Avatar
Mgr. Lucie Procházková

Poslední přihlášení 19. 11. 2011

O uživateli
V současné době pracuji z domu, jsem na mateřské dovolené.
Společenská role
Vychovatel, manažerka aktivity Výzkum a analýzy projektu Cesta ke kvalitě
Název školy/instituce
projekt Autoevaluace - Cesta ke kvalitě
ModulČlánky
2773
0
25. 05. 2009
National Curriculum Board se rozhodl stanovit standard od přípravných ročníků až po 12. ročník studia v angličtině, matematice, přírodních vědách a historii.
ModulČlánky
3770
0
19. 05. 2009
Queenslandská unie učitelů tvrdí, že tlak na žáky, aby uspěli v národním testování, jim neusnadňuje učení.
ModulČlánky
2430
0
19. 05. 2009
V Austrálii již druhým rokem probíhá Národní hodnotící program pro čtenářskou a matematickou gramotnost. Testy budou posuzovat úroveň dovednosti číst, psát, počítat a jazykové dovednosti jako hláskování, gramatika a interpunkce.
ModulČlánky
5119
0
19. 05. 2009
Unie učitelů státních škol konstatuje, že v Austrálii je situace stejná jako v Británii, kde je podle výzkumu spousta dětí špatně připravena pro vstup do školy.
ModulČlánky
3056
0
19. 05. 2009
Ačkoli se texaské školství za poslední roky reformovalo a změnilo k lepšímu, stále není plně začleněno do hlavního vzdělávacího proudu.
ModulČlánky
2431
0
18. 05. 2009
John Macbeath je považován za guru myšlenky autoevaluace školy a pracuje jako profesor "educational leadershipu" na Univerzitě v Cambridge.
ModulČlánky
2288
0
18. 05. 2009
Anglická inspekce Ofsted sledovala 12 škol, u kterých se vzhledem k podmínkám neočekávaly výjimečné výsledky.
ModulČlánky
6342
0
12. 01. 2009
Profesorka Anne Mangen z Centra pro výzkum čtení (Univerzita ve Stavangeru) srovnávala výhody a nevýhody obou typů médií.
ModulČlánky
4422
0
12. 01. 2009
Ve Spojených státech za poslední roky výrazně vzrostl počet žáků vzdělávaných mimo školu
ModulČlánky
2933
0
29. 11. 2008
Úspěšný program London Challenge se zabývá tím, jak lze pomoci středním školám, které mají až dvě třetiny neúspěšných studentů.
ModulČlánky
3046
0
20. 11. 2008
Formativní testy dávají učitelům zpětnou vazbu - pokud se například u jedné otázky objeví větší množství špatných odpovědí, je to výsledek práce učitelů.
ModulČlánky
4167
0
14. 11. 2008
Italští žáci, studenti vysokých škol i učitelé demonstrovali na konci října proti novému školskému zákonu, který nedávno prošel parlamentem.
ModulČlánky
4164
0
03. 11. 2008
Podle některých odborníků je cestou ke kvalitnímu školství systém testování a větší autonomie školy.
ModulČlánky
3540
0
30. 10. 2008
Téma autoevaluace nabývá v poslední době stále více na aktuálnosti. Příspěvek nabízí pohled do sousedního Maďarska.
ModulČlánky
3913
0
24. 10. 2008
Australská asociace ředitelů základních škol (APPA) tvrdí, že učitelé tráví příliš mnoho času výukou takových témat, jako jsou bezpečnost při jízdě na kole, drogy, sexuální výchova, takže na rozvoj čtení, psaní nebo matematických schopností není dost času.
ModulČlánky
9825
0
20. 10. 2008
Seznámení s mnohonárodnostní kulturou (odlišná náboženství apod.) pomocí výtvarných prostředků, kdy pomocným prostředkem je vlastní krajová identita.
ModulČlánky
5395
0
30. 09. 2008
Ve státě Virginie žáci každoročně od roku 1998 procházejí testy, které zjišťují, zda dosahují vzdělávacích standardů. Po deseti letech je tedy na místě otázka, zda testování přináší ve výsledcích žáků zlepšení.
ModulČlánky
4049
0
22. 09. 2008
Anglické školství prochází neustálými změnami. Kromě změny ve zkouškách A-level nebo GCSE se zvyšuje věk pro ukončení studia na 2. stupni vzdělávání.
ModulDUM
22430
1
21. 09. 2008
Tabulka slouží ke shrnutí a zopakování pojmů báje, pověst, pohádka, bajka. Žáci dostanou tabulku s přeházenými políčky a jejich úkolem je tabulku rozstříhat a složit ji správně.
ModulČlánky
3958
0
02. 09. 2008
Na základě obvyklých testů, kterými studenti procházejí, se dá změřit i přidaná hodnota jejich studia - důležitý není tedy jen výsledek, ale i pokrok na cestě k výsledku.
ModulČlánky
3451
0
27. 08. 2008
Studentky z dívčí střední školy v Sydney mohou při zkouškách používat své mobily, notebooky nebo mp3 přehrávače, případně mohou zavolat někomu telefonem, aby jim poradil.
ModulČlánky
5018
0
18. 08. 2008
Vrchní inspektorka anglické inspekce OFSTED upozorňuje, že výsledky v testech nejsou jediná vizitka školy a je to pouze jeden z dílčích parametrů, podle kterých je kvalita školy inspekcí posuzována.
ModulČlánky
3804
0
13. 08. 2008
Značná část dětí v Anglii je pravděpodobně „globálně negramotná", protože jim školy neposkytují vzdělání, které by zahrnovalo informace ze světa, tedy globální problémy nebo novinky ze zahraničí.
ModulČlánky
5771
0
15. 07. 2008
Informace o Curriculum for Excellence (Kurikulum k výjimečnosti), které by mělo reflektovat potřeby dětí ve věku 3-18 let.
ModulČlánky
4345
0
14. 07. 2008
Informace o výsledcích výzkumu - testy byly zaměřeny na schopnost dětí chápat řeč a ústně se projevit, i na to, zda poznají písmena, rytmus a zvuky.
ModulČlánky
3388
0
14. 07. 2008
Informace o závěrech odborné studie.
ModulČlánky
8795
1
02. 07. 2008
Australská vláda se rozhodla dostát svému volebnímu závazku a plánuje uvolnit finance na systematickou podporu škol ve čtenářské a matematické gramotnosti.
ModulČlánky
5878
0
02. 07. 2008
V Austrálii byl založen prozatímní národní kurikulární výbor, který má za cíl revidovat kurikulum pro děti od předškolního věku do 12 let.
ModulČlánky
2739
0
24. 06. 2008
Zatímco se většina středních škol v USA soustředí na hlídání žebříčků ACT scores, některé školy kladou důraz na vztah učitele a žáka a na školní kurikulum zaměřené na žákův úspěch a pokrok.
ModulČlánky
5502
0
17. 06. 2008
Výzkumný tým anglických odborníků se zaměřil na srovnání úrovně testů z matematiky za období 1951-2006. Podle jejich závěrů se úroveň těchto testů snížila - jsou jednodušší, povrchnější a méně náročné.
ModulDUM
06. 10. 2008
Fyzikář nejsem, ale test jsem četla opakovaně, protože jsem se snažila najít něco, v čem by se mi líbil. Bez znalostí se neobejdeme, to je jasné, ale neoddělovala bych je od zbytku toho všeho, proč se děti ve škole učí. Proto se ve škole už dětí neučí vyjmenovaná slova vyjmenovat za sebou (znalosti), ale učí se umět podle nich psát i/y v jiných slovech správně (dovednosti). Ono těch důvodů, proč se mi tehle způsob ověřování žákových znalostí nelíbí, je taky to, že tímto testem ověřím JEN znalosti. I když autor testů tvrdí, že jejich vyplnění a následné vyhodnocení trvá chvilku a to je jedna z jejich velký výhod, ptám se: můžeme si dovolit takový "luxus", abychom se věnovali zvlášť znalostem? Máme na to čas? V hodině, odpoledne při opravách... Je to efektivní? Baví to děti? A hlavně - je to vypovídající, když dítě odpovědi tipuje??
ModulDUM
03. 10. 2008
Jsou TESTY ZNALOSTÍ cestou, jak ověřit, zda děti učivu rozumí, zda něco vědí a dovedou? Co když člověk, který nechápe rozdíl mezi stejnosměrným a střídavým proudem, zaškrtá víceméně náhodně odpovědi v testu, a ejhle, ono mu to vyjde a je z toho "dobrá trojka". Můžu pak říct, že žák umí elektřinu na trojku? Že ji umí dobře? Má průměrné znalosti? I když si jen tipoval? Ony se sice tyto testy snadno vyhodnocují, ale ví dítě, čemu a jak rozumí? Ono - když to není alternátor, no tak jsem měl asi zaškrtnout dynamo, hm. Toto chceme? Dnes? Když jsou cílem vzdělávání klíčové kompetence - tedy nejen znalosti, ale i dovednosti, postoje... Už ve vzdělávacím programu Základní škola, byly cílem vzdělávání znalosti spolu s dovednostmi! Test na definice nedává dovednostem prostor.