ModulDiskuze
15. 12. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Platové poměry na konkrétní škole se řídí vnitřním platovým předpisem (Platový řád). Uvádíte, že hodiny máte v úvazku - jedná se tedy o hodiny přímé vyučovací povinnosti a ty jsou placeny stejně jako další hodiny přímé vyučovací povinnosti, které jako vyučující máte. Pokud tato odpověď nedostačuje, tak doporučuji využít konzultačního centra a v dotazu podrobněji specifikovat dotaz, aby bylo možné zjistit konkrétní odpověď.
ModulDiskuze
14. 10. 2016
ForumPrůvodce RVP PV
Vítáme Vás v diskuzním vláknu k tématu Plány IVP a PLPP. Slouží ke sdílení zkušeností s tvorbou a naplňováním IVP a PLPP. Máte možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a nemáte v tuto chvíli vlastní příspěvek, radu či náhled, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP PV - vstup Plány IVP a PLPP (v Průvodci upraveným RVP PV)
ModulDiskuze
14. 10. 2016
ForumPrůvodce RVP PV
Vítáme Vás v diskuzním vláknu k tématu Úpravy ŠVP. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností s úpravami ŠVP v souladu s upraveným RVP PV. Máte zde možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a nemáte v tuto chvíli vlastní příspěvek, radu či náhled, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP PV - vstup Úpravy ŠVP (v Průvodci upraveným RVP PV)
ModulDiskuze
14. 10. 2016
ForumPrůvodce RVP PV
Vítáme Vás v diskuzním vláknu k tématu Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním dětí se SVP. Můžete zde diskutovat o tom, jak upravujete své ŠVP, podmínky pro vzdělávání těchto dětí, a jak probíhá vlastní vzdělávací činnost s dětmi se SVP. Máte možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a nemáte v tuto chvíli vlastní příspěvek, radu či náhled, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP PV - vstup Plány IVP a PLPP (v Průvodci upraveným RVP PV) Specifika práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (v Průvodci upraveným RVP PV)
ModulDiskuze
14. 10. 2016
ForumPrůvodce RVP PV
Vítáme Vás v diskuzním vláknu k tématu Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných. Zde můžete diskutovat, jak se projevila úprava RVP PV v úpravách Vašeho ŠVP, sdílet konkrétní situace a možnosti řešení pro identifikaci nadání i vlastní práci s dětmi s nadaným chováním. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a nemáte v tuto chvíli vlastní příspěvek, radu či náhled, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP PV - vstup Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných
ModulDiskuze
14. 10. 2016
ForumPrůvodce RVP PV
Vítáme Vás v diskuzním vláknu k tématu Dvouletí v MŠ. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním dětí mladších tří let. Protože v mnohých mateřských školách již máte zkušenost s dětmi mladšími tří let, můžete zde již nyní sdílet dosavadní zkušenosti se zapracováním do ŠVP, s úpravou podmínek pro vzdělávání, režimu dne a dalšími změnami při přijetí dětí mladších tří let, případně se inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. V tuto chvíli je připravována úprava RVP PV s ohledem na vzdělávání dětí od dvou do tří let (do konce roku 2016). Po přijetí této úpravy bude doplněn také Průvodce upraveným RVP PV. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a nemáte v tuto chvíli vlastní příspěvek, radu či náhled, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP PV - vstup Úpravy ŠVP (v Průvodci upraveným RVP PV)
ModulDiskuze
14. 10. 2016
ForumPrůvodce RVP PV
Vítáme Vás v diskuzním vláknu k tématu Povinný poslední rok v MŠ. Cílem zavedení povinného posledního roku předškolního vzdělávání je umožnit všem dětem získat základní sociální dovednosti před vstupem do základní školy. Tato povinnost nemá vliv na cíle předškolního vzdělávání. Cíle, kompetence i očekávané výstupy předškolního vzdělávání zůstávají zachovány. Co Vás v této souvislosti zajímá? Jak se připravuje vaše MŠ? Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a nemáte v tuto chvíli vlastní příspěvek, radu či náhled, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP PV - vstup Úpravy ŠVP (v Průvodci upraveným RVP PV)
ModulDiskuze
14. 10. 2016
ForumPrůvodce RVP PV
Připravili jsme pro Vás Průvodce upraveným RVP PV. Jedná se o postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení. Je určen všem učitelům z mateřských škol, vedení a dalším pedagogickým pracovníkům mateřských škol. Hlavní částí průvodce je vlastní obsah upraveného RVP PV s vyznačenými změnami. Dále průvodce obsahuje komentáře, užitečné odkazy a doporučení k jednotlivým kapitolám RVP PV, objasňuje specifika pro předškolní vzdělávání s ohledem na potřeby a možnosti dětí (včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami). Pokud nahlédnete na stránku Obsah RVP PV, vlevo na obrazovce je uveden text upraveného RVP PV se zvýrazněním změn. Vpravo na obrazovce je připravena navigace k procházení jednotlivých částí a komentáře k úpravám RVP PV, které mají objasnit důvod úpravy a její dopad do práce mateřské školy a do ŠVP. Na stránce Úpravy ŠVP jsou popsána doporučení pro úpravu ŠVP s ohledem na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), dětí nadaných a dětí od dvou do tří let. Stránka Plány IVP a PLPP obsahuje více informací k tvorbě plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Najdete zde šablony obou formulářů ke stažení. Průvodce by vám měl: 1) umožnit získat celkový přehled o úpravách RVP PV, získat základní informace ke vzdělávání dětí se SVP, nalézt k úpravám RVP PV vysvětlující a doplňující informace, provést případné odpovídající úpravy ŠVP, získat podklady pro tvorbu IVP a PLPP, pokládat konkrétní dotazy související s úpravou ŠVP, s tvorbou PLPP nebo IVP a se vzděláváním dětí se SVP, diskutovat o úpravách ŠVP a o tvorbě PLPP a IVP, inspirovat se vzájemně svými zkušenostmi. 2) doporučit postup při případných úpravách ŠVP, způsob tvorby PLPP a IVP. 3) poskytnout doporučení pro vzdělávání dětí se SVP, odkazy na další informace související s upravenými částmi RVP PV, text upraveného RVP PV ke stažení v aktuální podobě nebo se zvýrazněnými změnami. Toto diskuzní fórum slouží především k výměně názorů a zkušeností se vzděláváním dětí se SVP a dětí nadaných a také s tím, jak upravujete své ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Chceme nabídnout možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Pokud pouze nahlížíte a nemáte v tuto chvíli vlastní příspěvek, radu či náhled, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším vhodná řešení odměňte hvězdičkami. Prosíme, oficiální dotazy směrujte raději na Konzultační centrum, dostanete komplexnější odpověď. Pokud se chcete poradit s kolegy z jiných škol, pak je diskuze ideálním způsobem, jak to udělat. Doporučujeme vám se nejprve seznámit s Průvodcem a projít si jeho jednotlivé části. Je vhodné začít na úvodní stránce Průvodce upraveným RVP PV.
ModulDiskuze
30. 08. 2016
ForumVýuka podle ŠVP
ŠVP je závazné pro výuku, proto i hodinové dotace uvedené v ŠVP jsou závazné. Z tohoto důvodu bylo na mnoha školeních doporučováno tyto časové dotace do ŠVP neuvádět, ale využít ŠVP jako podkladu pro tvorbu tématického plánu - časového rozvržení výuky apod. Ten je interní dokumentem školy a je možné v něm provádět změny tak, aby bylo dosaženo všeho, co ŠVP předepisuje.
ModulDiskuze
30. 08. 2016
ForumVýuka podle ŠVP
Pro vzdělávání je závazné ŠVP. Rozsah RVP je závazný pro tvorbu ŠVP. Z tohoto důvodu vypuštění určitých částí obsahu má vliv na "vzdělávací dráhu" daných žáků. Je otázkou jak výraznou. Bude-li se jednat o vypuštění "nějakých rozšiřujících podrobností", tak půjde zřejmě o vliv malý. Obecně doporučuji zvážit, co Vás vede ke změně ŠVP. Je to nutnost vycházející z určitých problémů (například dlouhotrvající špatné výsledky vzhledem k náročnosti ŠVP apod.)? - pak by asi bylo podle závažnosti těchto problémů vhodné provést změnu co nejdříve. Nebo se jedná o změnu koncepce výuky, ale tu by bylo vhodné, buď projednat se všemi dotčenými (viz zákon) nebo je raději zavádět od prvního ročníku.
ModulDiskuze
29. 08. 2016
ForumVýuka podle ŠVP
Odpovědět nelze jednoznačně. Záleží na rozsahu a obsahu změn. Obecně je vhodné vyučovat žáky podle ŠVP, které bylo platné od zahájení vzdělávání na daném stupni, nebo škole. Změny, které by mohly platit i v průběhu studia, by neměly narušit "vzdělávací dráhu" - tedy nemělo by se stát, že žák něčeho nedosáhne (něco se "nedozví"). Při jejich zavedení v průběhu studia by mělo platit, že jsou důsledkem nějakého problému, nebo nutné proměny v obsahu vzdělávání. Pokud se jedná o změny, které by plynuly ze změny koncepce, tak by bylo vhodné, aby tyto změny platily až pro nově nastupující. Rozhodně je nutné zajistit, aby žáci a jejich zákonní zástupci nebyli kráceni ve svých právech daných školským zákonem v paragrafu 21: "...vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání...". Shrnuto: záleží na rozsahu a obsahu změn.
ModulDiskuze
22. 06. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Dobrý den, kdo bude mít za úkol podle nového sestavovat PLPP pro žáky s poruchami učení? Třídní učitel nebo výchovný poradce? Pravidla tvorby PLPP jsou plně v kompetenci školy. V Průvodci upraveným RVP ZV v části věnované Úpravám ŠVP je uvedeno, v které části ŠVP by pravidla tvorby měla být popsána. Je tedy zcela na zvážení Vaší konkrétní situace, kterou alternativu budete považovat za vhodnější.
ModulDiskuze
08. 04. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Dobrý večer, chci se zeptat, zda mají být minimální výstupy z nového RVP zapracovány do našeho ŠVP. Děkuji V RVP ZV nejsou minimální výstupy. K očekávaným výstupům jsou doplněny minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů. Tyto minimální doporučené úrovně slouží k úpravě výstupů z ŠVP do IVP. Z těchto důvodů neslouží minimální doporučené úrovně jako podklad pro tvorbu ŠVP. Shrnuto se tedy dá odpovědět: minimální doporučené úrovně nemusí být zapracovány do Vašeho ŠVP. Doplnění 2.5.po vydání infobalíčku MŠMT: Zapracování minimální doporučené úrovně do ŠVP je jednou ze tří možností jak v ŠVP zmínit tyto úrovně.
ModulDiskuze
29. 02. 2016
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
V textu RVP ZV je napsáno: "Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV1). Všechna průřezová témata však nemusejí být zastoupena v každém ročníku. V průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace stanovuje ŠVP." Pokud je ŠVP jen pro první stupeň, musí tedy obsahovat všechna průřezová témata, ale nemusí obsahovat všechny tematické okruhy. Při práci v InspIS ŠVP je možné kdykoliv kliknutím na Dokument ŠVP mezi Akcemi vyvolat možnost exportu například do MS Word a vše si prohlédnout. Podobně i osnovy je možné tisknout kliknutím na možnost Vygenerovat dokument na stránce daného předmětu (úplně dole) a nebo jen daného ročníku - opět úplně dole Vygenerovat dokument. Doufám, že jsem Vám odpověděl.
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Úpravy ŠVP. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Úpravy ŠVP (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Plány IVP a PLPP. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Plány IVP a PLPP (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Jazyk a jazyková komunikace. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Jazyk a jazyková komunikace (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Matematika a její aplikace. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Matematika a její aplikace (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Informační a komunikační technologie. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Informační a komunikační technologie (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Člověk a jeho svět. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Člověk a jeho svět (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Člověk a společnost. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Člověk a společnost (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Člověk a příroda. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Člověk a příroda (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Umění a kultura. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Umění a kultura (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Člověk a zdraví. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Člověk a zdraví (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Vítáme vás v diskuzním vláknu k tématu Člověk a svět práce. Slouží ke sdílení názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Máte tady možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Oficiální dotazy směrujte raději do Konzultačního centra, kde na ně budou odpovídat odborní pracovníci NÚV. Pokud se chcete ptát na názor ostatních učitelů, pak jste tu správně. Abyste mohli vkládat příspěvky, musíte být zaregistrovaní. Příspěvek přidáte kliknutím na tlačítko Odpovědět. Prosíme, jestli pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším užitečné příspěvky odměňte hvězdičkami. Odkazy: Průvodce upraveným RVP ZV - vstup Člověk a svět práce (v Průvodci upraveným RVP ZV)
ModulDiskuze
24. 02. 2016
ForumPrůvodce upraveným RVP ZV
Připravili jsme Průvodce upraveným RVP ZV. Jedná se o postupně doplňovaný a rozšiřovaný soubor námětů a doporučení. Je určen všem učitelům ze základních škol a víceletých gymnázií, vedení škol a koordinátorům ŠVP těchto škol. Průvodce je rozdělen na dvě části: 1. část, ve které jsou zveřejněny upravené kapitoly RVP ZV, komentáře k nim a doporučení pro vzdělávání žáků s LMP 2. část, ve které jsou zařazeny doporučení pro vzdělávání žáků a doporučené postupy při úpravách ŠVP, při tvorbě plánu pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů. Měl by vám: 1) umožnit získat celkový přehled o úpravách RVP ZV, získat základní infromace ke vzdělávání žáků s LMP, nalézt k úpravám RVP ZV vysvětlující a doplňující informace, provést případné odpovídající úpravy ŠVP, získat podklady pro tvorbu plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP), pokládat konkrétní dotazy související s úpravou ŠVP, s tvorbou PLPP nebo IVP a s výukou, diskutovat o úpravách ŠVP a o tvorbě PLPP a IVP, inspirovat se vzájemně svými zkušenostmi. 2) doporučit postup při případných úpravách ŠVP, způsob tvorby PLPP a IVP. 3) poskytnout náměty a vzorové příklady pro úpravy ŠVP, doporučení pro vzdělávání žáků s LMP v jednotlivých vzdělávacích oborech a jejich tématech, vzorové příklady pro tvorbu PLPP a IVP, odkazy na další informace související s upravenými částmi RVP ZV Toto diskuzní fórum slouží především k výměně názorů a zkušeností se vzděláváním žáků s SVP a nadaných žáků a také s tím, jak upravujete svá ŠVP a vytváříte PLPP nebo IVP. Chceme nabídnout možnost poradit se, inspirovat a také získat zpětnou vazbu od ostatních. Pokud pouze nahlížíte a ostatním nepřispějete svou radou či náhledem, napište alespoň, že se vám něco líbí, nebo přinejmenším vhodná řešení odměňte hvězdičkami. Prosíme, oficiální dotazy směrujte raději na Konzultační centrum, dostanete komplexnější odpověď. Pokud se chcete poradit s kolegy z jiných škol, pak je diskuze ideálním způsobem, jak to udělat. Doporučujeme vám se nejprve seznámit s Průvodcem a projít si jeho jednotlivé části. Začít je vhodné na úvodní stránce Průvodce upraveným RVP ZV.
ModulDiskuze
07. 04. 2014
ForumNáměty na PŘÍPADNÉ úpravy RVP
Součástí RVP ZV je Příloha 2 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV – LMP). RVP ZV - LMP respektuje sníženou úroveň rozumových schopností žáků, jejich fyzické a pracovní možnosti a předpoklady. Tento vzdělávací program umožňuje naplňovat ve vzdělávání žáků s LMP stejných cílů, jaké jsou uvedeny v RVP ZV, ale za podmínek uplatňování přístupů, metod a forem odpovídajících vývojovým a osobnostním specifikům žáků. Důraz je kladen na rozvíjení sociálních a komunikačních kompetencí a na vytváření praktických dovedností. Základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením je nejčastěji realizováno formou skupinové integrace či v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (základní škola praktická). Část žáků s LMP je vzdělávána formou individuální integrace na běžných školách. V současné době jsou shromažďovány z dostupných informačních zdrojů všechny hlavní náměty pro práci na případných úpravách RVP ZV – LMP. S hlavními tématy námětů na úpravy RVP ZV - LMP se budete následně moct na Metodickém portále seznámit. - Domníváte se, že témata předložená v diskuzi pro RVP ZV jsou aktuální i pro RVP ZV – LMP? - Jaké téma vy osobně považujete pro oblast vzdělávání žáku s lehkým mentálním postižením za nejvíce aktuální? - Jaká část vzdělávacího programu RVP ZV – LMP by podle vašich zkušeností mohla vyžadovat případné úpravy? Budeme rádi, pokud se vyjádříte k těmto otázkám a případně s nimi spjatým problémům.
ModulDiskuze
04. 04. 2014
ForumNáměty na PŘÍPADNÉ úpravy RVP
V odborné literatuře a dokumentech MŠMT se objevila další témata: - Podpora individuálního přístupu ve výuce a hodnocení žáků. - Otevřenost a rovnoprávnost ve vzdělávání. - Podpora aspirací na úspěch v dalším životě žáků ze sociálně znevýhodňujícího prostředí. - Podpora nadaných žáků. Budeme rádi, pokud se vyjádříte k těmto námětům a s nimi spjatým problémům a otázkám.
13. 02. 2013
Bližší informace k natočené hodině naleznete v digifoliu. Své názory a případné dotazy můžete psát do diskuze.
01. 02. 2013
Bližší informace k zveřejněné virtuální hospitaci naleznete v digifoliu. Diskuze k hodině probíhá v modulu diskuzí.
01. 02. 2013
Bližší informace k diskutované hodině naleznete v digifoliu.
01. 02. 2013
Bližší informace k diskutované hodině naleznete v digifoliu.
23. 01. 2013
K virtuální hospitaci jsou zveřejněny podrobnější informace v digifoliu. Diskuze k hodině probíhá v modulu diskuzí.
17. 01. 2013
K virtuální hospitaci proběhne diskuze s vyučujícím Mgr. Vlastimilem Špinkou a didaktikem z Pedagogické fakulty ZU v Plzni PaedDr. Janou Vejvodovou Csc. Více informací v digifoliu a modulu diskuzí.
09. 01. 2013
Informace k hodině, hodnocení a fotky z natáčení naleznete v digifoliu.