Avatar
Mgr. Pavlína Hublová

Poslední přihlášení 15. 06. 2021

O uživateli
Google Talk: PavkaHu@gmail.com
Společenská role
Pedagog, Rodič, Vychovatel, PEPOUŠ
Webové stránky
Název školy/instituce
Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o
Stupeň vzdělávání
Základní
ModulBlogy
27. 05. 2020
Jak podporovat pozitivní klima v třídním kolektivu prostřednictvím zážitkových programů? PhDr. Jitka Gabašová se s Vámi již podruhé podělí o své zkušenosti.
ModulBlogy
20. 05. 2020
Paní učitelka 1. stupně Jana Rohová nám představí dlouhodobý projekt pro rozvoj čtenářské gramotnosti, který vznikl ve spolupráci s žáky 2. třídy ZŠ. Inspirujte se!
ModulBlogy
20. 05. 2020
Změny ve výkazech pro rok 2020, legislativa, změna číselníku s podpůrnými opatřeními, normativy, nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření (na co si dát pozor), důvody vracení výkazu M 3, kontrola sestav, zdroje informací pro sběr dat. Webinář s Ing. Alenou Tůmovou (MŠMT ČR).
ModulBlogy
15. 05. 2020
Jak komunikovat s žáky a studenty tak, abyste předešli konfliktům a přitom umožnili oběma stranám vyjádřit svobodně svůj názor? PhDr. Jitka Gabašová vychází ze své praxe na střední škole a ráda se s Vámi podělí o své zkušenosti.
ModulBlogy
15. 05. 2020
Zkušené lektorky Mgr. Markéta Benoniová a PhDr. Dušana Chrzová, Ph.D. pohovoří o speciálně vzdělávacích potřebách dětí/žáků/studentů s tělesným postižením nebo závažným onemocněním a o možnostech využití podpůrných opatření v inkluzivním prostředí školy.
ModulBlogy
07. 05. 2020
Také kariéroví poradci se s novou „koronavirovou“ situací museli nějak popasovat. Zajímá vás, jaká doporučení má Mgr. Petr Chaluš a PhDr. Nora Jakobová?
ModulBlogy
07. 05. 2020
Co jsou poruchy zraku a jak se projevují? Proč je důležitá včasná diagnostika? S podpůrnými opatřeními u sluchově postižených žáků nás seznámí Mgr. Jana Janková, Mgr. Václav Chmelíř
ModulBlogy
30. 04. 2020
Praktických námětů a doporučení ke kooperativnímu učení bylo v únorovém webináři Mgr. Jiřího Hrušky tolik, že prostě muselo následovat pokračování.
ModulBlogy
30. 04. 2020
V rámci webináře budou účastníci z řad pedagogů seznámeni nejen s aktuálními informacemi souvisejícími se vzděláváním žáků s LMP (aktuální legislativa), ale také s modelovou kazuistikou ze vzdělávání žáka s LMP v základní škole. Lektoři: PaedDr. Petr Petráš, PaedDr. Petr Hanák Ph.D.
ModulČlánky
7548
0
30. 04. 2020
Už vás nebaví psát stejné slohy každý rok? Ono to možná nebaví už ani děti. Tak se pojďme vzájemně obohatit drobnými motivačními triky, které tyto hodiny ozvláštní. A možná zjistíme, že je sloh (a čtení knih) vlastně zábavná činnost. Článek nabízí čtyři jednoduché tipy, jak podpořit fantazii a zájem u žáků ve spojení s psaním textů. Jako bonbónek najdeme v závěru pár inspirativních příspěvků učitelů z praxe, které zazněly v rámci tzv. PEPOUŠova vlnobití k tématu slohu a literatury.
ModulBlogy
23. 04. 2020
Tipů pro zavedení formativního hodnocení bylo při webináři v únoru tolik, že nezbylo než neplánovat pokračování. Mgr. Jiří Hruška bude tedy pokračovat v inspiraci.
ModulBlogy
23. 04. 2020
PhDr. Marta Franclová Ph.D. nám předloží jednoduché postupy, jak realizovat smysluplně pedagogickou diagnostiku v omezeném čase vyučovací hodiny, jak vést o tom efektivně záznam nebo jak pracovat s výsledky pedagogické diagnostiky tak, aby to bylo ve prospěch žáků i učitele.
ModulBlogy
16. 04. 2020
Jana Rohová nám představí možnosti práce s žákem-cizincem v oblasti výuky i hodnocení, poradí, na koho se lze obrátit pro odbornou pomoc nebo jak zpracovat plán podpory.
ModulBlogy
09. 04. 2020
A ještě jednou lektor Mgr., Bc. Michael Novotný – tentokrát nám pomůže rozhýbat těla. Těšte se a připravte si cvičební úbory!
ModulČlánky
7072
0
06. 04. 2020
Článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Text se věnuje rozvoji komunikačních dovedností.
ModulBlogy
02. 04. 2020
Mgr., Bc. Michael Novotný nám nabídne nejrůznější hry a činnosti, které lze aplikovat v přírodním prostředí. A třeba i s rouškou!
ModulBlogy
02. 04. 2020
V rámci semináře si spolu s Mgr. Janou Mrázkovou ujasníme, jakým způsobem škola identifikuje žáky na 1. stupni PO, jaká je role učitelů a poradenských pracovníků ve škole nebo jaké jsou způsoby zaznamenávání a vyhodnocování podpůrných opatření.
ModulBlogy
26. 03. 2020
Víte, jaký je rozdíl mezi předmětem speciálně pedagogické péče a pedagogickou intervencí? Mgr. et Mgr. Dagmar Vilášková nám vše vysvětlí a ještě nám ukáže obsah hodiny PSPP včetně zajímavých pomůcek na rozvoj pozornosti. Máme se na co těšit!
ModulBlogy
25. 03. 2020
ZRUŠENO, omlouváme se. Hledáme nový termín. Lektorka Ing. Alena Tůmová nám přiblíží např. změny ve výkazech pro rok 2020, legislativu, změny číselníku s podpůrnými opatřeními, normativy, nejčastější chyby při vykazování podpůrných opatření, zdroje informací pro sběr dat ze školních matrik.
ModulBlogy
20. 03. 2020
NÁHRADNÍ TERMÍN za nerealizované setkání v únoru. Jak přistupovat k naší historii, aby byla výuka dějepisu zajímavá a aktuální? Již podruhé nás PhDr. Jan Bárta provede ukázkovým dějepisným tématem.
ModulBlogy
19. 03. 2020
Nový termín! Upozornění: Kapacita webináře bude omezena na 50 míst. Online setkání bude následně k dispozici ze záznamu. Žijeme v turbulentní době, která si žádá naši velkou aktivizaci a rychlé poznávání nových věcí. Nepropásněte setkání s B. Brdičkou alias Spomocníkem a jeho hosty!
ModulBlogy
19. 03. 2020
Zkušená lektorka v oblasti školských právních předpisů JUDr. Hana Poláková nás seznámí s problematikou novely vyhlášky č. 27/2016 Sb. – poskytování podpůrných opatření – IVP, PlP, AP a jeho financování.
ModulČlánky
4350
0
19. 03. 2020
V učebnicích a pracovních sešitech najdeme cvičení na čtení či doplňování grafů. Považujeme za důležité, aby měli žáci také možnost sledovat celý proces vzniku grafu – a tomu jsou věnované 3 tipy/kapitoly článku.
ModulBlogy
12. 03. 2020
Jak může pomáhat učiteli poradenské pracoviště při vzdělávání nadaných žáků? Nechte se inspirovat Mgr. et Mgr. Dagmar Viláškovou.
ModulČlánky
4852
0
11. 03. 2020
Článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Text se věnuje narušené komunikační schopnosti, konkrétně poruchám plynulosti řeči.
ModulBlogy
05. 03. 2020
Mgr. Jakub Holec, Ph.D. doporučí, jak pracovat s informacemi a daty, jak spolupracovat v digitálním prostředí nebo jak tvořit digitální obsah v hodinách přírodopisu na 2. stupni ZŠ.
ModulBlogy
05. 03. 2020
Jak nastavit služby ŠPP ve škole a jakými pravidly se řídit? Která preventivní opatření mohou zabránit neprospěchu žáků nebo jejich rizikovému chování? Tyto i další otázky, včetně upřesnění rolí poradenských pracovníků školy a jejich úkolů ve společném vzdělávání, zazní na webináři PhDr. Jany Zapletalové.
ModulBlogy
26. 02. 2020
Praktických námětů a doporučení ke kooperativnímu učení bylo v únorovém webináři Mgr. Jiřího Hrušky tolik, že prostě muselo následovat pokračování.  ZRUŠENO Z DŮVODU NEMOCI MODERÁTORKY. Hledáme spolu s lektorem náhradní termín.
ModulBlogy
12. 02. 2020
Mgr. Helena Kumperová nás provede zamyšlením nad potřebami žáků s ADHD které vychází z porozumění sám sobě. Zvládnete takovou výzvu?
ModulČlánky
7821
0
10. 02. 2020
Článek seriálu, který přináší ukázky z publikace Metodika pro práci s dětmi s SVP v předškolním vzdělávání, výstupu projektu WELCOME. Text se věnuje rozvoji sociálních dovedností u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.
5
16
0
veřejná
storytellingdigitální storytelling
6
27
0
veřejná
Ke Standardům vzdělávacích oborů ZV byly zpracovány metodické komentáře pro: Český jazyk a literatura, Matematiku a její aplikaci, Cizí jazyk (Anglický jazyk), Další cizí jazyk (Německý jazyk, Francouzský jazyk), Doplňující jazykové standardy (Španělský jazyk, Italský jazyk a Ruský jazyk). Úvodní texty a soubory metodických komentářů ke stažení jsou zveřejněny níže.
standardystandard
18
26
0
veřejná
18.5. Mezinárodní den muzeí - se slaví po celém světě. V ČR je jednou z nejznámějších akcí muzejní noc, kdy jsou některá muzea otevřena do plnoci a vstupné bývá zdarma či dobrovolné.
muzeumkultura
5
13
0
veřejná
kolekce s články o/k modulu Digifolio a SW Mahara
DigifolioMahara
66
27
0
veřejná
myšlenkové mapování, mentální mapování, brainstorming
mindmappingbrainstorming
8
11
0
veřejná
sbírka relevantních materiálů z vyhledávání
neslyšícíspeciální vzdělávání
15
24
0
veřejná
sbírka pro výuku tématu na 2. stupni ZŠ, gymnáziích a středních školách
OVobčanobčanské vzdělávání
10
15
0
veřejná
online
12
16
0
veřejná
metoda orální historie ve vybraných materiálech portálu
orální historiehistoriedějepis
6
11
0
veřejná
portfolioe-portfolio
10
17
0
veřejná
průřezové témaprůřezová témata
12
14
0
veřejná
materiály, které obsahují vzory psacího písma
psací písmo
43
109
4
veřejná
sbírka materiálů k rozvoji vnímání, grafomotoriky, předmatematických a dalších dovedností u dětí v MŠ, přípravných třídách a přípravném období 1. třídy
přípravná třídapřípravné období1. stupeň
39
15
0
veřejná
managementředitel
26
19
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánízrakové postižení
8
20
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
52
21
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
4
19
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
22
21
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženípředškolní vzdělávání
16
23
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženístřední vzdělávání
2
22
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánítělesné postižení
78
17
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánímentální postižení
6
19
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánísluchové postižení
26
15
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
SPUADHDSPCHspolečné vzdělávání
14
13
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánízrakové postižení
1
4
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánínadaný žáknadání
2
14
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženíautismus
6
14
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostiženímentální postižení
1
10
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánísluchové postižení
4
15
0
veřejná
kolekce v seriálu Společné vzdělávání
společné vzdělávánípostižení
ModulČlánky
27. 05. 2016
Dobrý den pane Kocourku. Domnívám se, že znám realitu základního školství. Byla bych velmi ráda, kdyby některé mé bývalé kolegyně vzaly na milost tuto (či podobnou) formu otevřené komunikace (a třeba i přes sociální sítě) směrem k žákům a rodičům. A jestli je prvním krokem posílání poznámek z hodiny, proč ne?
ModulČlánky
26. 05. 2016
Děkuji za článek, doplnila jsem odkaz na něj do svého (podobně laděného) textu v PEPOUŠově nápadníku.
ModulDigifolio
24. 05. 2016
GRATULUJEME! Počítačová hra Československo 38–89: Atentát, kterou vyvinuli odborníci z Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, získala ocenění Česká hra roku 2015, a to v kategorii Nejlepší debut v české herní tvorbě. Více na České škole >>
ModulDUM
02. 05. 2016
Navazující DUM nabízí autorka v modulu Digifolio: http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=11584.
ModulČlánky
29. 04. 2016
Dobrý den pane Melichare, děkujeme za upozornění, opraveno.
ModulDigifolio
26. 04. 2016
Doprovodný článek: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/20741/POTRAVINY-A-LIDE-LIDSKA-VYZIVA-V-HISTORICKEM-KONTEXTU.html/
21. 04. 2016
Dobrý den pane Řeháku. Předali jsme Váš dotaz autorům, čekáme na jejich odpověď.
ModulČlánky
20. 04. 2016
Komentář z Twitteru od Přírodovědci.cz:  Možná by šel nějak využít i tenhle náš seriál o objevování prvků: https://www.prirodovedci.cz/vysledky-pro?tagId=365. Kombinuje chemii s historií.
ModulČlánky
18. 04. 2016
Dobrý den pane Rusku, stylistické chyby asi nelze omluvit, ale u ostatních bych jen upozornila na to, že text byl zveřejněn před 6 lety.
ModulBlogy
05. 04. 2016
Omlouváme se, ale setkání se z důvodu nemoci obou lektorů ruší. Náhradní termín připravujeme.
ModulČlánky
15. 03. 2016
Vynikající zkušenost. Díky za sdílení.
ModulČlánky
02. 03. 2016
S ohledem na komentáře č. 9 a 10 byl upraven text článku (označeno hvězdičkou). Děkujeme za upozornění.
ModulČlánky
26. 02. 2016
K Bloggeru: Další variantou je mít jen jeden společný třídní blog, odděleno štítky (každý žák má svůj jedinečný štítek). Líbí se mi u něj možnost zasílání příspěvků e-mailem.
ModulČlánky
26. 02. 2016
Dovolím si ještě pro zájemce přidat webinář Jitky Rambouskové z projektu Tablety do škol: http://audiovideo.rvp.cz/video/3263/TABLETY-DO-SKOL---BLOGUJEME-S-ZAKY-PRO-ZAKY.html.
17. 02. 2016
Děkujeme za upozornění, korektura textu provedena.
ModulDigifolio
15. 01. 2016
Poděkování z FB
ModulČlánky
12. 01. 2016
Dobrý den pane Kocourku, IT jsem si vyzkoušela nejprve v učebně fyziky, kam si ji prosadil pan učitel z 2. stupně. Jak sehnal peníze a co ho k tomu vedlo, netuším. Po 2 letech docházení na IT jsem měla možnost z projektu, do kterého jsme se jako škola zapojili, pořídit si nějakou techniku. Moje volba byla jasná - s IT jsem už měla zkušenosti a plně mi vyhovovala. Pro upřesnění - hovořím o roce 2008. Ano, možná jsou už opět nové (a lepší) technologie, které se hodí do třídy. Možná mají podobně propacovaný SW, ve kterém mohou učitelky tvořit své přípravy (a možná časem nebude žádný proprietální SW ani potřeba). Možná se časem nashromáždí množství sdílených příprav, aby si paní učitelky ulehčily přípravu na výuku. Já jsem svého rozhodnutí nikdy nelitovala. PS: IT je ve třídě dodnes, funguje a paní učitelka ji i nadále používá (i když, pravda, ne tak často, jako jsem ji používala já).
ModulČlánky
11. 01. 2016
Pane Kocourku, když jsem učila 1. a 2. ročník ZŠ, byla jsem s interaktivní tabulí maximálně spokojená. Obvykle se zmiňuje jako velký zápor to, že u tabule pracuje jen jeden žák a ostatní se dívají. Já považuji naopak za velký klad, že je IT skvělý demonstrační nástroj, na kterém ukazujeme, jak si s úkolem mají děti poradit, když pak/souběžně pracují samostatně (používají pracovní listy, sešity, manipulativní pomůcky aj.). Na vyšším stupni lze modelovat pouze tak, že dětem popisujeme slovy, ale u malých dětí je třeba využívat více smyslů. Proto se domnívám, že IT může být pro učitelku (a děti) v MŠ přínosem.
ModulDUM
30. 11. 2015
Výborný pracovní list k procvičování grafických zobrazení desetinných čísel. Vhodné i jako rozšiřující pro nadané žáky.
ModulBlogy
23. 11. 2015
Článek od lektorky k tématu místně zakotveného učení naleznete v modulu Články.
ModulBlogy
21. 11. 2015
Děkuji. Doufám, že to bude pro naše uživatelé užitečné.
ModulBlogy
10. 11. 2015
Otázky 1–5 mi připadají zajímavé a ráda bych na ně znala odpovědi. Osobně jsem neměla problém, když jsem vycítila (na 1. stupni to většinou ještě nebylo o hlasitých konfrontacích), že žák má problém s některými tezemi/informacemi. Obvykle se vše dalo vyřešit poměrně smírnou a rozumnou cestou ("této aktivity se nemusíš účastnit", "tak namaluj, jak probíhá něco podobného s babičkou a dědou" apod.). Zaráží mě ale otázka č. 5. Opravdu by se takovéhle věci měly propírat na veřejnosti? Z jakého důvodu?
16. 09. 2015
Děkujeme za upozornění, odkaz byl aktualizován.
ModulČlánky
07. 09. 2015
Dobrý den paní Stará, článek vkládal koordinátor, Váš komentář by se k autorovi touto cestou nedostal. Zkuste popátrat v originálním odkazu.
ModulČlánky
04. 09. 2015
Komentář ze sociální sítě: "Jednoduché, názorné, poučné ... super. Díky."
ModulČlánky
03. 09. 2015
Děkuji za skvělý historický exkurz. Souvislosti se současností vidím a jen doufám, že zvítězí zdravý rozum.
ModulČlánky
28. 08. 2015
Přiznám se, že jsem e-knihu v HTML asi vůbec nepotkala. Zřejmě se bude jednat spíš opravdu o odborné texty apod., protože ani nevím, jak by si s tím čtečka nebo aplikace pro čtení knih na tabletu poradily. Ale je dobré vědět :)
ModulČlánky
06. 08. 2015
Dobrý den pane Melichare. Píšete: "Takže klíčová slova slova jsou m.j. historie a kolonialismus. Ale téma aktivity je zcela jiné." Děkujeme za upozornění, tato klíčová slova odstraňujeme.