Avatar
Ing. Erika Vangorová

Poslední přihlášení 06. 05. 2011

Název školy/instituce
Kouzelné školy
ModulČlánky
8501
2
11. 04. 2011
Tento příspěvek obsahuje několik námětů na aktivity, které podporují procvičování mluveného projevu v anglickém jazyce hravou formou. Tyto aktivity podporují u dětí rozvoj komunikačních dovedností a poskytují jim radost ze schopnosti komunikovat v cizím jazyce.
ModulČlánky
18639
4
21. 12. 2010
Cílem tohoto příspěvku je pomoci těm, kteří začínají s výukou angličtiny metodou Montessori, vytvořit celoroční plán výuky s jasnými výstupy. Kromě plánu tento článek popisuje také základní strukturu vyučovací hodiny.
ModulDUM
1541
0
15. 12. 2010
Materiál obsahuje hry na procvičení tvarů pravidelných a nepravidelných sloves.
ModulDUM
1521
0
15. 12. 2010
Materiál obsahuje hry na procvičení minulého času pravidelných a nepravidelných sloves.
ModulDUM
2141
0
15. 12. 2010
Materiál obsahuje hry na procvičení anglických nepravidelných sloves.
ModulDUM
3170
2
15. 10. 2010
Materál obsahuje hru na procvičení minulého času pravidelných a nepravidelných sloves.
ModulČlánky
18. 02. 2011
Dobrý den, od "klasické" metody se MM odlišuje asi především tím, že děti se učí vlastním tempem, sami se mohou rozhodnout, jestli se aktivně zapojí na aktivitach, například zpívání. To znamená, že je poměrně běžné, že děti nižšího věku jsou ze začátku jenom "pozorovatelé", mladší děti se učí od starších kamarádů. Důraz je také kladen na podporu "senzitivních" fáz dítěte:např. když je tématem ovoce, součástí výuky je "ochutnávka" ovoce (i se zavřenýma očima), dělení na sladké a kyselé, atd. Součástí výuky je hodně podnětů, pohyb. her a informací z oblasti přírody a okolního světa dětí. Samozřejmě, že se tyto principy dají využít i v "klasické" třídě.