ModulDUM
5301
0
13. 07. 2009
Na zábavných příkladech si žáci procvičí práci v tabulkovém kalkulátoru, a to zejména použití funkcí ve vzorcích (včetně vnořování funkcí). Jeden příklad je také zaměřen na analýzu již hotového vzorce a procvičení podmíněného formátování buněk. V programu Excel jsou procvičovány funkce ABS, CELÁ.ČÁST, DATUM, DEN, DENTÝDNE, HODINA, KDYŽ, KOMBINACE, NÁHČÍSLO, NYNÍ, MĚSÍC, MINUTA, ROK, ROMAN, SEKUNDA, ZAOKROUHLIT a ZVOLIT. V programu Calc jsou procvičovány funkce ABS, CHOOSE, COMBIN, DATE, DAY, HOUR, IF, INT, MINUTE, MONTH, NOW, RAND, ROMAN, ROUND, SECOND, YEAR a WEEKDAY. V řešení mohou být použity ovšem i jiné funkce, záleží na tvořivosti žáků. Upozornění: V sešitu jsou také listy s řešením. Pokud je nechcete žákům ihned zpřístupnit (například pro kontrolu), je třeba tyto listy vymazat před distribucí sešitu žákům.
ModulDUM
7521
2
05. 12. 2008
Na zábavných příkladech si žáci procvičí práci s texty v tabulkovém kalkulátoru, vytváření vzorců, práci s relativními i absolutními odkazy ve vzorcích, použití textových funkcí (i ve vzorcích) a vnořování funkcí. V programu Excel jsou to funkce ZLEVA, CONCATENATE, VELKÁ2, STEJNÉ, DÉLKA, DOSADIT, KÓD a ZNAK. V programu Calc potom funkce LEFT, CONCATENATE, PROPER, EXACT, LEN, SUBSTITUTE, CHAR a CODE. Upozornění: V sešitu jsou také listy s řešením. Pokud je nechcete žákům ihned zpřístupnit (například pro kontrolu), je třeba tyto listy vymazat před distribucí sešitu žákům.
ModulČlánky
16787
0
16. 09. 2008
Výkladový list se základními pravidly chování při cestování městskou hromadnou dopravou a aktivity k jejich praktickému nácviku nanečisto ve třídě.
ModulDUM
5796
3
24. 08. 2008
Na zábavných příkladech si žáci procvičí práci s daty v tabulkovém kalkulátoru, vytváření vzorců, práci s odkazy ve vzorcích, použití funkcí pro práci s daty (i ve vzorcích) a vnořování funkcí. V programu Excel jsou to funkce DATUM, DNES a DENTÝDNE. V programu Calc potom funkce DATE, TODAY, DAYS a WEEKDAY. Upozornění: V sešitu jsou také listy s řešením. Pokud je nechcete žákům ihned zpřístupnit (například pro kontrolu), je třeba tyto listy vymazat před distribucí sešitu žákům.
ModulDUM
10384
0
14. 07. 2008
Příspěvek napomáhá žákům pomocí otázek připravit referát o knize (ať už do čtenářského deníku, nebo pro představení knihy spolužákům). Důraz je kladen především na žákův osobní názor a výsledné dojmy z knihy.
ModulDUM
6708
4
01. 07. 2008
Test se třinácti otázkami s výběrovou odpovědí (a, b, c) na periferní zařízení počítače.
ModulDUM
24. 09. 2009
Pane kolego, prezentace je to pěkná. Ale nebylo by lepší zaměřit se už rovnou na XHTML? HTML, které bylo před XHTML je už pasé, nebo se pletu? Ve zdrojových kódech, které v prezentaci používáte jsem si všimnul, že jednou syntaxi XHTML dodržujete, třeba ve značce IMG, ale o pár snímků dál používáte <br> a ne <br />. Je to trochu matoucí.
ModulDUM
22. 09. 2008
Myslím, že pokud je po otevření aktivní poslední list, tak to není na škodu. Ten totiž obsahuje řešení poslední úlohy a učitel tak nezapomene řešení všech úloh ze sešitu vymazat před distribucí sešitu žákům (pokud jim z nějakého důvodu nechce řešení hned zpřístupnit). Na tuto skutečnost jsem upozornil v popisu materiálu.
ModulDUM
22. 09. 2008
Dovolte mi, abych se jako autor tohoto DUMu vyjádřil ke komentářům kolegů p. Wagnera a p. Netušila. V první otázce je opravdu možná odpověď i volba c, to mi uniklo, pokusím se o nápravu. S tím, že očekáváný výstup nemá nic společného s tímto testem také souhlasím, ale tentokrát jsem v tom nevinně. Snažil jsem se test uplatnit ve správné kolonce ŠVP, tedy u hardwaru, ale ta existuje pouze pro 1. stupeň a tam byl materiál zamítnut pro nepřiměřenou náročnost. Postupoval jsem tedy jako p. Suchoradský, který svůj materiál také umístil k jinému očekávanému výstupu než ve skutečnosti patří, a to už prošlo. Je to zřejmě systémová chyba. A nakonec s tím, že odpověď se dá prakticky u všech otázek uhádnout bez jakékoliv znalosti, nemohu souhlasit. Je to velmi snadné pro žáky, kteří mají počítače jako koníček a všechny termíny uvedné v možných odpovědích znají. Ale jistě se mezi žáky najdou i tací, které počítače "neberou", termíny neznají a bez skutečné znalosti periferních zařízení počítače nedokáží tedy odpovědět. A ještě bych rád zdůraznil, že všechny DUM si může učitel upravit dle svého, tedy může i zvýšit náročnost testu jinými možnostmi odpovědi.
ModulDUM
27. 08. 2008
Domnívám se, že cílem je asi pořád propojit tři strany trojúhelníku. Kartičky se asi mají rozstříhat a poskládat do trojúhelníkového tvaru. K tomuto materiálu by možná neškodilo vytvořit návod, jak jej vlastně použít.
ModulBlogy
06. 08. 2008
Otevřené formáty jsou jistě krok správným směrem, ale zajímalo by mně nakolik se skutečně používají (hlavně v textových editorech a tabulkových kalkulátorech). Myslím, že jejich velké rozšíření přijde až v okamžiku, kdy je Microsoft implementuje do svých programů a myslím, že už to brzy plánuje udělat.