Avatar
Mgr. Ondřej Blažek

Poslední přihlášení 28. 03. 2014

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Gymnázium
ModulDiskuze
27. 04. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Lucie, děkuju za pobídku. Pokusím se takové téma založit. Jinak, pane Sotoláři, co se týče toho RVP, přiznávám, že jsem ten dokument nepročítal. U nás na škole máme ŠVP. Ale to mám špatné informace, když všude slyším, že základním principem RVP je změna cíle výuky ze předávání vědomostí na učení dovednostem (kompetencím)? Slyším to všude kolem sebe a i struktura našich ŠVP tomu napovídá. Učivo se má stát pouhým prostředkem k získání dovedností. Ale i kdybych to špatně chápal, v praxi přece pokud chcete cvičit např. analýzu textu, tak to nutně musí být na úkor vědomostí. Přece pracuji-li např. celou hodinu s textem Lutherových tezí, tak už nestíhám odučit historický kontext německé reformace. Navíc z výsledků analýzy textu těžko můžu studenty zkoušet - a jsem přesvědčen, že studenti by být zkoušeni měli. Pravda, mohl bych jim dát naučit se něco z učebnice, ale co když není většina našich učebnic srozumitelná (např. dějepis od Hlavačky pro 7. třídu operuje s neuvěřitelně komplexními pojmy, které se žáci sice našprtají, ale vůbec kvůli nim text učebnice nechápou). Navíc mám dojem, že analýzu textu nelze naučit - na to musíte mít zkrátka IQ a hlavně právě ty vědomosti. Alespoň já mám zkušenost, že v analýze textu či zobecňování jsou dobří pořád ti samí, často nejinteligentnější lidé ve třídě. Ostatní se to nikdy nenaučí, nemají na to zkrátka mozek.
ModulDiskuze
26. 04. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Pane Sotoláři, ale on je ten esej skutečně velmi přesvědčivý. Četl jste ho? Pokud se zamyslím nad tím, z jakých předmětů jsem si odnesl nejvíc, tak to byly ty, kde probíhal ten dnes zavrhovaný dril. Teze, že výběr informací, jejich zpřehlednění a poutavého předání žákům je hlavním úkolem učitele, mi přijde pravdivá. Čím lépe to umí, tím je lepší učitel. Práce na různých projektech (jako třeba v dějepisu), kterou podporuje RVP, skutečně nevede k získání povědomí o dějinách, jen k získání oněch kompetencí či dovedností, které Hannah Arendtové kritizuje.
ModulDiskuze
25. 04. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
Dobrý den všem. Ačkoli jsem byl spíše příznivec RVP, po přečtení eseje od Hannah Arendtové "Krize výchovy a vzdělávání", jsem byl nucen svůj postoj zásadně přehodnotit. Napsal jsem k tomu komentář: http://ondrejblazek.blog.respekt.ihned. ... y-a-la-rvp Esej je k dispozici online zde, strana 29 http://dok.rwan.sk/Psychologia/Arendtov ... ultury.pdf)
ModulČlánky
25. 01. 2011
Výborná aktivita! Vznikla velmi zajímavá diskuze. Jedna skupina brala jako klad, že Anče a spol. poctivě dělají, co po nich pán chce. Druhá to naopak hodnotila záporně. Máme pány poslouchat nebo ne? A pokud ano, za jakých podmínek? Docela zásadní debata o fungování člověka ve společnosti, a to prosím pěkně s dětmi v primě :-)