ModulČlánky
18516
0
22. 07. 2011
Čtenáři se dozví, kde a jak se setkávají žáci na 1. stupni ZŠ s prvky logiky, kombinatoriky a statistiky. Jedná se o ukázku z autorčiny diplomové práce na téma „První setkání s logikou, kombinatorikou a statistikou“. V článku najdete také inspiraci do hodin matematiky včetně řešení.
ModulDUM
5083
0
03. 03. 2011
Jedná se o pracovní list na téma lesní živočichové. Děti prochází bludištěm s názvy živočichů, ale mohou vybarvit pouze políčka s lesními živočichy. Tak pomohou mravenci najít cestu do mraveniště. Vhodné i pro mladší žáky, kteří již umí číst. Možno pracovat s atlasy přírody a encyklopediemi. Vhodné zařadit při shrnutí učiva o lese.
ModulDUM
7596
0
18. 01. 2011
Jedná se o pracovní listy komplexního charakteru (matematika, český jazyk) vhodné pro samostatnou i skupinovou práci. Možno rovněž použít v průřezovém tématu myšlení v evropských a globálních souvislostech. Žáci pracují s textem, určují mluvnické kategorie a slovní druhy, pracují s velkými čísly (posloupnost), rýsují obdélník, písemně násobí a dělí apod. Podle možností můžete zpřístupnit dětem informace na internetu či v zeměpisných atlasech a publikacích. Součástí pracovního listu je tabulka s přehledem členských zemí, jejich rozlohou, počtem obyvatel a rokem vstupu do EU.
ModulDUM
14553
1
06. 01. 2011
Soubor 12 matematických úloh, který byl součástí mé diplomové práce "První setkání s logikou, kombinatorikou a statistikou". Lze použít také jednotlivé úlohy pro zpestření hodin matematiky.
ModulDUM
12663
0
23. 12. 2010
Jedná se o pracovní list z českého jazyka s těmito úkoly: práce s textem, čtení, přepis, doplňování správných písmen (velká písmena, párové souhlásky, i/y po měkkých, tvrdých a obojetných souhláskách, ě/je, vzory podstatných jmen, shoda přísudku s podmětem), hledání kořene slova, slova příbuzná, určování slovních druhů, určování mluvnických kategorií u podstatných jmen a sloves, věta jednoduchá / souvětí. Lze použít jako samostatnou práci.
ModulDUM
17615
0
23. 12. 2010
Soubor pracovních listů na procvičování i/y po obojetných souhláskách. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají dvoubarevná oboustranná papírová kolečka, čtverečky apod. (vlastní výroba dětmi anebo např. Nová škola Brno) tak, že, kde by napsali i, dají kolečko modrou barvou nahoru, a kde by napsali y, dají kolečko červenou barvou nahoru. Kontrola probíhá pouze čtyřmi slovy, např. červená, červená, červená, modrá. Žák hned vidí, měl-li řádek správně. Děti za každý správně vyplněný řádek získají bod. Takto procvičené řádky mohou žáci dále vyplnit samostatně.
ModulDUM
21146
0
23. 12. 2010
Jedná se o soubor pracovních listů na procvičování i/y v koncovkách podstatných jmen. Žáci na učitelem vybraný řádek skládají dvoubarevná oboustranná papírová kolečka, čtverečky apod. (vlastní výroba dětmi anebo např. Nová škola Brno) tak, že, kde by napsali i, dají kolečko modrou barvou nahoru, a kde by napsali y, dají kolečko červenou barvou nahoru. Kontrola probíhá pouze čtyřmi slovy, např. červená, červená, červená, modrá. Žák hned vidí, měl-li řádek správně. Děti za každý správně vyplněný řádek získají bod. Takto procvičené řádky mohou žáci dále vyplnit samostatně.
ModulDUM
5711
0
17. 12. 2010
Materiál je určen k samostatné i ke skupinové práci. Jedná se o práci s textem a matematiku dohromady. Úkoly lze použít v rámci projektu o masopustu.
ModulDUM
7654
0
15. 12. 2010
Pracovní list z českého jazyka a matematiky s tematikou olympijských her. Obsahuje úkoly na pravopis, určování mluvnických kategorií, hledání skladebních dvojic, hledání kořene slova ad., matematický část se věnuje práci s římskými číslicemi, písemnému počítání, slovním úlohám, délce úseček, konstrukci kružnic atd. V závěru žáky čeká jedna dobrovolná kombinatorická úloha. Protože pracovní list vznikl v roce 2010, je nutné vždy před použitím zkontorolovat aktuální rok a pořadí aktuálních olympijských her. Pracovní list lze použít jako samostatnou i skupinovou práci.
ModulDUM
27. 05. 2011
Pěkný materiál! Po vyzkoušení musím ale dodat, že řešení obsahuje chyby. V úkolu 12 jste zapomněla přičíst tu jedenáctičlenou skupinu, tj. družstev je celkem 24. U úkolu 13 je špatný výsledek u bílého sukna (je to 8,4), tím pádem je špatně i celkový součet a cena. Ale aspoň si procvičí počty i vyučující:-)