Avatar
Oldřich SUCHORADSKÝ

Poslední přihlášení 31. 01. 2018

O uživateli
Důchodce. Na škole ještě vedu včelařský kroužek. V obci Mlýnec pracuji jako obecní knihovník a kronikář. Publikuji v místním a odborném tisku. Celoživotním zájmem je pro mne fotografování.
Společenská role
Pedagog, Rodič, Vychovatel, knihovník, kronikář, dopisovatel
Název školy/instituce
Základní škola a Mateřská škola Kopidlno
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDiskuze
13. 01. 2014
ForumOstatní témata
Je-li kroužek mimo školu, tak je to otázka na zřizovatele kroužku, tj. vedení sportovního oddílu. Domnívám se, že tam bude kritériem pro funkci vedoucího kroužku odborná schopnost ve sportu, ve kterém je kroužek založen. I sportovci mají své kvalifikace - trenérské třídy, které lze získat studiem, nebo účastí v kurzech. Pedagogická způsobilost tam vyžadovaná není. Něco jiného by bylo, kdyby kroužek působil při škole, nebo nějakém školském zařízení. Tam by v případě, že by vedoucí byl školou finančně za tuto činnost honorován, taková kvalifikace měla být vyžadovaná. Ale myslím si, že by ani tam nebyla povinná a záleželo by na řediteli školy, zda by vedením kroužku konkrétní osobu pověřil.
ModulBlogy
11. 12. 2011
… ať přijde do ředitelny. Všeobecně známá hláška ze Svěrákova filmu Obecná škola mne napadla, když minulý týden probíhala na některých školách hodinová stávka učitelů proti záměru pana ministra, výrazně posílit pravomoci ředitelů škol při rozhodování o jejich finančním ohodnocení. Chápal jsem ředitele, kteří vystopovali na podporu stávkujících a někde sami stávku organizovali. Jistě správně tušili, že jim vedle pocitu moci navrhované opatření určitě nedá větší autority, ale naopak jim přinese nové problémy. Mám v tomto směru své vlastní zkušenosti.
ModulBlogy
24. 10. 2011
Mnohé naznačuje ve svém příspěvku Mgr. Pavlína HUBLOVÁ ze dne 17. října 2011: WIKI pro zájmové vzdělávání. Chtěl bych její příspěvek podpořit čerstvou zkušeností z průběhu semináře vedoucích včelařských kroužků, který se konal ve dnech 21. -23. 10. 2011 ve Středním odborném učilišti včelařském - Včelařském vzdělávacím centru v Nasavrkách.
ModulBlogy
15. 10. 2011
Školní kronika je dokument, který mne zajímal, když jsem chtěl poznat historii školy, pokaždé když jsem jako nový učitel nastoupil na školu. Asi jsem měl štěstí, že vypůjčené kroniky byly vždy řádně a zodpovědně vedeny. Později jako ředitel školy jsem chápal školní  kroniku nejen jako nějakou povinnost, ale také jako vizitku školy pod mým vedením.  I když jsem kroniku nikdy …
ModulBlogy
10. 10. 2011
Jednou za rok se naše malé městečko Kopidlno stane obleženým tisícovkami návštěvníků z širokého okolí. To když místní střední zahradnická škola pořádá svoji prezentační akci, s označením         KOPIDLENSKÝ KVÍTEK. Psal jsem o ní ve svém blogu již několikrát: v roce 2008, 2009, 2010.  I letos se akce znovu velmi vydařila. A to přes nepřízeň počasí : Častý déšť a celodenní velké chladno.       …
ModulBlogy
02. 10. 2011
Asi není patřičné na portále určeném pro učitele provokovat dávný spor takovou otázkou na kterou se těžko hledá odpověď.  Přesto se o to ve své úvaze pokusím. Slyšel jsem ji totiž za léta strávená ve školství mnohokrát. Kdo je pánem na škole? Ředitel a nebo školník! Má položená otázka reálnou odpověď?
ModulBlogy
15. 09. 2011
Jsem v letech, kdy se člověk převážně ohlíží za roky uplynulými a bilancuje svůj život. Častou otázkou, která se mi opakovaně vrací, je, jak jsem ve svém životě naplnil své poslání, svoji roli učitele, kterou jsem si dávno v mládí vybral.
ModulBlogy
08. 09. 2011
  Se zájmem čtu blog kolegyně Jany Krotilové, ve kterém popisuje prvé dny po nástupu do praxe, na své prvé škole. Obdivuji její upřímnost, vtipné postřehy a jistotu, s jakou si jako začínající učitelka před svými žáky i kolegy vede. Zalistoval jsem ve svých diářích a pročetl si prvé zážitky na prvém učitelském místě, během prvého pracovního týdne. Je to docela zajímavé srovnání…  
ModulBlogy
26. 08. 2011
Před několika dny jsme znovu vzpomínali událostí kolem 21. srpna 1968. I tenkrát se chod škol docela nezastavil a proběhl PŘÍPRAVNÝ TÝDEN k zahájení nového školního roku. Jaký měl průběh a co se v těch pohnutých dnech  na školách řešilo? Připomenu situaci na naší škole…
ModulBlogy
25. 08. 2011
  Před 45 lety jsem zažil svůj prvý "přípravný týden" , na poměrně velké školy se 750 žáky, 20 km vzdálené od mého tehdy dočasného domova. Předvedl jsem se originálně, když jsem na zahajovací den "přípravného"  dojel na kole. Tenkrát to bylo ve sboru považováno za mírnou "úchylku". Ale bylo mně něco přes 20 let, byl jsem plný energie a svůj příjezd jsem zdůvodnil udržováním prázninové fyzické kondice.  
ModulBlogy
24. 08. 2011
  Dnes, týden před prvým školním dnem nového školního roku, se na mnoha školách poprvé sešli učitelé, aby zahájili tzv. "přípravný týden". Je to čas, kdy budou v uklizených prostorách škol chystat pro své žáky či studenty třídy, zdobit chodby, konat nutné administrativní práce spojené se zajištěním své organizátorské role. Dnes je na vůli ředitele, kdy své pedagogy na konci prázdnin do školy svolá a jaké úkoly  jim pro přípravný týdn naloží. Nedávno mi kolegyně, která kdysi působila v učitelském sboru pod mým vedením, poslala zápisky z tehdy probíhajícího přípravného týdne. Snad vás i po tolika letech její postřehy budou zajímat a přečtete si je. Zároveň tím nabízím možnost porovnání se současnou realitou.
ModulBlogy
21. 08. 2011
O  prázdninách mne navštívila manželská dvojice bývalých spolužáků z pedagogické fakulty. Neviděli jsme se víc než 40 let, takže bylo o čem vyprávět a na co vzpomínat. Nejvíce mne překvapilo, kde se tato kantorská dvojka ocitla a celý život působila. Bylo to místo  v odlehlém pohraniční. Jak se na tak vzdálenou "štaci" dostala? No přeci na "umístěnku".
ModulBlogy
13. 08. 2011
Spisovatel Eduard Štorch je pro mne navždy spojen s  mými klukovskými prázdninami. Přečetl jsem tehdy s nadšením všechny jeho romány z dávných dob. To jsem ještě netušil,  že spisovatel je spojen s krajem kde jsem tehdy trávil prázdniny. Narodil se totiž v nedaleké Ostroměři.
ModulBlogy
10. 08. 2011
Proč ne, když podobné přilepšení už dostávají lékaři od svých pacientů. Vyžadovat nějakou podporu od žáků , to je zatím a snad navždy bude neprůchodné. A tak k splnění slibu ministerstva učitelům, že dostanou příští rok na svých platech přidány 4 miliardy mají posloužit školníci, uklizečky a kuchařky přímo ve školství. To se jim samozřejmě nelíbí, ale není to jedno ani samotným učitelům. Přestože vědí, že nejsou schopni zorganizovat jednotnou stávku a  nemohou jako lékaři říci: Děkujeme, odcházíme. Neměli by totiž kam odejít. Zveřejněný návrh pana ministra nemůže snad ani on myslet vážně! Doufám že jen vypouští dalším pokusný balónek své strany VV  této  chaotické vládní sestavy.  Snad jde o další zoufalý pokus ministra školství, jak neztratit svou tvář a splnit to co kdysi při vstupu do funkce učitelům slíbil. 
ModulBlogy
08. 07. 2011
  … hezčí je krásnější, než všechny jiné. Vím, K. V. Rais tyto verše věnoval jiné cestě, cestičce k domovu. Verše jsem si jenom na chvíli vypůjčil k ilustraci vzpomínek na své cesty do školy.
ModulBlogy
02. 07. 2011
Otevřel jsem své oblíbené regionální noviny, abych si jako učitel-důchodce přečetl zprávy o průběhu posledních dnů školního roku. Nevěřil jsem vlastním očím, když mi v policejním zpravodajství padl do oka palcový titulek: „Vandal si zařádil ve škole. Pos… chodbu i třídnici.“ Nevím, zda měla zpráva čtenáře pobavit . Mně teda nepobavila a pokud máte stejný pocit,  tak se čtenářům  blogu omlouvám za „pernou“ chvilku, kterou jsem jim na samém začátku prázdnin nechtěně připravil.
ModulBlogy
16. 06. 2011
  Přišlo mi pozvání na odbornou konferenci SMART Klub pro mateřské školy. Zprvu jsem si pomyslel, že jde o nějaký omyl. Pak jsem se dočetl, že půjde o prezentaci využití interaktivních tabulí v předškolní výchově a rozhodl jsem se akce zúčastnit. To proto, že jsem k využití této techniky ve školství značně kritický a v účasti jsem viděl příležitost udělat si v této otázce jasno.
ModulBlogy
05. 06. 2011
Tak jsem se nedávno probíral svým hodně letitým archívem a našel jsem tam svoji KANTORSKOU VIZI, kterou jsem psal, když mi bylo 20 a měl jsem před sebou poslední rok studia, před nástupem do praxe. Začetl jsem se a docela se divil, jak jsem měl tehdy všechno v hlavě pěkně srovnané. A hlavně, jak jsem se zcela intuitivně po celých dalších 40 let kantořiny snažil vizi naplňovat. Svoji tehdejší VIZI, dnes by se řeklo spíše KRÉDO, jsem přepsal a snad někoho zaujme, nebo inspiruje…
ModulBlogy
11. 12. 2010
 V souvislosti se středeční stávkou, které se za školy účastnili převážně uklizečky a kuchařky, vzpomenu významu těchto profesí pro fungování školy. Jejich protest byl oprávněný a je dobře, že se k nim ze solidarity na některých školách přidali i učitelé. Nechápu pana ministra, že se tomu diví. Byl jsem účastníkem demonstrace učitelů před Úřadem vlády, kde s námi demonstrovali i provozní zaměstnanci, kterých se protest vlastně ani netýkal, protože šlo o požadavky učitelů. Ztráta desetiny finanční odměny, kterou vláda zaměstnancům od nového roku naordinovala, je vzhledem k výši platu těchto pracovníků poměrně krutým ortelem.
ModulBlogy
30. 11. 2010
  RODIČE MÝCH ŽÁKŮ V záhlaví článku by mělo být:  MOJI RODIČE. Ale já tentokrát nechci vzpomínat na své vlastní rodiče, ale rodiče svých žáků. Když se hodnotí současný neutěšený stav vzdělanosti, opakuje se argument, že to je vina nedostatečnou péče rodičů dětí. Ne že by to nebyla částečně pravda. Ale je to skutečně jenom její část.
ModulBlogy
26. 11. 2010
Na začátku školního roku jsem měl tu drzost, že jsem se na chvíli pokusil převtělit do role ministra školství a hledal jsem, co bych v jeho pozici pro naše školství v jeho pozici nejdříve udělal. Vím, že jsou to pouhá zbožná přání, ale při veřejných výstupech našeho ministra jsem měl často domýšlivý  pocit, že možná má doporučení četl.
ModulBlogy
18. 11. 2010
Delší čas se chystám napsat něco na téma kantorské moudrosti. Hodně mě postrčil  na toto téma konečně napsat  kolega Zdeněk Brom, svým příspěvkem VTISK JAKO ŘEMEN.
ModulBlogy
17. 11. 2010
Jak pojmout ožehavé téma, abych se nedopustil křivdy? Odhaduji, že jsem za své pedagogické působení poznal několik stovek kolegyň a kolegů (pro zjednodušení budu dále psát jen o kolezích, ačkoliv vím, že mezi nimi bylo víc než 4/5 žen), jejíž práci jsem dobře poznal. Zcela jistě  v době kdy jsem jako ředitel školy měl možnost návštěvy přímo ve vyučování. To je samozřejmě moje výhoda, protože většina kolegů se o práci ostatních  dozvídá pouze přeneseně, od žáků, rodičů a nemá možnost posoudit jejich pedagogické schopnosti z přímého pozorování při jejich nejvlastnější činnosti. Proto jsem byl vždy jako učitel  o vyslovení soudu o komkoliv z učitelského sboru, velmi opatrný.
ModulBlogy
11. 11. 2010
Od voleb už uběhl nějaký ten týden, ale povolební jednání a sestavování místních samospráv v mnohých obcích i městech stále ještě probíhají. Včera se uskutečnilo ustavující veřejné zasedání i v našem městě. Po slibu zvolených zastupitelů, došlo k volbě starosty a dalších funkcionářů. Jednání jsem se účastnil a sledoval ho pohledem učitele. Pokud to někoho zajímá, může si přečíst, co všechno mne při sledování jednání napadlo.
ModulBlogy
10. 11. 2010
Ve svých úvahách se k inspektorům často a rád  vracím. Možná proto, že jsem byl během své kariéry do  funkce několikrát lákán, ale pokaždé jsem odolal. Možná proto, že jeden z nich mi soukromně prozradil: Pokud máš kantořinu rád, tak mezi nás nechoď. Inspektor je pouze dobře placený úředník. Na škole není vítaný a každý při vstupu do školy kouká, až aby byl zase pryč.
ModulBlogy
03. 11. 2010
Poslední školní aktivitu kterou jsem si zachoval až do důchodu, je práce ve včelařském kroužku, který vedu na  škole. O podzimních prázdninách jsem s dětmi přijal pozvání podobného kroužku Včelaříci z Prahy, který připravil pro mladé milovníky přírody mezinárodní setkání pod titulkem MEDOJEDI 2010.
ModulBlogy
03. 11. 2010
I tak lze reagovat na výsledky maturit "na nečisto". Je tomu tak v souvislosti se sdělením, že víc než třetina studentů ve zkoušce  neuspěla. Potvrdilo se to, co každý ze zkušenějších učitelů dávno ví. S vědomosti našich studentů to jde již dlouho s kopce a úroveň vzdělanosti národa tím permanentně klesá do hlubokého podprůměru. Je otázka, zda tento "sešup" zastaví jedna  povinná a jednotná zkouška na konci studia.
ModulBlogy
26. 10. 2010
Můj seriál návratů po učitelské dráze pokračuje vzpomínáním na ředitele. Velmi rychle budu hotov s těmi, které jsem kdysi poznal jako žák. Vlastně se mi vybavuje jenom ten první. Asi proto, že vypadal  jako tehdejší president Klement Gottvald. Já si proto jako prvňáček myslel, že ten pán na fotografii nad stolkem učitelky, na kterou jsem se ze třídy díval, je náš soudruh ředitel!
ModulBlogy
19. 10. 2010
Je tomu dávno, co jsem navštěvoval školu jako žák a později student. Říká se, že ve stáří se člověku vracejí vzpomínky z mládí a vybavuje si podrobnosti z tohoto období svého života. Naopak to co dělal včera a před týdnem, si už nepamatuje. Mohu potvrdit, že tomu tak skutečně i v mém případě je. Vracím se často ve vzpomínkách do školních let a nejčastěji si vybavuji své učitele.
ModulBlogy
17. 10. 2010
Včera proběhly komunální volby. Když jsem si prohlížel kandidátku stran a seskupení našeho města, potěšilo mne, kolik jsem v nich našel mladých lidí, kteří mají zájem veřejně se zapojit a pomáhat zlepšit jeho obraz v očích spoluobčanů. Proces nastartovaný v květnu  parlamentními volbami  má tak své pokračování i na komunální úrovni.
9
6
0
veřejná
ModulBlogy
20. 12. 2011
Spolupracoval jsem s oběma kolektivy METODIKY I a II a  byla to pro mne smysluplnn činnost. Poznal jsem mnoho zajímavých a zapálených lidí a prožíval všechny peripetie i radosti, které oba projety provázely. Při ohlédnutí zpět vidím pořádný kus cesty, který portál urazil. A věřím, že ještě kus cesty nastaví. Přestože se na konci tohoto roku jeví situace jako málo nadějná, jiskřička naděje tupřeci jen je. Naděje je v lidech, kteří si toto místo oblíbili a nedovolí, aby ta jiskřička naděje docela zhasla. Díky za milá setkání. Připomínejme si i v této sváteční době naši společnou cestu a pokusme se podržet to dobré, co tu vzniklo. Přeji hodně pochopení a dobré vůle všem, kteří tu chtějí dále pracovat a působit.
ModulBlogy
10. 12. 2011
Dobrý den Jano, po přečtení Vašeho postesknutí jsem se sám za sebe zastyděl. Už ani nevím, kdy jsem napsal svůj poslední příspěverk do svého blogu. A žádná výmluva (a že bych si jich mohl vymyslet ažaž) tu neobstojí. Přiznám alespoň, že i na mne dolehla nstalgie ze  zaručených zpráv o definitivním konci tohoto portálu. Bylo mi to hodně líto, protože jsem v něm byl malým kolečkem v jeho fungování od samého jeho počátku a poznal osobně mnoho lidí, kteří ho tvořili. Bál jsem se, že budu ronit slzy a nostalgicky vzpomínat.... Ale život jde dál a jak se zdá, ještě není všem dnům konec! Vám děkuji za popíchnutí. Polepším se.
ModulBlogy
29. 10. 2011
Dobrý den, pane kolego! Samozřejmě mě Vaše reakce velice potěšila. Příklad Vaší školy je naplněním mojí snahy, kterou jsem dlouho považoval za marnou a neúspěšnou. Ale právě na zmíněném semináři se mi dostalo po mnoha letech velkého zadostiučinění. Každý kroužek, každý nový včelař je nadějí pro českou krajinu, celou naši krásnou přírodu. Jsem rád, že se to konečně dostává do povědomí zvláště mladých lidí. Měl jsem na semináří krásný pocit a cítil se hodně šťastný, že tomu mohu alespoń malým dílem pomoci. Ještě jednou Vám děkuji za příjemný ohlas, který mne hodně zvedl náladu.  
ModulBlogy
25. 10. 2011
Rád jsem navázal na reakci kolegyně Pavlíny k aktivitám vedoucích "včelaříků" na WIKI. Její příspěvek byl podnětem k diskusi mezi účastníky semináře, ale i vedením včelařského svazu, který uvažuje o zřízení podobných interaktivních stránek na svém webu: www.vcelarstvi.cz, který by umožnil výměnu zkušeností nejen mezi vedoucími kroužků, ale všemi kdo se zabývá vzděláváním včelařů, bez rozdílu věku.
ModulBlogy
17. 10. 2011
Tak to máte velké štěstí. Psát kronuku školy se nevyžaduje, tudíž se to nedělá. Váš příklad ukazuje, že tomu tak zatím není všude. Asi na vaší škole je někdo, kdo ji už dlouho psal a nevidí důvod, proč najednou se záznamy přestat. Sám si možná ani neuvědomuje, jakou záslužnou službu příštím generacím tím dělá. Poděkujte mu za mně! Jen by mně zajímalo, jestli se nejde ještě někdo z jiné školy s takovou pozitivní zkušeností.
ModulBlogy
11. 10. 2011
Ideál, který popisujete je dnes možný pouze na školách v malých obcích, kde je škola skutečně středem veškerého společenského a kulturního dění. Ve větších místech to možné není, z důvodů, které uvádíte. Udělat ze školy veřejně přístupný prostor, kde by si mohli návštěvníci dělat co chtějí, by během krátké doby vedlo k naprosté devastaci jejícho prostředí a majetku. Ale jak píši výše v příspěvku, vše záleží na lidech. A tak jistě někde existují školy, které se více či méně otevírají veřejnosti, pod dohledem nadšených učitelů, kteří zájemcům  prostory k vyžití ve volném čase otevírají, starají se o ně a také je hlídají. Jde o to, jak dlouho takovou "dobročinnou" aktivitu vydrží, než jim jejich nadšení někdo otráví.
ModulBlogy
01. 10. 2011
Pamatuji dobu, kdy nás tu blogerů bylo méně než prstů na rukou. To že je tomu dnes jinak je jenom dobře. Otázka je, zda má tento prostor sloužit jako místo pro prvé pokusy blogerů v rámci organizovaného školení. Ale ani v tom nelze hledat nic špatného. Vedl jsem kdysi několik kurzů ICT a pamatuji, jakým zážitkem a velkou motivací bylo pro jeho účastníky, když se jejich prvý příspěvek objevil vystavený na internetu a oni ho mohli ukázat jako důkaz nově získaných schopností  svým přátelům. Takže ani v tomto případě by nebylo správné někomu vymezit možnosti vyzkoušet si nejen technické, ale i obsahové možnosti. Možná že právě tady začíná dráha některého z budoucích úspěšných blogerů. Jiná věc je, že i já hledám své oblíébené autory a v současné džugli příspěvků se často ztrácím. Ale je tu vyhledávání, kterým se dá dostat rychle k autorům, kteří mně zajímají. Je ale fakt, že jako autor už necítím takovou potřebu tak často psát, když vidím, že prostor je zaplněn novými aktivními autory. Ale dost možná, že i to je ku prospěcu tohoto místa.
ModulBlogy
21. 09. 2011
Já jsem si zase po celou učitelskou dráhu přál zaučit si právě na 1. stupni. A teď v důchodu se mi přáíní nečekaně splnilo. Oslovila mě ředitelka blízké málotřídky, zda bych nevzal jako včelař-důchodce výuku 1 hodiny přírodovědy týdně, věnovanou včelaření. Má to prý v ŠVP. Takovou příležitost jsem si nemohla nechat uniknout. Splnilo se mi tím můj dávný sen. Učím v malé školičce 10 zvídavých dětí, plných energie, ale i nadšení. Potvrdil jsem si, že není vnímavějších a vděčnějších  žáčků, než právě v tomto věku. Ale zároveň jsem si ověřil, jak je těžké zaujmout alespoň na chvíli těkavé mozečky, které zaujme v době učitelova soutředění každý letící ptáček kolem oken, nebo třídou poletující moucha. Ne, není to vůbec lehké učit děti tohoto věku. Ale když se daří, není vdečnější publikum. Díky této nenadálé příležitosti jsem si nejen splnil své dávné přání, ale ověřil si starou kantorkou pravdu. Není možné říci, která kantorská práce je nejkrásnější. Je jí každá, kterou dělá ten kdo ji nejen umí a má ji přitom opravdu rád. A to děti velmi rychle poznají a ocení... A ješt gratulace k 1000! Jste jubilejní blogerka! SLÁVA VÁM :-)))
ModulBlogy
09. 09. 2011
Milá Jano, zarámovat vás na zeď. Časem poznáte, že takových tahounů, jakým nepochybně jste, je ve sborovnách méně než šafránu. Být ve škole do pozdního odpoledne a pokračovat v přípravách na školu i doma, to většina vašich kolegů a kolegyň bude považovat buďto za vaši neschopnost, nebo za nebezpečnou úchylku. Ale nedejte se otrávit a vydržte. Stojí to za to!:-)  Jediným, kdo to opravdu ocení, budou vaši žáci. Ale ne hned (většinou až odejdou z vaší školy) a zdaleka ne všichni.  Ale po pravdě, kdyby na školách byli jenom "lokomotivy", k čemu by byly vagonky, které je třeba táhnout... Nevím, zda mi porozumíte, ale moc vám fandím.
ModulBlogy
08. 09. 2011
Mám návrh ještě na jednu soutěž. Když se dívám na počet vystavených příspěvků v sekci BLOGY, tak se rychle blížíme tomu jubilejnímu 1 000. vloženému textu. Bylo by asi zajímavé vyhlásit soutěž, komu z blogerů se podaří vložit právě tento jubilejní příspěverk . Určitě by to podořilo aktivitu autorů v této části portálu, což je na začátku nového školního roku užitečný počin. A odměna pro vítěze? Třeba titul : JUBILEJNÍ BLOGER :-))
ModulBlogy
04. 09. 2011
Samozřejmě, že statistika jsou jen čísla.  Ale jsou přesvědčivá a v tomto případě i povzbudivá. Vaše pochvala autorům textů těší, ale já bych ji rád rozšířit i o čtenáře, zvláště ty reagující. Ty, kteří neváhají a třeba jen několika slovy vyjádří svůj souhlas a podporu, nebo neopak docela jiný názor na vystavený text. Bez toho, aby úvahy blogerů byly čteny a vzbuzovaly reakce, ztrácí tato činnost zcela smysl. Právě kvůli malé odezvě, na kterou jsem byl po létech psaní na Českou školu zvyklý, jsem chtěl svůj blog na portále už několikrát definitivně zavřít. Děkuji těm, kteří mi to nedovolili a svojí reakcí, ať kladou či neslouhlasnou, mě k pokračování vlastně donutili !
ModulBlogy
04. 09. 2011
Milý kolego, (chce se mi jako matematikovi napsat napsat kolego na druhou), protože jsem též kantor a zároveň knihovník. Ne sice školní, tu jsem jako matematik nikdy nevedl (ale jako ředitel školy ji silně protěžoval), ale vedl jsem a stále ještě vedu venkovskou knihovnu v obci kde žiji. Vaše úvaha mne oslovila hned na několika místech. Zareaguji jen na některá z nich. Já jsem s vyřazováním nepohodlných knížek už problém neměl. Revize fondu v naší knihovně proběhla na konci 60tých let, a to velmi šetrně. A potom až po dlouhých 30ti letech, a to už jsem do toho mohl mluvit tak, že jsem si "svoje" knížky ochránil. Zpět k vašim vzpomínkám. Pro místní noviny zpracováváme vzpomínky na městské knihovníky v Kopidlně a tam jeden z nich popisuje, jak 50tých létech probíhala podobná revize, na jakou vzpomínáte. Tam vyřazené knihy zachránil místní muzejník, který si ty vyřazené vzal a uložil je v prostorách muzea, kde je klidně dál půjčoval, protože na něj se přísná revize fondu nevztahovala. V současnosti se revize v naší veřejné knihovně dělají každých 5 let a vždy je to pro mne určité trauma. Co vyřadit a co ve fondu ještě ponechat? U nás platí jednoduchá pomůcky: 10 let nepůjčená knížka se má vyřadit a uvolnit místo nové, žádanější. Ale vymysleli jsme systém, že tyto vyřazené knihy nabídneme okolním knihovnám a jejich čtenářům. Často právě ta u nás nečtená knížka je u jiných čtenářů v jiné knihovně hledaná a žije tam dál. To musí každý zkušený knihovník umět odhadnout! Plně souhlasím s vaší závěrečnou tečkou. Dnes se u nás o všem vzletně  povídá (nechci přímo napsat první neslušné slovo, které mne právě napadlo...), než aby se pro knihy a čtenářství něco konkrétního a užitečného skutečně dělalo. A když už, tak se zvýší DPH, aby si knihy už raději nikdo nekupoval a je po problému. A aby z toho neprofitovaly knihovny, tak se jim zkrátí rozpočet, a pak je to nabeton a jisté. Počítačům samozřejmě fandím a nic proti nim nemám. Ale četba a knihy by současnou elektronickou éru měly přežít, tak jako přežily inkvizici a nejrůznější revize! Jen k tomu musíme sami trochu pomoci a lépe si to ohlídat!
ModulBlogy
01. 09. 2011
Myslíte, že byto dnes ještě někoho zajímalo? Rád zalovím, v diáři a zavzpomínám na ty časy. Ale nechám to až se vzedmutá hladina emocí, spojená se zahájením nového školního roku,  trochu zklidní. Kdybych to čekání bylo až příliš dlouhé, ozvěte se a popíchněte mně!
ModulBlogy
31. 08. 2011
Milá paní kolegyně,  děkuji Vám za krásnou tečku přípravného týdne, kterou jste upřímně vyjádřila své pocity den před zahájením nového školního roku. Právě jsem se chystal v podobném duchu uzavřít své úvahy spojené s rozhraním prázdniny-škola. Navíc jste mě inspirovala k prodloužení příběhu těch, kteří ze školy (byť třeba jen dočasně) odešli. Chci vás připravit na to, že ty nejtěžší chvíle pro vás příjdou zítra, 1. září. Určitě vám v 8 hodin v hlavě zcela samovolně zazvoní školní zvonek a jen silou vůle nevykročíte do své třídy, před své zvědavé žáky, kteří se na vás a hledají změny, které se s vámi za dva měsíce prádznin staly. Budou smutní, že se vás nedočkají.  Ale dost brnkání na city, kterým se zítra stejně nevyhnete. Já to mám už všechno za sebou a vím o čem píši. Věřte, že se do školy mezi žáky určitě ještě vrátíte. Tak jako mne učitele-důchodce včera přemluvila na miniúvazek  (jednu hodinu týdně) paní ředitelka blízké malé školičky. Nemohl jsem odmítnout, když mne "nachytala" na včeličky. Dala si je do ŠVP v předmětu přírodověda a já se jí jako včelař-učitel nějak připletl do cesty... Věřte, že ani na vás vaše škola nezapomene!
ModulBlogy
27. 08. 2011
Děkuji za pochvalu a povzbuzení. Máte pravdu, že škola je v prvé řadě o lidech, kteří v ní působí. Budu se to snažit ve svých vzpomínkách zdůraznit!
ModulBlogy
25. 08. 2011
Školních řádů a "neřádů" jsem v životě potkal nepočítaně. Většinou se projednal v pedagogické radě na začátku  školního roku, neco se doplnilo, něco opravilo. A pak byl založen do třídní knihy, nebo žloutl celý rok na nástěnce, žáky, učiteli a rodiči téměř nepovšimnut. Přesto svůj smysl jistě má. Aby byl k potřebě, měl by být stručný, jednoznačný a přehledný. Moc se mi líbila ukázka starého školního řádnu ve staré škole ve Skanzenu v Přerově nad Labem. Pokaždé když jsem tu byl jsem si ho s chutí přečetl a spolu s mnou i moji žáci. Může nás inspirovat? Tady je: http://www.doklad-hubalek.cz/2011/cerven/25_skolni_pravidla.htm A nebo snad recesní školní řád, který běhá v mnoha formách už několik měsíců po internetu: http://www.zabava.4fan.cz/2010/01/13/skolni-rad-trochu-jinak/ Ať tak či opnak, škola by svůj řád měla mít! A hlavně by se měla v osobě ředitele a jeho učitelů snažit o jeho naplňování. Aby to nebylo tak jako s mnohými našimi zákony, které se vesele obcházejí...
ModulBlogy
25. 08. 2011
DObrý den paní Pavlíno,  děkuji Vám za přízeň a milá slova. Pramenem mých vzpomínek není moje mimořádná paměť, ale podrobný diář, který jsem si od 12 let psal. Byl to zpočátku nějaký hec mezi mými kamarády, kdo to vydrží psát déle. A já to vydržel dodneška. Ve skříni na půdě je diářů několik regálů a jednou to všechno skončí někde ve sběrných surovinách. A tak se snažím ve svém "elektronickém diáři" , ale i v našich místních novinách transformovat co nejvíce z toho, co stojí za to znovu oživit a někoho to ještě zajímá. Je fakt, že pod perspektivou časového odstupu převládá vzpomínkový optimismu a leccos se mi s odstupem jeví jinak, než jsk to tehdy skutečně bylo. Ale co si tímto způsobem trochu neosvěžit a neprosvětlit stáří...
ModulBlogy
22. 08. 2011
Děkuji za zajímavé zkušenosti a postřehy. Ono to s tím startem v našem povolání nebylo snadné nikdy a jak je vidět, není to snadné nikde na světě. Zuzana píše, že jde tak trochu o loterii. To je přesné pojmenování. Ale je to loterie nejen pro místo hledajícího učitele, ale také pro přijímající školu a jejího ředitele. Vzpomínám, že jsem se dostal do situace, kdy na volný byt, který škola dostala od obce přidělen, jsem měl jako ředitel najednou několik žádostí. Podle jakých kritérií volit posilu sboru? Dát přednost mladým manželům-učitelům, nebo raději už zkušenějším? A nebo vybrat podle aprobace, která na škole chybí? V jiním púřípadě mně oslovil dobře napsaný životopis. Tenkrát jsem se rozhodl špatně a dlouho mne to rozhodnutí mrzelo. Ale poučil jsem se z toho a vyzkoušel zavolat řediteli a starostovi v místě kde uchazeči naposled působili. Většinou jsem se setkala s pochopením a snahou po objektivním názorem a ochotou pomoci odpovědět na položené otázky. Myslím si, že v době internetu je mnohem více možností jak o lidech shánět informace. Co všechno si jen o konkrétní osobě člověk přečte na facebooku! Je to někdy velmi krutá četba, zvláště vyjadřují-li se o učiteli jeho žáci nebo rodiče těchto žáků. Ač je nemilosrdné, bývá hodně blízko skutečnosti…  
ModulBlogy
21. 08. 2011
Tak jsem to odhadl dobře. Pan ministr ze svého záměru (zatím) ustoupil a bude hledat peníze jinde. Má teď trochu jiné starosti - personální. Hledat kde ušetřit na učitele, na to teď není ten pravý čas. Holt, práce s lidmi je vždycky složitá...
ModulBlogy
11. 08. 2011
Dobrý den, počítal jsem s tím, že moje úvaha nevyvolá jenom souhlasné reakce. Ale že bude ta prvá negativní právě z této strany, tak to jsem nečekal. Ať čtu svůj text z jakékoliv strany, tak tam nevidím ani náznak toho, že bych tu mířil svoje doporučení směrem k jím jmenované instituci, tím méně k našemu portálu, se kterým spolupracuji od jeho vzniku. Nerad bych použil české pořadadlo o "potrefené huse...", protože tuto jsem rozhodně trefit nechtěl. VÚP jsem se naopak opakovaně zastával, což je možné číst i na tomto blogu, například v textu: Potřebuje školství vedecký ústav? Měl jsem na mysli zcela konkrétní situace, o kterých slyším od učitelů, když mi říkají jaké nesmyslné činnosti jsou nuceni v zájmu naplnňování nějakého projektu či koncepce dělat, jak to musí vykazovat (a dokazovat) a jak málo se to všechno týká jejich studentů, pro které je ale přeci tato instituce (škola) zřízena. Naopak tím naplňují pokyny někoho docela mimo školu, který si to žádá a pro ohájení vlastní existence to potřebuje. Takových situaci jsem si za dobu své aktivní pedagogické dráhy užil dost a dost. Po změnách před 20 lety jsem si bláhově myslel, že se do škol už nikdy nevrátí. Je mi líto, že se tak stále děje a nemá smysl před tím zavírat oči. Dokonce když poslouchám to co jsou  dnes učitelé na někjterých školách nuceni mimo svoje vzdělávací činnosti dělat, tak mám dojem, že se tyto praktiky v současnosti ještě zdokonalují. Ale znovu opakuji, že jsem neměl na mysli to co se děje v prostoru, kde pan Kňažko pracuje.
ModulBlogy
14. 07. 2011
Zdravím a děkuji za souznění našich myšlenek. Přidám ještě jednu vzpomínku na cestu do školy. Ta mě vlastně k sepsání textu přivedla. Uvidel jsem z vlaku totiž cestičku podle tratě, kterou jsem po 8 let dojížděl takřka denně do 12 km vzdálené školy. Potěšilo mne, že je stále viditelná a dokonce tam někdo kolem ní právě vysekával trávu. Protože mi školu v místě bydliště zrušili (jak píši v textu), dojížděl jsem většinu své profesní dráhy do školy na kole. Byla to náramná relaxace. Než jsem dojel ráno do školy, měl jsem vše v hlavě řádně srovnáno, co a jak budu v ten den učit. Bylo to nad všechny písemné přípravy. Po cestě domů odpoledne jsem se zase od školních starostí nádherně odstřihl a vrátil se domů smířený se všemi traumaty uplynulého dne a duševně svěží jako rybička. Moc mi to pomáhalo a docela mi to dnes chybí. Škoda, že už si nevěřím a na kole ztrácím rovnováhu...
ModulBlogy
22. 06. 2011
Stalo se mi to v pondělí, když jsem ráno na zastávce zastihl dva malé školáky, kteří se tu s taškou na zádech schovávali před slabým deštěm. Samozřejmě mně znají, na vesnici se znají všichni. Když jsem byl v jejich věku, jezdil jsem za babičkou a dědou na prázdniny z velkého města. A první co mi babička pokaždé vštěpovala: "Nezapomeň každého koho potkáš pozdravit! To je tady zvykem a já bych se za tebe styděla." Divil jsem se tomu, protože doma ve městě jsme zdravili sotva tak sousedy z našeho domu. Zpočátku mi to vadilo a nemohl jsem si zvyknout a občas jsem někoho pozdravit zapomněl. Když si toho babička všimla, hned jsem to schytal… To všechno mi blesklo hlavou, když jsem se ráno sešel na zastávce s dvojicí chlapců, kteří mně nepozdravili. Nejdříve jsem to chtěl přejít, ale pak jsem si uvědomil, že jsem asi ve věku své babičky, která mě této základní slušnosti kdysi naučila. A tak ze mne vypadlo: "Tak u nás se na vesnici už nezdraví?" Reakce byla okamžitá. Oba kluci hlasitě pozdravili. Pochválil jsem je, ale zároveň v duchu i sám sebe, že jsem se dokázal ozvat a klukům se důrazně připomenul. Učitel se ve mně nezapře. I když už jsem několik let v důchodu…
ModulBlogy
16. 06. 2011
Máte pravdu, technika se rychle vyvíjí. A to nejen co do funkčnosti, vzhledu, ale i ceny. Dost mne překvapilo, že víc než polovina  přítomných zástupkyň předškolních zařízení již na své škole interaktivní tabuli má a s dětmi s ní pracuje. Problém je v tom, co s tak malými dětmi na IT dělat. A právě uvedená konference přinesla řadu možností a námětů. Další jsou vystaveny na serveru www.veskole.cz, kam je mohou sami uživatelé přidávat formou DUMů (digitálních učebních materiálů).
ModulBlogy
06. 06. 2011
Tak s tou modlitbou jste se trefila. Já stále přemýšlel, co mi ten text, když se mi po létech dostal do ruky, připomíná. Nalinkoval jsem si tehdy ideální životní cestu a ve své "modtlitbě" hledal způsob, jak se na ní udržet. V praxi to bylo někdy moc těžké, ale víra ve vlastní síly a schopnosti mne vždy nějak na cestě udržela... Vaše uvítání, paní kolegyně Lenko, mne potěšilo. Já spíš čekal, že mne zase někdo napálí, že tady nemístně plkám. Já si to dokonce často i sám o sobě myslím. A když mi to jeden kolega napsal, tak to byla pro mne výzva, abych toho psaní na toto místo nechal.  Že jsem se vrátil, tak to zavinily ty žluté hvězdičky. Kdysi jsem to navrhoval, pro oživení a větší konkrenci autorů blogů a těší mne, že se to nakonec realizovalo. Vždycky jsem byl hravý a teď ve stáří to snad ani tak nevadí. Díky oběma za ocenění, moc mne potěšilo. Hlavně ty hvězdičky, ty mně zahřály.  A snad zase někdy sem něco "zaplkám".
ModulDigifolio
27. 02. 2011
Zdá se, že by tento pohled potřeboval aktualizovat... ;-)
ModulBlogy
09. 02. 2011
Milá paní budoucí kolegyně, moc se mi Vaše reakce na moji úvahu líbí a nepochybuji o tom, že jednou budete úspěšnou učitelkou hudební výchovy, protože už dnes máme v mnohém jasno a dobrou představu o tom, co Vás čeká. I když jsem vyučoval docela jiné předměty (ale jeden rok jsem si musel vzít do úvazku 8 hodin tohoto předmětu, protože ve sboru nebyl n ikdfo, kdo uměl zpívat), zpíval jsem si vždy velmi rád. A jistě to bylo také záslouhou mých učitelů Hv. Je pravda, že mezi nimi i takoví, o kterých píšete. Nutili nás sólově zpívat na známku, dávali nám známkované prověrky z textu písní, nutili nás číst noty. Ale byly to jen výjimky. Většina měla nejen svůj předmět, ale hudbu jako takovou ráda a uměla svoji láska a nadšení alespoň částečně přenést i na nás. Pokud jde o současné mladé, tak to učitelé Hv opravdu nemají lehké a vůbec jim nezávidím. Máte pravdu, že dětem je třeba jít v jejich zájmu trochu naproti. Kolegyně organizovala jakési školní kolo SUPERSTÁR a mělo to efekt. Byl zájem, aktivní účastníci se připravovali a finále bylo za účasti celé školy. Bylo živé a atmosféru to mělo ohromnou. I pro nás, náhodné účastníky, bylo v mnoha případech šok vidět své žáky, které známe z výuky svého předmětu, v docela nové roli. Někde to byl ohlas zcela kladný, jindy to byl naopak těžký "otřes". Ale pro všechny, co jsem u toho byli, to byla náramná a zajímavá zkušenost. Takže platí, co už věděl dkysi dávno Komenský. Nejvěwtší úspěch je, když se stává ŠKOLA HROU...
ModulBlogy
04. 12. 2010
Vážený pane kolego, sice nechceta na svoji repliku žádnou odpověď, ale mám ve zvyku na připomínky k mým textům nějak reagovat. Určitě ne proto, že bych chtěl mít poslední slovo, ale považřuáji to za slušnost. Jestli se vám nelíbí můj způsob blogování, pak jednoduše stačí mé příspěvky nečíst. Plkáním jste mé texty prvý nazval Vy. Mám rád reakce na to co píši, i když reakce mi nemusí být vždycky příjemná. Ale ať je jakákoliv, je pro mne výzvou a potvrzením, že můj text někdo četl a že se nad ním zamýšlel. Za e-mail jsem se nechtěl schovávat, ale nezdáýlo se mi vhodné pokračovat v tomto způsobu komunikace veřejně, na místě, které má určitou kulturu komunikace. Ale vůbec se nebráním v naší debatě tímto způsobem pokračovat. Jsem totiž za léta komunikace po internetu z mnoha takových polemik vytrénovaný. Dokonce mi trochu ostřejší výměna názorů na tomto portálu chybí. Je to většinou ke prospěchu věci. A z mnoha takových polemik s různými oponenty jsem později získal své nejlepší přátele. Váš způsob reakce dost dobře nechápu. Snažil jsem se Vám odpovědět, ale vaše reakce dokazuje, že jste nic nepochopil a asi ani nechcete pochopit. Tak jako Vy víte proč bloguji (gratuluji Vám, diskutovat s jasnovidcem není běžná příležitost), já si zase myslím, že vím proč Vy diskutujete. Máte radost, když to někomu můžete nadat... Doufám, že jsem Vás uspokojil. K pořadu: Nikdo není dokonalý... : Účastnil jsem se natáčení dvou dílů Krampolova seriálu a něco o jeho zákulisí vím. Není to zdaleka taková detektivka, jak si myslíte. Odpovědi se předem s oslovenými nijak popdrobně nepřipravují, ani později neupravují. Je to určitý (i když hodně náhodný a neprůkazný) vzorek intelektuální úrovně současné populace.
ModulBlogy
30. 11. 2010
ad 10: Pane kolego, děkuji za vaši reakci. V mnohém s vámi souhlasím. Ač je mi přisuzována role pesimisty, tak v komunikaci s rodiči jsem notorický optimista. Na podporu svého názoru přidávám dnešní článek v mém blogu: Dědův školní diář, na adrese: http://deduvdiar.blogy.rvp.cz/2010/11/30/rodice-mych-zaku/ Doufám, že rodič takto pojímající spolupráci se školou se členem rady školy nestane. Neměl by být ani funkcionářem SRPŠ. Tak nějak se nám vytratila role těchto volených institucí a postupně se proměnila v samozvané tribunály honotící učitele a školu, z pozic a postojů vlastních dětí - žáků školy. K takovému hodnocení školy a učitelů jsou ale přece dobře placeni jiní... Proto se znovu a opakovaně ptám po roli a poslání školní inspekce v dnešním pojetí.
ModulBlogy
30. 11. 2010
Paní kolegyně, chtěl bych vyjádřit souhlas s tím co jste o své prvé inspekci napsala. Roli inspekce v současném školství jsem nějak nepochopil. Myslím si, že přes kontrolu papírů stačí průměrný úředník a že je škoda, aby tuto činnost vykonávali pedagogicky vzdělaní a většinou v praxi osvědčení bývalí pedagogové. Píši o tom více v nedávno zveřejněném příspěvku: MOJI INSPEKTOŘI, na adrese:http://deduvdiar.blogy.rvp.cz/2010/11/10/moji-inspektori/. A ještě k těm kůstkám od nedělního oběda, které v reakci uvádí kolegyně Hublová. Docela tomu příběhu věřím. Pamatuji inspektorku, která byla nespokojená s výkladem v navštívené hodině biologie, kde se vyučovala krev a její složení. Prý tam chyběla přímá a živá ukázka. Když se kritizovaná učitelka inspektorky zeptala, kde měla živou krev vzít, zda se měla pro názornost před žáky říznout, bylo jí zodpovězeno, že stačilo vzduchovkou střelit ptáčka a před žáky jeho krev rukama pro představu vyždímat. Další skvělá ukázka pohotovosti, ale i úrovně dohlížejícího orgánu. Stalo se to ale asi před 30 lety. Že by dnes něco takového nebylo možné? Nemám nic proti inspektorům, ale nechápu jejich smysl. Rád bych se dozvěděl, jaké má dnes tato instituce poslání. Hovoří se o potřebné kontrole školní administratiy. Přesto ani tuto roli současná inspekce důsledně neplní. Byl jsem u toho, když zjevně přehlédla nedostatečně a nesprávně zpracovaný ŠVP, ačkoliv se v počtu tří lidí věnovala kontrole celý týden. Byl z větší části opsaný. Tak nevím, byla to slepota, nebo nevědomost? A nebo něco jiného ...
ModulBlogy
29. 11. 2010
Pane kolego, děkuji vám! Konečně jsem se dočkal alespoň náznaku polemiky na těchto stránkách. Zatím tu čtu jenom samé přikyvování a pochvaly. Je dobře, že se tu pro mně našel nějaký oponent :-) Proto přiložím další polínko do ohníčku: Jako učitel přeci sám dobře vidíte kam vede neustálé snižování nároků na žáky. Jako matematik pohu posoudit schopnosti a dovednosti žáků 7. a 8. třídy s násobilkou (i malou). Chtít na žácích vydělit dvě čísla, to je moc i pro maturanty. Natož umět mocnit a odmocnit. Ale co, máme přece kalkulačky a počítače. Jako češtinář snad dokážete posoudi, jak u žáků upadá schopnost používat mateřského jazyka. O dalších všeobecných znalostech ani nemluvě. Třeba vyjádření mladé účastnice televizní soutěže: "Jan Žižka ze Žižkova". A co takhle Krampolovo - Nikdo není dokonalý? Tam šprávnou odpověYď od mladších 30 let uslyšíte pouze náhodou. A jestli vám ani to nestačí, tak se podívejte na závěry z posledních výzkumů OECD. Kam až jsem se propadli. Čekám kdy Miloš Zeman zase napíše článek, o kolik míst jsme seestoupili pod Nepál. Vím, to není vina jenom učitelů a školy. Ale někde tam náš podpis určitě je. A úvaha byla o tom, že se to konečně může říkat nahlas. A že to říká dokonce i nás ministr. A nejen říká, ale chce pro zastavení tohoto strmého pádu něco udělat. Proto mu fandím. Mé názory ale pro vás budou zase jenom plky. No dobře! To je váš názor. Máte na něj právo. Ale pokud chcete pokračovat v tomto konfrontačním stylu debaty, nabízím pokračování formou dialogu, třeba přes e-mail: suchoradsky@centrum.cz. Myslím si, že se takový styl debaty nenají čtenáři těchto stránek zájem a oběma nám to může v jejich očích jenom ublížit. Ale to je zcela na vás!