ModulDiskuze
01. 02. 2011
ForumVýuka ve fiktivní firmě
Souhlasím s předchozími příspěvky. Pro práci ve fiktivní firmě by měl učitel a vedení školy vytvořit podmínky jako v reálné obchodní společnosti. Jedině tak si žáci budou připadat, že vše je takové, jako vidí ve filmu nebu někde ve firmě na exkurzi. Samozřejmě dneska vést podvojné účetnictví v Excelu jde, ale považuji již to za přežitek minulosti. Protože výuka ve fiktivních firmách se má přiblížit reálnému životu a to má učiteli jít prvořadě. Proto by bylo v zájmu školy koupit slušný software. Na trhu je pestrá nabídka ( např. Pohoda, Stereo apd. ) a dnes už není software tak nepřiměřeně drahý.
ModulDiskuze
26. 01. 2011
ForumProfese učitele
Téma pro posledních zhruba třicet let zcela dominantní. A nemyslím si, že by tato situace byla vyjímečná pouze pro Česko. Domnívám se, že to co naznačil Honza Zouhar, ovlivňovalo postavení učitele-muže po celé dvacáté století. Dvě světové války a v Česku komunistický vzdělávací systém. Ten postavení učitele-pedagoga téměř znehodnotil. K tomu všemu podprůměrné platy hlavně v základním školství a všeobecně nízká společenská prestiž. S tímto handicapem není jednoduché ani dvacet let po revoluci bojovat. Ale změny v poslední době vnímám jako pozitivní, i když jdou tak pomalu.
ModulDiskuze
18. 01. 2011
ForumVýuka gramotností
Odborná veřejnost určitě uvítá tuto příručku pro výuku gramotnosti v SOŠ a SOU vzhledem k množství nejrůznějších pochybných společností, které na našem trhu "fungují" v oblasti finančnictví. Je jenom škoda, že už taková publikace tu nebyla dřív?
ModulDiskuze
13. 12. 2010
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Taky se zapojím do diskuse ohledně integrace žáků ze spec. škol. Z předchozích příspěvků je patrné, že moderní trend inkluze ražený posledních několik let se projevuje ve většině příspěvků. Nedomnívám se, že tento trend je správný, už jenom pro komplikovanost zajistit výuku pro všechny žáky v rámci ŠVP. Další zaujímavou otázkou je postavení spec. pedagogů v běžné střední nebo základní škole. Bylo by vhodné, zda-li by se diskuse zúčastnil někdo, kdo má s integrací už konkrétní zkušenosti a na vlastní kůži zažil v rámci jedné třídy práci několika skupin. Ať s pomocí asistentů nebo spec. padagogů.
ModulDiskuze
10. 12. 2010
ForumOstatní témata
Honzo, vítám vás na našich stránkách. K takovým dotazům a k jejich možným řešením má náš portál pomoci ,
ModulDiskuze
09. 12. 2010
ForumOsobnost učitele a dalších pracovníků školy
Dobrý den, téma diskuse mě zaujalo. Za prvé z pohledu oné střední zemědělské školy. Souhlasím s předchozím příspěvkem, že co se asi naučí věkem 16-letý žák s mentální úrovní 4-6 letého dítěte na střední škole? Pokud je to pouze o pocitech, aby byl dotyčný žák zařazen s vrstevníky, když jsou speciální školy v Itálii zrušeny, tak to chápu. Jiná možnost není. Nepředpokládám, že s takovým mentálním postižením je pro něj odborná výuka nějakým přínosem. Třeba se mýlím a máte jiné zkušenosti a byl bych rád, pokud by Jste se o ně s námi podělila! Za druhé z pohledu zrušení speciálních škol v Itálii před 35 lety. Je otázkou proč k tomu došlo. Možná z důvodů finančních nebo že by z důvodů inkluze ( intergrace ), aby se jakkoli postižení žáci cítili lépe ve společnosti s těmi " normálními"? Ale nepředpokládá nikdo, že zrušením speciálních škol, jak je naznačováno o několik příspěvků výše, se žáci s nějakým handicapem, když budou navštěvovat běžné školy, se naučí stejně jako ty "zdravé"? Obecně je to zaujímavé téma a je potřeba o tom v širším měřítku diskutovat. A takový poznatek ze zahraničí určitě diskusi obohatí.
ModulDiskuze
06. 12. 2010
ForumHodnocení žáků a evaluace školy
Publikace známek na internetu? Ano i ne. U dětí mladšího školního věku bych jednoznačně preferoval žákovskou knížku. Je to řešení rychlé a pružné. Rodiče většinou asistují při psaní úkolů nebo je alespoň kontrolují a zároveň nahlédnou do ŽK a podepíší případná sdělení a zapsanou klasifikaci. V ŽK jsou důležitá telefonní čísla, rozvrh, omluvný list.....A také si myslím, že "nahlížení" do ŽK má i určitý psychologický význam pro děti. I ony mají přehled o svých známkách, počítají kolik mají jedniček, dvojek ......, mohou se pochlubit babičce. Známky na internetu jsou příliš abstraktní a odosobněné. Čím jsou děti starší, tím více si umím představit publikování známek na internetu. Na SŠ nevidím problém. V této věkové skupině bych navrhoval zvolit řešení podle typu školy (zřejmě bude stále jiná dostupnost internetu u rodičů studentů gymnázia a u rodičů studentů OU či Praktické školy).
ModulDiskuze
02. 12. 2010
ForumDiskuzní témata z podzimního fóra o standardech
Jsem rád, že podobné články jako v Spomocníkovi ohledně dosažení standardů existují. Ukazuje to cestu kam se např. anglosaské školství ubírá. Pro mě je překvapení, že opouštějí cestu zaškrtávacích testů, když u nás právě touto cestou se snažíme ubírat. Ale myslím, že krátká budoucnost ( po vyhodnocení testů jednotlivých vítězných sdružení v USA ) ukáže, jaké kompetence chceme od žáků požadovat a jakou cestu k dosažení námi nastavených standardů zvolíme.
ModulDiskuze
01. 12. 2010
ForumPrůřezová témata
Co si myslíte o působení medií na naše žáky? Jak jsou žáci médii ovlivňováni? Napište jaké máte zkušenosti s tímto fenoménem moderní doby při výuce a v chování žáků?
ModulDiskuze
22. 11. 2010
ForumTipy do výuky
Souhlasím s Návštěvníkem a s jeho příspěvkem . Zdravím ty učitele, které nebolí překonat úsilí ve výuce vlastního odborného předmětu a nabídnout žákům i něco víc, tj výuku svého předmětu v cizím jazyce. Jistě, co se týká použití cizího jazyka v odborných předmětech, tak jsou na tom nejlépe technické obory - např. strojírenské a dále následují ekonomické obory, kde se používá ustálené spojení definic a obchodních frází. . Pokud máte další zkušenosti, podělte se s nimi o ně se svými kolegy na tomto portále.
ModulDiskuze
18. 11. 2010
ForumDOZVUKY KONFERENCE - Jak technologie pomáhají naplňování cílů vzdělávání
Já si myslím, že by učitelé neměli být fascinování technologií, ale vždy měli mít na paměti, čeho jejím prostřednictvím chtějí dosáhnout.
ModulDiskuze
04. 11. 2010
ForumModul DIGIFOLIO - pomoc, dotazy, nápady
Dobrý den, děkujeme za zájem o prezentaci Vaší školy na našem portálu. Tak, jak uvedla S. Andršová, cestou k uvedení prezentace je Vaše registrace. Na portále odborného vzdělávání se těšíme na prezentaci Vaší školy a na další případné příspěvky k již uvedeným tématům. Další, nová témata se připravují.
ModulDiskuze
01. 11. 2010
ForumVýuka ve fiktivní firmě
Dobrý den, jak tak čtu příspěvky k tomuto tématu, tak mě napadá jedna věc. A to, že právě ve fiktivních firmách lze převést do praxe teoretickou výuku účetnictví a to bez ohledu, zda-li je účetnictví vedeno ručně nebo pomocí software. Jak je to u Vás ve škole ( obchodní akademii )? I když musím říct, že pro praxi je jednodušší, aby školy zakoupily software a ve fiktivních firmách ho v něm vedly. Až žáci školu ukončí, s ničím jiným už se nesetkají. Je otázkou, zda-li není jednodušší vést účetnictví v programu, který škola ( obchodní akdemie ) sama používá pro svůj provoz. Jaký je na to názor?
ModulDiskuze
21. 10. 2010
ForumKLUB
Ahoj Hugo, ty jako čestvý absolvent pedagogické fakulty by jsi měl umět slušně jazyk. Už jsi se na fakultě nebo ve škole setkal s metodou CLIL? Pokud ne podívej se někde u kolegů nebo do literatury. Neměl by jsi chuť to taky zkusit ? Na našem portálu je plno poznatků o výuce metodou CLIL.
ModulDiskuze
04. 10. 2010
ForumArchiv
Ještě k září - REXLEXE :lol: Učitelé s vnějším pozitivním hodnocením jsou schopni chápat sami sebe také pozitivně. Taková podpora osobnost učitele posiluje a umožňuje mu získat sebedůvěru při hodině , pocit úspěšnosti ( samozřejmě v rámci reálných možností ). Tímto je v učitelích pěstováno pozitivní chápání sebe sama a dokáží odolávat tlakům žáků/studentů ve výuce a také lépe a regulérně odolávat různým krátkodobým atraktivním nabídkám… Máte na tuto úvahu jiný názor nebo souhlasíte?
ModulDiskuze
29. 09. 2010
ForumKLUB
Ahoj Hugo, dobře ti rozumím. Myslím si, že znám Tvé pocity. Jako novopečený učitel se jistě těšíš na výuku. Ale na druhou stranu máš strach, jak to před žáky zvládneš Ale neboj se, ty to zvládneš. Za pomoci nás moderátorů, nemusíš mít strach ani trému.
ModulDiskuze
19. 09. 2010
ForumProfese učitele
Domnívám, že praxe předem ne. To je stejná otázka, jako u studenta medicíny. Zda by měl by měl mít praxi v medicínském zařízení, než nastoupí na lékařskou fakultu atd. V průběhu studia samozřejmě. Vladimír moderátor
ModulDiskuze
10. 09. 2010
ForumArchiv
Ahoj všichni v noře! musím se přiznat, je to pro mě nový svět, k netmoderátorství jsem se dostal spíš náhodou a beru to jako zajímavou příležitost pracovat s novými lidmi a tematy. I když tím, že mám za ženu učitelku zabývající se speciálním školstvím, tak jsem obklopen oborem už od svých studenských let... Tak to by bylo při pátku zatím vše. Vladimír
ModulDigifolio
18. 04. 2011
Děkuji za pohled, který umožňuje udělat si celkový přehled o veletrhu. Dovolím si připomenout, že skupina Odborné vzdělávání - http://goo.gl/ak1P4 - nabízí další zdroje informací k odbornému vzdělávání.
ModulČlánky
02. 03. 2011
Článek je nesporně zaujímavý a vede k zamyšlení. Koresponduje s mým tématem "Jak na mediální výchovu?" z loňského roku, jelikož media jsou také technologie, které nás, ale především děti, neustále a stále více, obklopují. Souhlasím s předchozím autorem komentáře, že když už je vývoj ve sledovanosti medií ( TV, PC ...) nazadržitelný, tak se ho snažme alespoň usměrňovat ve prospěchš výuky.
ModulČlánky
21. 12. 2010
Ještě bych se vrátil k předchozím komentářům.Já si myslím, že především úředníci ministerstva školství by se měli tuto zprávu zevrubně prostudovat a poučit se z ní. Převzít především ty prvky, které zlepšují naši několik budovanou reformu školství, protože z výše uvedeného nelze říct, že záměr (RVP, ŠVP, individualizace výuky na jednotl. školách) je jednoznačně špatný. Namísto vytváření komisí, o jejichž práci nikdo nic neví, a je možné, že se ani nikdo nedoví.
ModulČlánky
20. 12. 2010
Děkuji autorovi za tento přínosný článek. Nejde ani tak o samotné výsledky PISA, o nich bylo napsáno v minulých dnech již mnoho, ale především zamyšlení o těch nejlepších, o způsobu jaké metody upatnily, jaké podoby testování ( viz způsob vyplňování testů u státní maturity ), o standartizaci atd. Ze závěrů článku je patrno, jak na hony vzdáleno je těm nejlepším zemím zkracování povinné školní docházky a další nejnovější "trendy" myšlenky typu zrušení státní maturity apod. Doufám, že podněty z tohoto článku a ze závěrů studie OECD proniknou za zdi našich výzkumných ústavů... a hlavně MŠMT.
ModulDUM
15. 12. 2010
Děkuji autorovi za článek do odborného vzdělávání. Myslím, že je to dobrá učební pomůcka-pracovní list pro práci s žáky SOU. Článek je napsán přehledně, srozumitelně, jasně a sleduje výukové cíle učitele. Za moderační tým portálu, bych byl rád, kdyby podobných článků v sekci odborného vzdělávání bylo více.
08. 12. 2010
Musím přiznat tomuto odkazu přehlednost, jasnost a srozumitelnost. V době, kdy různé banky lákají obyvatelstvo mnohdy neodpovědně na své různé produkty, je správné, aby žáci všech stupňů škol věděli o riziku a o nejrůznější škále finančních nástrojů, které nabízejí současné finanční instituce. Proto si myslím, že podobná finanční osvěta, jako na tomto portále je pořebná jako sůl. Vladimír, v.r. moderátor
ModulBlogy
02. 12. 2010
Nápad je to dobrý. Líbí se mně i klíčové kompetence, které získají žáci, kteří se zapojí do této soutěže. Pro žáky je vždy přitažlivější, když získají nějakou konkrétní znalost, která vyplývá z jejich činnosti nebo zkušenosti, než když o tom slyší pouze v médiích. Držím palce, aby soutěž měla ohlas a zapojilo se do ní, co největší množství škol. Vladimír Helešic, moderátor
ModulČlánky
01. 12. 2010
Článek působí dobře a obsahuje klíčové kompetemce, které chce pedagog ve výuce dosáhnout. Ale přesto bych doporučoval spíš než návštěvu ÚP, tak návštěvu banky. V ní by se mohli žáci seznámit s konkrétní nabídkou produktů, požadavcích na ně a případně s jejich zajištěním.
ModulDUM
20. 09. 2010
Výborně, jsem rád, že na našem odborném portálu se objevují odborné články týkající se jednotlivých strojírenských profesí. Byl bych ještě rád, pokud se objevily i články z oblasti CAD/CAM, jako další diskusní příspěvek z oboru a dále poznatky při jeho výuce. Vladimír moderátor