Avatar
Mgr. Lenka Tomancová

Poslední přihlášení 26. 01. 2012

Název školy/instituce
Jubilejní Masarykova základní škola
ModulDUM
8761
2
24. 08. 2010
Pracovní listy k sedmidennímu projektu, ve kterém se žáci seznámí s tradicemi a zvyky jednotlivých dnů pašijového týdne.
ModulDUM
4872
0
18. 11. 2009
Pracovní list, který obsahuje opakování učiva matematiky - odčítání, slovní úlohy a učivo českého jazyka - druhy vět, počet slov.
ModulDUM
5434
0
18. 11. 2009
Pracovní listy k týdennímu projektu, ve kterém žáci všemi smysly poznávají zeleninu. Prolínají se v nich úkoly z ČJ, M a PRV. Formou křížovky, doplňovaček a jiných úkolů se žáci dovídají nové informace o zelenině.
ModulDUM
7221
1
25. 09. 2009
Pracovní list pro prvňáčky obsahující porovnávání, sčítání, odčítání a slovní úlohy s podzimními motivy.
ModulDUM
10545
0
26. 08. 2009
Pracovní listy k týdennímu projektu, ve kterém žáci na vlastní kůži zakusí život pravěkých lovců, život v pravěkých chýších, výrobu nářadí, jeskynní malby a lov mamuta. Přitom si zopakují učivo matematiky, českého jazyka a vlastivědy.
ModulČlánky
11554
0
13. 05. 2008
Došel vám dopisní papír? Nemáte co na sebe? Vypnuli proud a nemáte čím svítit? Zazvoňte u Kutilů! Poradí vám!
ModulDUM
12806
2
31. 03. 2008
Týdenní projekt.Žáci zjišťují formou kvízů, křížovek a jiných úkolů jména významých spisovatelů a další zajímavé informace o nich.
ModulDUM
11422
2
25. 03. 2008
První díl celoročního projektu pro 5. třídu zaměřený na ekologickou výchovu. Vždy jeden týden v měsíci je věnován určitému tématu (ekologie, odpad, voda, vzduch...). Projekt je zaměřen na pozitivní vztah žáků k životnímu prostředí a jeho ochraně. V rámci projektových aktivit si žáci osvojují nové vědomosti a dovednosti.