ModulČlánky
5195
0
02. 01. 2015
Třetí ročník soutěže Brána k druhým zná své vítěze.
ModulČlánky
8722
0
12. 06. 2014
Pražský hotel Pramen patřil 6. a 7. června vychovatelkám školních klubů a družin z celé republiky.
ModulČlánky
11072
0
06. 06. 2014
Na pražské Bambiriádě, konané 22. - 25. května 2014, se letos poprvé prezentoval i Národní institut pro další vzdělávání.
ModulČlánky
8557
0
25. 03. 2014
Ve středu 19. března 2014 se v Kulturním a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze sešli ti nejlepší účastníci letošního ročníku soutěže Daniel, kterou vyhlašuje MŠMT a nad níž převzal garanci Národní institut pro další vzdělávání. Soutěž organizuje Talentcentrum NIDV.
ModulČlánky
8579
0
06. 02. 2014
Jak pokračují vzdělávací aktivity bývalého NIDM v oblasti neformálního vzdělávání.
ModulČlánky
8133
0
05. 12. 2013
Ve druhém ročníku soutěže Brána k druhým se sešlo vskutku zajímavé spektrum týmů, které dokáží pomáhat druhým. A jak to nakonec dopadlo?
ModulČlánky
9085
0
04. 12. 2013
Článek podává přehlednou reflexi kulatého stolu k výzkumům o mediálním chování českých dětí a mládeže včetně odkazů na hlavní prezentace.
ModulČlánky
8159
1
19. 09. 2013
Rozhovor s Vladimírem Kořenem, patronem 2. ročníku soutěže Brána k druhým.
ModulČlánky
15001
11
20. 07. 2013
Je mlutikulturalita "mrtvý projekt", nebo je stále důležitou výzvou zejména pro naši západní civilizaci? A jak vypadá aktuální nabídka NIDM v oblasti multikulturní výchovy?
ModulČlánky
10978
2
20. 06. 2013
Článek přibližuje jeden typ vzdělávání, které nabízí Národní institut dětí a mládeže vedoucím oddílů a pedagogickým pracovníkům, včetně konkrétního kurzu, který začíná v srpnu a ještě je možné se na něj hlásit.
ModulČlánky
6459
0
04. 06. 2013
Podrobněji o tom, co řekli ministr školství a jeho první náměstek při setkání s vedoucími pracovníky Národního institutu dětí a mládeže.
ModulČlánky
8064
0
28. 05. 2013
Po několikaměsíční odmlce, způsobené průtahy se zajištěním prostředků na udržitelnost projektu Klíče pro život i po jeho skončení, se od května pro zájemce opět otevřela možnost kvalitních vzdělávacích akcí zajišťovaných NIDM.
ModulČlánky
10422
0
07. 02. 2013
Skautský tým "Veverky a Veverčáci" z Opočna byl oceněn v 1. ročníku soutěže Brána k druhým, která proběhla v rámci projektu NIDM Klíče proživot.
ModulČlánky
6862
0
06. 02. 2013
Jedním z týmů soutěže Brána k druhým, kterému vstup do vítězné pětice unikl jen o vlásek, je Studentský dobrovolnický klub ADRA Frýdek-Místek. Soutěž probíhala v ráci projektu NIDM Klíče pro život
ModulČlánky
7358
0
27. 12. 2012
Jedenáctá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.
ModulČlánky
9330
0
06. 12. 2012
O mladých lidech, kteří rozdávali naději přírodě a lidem Zakarpatska.
ModulČlánky
7453
0
03. 12. 2012
Rozhovor s členy týmu oceněného v soutěži Brána k druhým.
ModulČlánky
5949
0
02. 12. 2012
Desátá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.
ModulČlánky
2918
0
02. 12. 2012
Co zůstalo za Evropským rokem dobrovolnictví 2011?
ModulČlánky
5543
0
29. 11. 2012
Soutěž pro týmy dětí a mládeže ukázala, co dobrého se dá dělat pro druhé a jak inspirovala další mladé lidi.
ModulČlánky
6603
0
28. 11. 2012
Devátá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život.
ModulČlánky
8091
0
01. 11. 2012
Výrok Elieho Wiesela je mottem loštického sdružení Respekt a tolerance.
ModulČlánky
7404
0
31. 10. 2012
Do soutěže Brána k druhým se zapojily také skautky ze Šumperka.
ModulČlánky
7648
0
31. 10. 2012
O jednom z týmů soutěže Brána k druhým a jeho projektu "Povídej mi".
ModulČlánky
6443
0
27. 10. 2012
Osmá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život. Vznikly v rámci Odbornostních setkáních na Ostružné a v Táboře v roce 2012, kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi.
ModulČlánky
5001
0
27. 10. 2012
Rozhovor s mladým talentovaným vědcem Martinem Bucháčkem.
ModulČlánky
8369
2
25. 10. 2012
Nabízíme pohled do světa dvou skupin dětí, dětí, které se zásadně liší, i když se nakonec ukáže, že mají i spoustu společného.
ModulČlánky
4258
0
23. 10. 2012
Čeští studenti si na mezinárodní soutěži vedli skvěle.
ModulČlánky
5239
0
21. 10. 2012
Sedmá  část příkladů dobré praxe, které jsou dílčím výstupem aktivity Průběžné vzdělávání projektu NIDM Klíče pro život. Vznikly v rámci Odbornostních setkáních na Ostružné a v Táboře v roce 2012, kde si pedagogové zájmového vzdělávání a pracovníci NNO předávali zkušenosti, nápady a náměty ověřené v praxi.
ModulČlánky
6604
0
01. 10. 2012
V tomto příspěvku předkládáme dvě zajímavé práce frekventantů Funkčního vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život, které se tentokrát týkají oblasti nadmíru aktuální - komunikace neziskové organizace s veřejností.
ModulČlánky
19. 09. 2013
Pro všechny. kdo by se chtěli na tento kurz ještě přihlásit - termín konání byl přesunut na 25. 10. až 22. 11. 2013.
ModulČlánky
27. 08. 2013
Milý pane Sotoláři, nejlepší bude, když se na ten kurz přihlásíte a pak budete moci kvalifikovaně sdělit světu, jestli k něčemu byl, zda se lektoři tvářili, že jsou lepší, než byli a jsou všichni ostatní. Tak do toho :-)
ModulČlánky
28. 09. 2012
       Uznávám, že tato věta může bez kontextu a dalších údajů působit podivně. Doufám, že se ale ukáže, že jde o docela dobře doložené tvrzení. Nejprve tedy uvedu celou pasáž Analýzy, z níž tato věta pochází:      Většina zaměstnavatelů (více jak 63 % viz graf A 6 v příloze) nevnímá větší bariéry v oblasti legislativy. Někteří spatřují problém v tom, že zákon vůbec neumožňuje, aby na jisté pozice byli přijati lidé s neformálním vzděláním, s čímž velký počet respondentů nesouhlasí, a tvrdí, že kdyby nebyli omezeni legislativou, klidně by zvýhodnili zaměstnance s neformálním vzděláním. Požadují však, aby měl zaměstnanec formálním vzděláním alespoň nějaký základ, výuční list, anebo maturitu. Upřednostnili by tedy raději člověka s neformálním vzděláním a ještě lépe s praxí, nežli absolventa s dobrým vysokoškolským vzděláním formálním. Mezi vybrané názory respondentů patří:    - „Zákon nepovoluje některým zaměstnavatelům zaměstnat lidi bez požadovaného formálního vzdělání.“    - „Z hlediska platových tříd nelze přijímat na vyšší pozice bez formálního vzdělání.“    - „Certifikát není stejný jako vysvědčení, podle legislativy.“    -  „Firma musí vnitřním řádem splňovat obecný zákon vydaný státem.“      Tedy ta věta říká, že někteří z respondentů – a to menšina (s níž velký počet respondentů výzkumu - 63% - nesouhlasí), přesněji 20% – vidí podstatné překážky i na straně legislativy. Z dalších souvislostí výzkumu je vidět, že se to týká zejména státní sféry a velkých institucí. Toto všechno docela jasně vyjadřují dva grafy, které jsem přidala za článek (protože se do komentářů nevejdou).
ModulČlánky
18. 08. 2011
O Pionýru je také článek z 27.6.2011 a také článek Umačkáni dětmi z 16.2.2011 :-)