Avatar
Mgr. Jitka Petřeková

Poslední přihlášení 17. 02. 2021

O uživateli
Dlouhodobě se zabývám galerijní a muzejní edukací, dále pak vzděláváním v oblasti památkové péče, kulturního dědictví, umění a designu. Dlouholeté působení v Moravské galerii v Brně mi umožnilo profesní růst na pozici galerijního a muzejního pedagoga. Své inovativní edukační přístupy jsem prezentovala na mnoha konferencích v ČR. Realizovala jsem celou řadu edukačních programů pro školní skupiny, výtvarné dílny pro děti, pro rodiče s dětmi, pro dospělé i pro seniory. Metodicky jsem připravovala interaktivní zóny k výstavním projektům a jsem autorkou několik tvůrčích listů pro děti i dospělé. Do galerie jsem zavedla specializované animační programy pro pedagogy. Realizovala jsem několik ročníků specifických oděvních workshopů pro studenty a renomované oděvní designéry, které se konaly v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici a Jurkovičově vile v Brně. Tyto autorské projekty zaměřené na interpretaci kulturního dědictví prostřednictvím uměleckého řemesla a architektury sloužily jako podpora současného designu a jejich cílem bylo udržet odkaz secese a moderny živý a aktuální. Edukační a kreativní potenciál jsem později zúročila v knižním nakladatelství B4U Publishing (dnes pod Albatros Media) jako knižní redaktorka při autorské koncepci knih pro děti s edukačním potenciálem. Od roku 2015 působím jako lektorka Národního památkového ústavu, Odbor edukace a dalšího vzdělávání při Generálním ředitelství NPÚ v Praze s místem pracoviště ve vile Stiassni v Brně, kde metodicky zajišťuji a koordinuji edukační programy pro školní skupiny. Od roku 2018 působím jako externí pedagog na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vyučuji Kov, objekt a šperk. Zabývám se tvorbou autorského šperku v ucelených kolekcích. Dále se věnuji malbě a okrajově sochařství. Studium: Pedagogické fakulta v Olomouci, obor Učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ. Střední škola uměleckých řemesel v Brně, obor Užitá malba.
Společenská role
Pedagog
Webové stránky
Stupeň vzdělávání
Základní, Gymnázium, Základní umělecké, Odborné, Vysokoškolské
ModulČlánky
16667
0
28. 07. 2015
Aktivita podněcuje žáky k samostatnému navrhování oděvů. Jako motivace posloužila výstava Voliéra No. 1, oděvní silueta v současné české módní tvorbě v Moravské galerii v Brně, na které se žáci seznámili s tvorbou nejtalentovanějších současných oděvních návrhářů.
ModulČlánky
13440
1
21. 07. 2015
Výtvarná dílna pro žáky vychází ze secesních dekorů a propojuje je s oděvní siluetou za využití projekční technologie. Zabývá se interpretací plošných secesních dekorů, jejichž autorem je významný secesní architekt a designér Josef Hoffmann. Do popředí výtvarného námětu se staví forma oděvní siluety vs. dekoru.
ModulČlánky
8134
0
01. 07. 2015
Výtvarná etuda jako součást oděvního workshopu Art of Shorts, který byl určen žákům středních, vyšších i vysokých odborných škol se zaměřením na oděvní design. Výtvarná etuda je interpretací experimentální filmové projekce Františka Týmala na výstavě Setkání uchem jehly v Moravské galerii v Brně. Netradiční metodický přístup poukazuje na propojení volného výtvarného umění, filmu a oděvního designu (výtvarné oděvní tvorby). V závěru článku jsou uvedeny i praktické náměty do výuky, které mohou najít uplatnění v základním uměleckém vzdělávání aj.
ModulČlánky
11801
0
15. 12. 2011
Tvůrčí dílny pro pedagogy v Moravské galerii v Brně jsou přímým a živým dialogem s originály uměleckých děl. Jednotlivá setkávání probíhají u vybraných děl ve stálých expozicích i aktuálních výstavách formou dialogů a výtvarných interpretací a slouží pedagogům jako inspirace v jejich vlastní pedagogické činnosti. Cílem tohoto setkání je konfrontace děl dvou významných představitelek surrealistického období, Emilie Medkové a Toyen.
ModulČlánky
15952
0
05. 10. 2011
Tvůrčí dílny pro pedagogy v Moravské galerii v Brně jsou přímým a živým dialogem s originály uměleckých děl. Jednotlivá setkávání probíhají u vybraných děl ve stálých expozicích i aktuálních výstavách formou dialogů a výtvarných interpretací a slouží pedagogům jako inspirace v jejich vlastní pedagogické činnosti. Pozornost je soustředěna k jednomu obrazu vrcholného kubistického období Emila Filly – Zátiší s mandolínou z roku 1927.
ModulČlánky
11316
0
21. 09. 2011
Tvůrčí dílny pro pedagogy v Moravské galerii v Brně jsou přímým a živým dialogem s originály uměleckých děl. Jednotlivá setkávání probíhají u vybraných děl ve stálých expozicích i aktuálních výstavách formou dialogů a výtvarných interpretací a slouží pedagogům jako inspirace v jejich vlastní pedagogické činnosti. Společným tématem bude sklo a design napříč stoletími. Výtvarnou interpretací se prolnou dvě umělecká díla. Dílo secesního autora Otto Prutschera s dílem současného autora, skláře Františka Víznera.
ModulČlánky
11303
0
16. 09. 2011
Sobotní ateliéry v Moravské galerii v Brně jsou většinou koncipovány k aktuálním výstavám. Děti se zde seznamují s celou výstavou, s jejími hlavními rysy a s vystavenými exponáty především. Výstavy jsou bohatou inspirací pro jejich samostatné výtvarné vyjadřování a rozvoj vizuální paměti a představivosti. V tomto případě se jedná o výstavu Příběhy tisíce a jedné noci – islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně. Výstava představuje řadu artefaktů uměleckého řemesla umění Orientu – zemí Blízkého, Středního a Dálného východu. Konkrétní inspirace pro tvorbu dětí se soustředí na orientální koberce a jejich významovou rovinu, barevnost, zpracování a specifické motivy.
ModulČlánky
11021
0
10. 08. 2011
Moravská galerie v Brně se dlouhodobě věnuje vzdělávacím aktivitám v galerii. Výukové programy v Moravské galerii v Brně jsou připravovány k aktuálním výstavám, stálým expozicím, jednotlivým uměleckým dílům a předmětům uměleckého řemesla a designu, k otázkám vnímání a chápání díla a orientace v oblasti umělecké kultury. Tato setkávání jsou realizována přímo v prostorách výstav nebo v ateliérech. Cílem tohoto setkání je seznámení se s reflexí architektury prostřednictvím specifického projektu a výstavy Made in Villa/Oděvní design inspirovaný architektem Jurkovičem, s renomovanými oděvními designéry v Moravské galerii v Brně, který vznikl u příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruované Jurkovičovy vily v Brně. Jedná se o přímou inspiraci a netradiční transformaci specifické architektury Dušana Jurkoviče do oděvních forem. Projektu se účastnilo sedm významných oděvních návrhářů mladé generace. Pro vystavené oděvy zhotoví nebo navrhnou žáci doplňky, které vycházejí ze základních siluet jednotlivých oděvů nebo vytvoří vlastní návrh oděvu.
ModulČlánky
13296
1
03. 08. 2011
Tvůrčí dílny pro pedagogy v Moravské galerii v Brně jsou přímým a živým dialogem s originály uměleckých děl. Jednotlivá setkávání probíhají u vybraných děl ve stálých expozicích i aktuálních výstavách formou dialogů a výtvarných interpretací a slouží pedagogům jako inspirace pro jejich vlastní pedagogickou činnost. Cílem tohoto setkání je propojení uměleckých děl napříč staletími. Barokní autor Martin Vinazer se nám představuje vedle moderních autorů počátku 20. století, jako jsou Otto Gutfreund a Emil Filla.
ModulČlánky
30. 06. 2010
Františku, skvěle zpracováno! :) jitka petřeková