Avatar
Peter Sokol

Poslední přihlášení 27. 04. 2011

O uživateli
Momentálně jsem jeden z takřa tisíce uživatelů dum.rvp.cz... PS: Fotka je dostupná z: http://www.copyrightfreephotos.com/gallery/animals/2/81714604/.
ModulDUM
3574
0
22. 02. 2011
Sada 16 základních otázek a odpovědí určených ke skládání například jako pexeso. Pracovní list je potřeba před použitím rozstříhat. Otázky a odpovědi odpovídají úrovni A1 a jsou vybrány podle testů Young Learners English (YLE).
ModulDUM
5083
1
13. 02. 2008
Všeobecná deklarace lidských práv - preambule
ModulDUM
9264
1
13. 02. 2008
pracovní list na téma lidská práva
ModulDUM
3295
1
22. 01. 2008
Pracovní list s počty obyvatel v Evropě na počátku a vrcholu středověku. Pouze na základě čísel můžou studenti vytvářet hypotézy o populaci v Evropě. Hypotézy lze později ověřovat z různých zdrojů (encyklopedie, učebnice, internet apod.).
ModulDUM
4182
0
22. 01. 2008
Pracovní list s americkou recenzí na film Obecná škola. Úkolem studentů je složit rozstříhané části pracovního listu a přijít na jméno snímku, popřípadě učitel může dávat část po části, kdo dřív přijde na název snímku. Jakékoliv další varianty práce s textem jsou možné.
ModulDUM
4766
3
22. 01. 2008
Pracovní list se čtyřmi autentickými výroky, které Evropané směřovali k původním obyvatelům Ameriky. Výroky je vhodné vystříhat, nalepit na velké (flipové papíry) a nechat studenty jednotlivě komentovat – ideální pro techniku Big Paper.
ModulDUM
3543
0
22. 01. 2008
Krátká PPT prezentace obsahující anglické názvy českých filmů. Úkolem žáků je přijít na původní název. Druhý snímek obsahuje původní názvy.
ModulDUM
09. 10. 2008
Se zájmem jsem si pročetl jednotlivé komentáře a souhlasím s většinou uvedených argumentů všech tři komentujících. Souhlasím tedy s tím, že přírodní vědy potřebují nějaký fundament i s tím, že bychom měli klást větší důraz na dovednosti než izolované znalosti. Je ale nutné si uvědomit, kde tuto "diskusi" vedeme. Digitální učební materiály jsou ze své podstaty dílčí a přispívají k naplnění očekávaných výstupů - nikoli je naplňuji. Pokud by autor tohoto materiálu neučil jinak než pomocí těchto testů, bylo by to na pováženou, každopádně pokud je tento test jen drobnou aktivitou na cestě k naplnění příslušného očekávaného výstupu, myslím, že je to naprosto v pořádku. Dril podle mě k výuce patří, jen nesmí být samoúčelný. Když jsme prezentovali digitální učební materiály, vždy jsme dodávali, že nejsou všespásné - pokud je bude používat učitel, který si stáhne jen tyto testy a nic jiného dělat nebude, jeho výuku to rozhodně nezlepší.
ModulBlogy
19. 09. 2008
Milý Ondřeji, padá na mě trocha nostalgie při tom ohlížení. Taky jsem rád, že jsem mohl v našem dum týmu spolupracovat. Dovolím si přidat ještě jedno číslo a zároveň přání do budoucna. Osobně bych si moc přál, abychom se v budoucnu nezabývali jen počty uveřejněných materiálů – ty jsou důležité, ale pokud se staneme jen nějakým neživým odkladištěm sebelepších materiálů, mohlo by se stát, že zapomeneme na druhý důležitý aspekt našeho portálu. Tím druhým aspektem je vytvoření prostoru pro vzájemné sdílení, jehož součástí jsou hodnocení a komentáře. K dnešnímu dni bylo k učebním materiálům vloženo takřka 150 komentářů. Pokud poroste toto číslo a komentáře budou pomáhat autorům a uživatelům uvědomovat si cíle vzděávání a odpovídat si na otázky proč a jak, pak budeme moct říct, že se podařilo vytvořit skvělý a smyslupný prostor. Opakuji tvou výzvu – Vážení učitelé, prostor Digitálních učebních materiálů je vám plně k dispozici! a dodávám – Vstupte do něj co nejaktivněji. Peter Sokol
ModulDUM
29. 05. 2008
Jsem moc rád, že se nám ve spolupráci s Martinem Šmokem podařilo získat ukázku právě z tohoto interview. Jde o nesmírně silné vyprávění, které má potenciál ukázat hrůzy války a holocaustu na příběhu maldého člověka. Používal jsem jej už dřív ve výuce a doporučuji počítat s tím, že po jeho zhlédnutí budete muset dát žákům prostor, aby vstřebali všechny zážitky - nechte je třeba psát, mluvit ve dvojicích, pak společně reflektovat.
ModulBlogy
22. 04. 2008
Asi bychom neměli lpět na číslech, ta kvalitu nedělají. Stejně se ale těším na další stovku. Ještě dvanáct schválených materiálů a jsme tam. A nejlepší bude, když bude přibývat komentářů – protože mám čím dál víc pocit, že jsou stejně důležité jako samotné materiály. Tak si držme palce, ať máme zajímavé materiály a podnětné komentáře. A ať jich je třeba tři sta.