Avatar
Mgr. Jitka Jarníková

Poslední přihlášení 30. 03. 2021

Název školy/instituce
Národní ústav pro vzdělávání
ModulČlánky
1808
0
09. 04. 2020
V článku popisuji průběh vzniku výuky prostřednictvím připojení se s žáky přes počítače v naší škole v době nástupu karantény z důvodu koronaviru Covid-19. Popisuji, jaké překážky se objevily, jak jsme je postupně odstraňovali a v jakém stadiu se naše výuka nachází v tuto dobu, těsně před velikonocemi. Autorkou článku je paní učitelka z gymnázia, jejíž jméno nebude uvedeno. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulČlánky
2337
0
08. 04. 2020
V článku popisuji průběh vzniku výuky prostřednictvím připojení se s žáky přes počítače v naší škole v době nástupu karantény z důvodu koronaviru Covid-19. Popisuji, jaké překážky se objevily, jak jsme je postupně odstraňovali a v jakém stadiu se naše výuka nachází v tuto dobu, těsně před velikonocemi. Autorkou článku je paní učitelka z gymnázia, jejíž jméno nebude uvedeno. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulČlánky
2004
0
08. 04. 2020
Co se stalo ve školách v době koronaviru, jak se k tomu postavili učitelé a čeho dosáhli, bude zajímavé čtení pro nás všechny, kteří jsme se v této situaci ocitli. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
ModulBlogy
22. 05. 2019
Chceme umět dobře číst a chceme rozumět textu? Jasně, a to nejen my, ale také naši žáci! Baví nás čtení? Záleží jistě na tom, o jaký text ke čtení se jedná, ale také na tom, jakou formou, metodou nabídneme žákům čtení.
ModulBlogy
16. 05. 2019
Můžete ho nějak využít ve výuce? Jasně že ano! A co takhle k tématu média a reklama? Super, beru, to jsem ještě nezkoušela! Slovo, které často slyšíme? Co nám přináší? Jednoznačně výhru, vítězství a nebo také úspěch.
ModulČlánky
2881
0
05. 02. 2019
Využití obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět k rozvíjení čtenářské, matematické a digitální gramotnosti. Zaujmout žáky zajímavou a kvalitní výukou není snadný počin dnešních pedagogů. Včlenit do výuky moderní, zajímavé, lehce dostupné pomůcky, využít toho, co naše děti již znají, nechat je pracovat doma, připravit hodinu pro praktický život se zapojením rozvoje dílčích gramotností jsou fenomény dnešní doby. Předkládaný materiál přináší konkrétní aktivitu, která byla realizována na běžné základní škole. V rámci textu najdete i doporučení, která vyplývají právě z její realizace v praxi. Aktivitu si lze různě modelovat tak, aby vyhovovala vašim podmínkám. Dává si za cíl ukázat, že lze udělat výuku zajímavou, dostupnou, realizovatelnou, aby aktivita využila svého potenciálu a poukázala na možnost propojení a využití nejen čtenářské, ale i matematické a digitální gramotnosti. Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.
ModulBlogy
26. 09. 2018
Domino, hru, kterou všichni známe – zaujalo mne, jak skvěle se dá využít číslicového domina ve výuce prvouky. Tohle by mne nenapadlo! A co vás?
ModulDiskuze
03. 03. 2013
ForumStrategie 2020
Ahoj Mirku, propojenost a prostupnost chápu ještě na "nižší" úrovni, tj.mezi všeobecných a odborným vzděláváním a od primárního po...? (kam až to jde:)), tedy mluvím hodně za tu oblast, kterou v NÚV mám na starosti, tj. propojenost a prostupnost RVP směrem ke kvalifikacím (ale znovu opakuji - na všech stupních!). Vnímám, že by mělo jít o jakási kritéria, dle kterých by, výše popsané, bylo znatelné. Otázkou je: neexistuje to už někde? můžeme takový ranec zvládnout a příp.posunout? Jak nad tím vlastně uvažujeme, coby odborní pracovníci NÚV?
ModulDiskuze
01. 03. 2013
ForumStrategie 2020
Obecně: nejsem si jista, zda zvolená témata a naše diskuse k něčemu povede. Osobně se domnívám, že jsme se odchýlili od původního materiálu Strategie... a považuji to za chybu. Těžko se mi tedy "diskutuje" v tomto prostředí.
ModulDiskuze
26. 02. 2013
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Dobrý den, c) je správně viz zmiňovaná vyhláška a jen bych ještě doplnila, že je tam ještě slovíčko "zpravidla".
ModulDiskuze
25. 02. 2013
ForumStrategie 2020
Dobrý den, domnívám se, že by bylo vhodné se bavit o standardech jako takových - co si pod nimi představujeme? máme stejnou představu jako ČŠI, MŠMT? A co standardy učitele a standardy v odborném vzdělávání? máme v tom jasno?
ModulDiskuze
25. 02. 2013
ForumStrategie 2020
Dobrý den, co víme o standardu učitelské profese? kdo na něm (z nás) pracuje či se nějak spolupodílí, abychom měli informace, podklady a mohli k tomu diskutovat? Kde se dají najít příp.již vzniklé podklady a jak bychom my, jako NÚV, mohli k této problematice přispět?
ModulDiskuze
19. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Ono se pracuje na revizi standardů??? Takže se budou revidovat i plošné testy??? Dobrý den, vzhledem k tomu, že došlo k úpravám vzdělávacího obsahu některých vzdělávacích oborů a tedy i jejich očekávaných výstupů, je zřejmé, že musí dojít k úpravě standardů. Co se týká "revize" plošných testů, pokusím se Vám odpověď zjistit. Dobrý den, snažila jsem se zjistit odpověď na Vámi položenou otázku a mám pro Vás následující odpověď: testování má ve své kompetenci ČŠI a na testech se nadále pracuje. Žádná konečná podoba testů zatím ještě vyhotovena nebyla.
ModulDiskuze
15. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Ono se pracuje na revizi standardů??? Takže se budou revidovat i plošné testy??? Dobrý den, vzhledem k tomu, že došlo k úpravám vzdělávacího obsahu některých vzdělávacích oborů a tedy i jejich očekávaných výstupů, je zřejmé, že musí dojít k úpravě standardů. Co se týká "revize" plošných testů, pokusím se Vám odpověď zjistit.
ModulDiskuze
12. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Přečetla jsem si celý návrh úprav RVP. Měly tam být na konci 2 přílohy,z toho jedna se měla týkat žáků s LMP.Žádné přílohy zde ale nejsou.Kde hledat? Ráda bych si to přečetla a dala podnět k diskusi. Karvaiová Jana Dobrý den, děkuji za Váš příspěvek. Na úpravě přílohy č.2 - RVP - LMP se zatím pracuje, není tedy v tuto chvíli součástí diskuse.
ModulDiskuze
11. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, velmi rozumím Vaší poznámce, ale není předmětem této diskuse. V případě, že byste chtěla odpovědi na Vaše dotazy, prosím, obraťte se na naše konzultační centrum.
ModulDiskuze
11. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, modifikace je změna, úprava. Ano u žáků s LMP, pokud nejsou (na základě doporučení školského poradenského zařízení, za souhlasu odborného lékaře a zákonného zástupce) přeřazeni do vzdělávání podle vzdělávacího programu pro zdravotně postižené, je modifikace RVP ZV spojena s redukcí učiva. Je třeba si uvědomit, že k této redukci dochází i u žáků s jiným typem postižení, tak jak to odpovídá platné legislativě. Na vysvědčení žáka je vždy uvedeno, že byl vzděláván dle IVP.
ModulDiskuze
11. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, na základě dřívějších informací jsme očekávali v revidovaném RVP ZV také doplnění kódů u očekávaných výstupů, na které se odkazuje Příloha 1. Bohužel se tam neobjevily. Navíc jsme si všimli, že došlo u cizích jazyků k výrazným změnám výstupů a ty, na které jsou vázány standardy, v RVP nyní nejsou. Bude tedy vydána i revidovaná příloha 1? Děkuji za odpověď. Robert Kubáček Dobrý den, připravuje se revize standardů, která současně zohlední nově formulované očekávané výstupy, tedy Příloha č. 1 bude upravena. Zařazení kódů bude navazovat na novou podobu této přílohy.
ModulDiskuze
11. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Podle mě by se mělo počkat a revizi udělat najednou později. Je zbytečné nutit nyní učitele přepisovat ŠVP a za chvíli je k tomu nutit znovu... Všechny uváděné změny mohou počkat! Nechal bych učitele učit, nenutil bych je pořád přepisovat ŠVP. Jen pak budou naštvaní na formální reformu... Dobrý den, Váš podnět akceptujeme a bude zařazen do vyhodnocení diskuse a zaslán na MŠMT.
ModulDiskuze
11. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, rozdíl spočívá v tom, že modifikace RVP ZV se využívá při vzdělávání žáků s LMP, kteří jsou integrováni do běžných ZŠ a výuku lze pomocí IVP (tj. modifikovaného RVP ZV)přizpůsobit jejich schopnostem.
ModulDiskuze
05. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Úpravy RVP ZV týkající se obecných částí (mimo vzdělávací oblasti) zahrnují zpřesnění textu a úpravy vyplývající z legislativních změn či námětů ze škol. K úpravám došlo především na základě změn školského zákona (vyřazení autoevaluace škol), požadavků MŠMT (doplnění Standardu základního vzdělávání do RVP ZV, přesunu Dalšího cizího jazyka do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace) a na základě požadavků praxe na zjednodušení struktury ŠVP a začlenění pokynů pro úpravy ŠVP. Úpravy RVP ZV se týkají - kapitoly 1 (zpřesnění a doplnění schématu 1, doplnění informací o standardech), - kapitoly 2 (zpřesnění citací zákona a vyhlášek, podobně i v dalších částech RVP ZV), - úvodu ke kapitole 5 (doplnění informací o standardech, doplnění schématu 2), - kapitoly 7 (přesun Dalšího cizího jazyka do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vysvětlující poznámky k tomuto přesunu), - kapitoly 11 (doplnění pasáže týkající se úprav ŠVP, zpřesnění či vypuštění některých částí struktury ŠVP) - a Slovníčku použitých výrazů. Některé korekce a zpřesnění se týkají i poznámek pod čarou. Účelem daných změn je především zpřesnit text RVP ZV na základě legislativních a jiných změn, které proběhly od roku 2007, a na základě zkušeností z praxe tak, aby nedocházelo k nejasnostem a k zasílání opakovaným dotazů. V příloze najdete části RVP ZV s vyznačenými změnami. Upravy RVP ZV - obecne casti.pdf Po seznámení s provedenými úpravami se můžete zeptat na případné nejasnosti a jejich dopad na vzdělávání žáků. Nebo také sdělit své připomínky k navrženým úpravám. Odborný dohled nad diskuzí: Mgr. Jitka Jarníková, PaedDr. Jan Tupý
ModulČlánky
6217
18
24. 05. 2012
Už od roku 2008 probíhá monitorování kurikulární reformy. Postupně se uskutečnilo sledování na mateřských a základních školách, základních školách speciálních a v rámci projektu Kurikulum G i na gymnáziích. Rádi bychom vám představili některé zajímavé výsledky z dotazníkového šetření na 300 náhodně vybraných, plně organizovaných základních školách. Dokládají zkušenosti učitelů českého jazyka (ČJ), matematiky (M) a informačních a komunikačních technologií (ICT) z průběhu reformy. Co si tedy myslí učitelé základních škol o školních vzdělávacích programech a co by se podle nich mělo změnit?
ModulDigifolio
10. 11. 2011
ModulDiskuze
05. 05. 2011
ForumSíť - virtuální klubovna pro koordinátory ŠVP
Dne 15. 6. 2011 (středa) se uskuteční klubové setkání koordinátorů ŠVP na Gymnáziu Mensa v Praze 6. Toto gymnázium navštěvují mimořádně nadaní žáci, kteří budou hlavním tématem našeho setkání. Bude pro vás připraven i workshop na téma: "Jak vyhledávat nadané žáky". Podrobnosti o akci a přihlášení na setkání můžete najít zde: http://www.kurikulumg.cz Těšíme se na setkání s vámi.
ModulDiskuze
08. 03. 2011
ForumSíť - virtuální klubovna pro koordinátory ŠVP
Stručná rekapitulace vašich příspěvků: - v rámci návštěvy ČŠI - nedostatky v kapitole "Práce s žáky se zdravotním postižením" - otázka na autora příspěvku: v čem nedostatek spočíval a jak jste to vyřešili? - ČŠI zkoumá ŠVP detailněji - co jim původně nevadilo, nyní vytýkají - otázka na pí inspektorku: co Vy na to? - problém byl v "Hodnocení a sebehodnocení" - otázka: co ostatní kolegové, jak tuto kapitolu zvládli, co na to paní inspektorka - je to častý problém v rámci hodnocení ŠVP? - rozdílná měřítka jednotlivých pracovníků ČŠI na různých školách - otázka pro paní inspektorku: co Vy na to?
ModulDiskuze
06. 05. 2010
ForumSíť - virtuální klubovna pro koordinátory ŠVP
DALŠÍ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ KOORDINÁTORŮ ŠVP PRO GYMNÁZIA SE BLÍŽÍ! Tentokrát se můžeme těšit na setkání v Litvínově, které proběhne 10.6. 2010 v odpoledních hodinách. Připravujeme program, který vychází z požadavků praxe, domlouváme hosty, kteří přinesou podporu všem, kteří se setkání zúčastní! Přijďte i Vy mezi nás! Můžete psát na mail: sulcova@vuppraha.cz Na setkání se těší Lída, Jitka
ModulDiskuze
25. 02. 2010
ForumSíť - virtuální klubovna pro koordinátory ŠVP
Dobrý den, děkuji pí Charvátové za "vysvětlení" k přírodním vědám a chtěla bych Vás požádat: při návštěvě kolejí v Open Gate se p. Chára zmínil, že pro ty mladší studenty je ve večerních hodinách vyhrazen čas, kdy se tzv. učí, jak se učit. Mohla byste mi toto přiblížit? Jak to probíhá? Děkuji, Jitka
ModulDiskuze
17. 02. 2010
ForumSíť - virtuální klubovna pro koordinátory ŠVP
Klubového setkání koordinátorů ŠVP se zúčastnili kolegové z gymnázií z celé ČR - Českých Budějovic, Opavy, Litoměřic a Prahy. Děkujeme všem zúčastněným nejen za jejich přítomnost, ale také za podnětné dotazy směrem k hostitelům – pí Charvátové a p. Chárovi, zástupcům Open Gate. Kromě prezentace ŠVP, představení naplňování klíčových kompetencí a ukázky školy, proběhla žhavá diskuse na téma cizojazyčných zkoušek a jejich soulad se současnou a státní maturitou. Diskuse probíhala za přítomnosti zástupce MŠMT pí Mgr. Pátkové a otevřela další možnosti spolupráce gymnázií s ministerstvem při realizaci maturit a mezinárodních testů v příštím školním roce. Co by vás zajímalo z tohoto setkání? Máte nějaké dotazy, ptejte se, rádi vám zprostředkujeme odpovědi.
ModulDiskuze
23. 12. 2009
ForumJaké otázky řeší celá škola?
Dobrý den, Dano, píšete o Vašich hospitacích a archu, který jste k tomu používala. Je možné ho přidat jako přílohu, abych si mohla udělat přesnější obrázek, jak takové zaznamenávání a bodování probíhalo? moc by mi to pomohlo v hospitační činnosti. Děkuji, Jitka
ModulDigifolio
05. 12. 2018
Výborně technicky zvládnuto, práce s textem a videi je vskutku velice snadná a uživatelsky vstřícná. Videonávod je skvělou podporou. Umístění videa a textového odkazu se symbolem českého znakového jazyka na úvodní stránce RVP je ideální řešení. 
ModulČlánky
25. 05. 2012
Ke komentáři p. Sárköziho:  Pochopitelně důvod neměnit ŠVP existuje, ale v době, kdy probíhal teprve 4. rok výuky podle ŠVP, je obtížné podsouvat všem, že nechtějí nic změnit. Ukazují to i rozdíly mezi vyučovacími předměty a mezi kategoriemi učebních osnov. Domníváme se, že u průřezových témat, kde byla potřeba změny malá, jde skutečně spíš o důvody, které jsme uvedli v monitorovací zprávě. J. Tupý
ModulČlánky
25. 05. 2012
Ke komentáři pana Sotoláře: Každoročně jsme od r. 2008 na základě výsledků monitoringu předávali MŠMT, NIDV konkrétní náměty na metodickou podporu učitelů. Naší představou (někdy realizovanou, někdy ne) bylo cílené uvtváření vzdělávacích aktivit na konkrétní témata (např.hodnocení práce MŠ, podpora AJ na MŠ, rozvíjení KK v konkrétních vyučovacích předmětech na ZŠ, práce s doporučenými očekávanými výstupy PT, podpora tvorby ŠVP v základních školách speciálních).
ModulČlánky
25. 05. 2012
Ke komentáři paní Petrů: Na základě vzdělávacích oborů RVP si každá škola zpracovala učební osnovy konkrétních vyučovacích předmětů ve svém ŠVP. Učební osnovy jsou tedy přímou součástí ŠVP.  J. Jarníková, J. Tupý