Avatar
PaedDr. Miluška Karásková

Poslední přihlášení 12. 12. 2016

ModulČlánky
10911
0
01. 09. 2010
Nedílnou součástí úspěšné reformy vzdělání v současnosti je prvek osobní zodpovědnosti za vlastní proces učení se a samostatnosti v přístupu k vlastnímu vzdělání. Tyto kompetence mohou být úspěšně budovány a rozvíjeny využíváním portfolia jako významného nástroje sebehodnocení.