Avatar
Hana Košťálová

Poslední přihlášení 04. 11. 2011

Název školy/instituce
Kritické myšlení
ModulČlánky
4898
0
20. 10. 2008
Příspěvek čtenáři nabízí pohled do Otevřené školy v Ohain Belgii, a to především na základní strategie výuky Otevřené školy z hlediska čtení.
ModulČlánky
13923
3
17. 10. 2008
Příspěvek přináší pohled na čtení a čtenářskou gramotnost, nabízí úvahu nad těmito pojmy, rozpracovává sadu základních čtenářských dovedností a poskytuje ukázku jedné z metody hodnocení čtení s porozuměním.
ModulČlánky
5625
0
03. 10. 2007
Příspěvek popisuje začlenění českého jazyka a rozvoje komunikace vůbec do ostatních vyučovacích předmětů.
ModulČlánky
7726
1
27. 07. 2007
Příspěvek je zaměřen na Bloomovu taxonomii a její využití v procesu učení a v úrovních myšlenkových operací.
ModulČlánky
25601
0
29. 07. 2004
Materiál shrnuje práci vzdělavatelů, učitelů a ředitelů škol, kteří se zabývají vývojem školních vzdělávacích programů. Obsahuje řadu praktických rad, jak včleňovat průřezové téma Multikulturní výchovy do školních vzdělávacích programů. Zároveň umožňuje získat jasnou představu o obecném postupu při tvorbě ŠVP. Školní týmy zde naleznou přehledy cílových kompetencí k danému tématu, kritéria hodnocení těchto kompetencí i konkrétní příklady, jak Multikulturní/ Interkulturní výchovu realizovat v jednotlivých vzdělávacích oblastech.