Avatar
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Poslední přihlášení 04. 03. 2021

Webové stránky
Název školy/instituce
důchodce z Ráje
ModulČlánky
2814
1
25. 05. 2020
Příspěvek na základě materiálů americké poradenské agentury Education Elements vysvětluje, jak je důležité při zavádění technologiemi podporované personalizace věnovat pozornost zajištění nejen rovného, ale též spravedlivého vzdělávacího prostředí.
ModulČlánky
1645
0
18. 05. 2020
Přehled chytrých myšlenek špičkových světových odborníků oboru vzdělávací technologie, kteří se snaží najít poučení ze současné situace převládajícího online vzdělávání.
ModulČlánky
1128
0
11. 05. 2020
Příspěvek poodhaluje, jak metodiku převráceného učení aplikuje ve svých kurzech profesorka H. Marshall z Long Island University ve státě New York.
ModulČlánky
1268
0
04. 05. 2020
Zpráva o aktuálním vývoji metodiky převrácené třídy, z níž se stává celosvětový fenomén šíření kombinovaných forem výuky.
ModulČlánky
985
0
27. 04. 2020
Článek předkládající myšlenky profesora George Fox University v Oregonu Johna Spencera, který ukazuje, kam bychom měli nasměrovat využití vzdělávacích technologií, a vysvětluje rozdíl mezi skutečnou inovací výuky a neodůvodněným nasazováním technických novinek.
ModulČlánky
1445
2
20. 04. 2020
Zpráva o projektu americké neziskové a výzkumné organizace Digital Promise, který organizuje certifikaci vzdělávacích produktů zaručující jejich kvalitu a účinnost.
ModulČlánky
1367
0
14. 04. 2020
Jak aktuální problematiku personalizace vidí představitelé EdTechTeacher, amerického sdružení zabývajícího se vzděláváním učitelů. Příspěvek obsahuje popis několika příkladů dobré praxe z USA.
ModulČlánky
1238
0
06. 04. 2020
Zpráva o tom, jak pojem „personalizace“ vidí penzionovaný učitel angličtiny z Pensylvánie Peter Greene.
ModulČlánky
2755
0
30. 03. 2020
Rady profesora George Fox University v Oregonu Johna Spencera učitelům přecházejícím na výuku online.
ModulČlánky
1513
0
23. 03. 2020
Zpráva o studii poradenské agentury McKinsey, která zkoumá, jaké možnosti přinášejí učitelům technologie využívající umělou inteligenci.
ModulČlánky
1426
0
16. 03. 2020
Upoutávka na volně dostupný materiál vytvořený firmou Google obsahující 5 výukových lekcí věnovaných digitální gramotnosti žáků na úrovni 2. st. ZŠ včetně doprovodného webu a hry fixující získané poznatky. Obsah může sloužit jako zdroj nápadů pro naše učitele.
ModulČlánky
15379
13
11. 03. 2020
Přehled prvních zkušeností škol nucených z důvodů uzavření přejít na online výuku. Zatím jen z výběrových mezinárodních škol. Jistě jsou mimořádně zajímavé i pro nás.
ModulČlánky
3043
0
09. 03. 2020
Studie ozřejmující potřebu realizace revizí našich rámcových vzdělávacích programů a věnující se souvislostem s digitálními technologiemi.
ModulČlánky
1947
13
02. 03. 2020
Zamyšlení nad současným pojetím mediální gramotnosti v souvislosti s aktuálním kulatým stolem a revizí RVP inspirované americkým expertem na velká data Kalevem Leetaru.
ModulČlánky
1937
0
24. 02. 2020
Zajímavá zpráva známé poradenské agentury Gartner popisující budoucnost lidstva v souvislosti s technologiemi, která má určitý dopad na školství.
ModulČlánky
1092
0
17. 02. 2020
Výtah z článku známého amerického zpravodajského portálu, který ukazuje, kam směřuje tamní vývoj vzdělávacích technologií. Je zajímavé ho porovnat s vývojem naším.
ModulČlánky
1738
0
10. 02. 2020
Informace o zprávě Světového ekonomického fóra, která popisuje, jak by měla vypadat škola budoucnosti připravující žáky na existenci v éře průmyslu 4.0.
ModulČlánky
3261
0
03. 02. 2020
Informace o dvou nových MOOC kurzech tematicky zaměřených na změny ve výuce informatiky s přesahem do mnoha předmětů, které vyvinul projekt PRIM, a přináší je portál Eduskop.
ModulČlánky
879
0
27. 01. 2020
Zpráva o aplikaci podporující snahu některých uživatelů mobilních zařízení obejít se po určitý čas bez jejich fyzické přítomnosti.
ModulČlánky
2053
2
20. 01. 2020
Druhá ze dvou zpráv o výsledcích projektu The Canopy kalifornského Christensen Institute. Tato na základě definice kompetenčně orientované výuky odhaluje, do jaké míry ji naplňují ty americké školy, které ji aplikují.
ModulČlánky
1907
1
13. 01. 2020
Přehled nejdůležitějších odborníků, kteří mi při studiu problematiky vzdělávacích technologií pomohli a pomáhají pochopit souvislosti. Jedná se o můj příspěvek k akci Největší inspirátoři našeho Virtuálního digicentra.
ModulČlánky
1391
0
06. 01. 2020
První ze dvou zpráv o výsledcích projektu The Canopy kalifornského Christensen Institute. Tato se věnuje používaným formám kombinované výuky v amerických školách.
ModulČlánky
1864
0
16. 12. 2019
Článek vysvětluje poměrně nový fenomén zvaný esport (organizovaná soutěž v hraní poč. her) a na základě volně dostupného kurzu Microsoftu pro učitele rozebírá možnosti jeho využití ve výuce.
ModulČlánky
3579
4
09. 12. 2019
Zpráva o studii amerického profesora kognitivní psychologie Daniela Willinghama vysvětlující postavení faktických znalostí při budování schopnosti kriticky myslet.
ModulČlánky
2296
0
02. 12. 2019
Přehledový článek o práci emeritní profesorky Harvard Business School Shoshany Zuboff založený na myšlenkách obsažených v její poslední knize pojednávající o internetem umožněném kapitalismu dohledu.
ModulČlánky
2138
0
25. 11. 2019
Zpráva o tom, jaké indikátory inovací školství sledují experti OECD, a to v souvislosti s naší právě připravovanou Strategií 2030+.
ModulČlánky
1785
0
18. 11. 2019
Zpráva o zajímavé vědkyni Kalifornské university Mimi Ito, která se zabývá působením online tzv. „sítí spřízněnosti“ na mladé lidi z antropologického pohledu a hledá formy jejich maximálně přínosného využití.
ModulČlánky
1636
0
11. 11. 2019
Informace o inovativním pojetí přípravy učitelů v režii odborné asistentky španělské University of Murcia Lindy Castañeda, které je založeno na vlastní tvorbě videí studenty.
ModulČlánky
2079
0
04. 11. 2019
Zpráva o knize vědce a bývalého specialisty Google na reklamní strategie vysvětlující postupy platformních systémů disponujících umělou inteligencí používané k ovlivňování uživatelů vyzývající k odporu.
ModulČlánky
1886
0
29. 10. 2019
Zpráva o práci mezinárodně působícího specialisty na transformaci vzdělávacích systémů s cílem lépe připravovat lidi na budoucnost – tj. vychovávat tzv. „globální digitální občany“.
ModulČlánky
11. 03. 2020
Naší domácí analogií Century je Techambition (zatím jen matematika po dobu zavření škol zdarma).
ModulČlánky
03. 03. 2020
Pane Kocourku, opravdu jste mi chyběl. Tomu, co říkáte, nerozumím. Takže, bez komentáře!
ModulČlánky
03. 03. 2020
Naprosto souhlasím. Škola ovšem tu část výchovy, kterou popisujete neignoruje. Alespoň teoreticky se k ní hlásí, o tom, jak se jí to daří, bych mluvil jen nerad. Tu digitální však dosud pomíjí. I tu mediálně vděčnou internetovou bezpečnost mnoho učitelů chápe jako potřebu technologie eliminovat. Teď nás čeká vysvětlování "malé" revize ICT v RVP ZV, tak, prosím, čtěte zase příští pondělí. Dík!
ModulČlánky
03. 03. 2020
Je pravda, že člověk nebyl stvořen, aby fungoval digitálně. Nechci se přít. Jen konstatuji, že je součástí digitálního světa. Jestli se nám to líbí, není důležité. Klidně budu s vámi sdílet pocit, že to není dobře. Tím se ale nic nezmění. Budeme-li to ignorovat, můžeme propást šanci vychovat zodpovědné digitální občany.
ModulČlánky
03. 03. 2020
Nedá mi to a dovolím si připomenout, že okamžitá zpětná vazba má smysl pouze u paměťově na fakta orientovaného učení. U konstruktivně orientovaného badatelského učení je to jinak. Žák by měl být veden k samostatnému odhalování chyb. Je to sice zdlouhavé, ale zjištění, že nějaký postup k cíli nevede, je velmi cenné. Je to cesta, která mnohem spíše vede k pochopení podstaty.Takže pozor, to, co se píše v úvodním perexu, platí jen za určitých podmínek!
ModulČlánky
03. 03. 2020
Aha, teď vám již lépe rozumím. Já ten termín vnímám jen jako součást potřebných kompetencí, a tudíž též výukový cíl hodný standardů. Digitální člověk ve vašem smyslu slova ovšem též existuje, je to kyborg. To platí ale jen v případě, že současné rozraní mezi lidmi a stroji budeme vnímat jako oddělující. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že virtuální svět současná generace od skutečného neodděluje, je to jinak. Lidé jsou pak do určité míry digitální. Nejhorší, co můžeme udělat, je si namlouvat, že to není pravda a nás že se to netýká.
ModulČlánky
02. 03. 2020
Digitální občan je již nějaký čas běžně používaný termín s jasným obsahem. Pro nás jsou asi nejserióznějším zdrojem Standardy ISTE.
ModulČlánky
28. 02. 2020
Rád bych paní Hesové za článek poděkoval. Je velmi přijatelným přehledem toho, co by měla výchova k digitálnímu občanství prakticky obsahovat. Trochu mě mrzí, že neodkazuje některé texty Spomocníka, které by se jistě hodily - např poslední standardy ISTE. Teoreticky bych uvítal dotažení celé problematiky až k mediální gramotnosti na úrovni uvědomnění si své vlastní ovlivnitelnosti a nutnosti vcítění do myšlení jiných lidí. To je základní výbava digitálního občana. A ještě drobnost. Digital wellbeing jsme se rozhodli nepřekládat. Pohoda je zavádějící.
ModulČlánky
21. 02. 2020
Přečtěte si ještě toto: Odpor vůči ovlivňování lidí online podle Williamse.
ModulČlánky
02. 02. 2020
Mám pocit, že problematika zde popisovaná si žádá mnohem větší pozornost, než na první pohld vypadá. Možná by se dala popsat i jednodušeji, aby to každý pochopil. To podstatné říká tato věta: "Není výjimkou, že nikoli hloupí, ale zvídaví žáci lačnící po zajímavých informacích začnou přijímat „zajímavé“ informace z různých konspiračních webů, které je například mohou indoktrinovat nenávistnou ideologií a postupně přivést k členství v extremistických politických hnutích ..." Přitom nejde jen o konspirační weby. Chci říci, že situace si žádá systémové řešení - tedy revizi RVP jako začátek obecné změny přístupu k MV. Vaší pozornosti doporučuji ještě např. toto: Paradox mediální výchovy podle Danah Boyd.
ModulČlánky
21. 01. 2020
Je pravda, že rozporovat se dá opravdu všechno. Také se to stále ve větší míře děje. Zůstaňme tedy jen u měření kompetencí. Jako učitel se dostáváte při přechodu na kompetenčně orientovanou výuku do nezáviděníhodné situace, protože, jak správně pan Keršláger konstatuje, znalostně orientovaná výuka se dá mnohem snadněji měřit. Tady existuje velké riziko, že žák nebude dělat nic a vy potřebujete mít jistotu, že něco dělá, že se někam posouvá. V jednodušším případě můžete posoudit dosažení cílů na produktech jeho práce. Potíž je v tom, že se může stát, že žák pracuje a zdokonaluje se, ale výsledek se nedostaví (to je u badatelsky orientované výuky docela možné, protože dopředu nevíte, jak bude výsledek vypadat). Pak asi nelze jinak, než nějak definovat jak má to bádání vypadat a sledovat, zda k němu dochází. A musí to být postup pokud možno objektivní. Zkuste se podívat na tyto články:Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. stoletíHodina géniů podle A. J. Julianiho
ModulČlánky
14. 01. 2020
Dovolím si tu hypotézu doplnit o rozdíly ve schopnostech učitelů ze škol v odlišných socio-ekonomických oblastech - viz Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií.Zbývá jen dodat, že ČŠI nenašla na další běh ICILS peníze.
ModulČlánky
12. 01. 2020
To, co pan Vávra popisuje, mi připomíná spíše něco jako PISA, která se snaží vždy zařadit řešení problémů. ICILS 2013 jsem svého času dost podrobně studoval, protože jsem fakt chtěl vědět, jak se stalo, že jsme byli nejlepší. Měl jsem dokonce i podezření, že výběr škol byl poněkud nenáhodný (podobně, jako to dělá Čína). Ale na nic jsem nepřišel. Zbývá jen ta hypotéza, podle níž má největší zásluhu mimoškolní činnost rodičů, kroužků apod. Úlohy ICILS 2013 byly orientovány hlavně naa mailování. Už tenkrát jsem to kritizoval, jako neaktuální. A pak tam byla nějaká výroba plakátu z daných informací o akci. To si vybavuji. Takových podobných na dig. kompetence orientovaných tvořivých úloh asi bylo více.
ModulČlánky
21. 12. 2019
Je pravdou, že pro mě je i to vteřinové video příliš velkou zkratkou. Představit si, co jsem dělal, po sekundách, to vůbec neumím!
ModulČlánky
10. 12. 2019
A právě tuto schopnost  spadající do oblasti kritického myšlení Willingham jako jednu z mála považuje za přenositelnou. Zbývá jen se zamyslet nad tím, co je v tomto případě třeba vymýšlet nového. Jedná se o případ, kdy potřebuji získat na určitou informaci vlastní názor a nepřebírat hodnocení jiných, s nímž se ale snažím seznámit. Velmi mi pomáhá, když o věci již něco vím. To podstané a zároveň "nové" je můj vlastní obohacený názor.
ModulČlánky
09. 12. 2019
Jak já to chápu, jde o to, aby to bylo nové pro nás, ne pro všechny. A pak je možná trochu nejasné i to, co je "nové". Někdy to může být i docela malá modifikace zaběhaných postupů, o níž by skoro nikdo neřekl, že je to něco nového. Sir Robinson mluví o zabíjení kreativity školami, a má přitom na mysli hlavně umění - drama, kreslení apod. V zásadě však jse o to, mít v sobě chuť vymýšlet cokoli jinak s cílem hledat lepší řešení problému - tzv. růstové myšlení.
ModulČlánky
04. 11. 2019
Nedá mi to a připomenu, že jsem již skoro pře deseti lety doporučoval použít (pro BYOD či 1:1) přímo ve výuce tzv. zpětný kanál (back channel) - viz Donedávna nemyslitelné je dnes běžné!Od té doby se Spomocník přesahům mezi mediální a digitální gramotností věnuje opakovaně. Přečtěte si třeba můj dnešní článek: Odpor vůči ovlivňování lidí online podle Williamse.A ještě drobnost - nejsem si jist, zda lze soc. sítě označit za učivo. Je to prostředí, kterému by měl každý občan s respektem k demokracii rozumět. Ten pojem by mohl být pro někoho hodně zavádějící!
ModulČlánky
01. 11. 2019
Zajímavá studie, která je výsledkem výzkumu BBC: Digital Wellbeing Researching the needs of our audience to understand their values in an on-demand, personalised and fully connected world.
ModulČlánky
12. 10. 2019
Hezké vysvětlení stylů:Learning styles & the importance of critical self-reflection | Tesia Marshik | TEDxUWLaCrosse
ModulČlánky
01. 09. 2019
Přesně tak. Lidé, kteří umějí vytvořit aplikaci, která připraví žáka na znalostně orientované testy, to jsou ti, kteří nahradí ony učitele, kteří dosud v této činnosti vynikali. A přiznejme si, bude jich potřeba mnohem méně. Pane Maršáku, bez problémů se shodneme. Důsledek je zřejmý. Zásadní je, jaké kompetence ověřujeme! Na ty nekognitivní vás počítač zatím nepřipraví.
ModulČlánky
31. 08. 2019
To znáte, o tom čínském systému přípravy žáků k přijímačkám firmy Squirrel AI (Čínská cesta k umělým učitelům)? V soutěži se skutečnými učiteli vítězí! Samozřejmě si rozumíme. S výchovou k demokracii to nemá nic společného.
ModulČlánky
30. 08. 2019
Vnímejme to tedy jen jako jednu složku budoucího vývoje. Takovou, která sice zcela nepřevládne, ale bude všude přítomná. Vždy si v podobné situaci vzpomenu na starý a stále platný bonmot: "Učitel, kterého dokáže počítač nahradit, má být nahrazen!"
ModulČlánky
26. 08. 2019
Zpráva, která dotváří obraz toho, jak se v USA správa dat žáků pro výukové účely dostává stále více do popředí zájmu investorů a vývojářů - What the Shifting Data Center Ecosystem Means for Education.
ModulČlánky
07. 08. 2019
K dalšímu studiu: China has started a grand experiment in AI education. It could reshape how the world learns.
ModulČlánky
06. 08. 2019
K dalšímu studiu: China’s top two education players unleashing the full potential of AI-related initiatives.
ModulČlánky
06. 08. 2019
Zajímavá odborná diskuze na téma Čínského soc. kreditního systému snažící se o objektivitu na německém Verfassungsblog v angličtině - China‘s Social Credit System.
ModulČlánky
06. 08. 2019
Zajímavou inspirací může být Školní WIFI ZŠ a MŠ Kladno.
ModulČlánky
22. 06. 2019
V USA se formuje na podoru řešení interoperability ve školách koalice mnoha důležitých partnerů:Project Unicorn
ModulČlánky
19. 06. 2019
Narazil jsem na docela obsažný příspěvek Stefanie o tom, co dělá, v blogu MIT:Kids teach AI a little humanity with Cognimates
ModulČlánky
18. 06. 2019
Možná vám to přijde neuvěřitelné, ale v Americe mají neziskové vzdělávací instituce (typicky školské obvody) možnost získat licenci na poskytování mobilních internetových služeb. Řeší to připojení žáků mimo školu. Tvrdí, že tak lze snížit digitální nerovnost až o 20%.Closing the Homework Gap Through Educational Broadband Service