompetencí a podporu kritického myšlení, schopnosti samostatně uvažovat a rozhodovat. Nápad pokusit se aplikovat tyto pokusy do výzkumného pole environmentální výchovy.
ModulČlánky
21258
0
30. 10. 2006
Článek poskytuje informace o domácím vzdělávání, objasňuje a zpřesňuje pojmy s ním spojené, ale především se zabývá portfoliovým hodnocením - jeho formou a významem. Autorka svá tvrzení dokládá svou vlastní několikaletou praxí s domácím vzděláváním vlastních dětí. Součástí článku je i seznam vědeckých prací o domácím vzdělávání v ČR a ukázka konkrétního portfolia žáka 4. ročníku.