Avatar
RNDr. Hana Lišková

Poslední přihlášení 15. 10. 2020

O uživateli
Dlouhodobě se zabývám metodikou výuky matematiky v předškolním, primárním a základním vzdělávání.
Společenská role
Pedagog, Vedení školy, lektorka
Název školy/instituce
VOŠP a SPgŠ
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulBlogy
20. 11. 2019
„A jejda! Už zase ten náš malej kouká na telku?“   Co třeba zapojit ruce a hlavu a vrhnout se na pořádnou hračku, co nás nejen zaměstná, ale spoustu radosti a možná i nervů u ní společně prožijeme. Že to nejde?
ModulČlánky
5252
0
04. 06. 2019
Cílem je přispět k záměrnému rozvoji matematického myšlení a prostorového vnímání ve spojitosti s rozvojem řeči, tedy propojit matematickou a čtenářskou gramotnost s informatickým myšlením formou manipulativních činností. Aktivita primárně rozvíjí předmatematickou gramotnost v úzké vazbě na čtenářskou gramotnost. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
ModulBlogy
18. 04. 2019
Ptáte se: Gramotnost v mateřské škole? Není to nesmysl? Nepřeháníme to? Webinář „Matematická gramotnost v předškolním vzdělávání“ se pokusí vaše pochybnosti rozptýlit a případné otázky zodpovědět.  Uvidíte sami!
ModulBlogy
30. 01. 2019
Zastesklo se vám po příjemných chvilkách s matematikou pro předškoláky? To se mně taky někdy stává. Lehká pomoc – nahlédněte do publikace Evy Krejčové. Najdete tu náměty na hry a činnosti, navíc propojené s říkankami a písničkami, které slouží jako vhodná motivace.
ModulČlánky
5668
0
01. 11. 2018
Článek se zabývá procesem vstupu dítěte do 1. třídy základní školy a poukazuje na některé nežádoucí momenty, které se odehrávají ve školských zařízeních, tedy v mateřské škole a na základní škole. Článek byl vytvořen za VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Článek vznikl v rámci projektu PPUČ. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
ModulBlogy
18. 09. 2018
Máte pocit, že doma nebo v mateřské škole nevíte, jak nabídnout činnosti pro rozvoj matematické gramotnosti, a váš malý šikula by si to zasloužil? Takových pocitů se mezi rodiči i učiteli předškolních dětí najde hromada. Když se setkáme na společných setkáních, seminářích či besedách, otázek je ještě víc.