ModulDUM
2429
0
25. 06. 2012
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy týkající se ovoce a zeleniny začínajících písmeny S až Ž. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data, dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny a také si procvičí vyhledávání norem. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
1653
0
25. 06. 2012
Prezentace je věnována jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně – zde na písmena od S do Ž), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
1751
0
25. 06. 2012
Materiál obsahuje pracovní listy, které se týkají ovoce a zeleniny začínající na písmena R, Ř. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data a dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
1579
0
25. 06. 2012
Materiál obsahuje prezentaci věnovanou jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně – zde písmena R, Ř), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
1585
0
13. 06. 2012
Materiál obsahuje prezentaci věnovanou jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně – zde na písmena O a P), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
1489
0
13. 06. 2012
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy týkající se ovoce a zeleniny, které začínají písmeny O a P. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data, dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny a také si procvičí vyhledávání norem. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
1568
0
25. 05. 2012
Materiál obsahuje prezentaci věnovanou jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně – zde na písmena od L do M), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
1317
0
25. 05. 2012
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy týkající se ovoce a zeleniny, které začínají písmeny od L do M. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data, dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny a také si procvičí vyhledávání norem. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
1405
0
22. 05. 2012
Formou prezentace se žáci seznámí se známými a především exotickými druhy ovoce a zeleniny, tentokrát začínajícími písmeny K a L. Materiál seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
1283
0
22. 05. 2012
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy týkající se ovoce a zeleniny, které začínají písmeny K a L. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data, dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny a také si procvičí vyhledávání norem. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
1950
0
14. 05. 2012
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy týkající se ovoce a zeleniny, které začínají písmeny od D do J. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data, dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny a také si procvičí vyhledávání norem. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
2119
0
27. 04. 2012
Materiál obsahuje prezentaci věnovanou jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně – zde na písmena od D do J), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
3969
0
30. 11. 2011
V pracovním listu věnovaném planetám sluneční soustavy žáci pracují s daty uvedenými v tabulkách. Vyvozují z těchto údajů závěry, zjišťují pravdivost tvrzení, odpovídají na otázky. Obsahuje řešení.
ModulDUM
3865
0
30. 11. 2011
Pracovní list propojuje přírodovědné znalosti týkající se polárních oblastí s prací na počítači a vyhodnocováním údajů z map a tabulek (nutná znalost angličtiny). Doplněno řešením.
ModulDUM
5304
0
21. 11. 2011
Žáci se v pracovním listu zamyslí nad příčinou výskytu polárního dne a noci v polárních oblastech. Pomocí internetu budou zjišťovat podrobnější informace. Budou také pracovat s mapou a doplňovat tabulky. Doplněno řešením.
ModulDUM
1547
0
04. 11. 2011
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy týkající se ovoce a zeleniny, které začínají písmeny C a Č. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data, dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny a také si procvičí vyhledávání norem. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
1510
0
03. 11. 2011
Materiál obsahuje prezentaci věnovanou jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně – zde na písmeno C a Č), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
2898
0
27. 10. 2011
Materiál propojuje přírodovědné a vlastivědné učivo s ICT, matematikou a českým jazykem. Základem je vyhledávání informací prostřednictvím internetu a jejich další zpracování do tabulek a grafu.
ModulDUM
3020
0
14. 10. 2011
Žáci budou pomocí mapy a internetu doplňovat pracovní list týkající se pouští světa. Obsahuje práci s daty (tabulka), dokreslování do mapy světa apod. Doplněno řešením.
ModulDUM
3945
0
06. 10. 2011
Materiál obsahuje dvě verze pracovního listu věnovaného plastům – jejich druhům, vlastnostem, využití. Možno použít k procvičování nebo jako test.
ModulDUM
3166
0
07. 09. 2011
Materiál obsahuje prezentaci věnovanou jednotlivým druhům ovoce a zeleniny (seřazeno abecedně - zde na písmeno A a B), seznamuje s původem, současným výskytem, nutričními hodnotami, prospěšností pro zdraví, s gastronomickým využitím a souvisejícími normami týkajícími se těchto potravin. Možno využít jako výklad, inspiraci k podobné samostatné tvorbě nebo zdroj k pracovním listům, které jsou dostupné jako samostatný materiál.
ModulDUM
2094
0
05. 08. 2011
Materiál obsahuje čtyři pracovní listy týkající se ovoce a zeleniny, které začínají písmeny A a B. Žáci budou zjišťovat nutriční hodnoty a vyhodnocovat zjištěná data, dále budou pracovat s mapou a zakreslovat původ ovoce a zeleniny a také si procvičí vyhledávání norem. Pracovní listy navazují na prezentaci, ale je možné je využít i samostatně.
ModulDUM
2616
0
04. 08. 2011
Materiál se věnuje základním informacím týkajícím se vrtání. Obsahuje dva testy, v nichž žáci budou popisovat obrázky, vyhledávat normy, vysvětlovat pojmy jako fazetka, řezná rychlost, pravidla pro stanovení řezných podmínek při vrtání apod.
ModulDUM
1876
0
03. 08. 2011
Materiál je určen k procvičení znalostí z oblasti plastů, je zaměřen především na jejich zpracování. Žáci budou rozpoznávat a popisovat různé druhy tváření plastů. Obsahuje dva testy pro skupinu A a B.
ModulDUM
2684
0
27. 07. 2011
Pracovní list propojuje přírodovědné znalosti (rovník, nultý poledník, podnebí) s prací na počítači a vyhodnocováním údajů z tabulek (nutná znalost angličtiny). Doplněno řešením.
ModulDUM
1675
0
14. 07. 2011
Žáci si formou testu zopakují vědomosti o válcování drátu, trubek, plechu apod. Budou popisovat obrázky válcovacích stolic, popisovat princip válcování různých druhů trubek (svařovaných, tvarových, bezešvých), vysvětlovat rozdíl mezi předvalky, bloky a ploštinami apod.
ModulDUM
1704
0
01. 07. 2011
Test je určen žákům strojních oborů a je zaměřen na procvičení základních vědomostí týkajících se těžkých kovů. Doplněno prací s normami. Obsahuje dva testy pro skupinu A a B.
ModulČlánky
13620
1
29. 06. 2011
Materiál pracuje s výdaji domácnosti a návod na jejich výpočet. Vede žáky ke schopnosti předvídat, kalkulovat, vhodně reagovat na zvyšující se náklady, tímto přispívá k rozvoji jejich finanční gramotnosti. Doplněno zamyšlením nad možnostmi úspory energií, omezením množství odpadů a celkovým dopadem na životní prostředí. Možno využít i v gymnaziálním vzdělávání.
ModulDUM
1630
0
24. 06. 2011
Materiál je zaměřen na procvičení základních vědomostí z oblasti volného a zápustkového kování. Žáci budou popisovat obrázky, vysvětlovat pojmy spojené s kováním apod. Materiál je zpracován ve formě dvou testů pro skupinu A a B.
ModulDUM
1898
0
24. 06. 2011
Žáci si formou testu zopakují a utřídí znalosti o vystružování. Doplněno prací s normami. Obsahuje dvě verze testu A a B.