Avatar
Petr Hopfinger

Poslední přihlášení 25. 02. 2017

Společenská role
Pedagog, Vedení školy
Název školy/instituce
Nový PORG
Stupeň vzdělávání
Základní, Gymnázium
ModulDiskuze
13. 12. 2012
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Myslím, že to dobře shrnuje Tomáš Feřtek: http://fertek.blog.respekt.ihned.cz/c1- ... h-zlepsuji
ModulDUM
1744
1
17. 05. 2012
Menší aktivita pro úvodní hodinu k Číně. Vyučující rozstříhá kartičky a žáci potom řadí hesla ke správným významům.
ModulDUM
1774
0
11. 04. 2012
Pracovní list přibližuje vývoj populace Česka od roku 1965 do současnosti. Žáci pracují se statistickými údaji, grafy a textem Stanislava Komárka.
ModulDUM
2322
9
06. 04. 2012
Pracovní list přibližuje životopis zakladatele firmy Baťa a jeho vliv na meziválečné Československo.
ModulDUM
2529
0
04. 04. 2012
Pracovní list vychází z cestopisu Antonia Pigafetty popisující první cestu kolem světa.
ModulDUM
1357
0
02. 04. 2012
Pracovní list popisuje dopad Fordu model T na automobilismus, vznik masové produkce a pásové výroby.
2536
0
15. 11. 2011
Při příležitosti překročení hranice 7 miliard obyvatel světa zveřejnil server BBC zajímavou stránku věnovanou této problematice. Nabízí řadu pohledů na vývoj populace, možnost zjistit dle data narození své pořadí v současné i historické populaci. Přínosná je i záložka se sedmi příběhy z celého světa.
3144
0
06. 10. 2011
Po dobu zavření Národního muzea nabízí tato instituce alespoň virtuální prohlídku svých expozic. Konkrétně se jedná o prohlídku hlavní budovy, dalších objektů NM (Náprstkovo muzeum, Vítkov...) a výstavy Staré pověsti české.
ModulDUM
5635
0
16. 08. 2011
Pracovní list věnující se interpretaci událostí z doby železné, které vedly až k nálezu kosterních pozůstatků pod Býčí skalou.
ModulDUM
5726
0
16. 08. 2011
Pracovní list porovnávající z několika úhlů pohledu život ve starověkém Římě a Evropě raného středověku. Vhodné zařadit jako vstupní aktivitu ke středověku, informace k Římu by žáci měli doplnit na základě svých znalostí, o raném středověku potom z přiloženého textu.
1792
0
31. 05. 2011
Zajímavá mapová aplikace porovnávající podle několika kritérií jednotlivé čínské provincie se státy světa, které jsou provincii v daném ohledu nejbližší.
ModulDUM
3762
0
25. 05. 2011
Pracovní list tvoří převážně text popisující příčiny, průběh a dopady neolitické revoluce. Na základě tohoto textu vypracovávají studenti swot anylýzu celého fenoménu a řeší další úkoly
ModulDUM
1787
0
19. 05. 2011
Materiál je tvořen podklady pro přípravu diskuse pěti skupin. Každá dostane text Zdroj I (pro všechny stejný) a Zdroj II (pro každou skupinu jedinečný). Na základě těchto materiálů si skupina připraví podklady pro diskusi, ve které bude obhajovat, že důvodem rozpadu Říma je příčina uvedená v záhlaví Zdroje II. Organizace následující diskuse již závisí na každém vyučujícím.
ModulDUM
3243
0
14. 04. 2011
Pracovní list přibližující pomocí dvou textů charakter a důvody pádu těchto dvou amerických říší. Na texty navazují otázky.
ModulDUM
2828
1
13. 04. 2011
Pracovní list přibližující vzestup a úpadek Mínójské Kréty. Na text navazují otázky.
ModulDUM
2788
0
08. 04. 2011
Pracovní list přibližující na půdorysu sporu krále Václava IV. a Jana z Jenštejna celkovou krizi společnosti na přelomu 14. a 15. století a zrod mučedníka Jana Nepomuckého.
ModulDUM
2909
3
05. 04. 2011
Pracovní list obsahující text – vyprávění středověkého poddaného o jeho životních radostech, starostech a dějinách každodennosti. Na text navazují otázky.
2746
0
04. 03. 2011
Velmi zajímavý projekt ČT z ranku docu-soap mapující a částečně i vytvářející příběhy převážně romské třídy 2. B v jedné z brněnských škol. Web obsahuje kromě jednotlivých dílů seriálu i řadu zajímavých bonusů. Seriál nás zavede nejen do třídy, ale přiblíží i sociální zázemí dětí.
1743
0
03. 01. 2011
Antropologický slovník byl vytvořen kolektivem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pod vedením prof. Maliny. Obsahuje na 20 tisíc kvalitně zpracovaných rozsáhlých hesel ze všech oblastí lidské činnosti.
2258
0
21. 10. 2010
Paměť národa přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupňuje badatelům i široké veřejnosti pomocí individuálních svědectví pamětníků významné události dějin 20. století. V současnosti jsou v digitálním pamětnickém archivu Paměť národa zpřístupněny vzpomínky několika set pamětníků. Základ archivu tvoří sbírka sdružení Post Bellum, která je budována od roku 2001. Jde o záznamy vzpomínek veteránů druhé světové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let a let pozdějších, duchovních, disidentů. Vedle toho jsou publikována svědectví funkcionářů výkonné moci - agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů a dalších.
2502
0
15. 10. 2010
Stránka se sbírkou zajímavých optických iluzí řazených do několika kategorií. Pro přehrávání animovaných iluzí jsou potřeba přehrávače Quicktime nebo Flash, některé animace jsou ve formátu PNG obrázků.
ModulDUM
2410
0
13. 09. 2010
Materiál nabízející možnost práce s primárním pramenem, konkrétně úryvky z farní kroniky vztahujícími se ke vzniku ČSR.
2049
0
09. 09. 2010
Stránky českého hydrometeorologického ústavu poskytují množství obecných i konkrétních informací z oblastí meteorologie a klimatologie, hydrologie či ochrany ovzduší.
ModulDUM
2760
0
08. 09. 2010
Text porovnávající konzervativní a liberální myšlení doplněný několika úkoly.
2298
0
27. 08. 2010
Službu Odevzdej.cz připravuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity. Má za úkol porovnat odevzdávané práce s těmi již publikovanými a „visícími” na webu a pomáhat tak odhalovat plagiátorství.
1633
0
27. 08. 2010
Internetová verze časopisu Dějiny a současnost. Volně přístupná je část aktuálního čísla i přehledně tříděného archivu.
1109
0
26. 08. 2010
Stránka je součástí projektu Pew Research Center (http://pewresearch.org/). V této sekci je možné nalézt výsledky průzkumů veřejného mínění v 55 zemích celého světa.
2154
0
12. 08. 2010
Stránky občanského sdružení Antikomplex přibližují a reflektují německé dějiny v Česku. Seznamují s jednotlivými projekty tohoto sdružení (Tragická místa paměti jednoho regionu, Vzduchoplavec Kráčmera, Krajina za školou aj.). Asi nejznámějším výstupem je kniha a výstava Zmizelé Sudety přibližující proměny krajiny.
1858
0
12. 08. 2010
Stránky projektu "Zmizelí sousedé". Židovské muzeum v Praze nabízí mladým lidem a školám možnost zapojit se do projektu prostřednictvím pátrání po lidech, kteří z jejich okolí zmizeli zejména v období II. světové války.
2156
0
05. 08. 2010
Praktická aplikace, pomocí které lze zjistit informace o libovolném pozemku či stavbě v Česku.
ModulBlogy
23. 12. 2012
Dobrý den, já myslím, že už dostaly. Publikoval jsem zde na portálu link http://odkazy.rvp.cz/odkaz/z/2557/KOLIK-VYDAJI-RODINY-VE-SVETE-TYDNE-ZA-POTRAVINY.html před více jak dvěma lety. Ale rád si Váš článek v KL přečtu a porovnám jej s tím, jak s fotografiemi pracuji sám.  
ModulBlogy
07. 12. 2012
Tak já osobně doufám, že se nikdy nedožiju (je mi 34 let) toho, že bych v zeměpise měl učit o nutnosti ,,jíst méně masa, aby se snížil počet hladovějících.´´  To je přece velmi problematický aktivismus, který do škol nepatří. Rovnice ušetřené potraviny v Česku = nasycené děti v Africe je zavádějící. Nechci tu opakovat fakta, která zná každý zeměpisář – potravinovou krizi např. v Indii nevyřešilo vegetariánství v Evropě, ale Zelená revoluce na místě. Pokud chce Evropa pomoci, tak spíše tím, že omezí (nejen) zemědělský protekcionismus (Francie zářným příkladem) a nechá proudit africké zboží na své pulty. O problematice biopaliv už píše pan Sárkozi. Otázka také je, nakolik máme věřit údajům o výživě v rozvojových zemích. Jak jsou tato data získávána v prostředí, kde často funguje samozásobitelství a šedá ekonomika? Jinak podobné dokumenty do zeměpisu určitě patří, ale spíše jako podklady pro kritické uvažování, než pro ,,změnu stravovacích návyků.´´ Obecně si myslím, že by v těchto oblastech měl být učitel opatrný a spíše podávat fakta, než na studenty přenášet své předsudky a představy o dobru pro svět.  
ModulBlogy
29. 09. 2012
Neskutečná nevzdělanost učitelů či nezájem o cokoliv mi přijde jako velmi, velmi nepatřičný popis reality. Každý samozřejmě vidíme jen určitý segment školství. Já se již nějaký čas pohybuji v prostředí, kde učí na jedné škole čeští a zahraniční učitelé (Open Gate, Nový PORG). Vzájemné srovnání vychází velmi lichotivě pro ty tuzemské. Oni jsou jednoznačně ti tvořivější, samostatnější, schopní uvažovat i mimo rozsah učebnice. O všeobecném rozhledu už vůbec nehovořím. To, co čeští učitelé nemají je metodologická podpora, kvalitní učebnice, dobrá didaktika na fakultách. Žádný zahraniční učitel, kteréjo jsem měl možnost poznat by si nikdy nedělal tolik příprav ,,na koleně´´.
ModulDUM
12. 06. 2012
Velmi dobré, použitelné. Díky
ModulDUM
17. 04. 2012
Tradičně dobrý Zicha. Jen v procovním listu v otázce D ná být v zadání asi 35 slov a ne 35 vět, ne?
ModulDUM
16. 04. 2012
Paní Petrů, evidentně něco jiného než Vy. Definice takovýchto pojmů je samozřejmě široká, ale představuji si zhruba toto: sociální inženýr je ten, kdo chce konstruovat a řídit lidské životy, kdo za pomoci zákonů a nařízení „vyrábí“ lidskou společnost, kdo ví lépe, než sami „obyčejní lidé“, jak mají žít a své představy jim vnucuje (převzato z jednoho článku Tomáše Feřtka). A ano, myslím si, že toto Baťa provozoval. Pro podporu svého stanoviska si dovolím (kromě toho, co je v prac. listu) citovat Pavla Kosatíka (České snění str. 207-210), kde píše o Baťovi následující ,,Podnikatelský triumf v něm vzbudil pocit, že podobný styl myšlení, jaký se mu vyplatil při budování továrny, lze uplatnit také na zbytek světa. Všichni lidé v každém okamžiku svých životů by si podle něj měli počínat stejně účelně, jako dělník, který u pásu dělá boty. Měli by se lépe… Hlavní překážku rozvoje státu viděl v zaostalosti dopravní sítě… měla by se postavit magistrála z Chebu do Jasiny… vláda měla zorganizovat pracovní tábory, řízené vojáky přibližně ve stylu Todtovy organizace, která budovala německou autobahn. Gottland jsem samozřejmě četl, vždyť z této knihy přebírám podstatnou část textu o Baťovi.
ModulDUM
12. 04. 2012
Dobrý den, se zařazením kultur předkolumbové Ameriky mezi starověké státy se myslím (s trochou zjednodušení) dá souhlasit. Tedy pokud přistoupíme na to, že starověké civilizace vymezíme nejen časově, ale především charakterem fungování. Podobný přístup nabízí třeba kniha Velké civilizace (kultura a společnost starověku), kterou vydalo Argo v roce 2006. Ta do této kategorie řadí vedle tradiční Indie, Číny, Mezopotámie a Egypta i civilizace Mezoameriky nebo Velké Zimbabwe na jihu Afriky. Mně osobně je tento přístup blízký, rozbíjí trochu představu o tom, že se světové regiony vyvíjely v podobném tempu. Jinak mohu všem dějepisářům doporučit knihu  Enlivening Secondary History. 40 classroom activities for teachers and pupils, kterou pan Anýž cituje.
ModulDUM
09. 04. 2012
Dobrý den, díky za reakce. K otázce pana Sotoláře: myslím, že se odpovědět dá. Text uvádí informace o obratu až do roku 1954 (předposlední odstavec). A současnost myslím studenti znají. Firma nezachytila nástup nových trendů a vyklidila pole značkám jako Adidas či Nike. K otázce paní Petrů - náročnost je samozřejmě relativní, ale podle mne by deváťáci (tedy ti které jsem učil) nebyli schopni např. odhalit Baťovo sociální inženýrství (otázka c) či viděl paralely s Fordem (otázky a, b).
ModulDUM
05. 04. 2011
Nerozumím hodnocení portálu. Za co byly uděleny 4 hvězdičky? Na úvod je necitovaný text z wikipedie, včetně hyperlinkových prokliků. To je záměr?
ModulDUM
02. 03. 2011
Prezentaci považuji za zdařilou. Není to jen mechanické přenesení faktografie na slidy, ale dobře přibližuje důvody krize i její možná řešení. Za sebe a své žáky autorovi děkuji.
ModulDUM
26. 01. 2011
Musím říci, že komentáře pana Melichara čtu stále raději, ač to nebývá svěrákovské pohlazení po duši. Zpočátku jsem je vnímal spíše jako osobní útoky na autory. S přibývajícím časem však musím ocenit jeho soustavnou aktivitu. Škoda, že na jeho příspěvky autoři tak málo reagují. Se svou aprobací (dě-ze) nedovedu posoudit oprávněnost jeho komentářů. Myslím, že i ostatním oborům by takovýto ,,politicky nekorektní´´ řezník slušel. Nebo se problematické DUMy objevují jen v chemii? Panu Melicharovi bych přeci jen doporučil zapojení do recenzentského týmu - dělal by to samé a ještě by ho za to platili...
07. 11. 2010
Díky Petře za hodnotný odkaz. Obecně souhlasím s tím co napsala paní Sláviková. Na řadě pracovišť (třeba u nás na Novém PORGu:-)) se už ale myslím v doporučeném duchu pracuje. Primárně musí iniciativa vzejít ze strany ředitelů a učitelů.
ModulDUM
25. 10. 2010
Má takovéto materiály cenu na portálu uveřejňovat? Didaktický přínos považuji za nulový.
ModulDUM
06. 10. 2010
Možná by byl raději vojákem... Škoda, že pracovní list neobsahuje nějakou ukázku z knihy O. Urbana, která císaře a jeho dobu přibližuje velmi poutavě.
ModulDUM
22. 09. 2010
Tradičně dobré. Jako všechny DUMy tohoto autora
ModulDUM
11. 06. 2010
Na slidech 7 -10 nic nevidím...
ModulDUM
19. 05. 2010
U Krkonoš to odkazuje na chybný slide (nebo je možná neumím najít), jinak je to pěkná prezentace
ModulDUM
19. 05. 2010
No uvidíme, jak to s Řeckem a eurem bude. Jinak můj komentář rozhodně neberte jako útok na svou práci (Řekové kreativním účetnictvím ošálili nejen pedagogy), ale spíše povzdechnutí, jak nám zeměpisářům rychle zastarávají materiály.
ModulDUM
18. 05. 2010
Dumy by měly být lehce nadčasové, přesto nechápu, jak se v prezentaci uveřejněné na konci března může objevit následující věta: ,,Za několik posledních let se ekonomika stabilně zlepšovala tím, jak vláda zpřísňovala rozpočtovou politiku v přípravě na vstup Řecka do Evropské unie.´´
ModulDUM
17. 05. 2010
Myslím si, že materiál pojmenovaný Pád carismu by měl začínat dříve než vstupem Ruska do války. Měl by také alespoň částečně objasnit důvody zaostalosti Ruska. To bych považoval za důležitější, než informace a carské rodině a Rasputinovi.
ModulDUM
06. 05. 2010
Materiál je zajímavý, ale pro podobné potřeby mi přijde lépe použitelná školní statistická ročenka na stránkách českého statistického úřadu
ModulDUM
12. 02. 2010
Zajímavá myšlenka. Větší smysl by ale podle mého názoru dávala, kdyby developerský projekt probíhal v reálnějším prostředím, tj. s omezeními ze stran města apod...
ModulDUM
28. 01. 2010
Dobrý den. Myslím, že tento materiál není DUMem. Formou neodpovídá zadání, viz manuál pro autory. Např. druhá část chronologicky popisující průběh dvou hodin.
ModulDUM
27. 01. 2010
Myslím, že citovaná Nohavicova píseň je pro použití ve výce ideální i celá. Možná však spíše na gymnáziu. Jinak pěkný materiál.
ModulČlánky
23. 01. 2010
souhlas s panem Horalkem
ModulDUM
22. 01. 2010
Je to ve starém ppt (nový má přípony pptx) mě to pod Vistami běhá bez problémů.
ModulDUM
14. 12. 2009
Nevím, jestli je ideální popisovat problémy soužití na příkladě virtuálních zemí a virtuálních náboženství. Proč nepoužít konkrétní příklady? Současné Švýcarsko se přímo nabízí.
ModulDUM
21. 08. 2009
Velmi podařené a promyšlené.
ModulDUM
10. 06. 2009
Dobrý den, máte pravdu. Logické to není. Tím, že jsem čerpal informace z anglické knihy jsem jaksi bez rozmýšlení přepsal i aglické názvy. Díky za upozornění.