Avatar
Ing. Bořivoj Brdička Ph.D.

Poslední přihlášení 21. 07. 2021

Webové stránky
Název školy/instituce
důchodce z Ráje
ModulČlánky
1287
0
16. 11. 2020
Zajímavá zjištění amerického tradičně značně velkého průzkumu využití vzdělávacích technologií u učitelů, žáků a rodičů, který reaguje na současnou situaci uzavření škol.
ModulČlánky
3004
1
09. 11. 2020
Shrnutí myšlenek známého amerického odborníka na praktické využití vzdělávacích technologií, který se zabývá situací, kdy žáci musí částečně pracovat na dálku (online) a nejsou pod přímou kontrolou učitele.
ModulČlánky
1394
0
02. 11. 2020
Zamyšlení nad významem podobenství, v němž je pedagogika koněm a technologie vozem, nad nímž v současné době vedou odborníci polemiku.
ModulČlánky
2215
1
26. 10. 2020
Zpráva o vědeckém experimentu ozřejmujícím rozdíl mezi spoluprací kolaborativní a kooperativní. Má významný dopad na nastavení výukových postupů. Realizace proběhla v rámci Erasmus projektu Novigado.
ModulČlánky
2576
2
19. 10. 2020
Zamyšlení nad souvislostmi současných snah o smysluplné nasměrování vývoje technologií v souvislosti s hnutím ludditů, které něco vzdáleně podobného prosazovalo na přelomu 18. a 19. století v Anglii.
ModulČlánky
1387
0
12. 10. 2020
Zpráva o tom, jak celosvětová pandemie urychluje nástup robotů všude tam, kde stroje nahrazují problematický přímý kontakt mezi lidmi.
ModulČlánky
1424
0
05. 10. 2020
Informace o aktuálním plánu prezidenta Trumpa využít schopností čínského vlastníka platformy TikTok k vývoji aplikace učící americké děti dějiny jejich země tak, jak by si přál on.
ModulČlánky
2784
0
21. 09. 2020
Zpráva o stavu porozumění podstatě digitálního wellbeingu v souvislosti s počátkem činnosti pracovní skupiny, která bude toto téma řešit v rámci projektu Partnerství. Hlavním jejím cílem je podpořit realizaci naší státní školské Strategie 2030+.
ModulČlánky
1339
0
14. 09. 2020
Upoutávka na myšlenky amerického levicově orientovaného žurnalisty a spisovatele Nathana Robinsona, který se zamýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby se podařilo zajistit zcela otevřené sdílení informací.
ModulČlánky
1794
0
07. 09. 2020
Zpráva o studii neziskové americké agentury Common Sense zabývající se souvislostí duševního zdraví s využíváním digitálních technologií mladými lidmi.
ModulČlánky
1184
0
31. 08. 2020
Článek shrnuje nejnovější posun ve vývoji aplikací využívajících umělou inteligenci schopnou analyzovat emoce lidí, v našem případě žáků.
ModulČlánky
5518
2
24. 08. 2020
Náznak možných řešení případných nutných opatření při očekávaném omezení docházky žáků do školy během koronavirové krize prostřednictvím hybridní výuky (s využitím technologií). Tento model se nakonec tak jako tak stane základem běžných výukových postupů.
ModulČlánky
4608
0
30. 06. 2020
Zpráva o vývoji aplikací použitelných na kontrolu činnosti studentů či žáků při online výuce.
ModulČlánky
1886
1
24. 06. 2020
Aktualita ukazující, jak se o aktuální situaci, v níž je třeba učit online, diskutuje v Anglii.
ModulČlánky
2485
2
15. 06. 2020
Informace o existenci kurikula americké neziskovky Common Sense, které pokrývá výuku tematiky digitálního občanství od MŠ až po SŠ, jež má přesah jak do mediální výchovy, tak do digitální gramotnosti.
ModulČlánky
1634
0
08. 06. 2020
Komentář ke zprávě oznamující integraci několika cizích systémů řízení výuky do prostředí MS Teams, a to včetně u nás hodně rozšířeného Moodlu.
ModulČlánky
1233
0
01. 06. 2020
Informace o postupu anglického úřadu garantujícího kvalitu státních zkoušek (včetně maturity), který se rozhodl zkoumat možnost nasazení umělé inteligence do hodnocení a vypisuje v té souvislosti soutěž na nejlepší řešení.
ModulČlánky
3908
1
25. 05. 2020
Příspěvek na základě materiálů americké poradenské agentury Education Elements vysvětluje, jak je důležité při zavádění technologiemi podporované personalizace věnovat pozornost zajištění nejen rovného, ale též spravedlivého vzdělávacího prostředí.
ModulČlánky
2181
1
18. 05. 2020
Přehled chytrých myšlenek špičkových světových odborníků oboru vzdělávací technologie, kteří se snaží najít poučení ze současné situace převládajícího online vzdělávání.
ModulČlánky
1477
0
11. 05. 2020
Příspěvek poodhaluje, jak metodiku převráceného učení aplikuje ve svých kurzech profesorka H. Marshall z Long Island University ve státě New York.
ModulČlánky
1601
0
04. 05. 2020
Zpráva o aktuálním vývoji metodiky převrácené třídy, z níž se stává celosvětový fenomén šíření kombinovaných forem výuky.
ModulČlánky
1231
0
27. 04. 2020
Článek předkládající myšlenky profesora George Fox University v Oregonu Johna Spencera, který ukazuje, kam bychom měli nasměrovat využití vzdělávacích technologií, a vysvětluje rozdíl mezi skutečnou inovací výuky a neodůvodněným nasazováním technických novinek.
ModulČlánky
1742
2
20. 04. 2020
Zpráva o projektu americké neziskové a výzkumné organizace Digital Promise, který organizuje certifikaci vzdělávacích produktů zaručující jejich kvalitu a účinnost.
ModulČlánky
1935
0
14. 04. 2020
Jak aktuální problematiku personalizace vidí představitelé EdTechTeacher, amerického sdružení zabývajícího se vzděláváním učitelů. Příspěvek obsahuje popis několika příkladů dobré praxe z USA.
ModulČlánky
1832
0
06. 04. 2020
Zpráva o tom, jak pojem „personalizace“ vidí penzionovaný učitel angličtiny z Pensylvánie Peter Greene.
ModulČlánky
3778
0
30. 03. 2020
Rady profesora George Fox University v Oregonu Johna Spencera učitelům přecházejícím na výuku online.
ModulČlánky
2079
0
23. 03. 2020
Zpráva o studii poradenské agentury McKinsey, která zkoumá, jaké možnosti přinášejí učitelům technologie využívající umělou inteligenci.
ModulČlánky
1781
0
16. 03. 2020
Upoutávka na volně dostupný materiál vytvořený firmou Google obsahující 5 výukových lekcí věnovaných digitální gramotnosti žáků na úrovni 2. st. ZŠ včetně doprovodného webu a hry fixující získané poznatky. Obsah může sloužit jako zdroj nápadů pro naše učitele.
ModulČlánky
17788
13
11. 03. 2020
Přehled prvních zkušeností škol nucených z důvodů uzavření přejít na online výuku. Zatím jen z výběrových mezinárodních škol. Jistě jsou mimořádně zajímavé i pro nás.
ModulČlánky
3894
0
09. 03. 2020
Studie ozřejmující potřebu realizace revizí našich rámcových vzdělávacích programů a věnující se souvislostem s digitálními technologiemi.
ModulČlánky
13. 03. 2020
Specializovaný web MŠMT:https://nadalku.msmt.cz/
ModulČlánky
12. 03. 2020
RTOL – Rapid Transition to Online Learningamerické Academy of Active Learning Arts and Sciences
ModulČlánky
12. 03. 2020
Další náměty najdete v našem dnešním článku:20 způsobů využití technologií pro online výuku nejen po uzavření škol
ModulČlánky
11. 03. 2020
Těšíme se! Pozdravuj mormony!
ModulČlánky
11. 03. 2020
Dokument ISTE je samozřejmě velmi kvalitní. Obsahově se se zde přeloženými 15 zásadami dost kryje. Mně se líbí hlavně to, že nástroje mají až na konci. U nás je to zatím naopak! Ondřeji, vypadá to na to, že se nevyhneš karanténě, že?
ModulČlánky
11. 03. 2020
Sdílený dokument Miry Fridrichové:Studujeme z domova
ModulČlánky
11. 03. 2020
Další podrobnosti na webu Digikoalice zde:Učíme se online
ModulČlánky
11. 03. 2020
Naší domácí analogií Century je Techambition (zatím jen matematika po dobu zavření škol zdarma).
ModulČlánky
03. 03. 2020
Pane Kocourku, opravdu jste mi chyběl. Tomu, co říkáte, nerozumím. Takže, bez komentáře!
ModulČlánky
03. 03. 2020
Naprosto souhlasím. Škola ovšem tu část výchovy, kterou popisujete neignoruje. Alespoň teoreticky se k ní hlásí, o tom, jak se jí to daří, bych mluvil jen nerad. Tu digitální však dosud pomíjí. I tu mediálně vděčnou internetovou bezpečnost mnoho učitelů chápe jako potřebu technologie eliminovat. Teď nás čeká vysvětlování "malé" revize ICT v RVP ZV, tak, prosím, čtěte zase příští pondělí. Dík!
ModulČlánky
03. 03. 2020
Je pravda, že člověk nebyl stvořen, aby fungoval digitálně. Nechci se přít. Jen konstatuji, že je součástí digitálního světa. Jestli se nám to líbí, není důležité. Klidně budu s vámi sdílet pocit, že to není dobře. Tím se ale nic nezmění. Budeme-li to ignorovat, můžeme propást šanci vychovat zodpovědné digitální občany.
ModulČlánky
03. 03. 2020
Nedá mi to a dovolím si připomenout, že okamžitá zpětná vazba má smysl pouze u paměťově na fakta orientovaného učení. U konstruktivně orientovaného badatelského učení je to jinak. Žák by měl být veden k samostatnému odhalování chyb. Je to sice zdlouhavé, ale zjištění, že nějaký postup k cíli nevede, je velmi cenné. Je to cesta, která mnohem spíše vede k pochopení podstaty.Takže pozor, to, co se píše v úvodním perexu, platí jen za určitých podmínek!
ModulČlánky
03. 03. 2020
Aha, teď vám již lépe rozumím. Já ten termín vnímám jen jako součást potřebných kompetencí, a tudíž též výukový cíl hodný standardů. Digitální člověk ve vašem smyslu slova ovšem též existuje, je to kyborg. To platí ale jen v případě, že současné rozraní mezi lidmi a stroji budeme vnímat jako oddělující. V okamžiku, kdy si uvědomíme, že virtuální svět současná generace od skutečného neodděluje, je to jinak. Lidé jsou pak do určité míry digitální. Nejhorší, co můžeme udělat, je si namlouvat, že to není pravda a nás že se to netýká.
ModulČlánky
02. 03. 2020
Digitální občan je již nějaký čas běžně používaný termín s jasným obsahem. Pro nás jsou asi nejserióznějším zdrojem Standardy ISTE.
ModulČlánky
28. 02. 2020
Rád bych paní Hesové za článek poděkoval. Je velmi přijatelným přehledem toho, co by měla výchova k digitálnímu občanství prakticky obsahovat. Trochu mě mrzí, že neodkazuje některé texty Spomocníka, které by se jistě hodily - např poslední standardy ISTE. Teoreticky bych uvítal dotažení celé problematiky až k mediální gramotnosti na úrovni uvědomnění si své vlastní ovlivnitelnosti a nutnosti vcítění do myšlení jiných lidí. To je základní výbava digitálního občana. A ještě drobnost. Digital wellbeing jsme se rozhodli nepřekládat. Pohoda je zavádějící.
ModulČlánky
21. 02. 2020
Přečtěte si ještě toto: Odpor vůči ovlivňování lidí online podle Williamse.
ModulČlánky
02. 02. 2020
Mám pocit, že problematika zde popisovaná si žádá mnohem větší pozornost, než na první pohld vypadá. Možná by se dala popsat i jednodušeji, aby to každý pochopil. To podstatné říká tato věta: "Není výjimkou, že nikoli hloupí, ale zvídaví žáci lačnící po zajímavých informacích začnou přijímat „zajímavé“ informace z různých konspiračních webů, které je například mohou indoktrinovat nenávistnou ideologií a postupně přivést k členství v extremistických politických hnutích ..." Přitom nejde jen o konspirační weby. Chci říci, že situace si žádá systémové řešení - tedy revizi RVP jako začátek obecné změny přístupu k MV. Vaší pozornosti doporučuji ještě např. toto: Paradox mediální výchovy podle Danah Boyd.
ModulČlánky
21. 01. 2020
Je pravda, že rozporovat se dá opravdu všechno. Také se to stále ve větší míře děje. Zůstaňme tedy jen u měření kompetencí. Jako učitel se dostáváte při přechodu na kompetenčně orientovanou výuku do nezáviděníhodné situace, protože, jak správně pan Keršláger konstatuje, znalostně orientovaná výuka se dá mnohem snadněji měřit. Tady existuje velké riziko, že žák nebude dělat nic a vy potřebujete mít jistotu, že něco dělá, že se někam posouvá. V jednodušším případě můžete posoudit dosažení cílů na produktech jeho práce. Potíž je v tom, že se může stát, že žák pracuje a zdokonaluje se, ale výsledek se nedostaví (to je u badatelsky orientované výuky docela možné, protože dopředu nevíte, jak bude výsledek vypadat). Pak asi nelze jinak, než nějak definovat jak má to bádání vypadat a sledovat, zda k němu dochází. A musí to být postup pokud možno objektivní. Zkuste se podívat na tyto články:Tvořivé myšlení jako základ kompetencí pro 21. stoletíHodina géniů podle A. J. Julianiho
ModulČlánky
14. 01. 2020
Dovolím si tu hypotézu doplnit o rozdíly ve schopnostech učitelů ze škol v odlišných socio-ekonomických oblastech - viz Typy učitelů z pohledu vzdělávacích technologií.Zbývá jen dodat, že ČŠI nenašla na další běh ICILS peníze.
ModulČlánky
12. 01. 2020
To, co pan Vávra popisuje, mi připomíná spíše něco jako PISA, která se snaží vždy zařadit řešení problémů. ICILS 2013 jsem svého času dost podrobně studoval, protože jsem fakt chtěl vědět, jak se stalo, že jsme byli nejlepší. Měl jsem dokonce i podezření, že výběr škol byl poněkud nenáhodný (podobně, jako to dělá Čína). Ale na nic jsem nepřišel. Zbývá jen ta hypotéza, podle níž má největší zásluhu mimoškolní činnost rodičů, kroužků apod. Úlohy ICILS 2013 byly orientovány hlavně naa mailování. Už tenkrát jsem to kritizoval, jako neaktuální. A pak tam byla nějaká výroba plakátu z daných informací o akci. To si vybavuji. Takových podobných na dig. kompetence orientovaných tvořivých úloh asi bylo více.
ModulČlánky
21. 12. 2019
Je pravdou, že pro mě je i to vteřinové video příliš velkou zkratkou. Představit si, co jsem dělal, po sekundách, to vůbec neumím!
ModulČlánky
10. 12. 2019
A právě tuto schopnost  spadající do oblasti kritického myšlení Willingham jako jednu z mála považuje za přenositelnou. Zbývá jen se zamyslet nad tím, co je v tomto případě třeba vymýšlet nového. Jedná se o případ, kdy potřebuji získat na určitou informaci vlastní názor a nepřebírat hodnocení jiných, s nímž se ale snažím seznámit. Velmi mi pomáhá, když o věci již něco vím. To podstané a zároveň "nové" je můj vlastní obohacený názor.
ModulČlánky
09. 12. 2019
Jak já to chápu, jde o to, aby to bylo nové pro nás, ne pro všechny. A pak je možná trochu nejasné i to, co je "nové". Někdy to může být i docela malá modifikace zaběhaných postupů, o níž by skoro nikdo neřekl, že je to něco nového. Sir Robinson mluví o zabíjení kreativity školami, a má přitom na mysli hlavně umění - drama, kreslení apod. V zásadě však jse o to, mít v sobě chuť vymýšlet cokoli jinak s cílem hledat lepší řešení problému - tzv. růstové myšlení.
ModulČlánky
04. 11. 2019
Nedá mi to a připomenu, že jsem již skoro pře deseti lety doporučoval použít (pro BYOD či 1:1) přímo ve výuce tzv. zpětný kanál (back channel) - viz Donedávna nemyslitelné je dnes běžné!Od té doby se Spomocník přesahům mezi mediální a digitální gramotností věnuje opakovaně. Přečtěte si třeba můj dnešní článek: Odpor vůči ovlivňování lidí online podle Williamse.A ještě drobnost - nejsem si jist, zda lze soc. sítě označit za učivo. Je to prostředí, kterému by měl každý občan s respektem k demokracii rozumět. Ten pojem by mohl být pro někoho hodně zavádějící!
ModulČlánky
01. 11. 2019
Zajímavá studie, která je výsledkem výzkumu BBC: Digital Wellbeing Researching the needs of our audience to understand their values in an on-demand, personalised and fully connected world.
ModulČlánky
12. 10. 2019
Hezké vysvětlení stylů:Learning styles & the importance of critical self-reflection | Tesia Marshik | TEDxUWLaCrosse
ModulČlánky
01. 09. 2019
Přesně tak. Lidé, kteří umějí vytvořit aplikaci, která připraví žáka na znalostně orientované testy, to jsou ti, kteří nahradí ony učitele, kteří dosud v této činnosti vynikali. A přiznejme si, bude jich potřeba mnohem méně. Pane Maršáku, bez problémů se shodneme. Důsledek je zřejmý. Zásadní je, jaké kompetence ověřujeme! Na ty nekognitivní vás počítač zatím nepřipraví.
ModulČlánky
31. 08. 2019
To znáte, o tom čínském systému přípravy žáků k přijímačkám firmy Squirrel AI (Čínská cesta k umělým učitelům)? V soutěži se skutečnými učiteli vítězí! Samozřejmě si rozumíme. S výchovou k demokracii to nemá nic společného.
ModulČlánky
30. 08. 2019
Vnímejme to tedy jen jako jednu složku budoucího vývoje. Takovou, která sice zcela nepřevládne, ale bude všude přítomná. Vždy si v podobné situaci vzpomenu na starý a stále platný bonmot: "Učitel, kterého dokáže počítač nahradit, má být nahrazen!"
ModulČlánky
26. 08. 2019
Zpráva, která dotváří obraz toho, jak se v USA správa dat žáků pro výukové účely dostává stále více do popředí zájmu investorů a vývojářů - What the Shifting Data Center Ecosystem Means for Education.