Avatar
Mgr. Jana Karvaiová

Poslední přihlášení 04. 09. 2017

Společenská role
Pedagog, Rodič
Stupeň vzdělávání
Základní, Speciální
ModulDiskuze
08. 09. 2015
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ano.Zítra polílá naše sdružení UPS připomínky. Myslím, že nikoho zajímat nebudou,ale pokusit se musíme. jde především o úpravu týdenního plánu učiva, disponibilních hodin a pod. Také se vůbec neuvažuje o tom, jak bude inkluze probíhat na středních školách, až tam dojdou děti, které tímto podivným systémem prošly.Na mnoha středních školách totiž není možné osekat očekávané výstupy na minimum, jako na základce. To by potom mohli ze škol vycházet truhláři, co ani neumí změřit prkno. Jak potom vysvětlíme rodičům inkludovaných žáků, že jejich Pepa má v rámci ZŠ průměrný prospěch, ale na střední školu s maturitou ho nejspíš nevezmou, protože fakt nestačí počítat do 1000 a psát dvouslovné věty. To bude myslím ještě docela mazec.Já ty děti a jajich rodiče lituji už dnes. Ale co naděláme, diktát Evropy je jasný.
ModulDiskuze
04. 09. 2015
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Tak je již jasné, tedy řekněme na 99%, že přílohu k RVP pro žáky s LMP zruší. Včera jsem dostala podklady. Jestliže tedy půjde vše řešit individuálními plány pro žáky a zmenšením či jak to nazvat, ořezáním očekávaných výstupů, pak zcela jistě dojde k úplné likvidaci praktických škol. Později možná i škol speciálních, ty jsou v pořadí. Všespásné IVP a asistenti nahradí dlouhodobě výbornou péči speciálních pedagogů. Z nich, tedy z některých, se stanou "papírovači" na základních školách. Jen si nikdo neuvědomil, že již dnes je tu celkem velká skupina lidí, rodičů, kteří budou tvrdě diskriminováni. Protože oni si přejí zařadit své dítě do praktické nebo speciální školy a není a nebude jim to zákonem umožněno. Budou si tito moci taky podat žalobu do Štrasburgu?
ModulDiskuze
01. 09. 2015
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Ještě se vyjádřím k podpůrným opatřením. Vůbec se mi nelíbí prezentace asistentů ve třídách, jako spásy škol hlavního proudu. Asistenti totiž nesmí učit. Tedy ti s pouhým základním nebo středním vzděláním. Je mi záhadou, jak tedy mohou působit ve třídě, kdy učitel bude celé třídě vysvětlovat mnohočleny, kdežto v té samé chvíli bude muset někdo ??? vysvětlit mentálně postiženému dělení jednociferných čísel. Jak je možné, že by to měl dělat asistent. Já jsem vysokoškolsky vzdělaná, mám speciální pedagogiku, ale třeba na druhém stupni základní školy učit nesmím. Zcela to respektuji a chápu. Jenže jakou roli tam budou sehrávat ti asistenti??? I ti vysokoškolsky vzdělaní (kterých ale určitě bude kvůli financím jak šafránu). Oni budou moci učit??? Já nesmím?!?!
ModulDiskuze
01. 09. 2015
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Já vás zcela chápu, paní Votavová. Myslím si, že budete určitě zpravena o úpravách dříve, než my obyčejní smrtelníci. Uvítali bychom, kdybyste vy nebo kdokoli jiný seznámený s novou situací, podali zde na RVP nějakou podrobnou zprávu. Jde o velkou nejistotu v řadách učitelů jak praktických škol, tak i škol hlavního proudu.
ModulDiskuze
01. 09. 2015
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Paní Votavová, při vší úctě k vám, opakujete jen fráze, které si člověk může přečíst někde na portále MSMT apod. [Diskutující chce vědět, jak konkrétně to bude se vzdělávacími plány (programy) pro děti s LMP. Zda bude zrušena příloha a jestliže bude, proč? I laik tuší, že dítě s LMP mělo upravené „osnovy“ podle možností těchto dětí, které jsou omezené jejich IQ. Zrušení této přílohy nemá logickou oporu vůbec v ničem ,ani ve vámi omílaných podpůrných opatřeních. Ani deset kvalifikovaných asistentů nezvýší IQ dítěte. Ještě ze zkušeností ze zahraničí. Kolegyně se vrátily o prázdninách z Finska. Tam jsou ale ve třídách vždy speciální pedagogové a poté také asistenti. I několik,pokud to situace vyžaduje. Bude i u nás ve třídách přítomen vždy speciální pedagog? Protože argumentace se zahraničím vždy začne ve skutečnosti hóóó dně daleko pokulhávat za naší, českou skutečností.
ModulDiskuze
24. 08. 2015
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
....Tato vyhláška bude definovat i podpůrná opatření, která se týkají obsahu vzdělávání (§16 odst. 2 písmeno b) školského zákona) a úpravy očekávaných výstupů (§16 odst. 2 písmeno e)školského zákona) pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (tedy i pro žáky s lehkým mentálním postižením). Realizace všech těchto opatření v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami bude provázena metodickou podporou pedagogů..... Nejdůležitějším podpůrným opatřením pro žáky s LMP byl právě redukovaný RVP pro žáky s LMP.A ten má být zrušen. Paní Votavová, proč? Všichni odborníci, tedy ti opravdoví, ne ti, co se za ně jen vydávají, ví, že žák mentálně postižený není schopen pojmout tolik vědomostí, jako žák "normální". Nebudu tu nyní řešit správné psychologické a speciálně pedagogické terminologie. Takže, co má být těmi PODPŮRNÝMI opatřeními? Polokvalifikovaný asistent, který stejně nesmí učit, ale jen pomáhat? TY úžasné metodické příručky nahrazující 5 leté studium speciální pedagogiky? IVP napsané pro každého žáka tak, že vlastně nebude muset umět nic? Nebo co? Takže stále mi nikdo neodpovídá na otázku: PROČ MÁ BÝT ZRUŠENO NEJLEPŠÍ A NEJÚČINNĚJŠÍ PODPŮRNÉ OPATŘENÍ pro žáky s LMP?
ModulDiskuze
20. 08. 2015
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Nevím, zda odpovím fundovaně,ale pokusím se odpovědět tak, jak to nejlépe umím. Žáci dnes vzdělávaní podle dnešních RVP ZV pro LMP, byť mají redukované učivo kvůli svému postižení, mají po 9 letech také splněné základní vzdělání. Tudíž po úpravě RVP pro základní školy by žáci měli plnit základní vzdělání, pokud splní OVA. Jak tato "úprava" bude vypadat je ve hvězdách.osnovy pro žáky s LMP a pro ty normální se dost liší a neumím si představit jejich finální podobu, protože se navzájem v podstatě vylučují (vzhledem k postižení mentální retardací, která brání pojmout učivo základky jako celek).Muselo by to znamenat zákonitě snížení nároků na ty tzv. normální děti. Opačně to prostě z meritu věci nejde, ani kdybyste se rozkrájeli. A teď jsme u problému. Již v dnešní době dochází k tomuto jevu: Žáci na základní škole (někteří) se pohybují s IQ někdo kolem 70 bodové hranice. Dlouhodobě selhávají a samozřejmě neplní OVA. Je možné se v 8. ročníku setkat s žáky, kteří nezvládají počítat s přechodem či neumí vyjmenovaná slova, selhávají v dalším jazyku. Přesto nepropadají, postupují a nakonec končí s ukončeným základním vzděláním. Často s menšími vědomostmi než žáci školy Praktické. Bohužel, jde o současnou politiku soustavné a pomalé likvidace praktických škol, kdy žáci selhávající na základkách do nich nejsou posíláni. Když jsem argumentovala tím, že přeci musí mít splněna OVA bylo mi řečeno toto: látku stačí dětem odpřednášet, oni ji slyšeli a tím je splněna podmínka minimální znalosti!!! Ó jak prosté, viďte?!?! Kdo vydal podobný pokyn vůbec netuším, ale šíří se to jako lavina. Podobně jako samospasitelné IVP. Stačí napsat nějaký několikastránkový trachtát s názvem IVP a Pepa se už ty zlomky vůbec nemusí učit. Prý. Opět se nikde naprosto pregnantně nedozvíte, jestli to lze nebo ne. Jestli lze pomocí IVP redukovat OVA. Přiznám se, že jsem se ptala nejdříve jako učitelka(oficiálně) a potom, po podezření, že je mi odpovídáno schválně nejasně (obraťte se na svého řídícího, obraťte se...), tak jsem anonymně volal jako matka (s vymyšleným jménem). To byli vstřícnější, ale odpovědi byly velmi různé, takže jsem se také nedostala nikam. ještě dodám, že pracuji mnoho let s postiženými a v současné době působím jako psychoped v základní škole se třídami pro žáky s LMP.
ModulBlogy
18. 08. 2015
Proč má být zrušena příloha RVP pro žáky s LMP? Volám a hledám. Třeba se zde, na stránkách tohoto portálu najde člověk, který bude schopen odpovědět. Pro děti lehce mentálně postižené je určena příloha RVP. Je to program, po staru osnovy, které přiměřeným způsobem reagují na snížené intelektové schopnosti těchto žáků . Jsou to žáci, kteří mají dle mezinárodní …
ModulBlogy
18. 08. 2015
http://www.novinky.cz/kultura/salon/377271-chude-si-muzou-dovolit-jenom-bohate-staty-rika-socialni-pracovnice-alena-zieglerova.html ... Musíme věnovat pozornost zejména nejmladší generaci, protože nelze šestileté děti odstřihnout od možnosti získat kvalitní vzdělání, a tedy i od šance najít později kvalitní práci a bydlení. Zároveň se ale nemůžeme věnovat jenom jim, všechny fáze lidského života je třeba řešit najednou. Je to komplexní úkol, který se týká více ministerstev a měl by vycházet z uvědomělého přístupu celé …
ModulBlogy
09. 09. 2013
Diagnostický pobyt – toť v současnosti noční můra speciálních pedagogů. Nebo se mýlím? Navodím zde toto téma, neboť by mě zajímalo, jak tento problém řeší v jiných školách. Jestli to nezvládáme jen u nás. Podle nové vyhlášky (nové už dva roky) nastupuje většinou do naší praktické školy ( přesněji speciální třídy při ZŠ) žák k diagnostickému pobytu. Cílem je zjistit, zda při …
ModulDiskuze
02. 11. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den, pokud se tedy doopravdy uvažuje o zrušení RVP -pro LMP, pak by ovšem diskuse k základkovým RVP měla být také nasměrována tímto směrem!Jestliže budou žáci s LMP zařazováni do základních škol, pak budou muset vzdělávací plány těchto škol s tím počítat a už nyní by se do nich měly zapracovávat poznatky speciálních pedagogů, zapracovávat návrhy,které by pomohly učitelům ve zvládání takto postižených žáků. Celá tato diskuse je podle mě jen takovým "dudlíkem" - tedy šidítkem, pro učitelskou veřejnost. Učitelé se jakoby mohou vyjádřit (a to ještě jen ti, kteří aktivně navštěvují stránky www.rvp.cz) k jakýmsi možným změnám RVP, ale pochybuji, že někoho budou zajímat jejich názory.Viz diskuse informatiků apod. Já se snažím aktivně se nějak zapojit,ale je to utnuto hned v počátku - teď se o LMP nediskutuje a basta.A kdy se teda bude diskutovat? Až budou definitivně rozhodnuté RVP pro základky a dalších x let se nebude nic měnit. Přitom včasná připravenost je to nejdůležitější. Je tu názor, že máme vyčkat,až ministerstvo navrhne další kroky.Tak já tedy sleduji ministerské stránky docela pečlivě a mohu říci,že se tam o inkluzi nic nedozvíte.O panelové diskusi jen lehkou anotaci.Nic víc. Není tu ani nástin nějaké kocepce.A přitom i v médiích probíhají náznaky "konečného" řešení zvláštních škol, mluví o nich Agentura pro sociální začleňování, ombudsman.Pedagogů - speciálních ,se nikdo na nic neptá.Bohužel,ani Asociace speciálních pedagogů nevyvíjí žádnou aktivitu tímto směrem.Zaměřte se tu prosím v diskusích pouze na problematiku plánů,ať třeba i předběhneme dobu. Možná se stane zázrak a někdo si nás všimne. JanaK.
ModulDiskuze
30. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
P.S. Proč se neozýváte paní Mgr. Jitko Jarníková?
ModulDiskuze
30. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Myslím,vážení,že většina z vás pochopila, že děti nikoho nezajímají.Tady se dělá politika a s dětmi to nemá nic společného. Už jen to, že na stránkách našeho ministerstva se o podobných věcech nedočtete ani čárku. Tato problematika je rozebrána především na stránkách ombudsmana - www.ochrance.cz ,v sekci aktuality(když si přeskáčete o pár datumů zpět na září). Je tam audiozáznam panelové diskuse Rovný přístup ke vzdělání. Už jen to, že jedno z hlavních slov zde má Agentura pro sociální začleňování je jakýmsi signálem pro zpozornění.Stojí za to si vše poslechnout,ale upozorňuji ,že je to 3 x 1,5 hodiny. V podstatě je tu řečeno, že bude zrušen RVP pro LMP a bude nahrazen( prozatím) individuálními plány pro všechny jednotlivé žáky. Od roku 2017 nebudou smět být přijímáni již žádní žáci na tzv. praktické školy a budou vyučováni podle normálních RVP na školách hlavního proudu. A že se tak stane, to si piště.
ModulDiskuze
23. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Dobrý den Tak jsem se dnes dopracovala na stránkách www.ochrance.cz k panelové diskusi věnované rovnému přístupu ke vzdělání.A myslím, že mi to je zcela jasné. Tady se totiž chystá zrušení RVP pro LMP, tudíž je netřeba diskutovat. To ,že mi tu nikdo docela douho neodpověděl/myslím odpovědné pracovníky,co moderují tuto diskusi/ tomu napovídá. Takže se opravdu schyluje k zániku speciálních škol,i když je to v různých médiích popíráno. Ale pokud člověk trochu pátrá, tak najde jasné důkazy připravované "inkluze", která samozřejmě inkluzí nebude,leda tak názvem.
ModulDiskuze
12. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Kdy bude příloha pro žáky s LMP k dispozici.Přeci by tyto věci měly být diskutovány uceleně.Nebo jsme už odsunuti někam do ztracena?(myslím speciální školy) Jana Karvaiová
ModulDiskuze
11. 10. 2012
ForumÚpravy RVP ZV - veřejná diskuze
Přečetla jsem si celý návrh úprav RVP. Měly tam být na konci 2 přílohy,z toho jedna se měla týkat žáků s LMP.Žádné přílohy zde ale nejsou.Kde hledat? Ráda bych si to přečetla a dala podnět k diskusi. Karvaiová Jana
ModulBlogy
19. 09. 2012
Začínám zvláštním příspěvkem.Vložím sem text mailíku,který jsem poslala Asociaci speciálních pedagogů. Reaguji tam na pozdní rozeslání přihlášek do diskuse panelu Rovný přístup ke vzdělání. A také vznáším několik otázek,které mě napadly,když jsem přemýšlela o tom, na co bych se já ptala,kdybych mohla být oné diskusi přítomna. Jedná se o otázku uskutečnění nebo neuskutečnění inkluzivního vzdělávání v naší republice. Jedná se …
ModulDiskuze
12. 05. 2012
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Dobrý den,nevím zda vám má odpověď pomůže. Pracuji již mnoho let právě na základní škole praktické.Před 15 lety byl snížen IQ na nižší úroveň tj. děti,které mohou být zařazeny do praktické školy my měli mít IQ max. 69 bodů.Tím se snížila i možnost přeřazovat tyto žáky k nám do praktické školy. Dřívě mohly být zařazovány i děti v tzv.hraničním pásmu,pokud byly dlouhodobě neúspěšné na ZŠ a rodiče s přeřazením souhlasili. Dnes je trendem tzv. inkluzivní vzdělání,kdy se chce, aby se děti vzdělávaly v základním proudu. Jenže to vede k mnoha problémům, neboť tato cesta je zcela nepřipravena legislativně, finančně, personálně...Děti zažívají dlouhodobé neúspěchy na základní škole a to přesto, že se mnozí rodiče s nimi intenzivně učí. Individuální vzdělávací plán NENÍ to, o čem píšete. I dítě vzdělávané podle IVP MUSÍ splňovat výstupy v daném ročníku (to jsou ta OVO ve škol. vzdělávacím plánu).Není možné, aby žák 5.třídy se učil učivo třídy 2. neboť by tím nesplnil dané výstupy. Několikrát jsme se na toto informovali a takto jsme byli informováni z různých zdrojů.IVP pouze nabízí speciálnější pomůcky, menší skupiny dětí, možnost asistenta(když na něj jsou peníze), jiné metody práce. Problémem je,že se prostě jisté spolky snaží zničit speciální školství pod pláštíkem jakési humánnosti a lidskosti (děti si zaslouží být vzdělávány stejně nehledě na jejich obtíže, nesmí být segregovány).Jakýmsi "hurá" systémem jsou nuceny učitelé základek, aby se jako vy, vypořádávali s těmito problémy, aniž by pro to měli byť elementární podmínky.Sama jste již zažila, že přes vaši velkou snahu i snahu rodičů jste se zádných zásadně lepších výsledků nedočkala.A co teprve s dítětem, jehož rodiče jsou na stejné nebo ještě nižší úrovni než dítě.Jenže zkuste to vysvětlit "papalášům" nahoře( zkusila jsem Agenturu pro sociální začleňování,p.Košatkovou z Ministerstva,p.Cíglerovou z Agentury a další.)Vždy to skončí tak, že vy budete ten blbý a neschopný pedagog a oni mají pravdu. Přeji pevné nervy v tomto nerovném boji.Jste mladá,vy to zvládnete. Karvaiová J.
ModulDiskuze
10. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
POkusila jsem se vypracovat s žáky navrhované testy pro základní školu praktickou od Cermatu.Šlo jen o ukázky,ale i tak dobře posloužily k tomu,abych si ověřila únosnost pro naše žáky. 1/ČJ -byla zde docela dlouhá ukázka z knihy Vejce a já.Poté následovaly otázky tzv. čtenářské gramotnosti.No mohu vám říci, že některé věci byly docela sporné,nedovedla jsem se rozhodnout ani já,jaké budou přesné odpovědi.Pro naše žáky prostě neřešitelné.Nebo pouze pro ty nej... 2/Matematika -úlohy celkem přijatelné.Děti mátlo zadání ...asi 950 Kč.Pro naše žáky nelze dělat jakési intervaly možností.Je třeba jasných a konkrétních zadání.Úlohy s více výpočty jsou vždy problematické.Nejproblematičtější se jeví úlohy,kdy musí dojít na abstraktní myšlení,představivost a logiku.Stačí ,aby byl jedním z údajů např. rok.Mnoho žáků má již problém si to převést na měsíce,dny a podobně. 3/Všeobecný přehled-největší problém,žáci již nedovedou posoudit věci v kontextu dějepis-zeměpis apod.Ještě tak dokáží pochopit,že člověk 11.století nemohl jet autobusem,ale jestli obdělával pole pluhem?Nebo jestli jedl brambory?Tyto souvislosti jim unikají a i když se v hodinách snažíme takto pracovat,stejně se nedaří.Jejich paměť je krátkodobá a co bylo v 6.ročníku v 9. již nevědí.Pamatují si jen velmi výrazná jména nebo události.Totéž v dalších naukách. 4/angličtina:problém bude se slovní zásobou,kdy každá škola pracuje s jinými učebnicemi a tím pádem jinou slovní zásobou.tématické celky nezaručují,že každá škola bude učit stejná slovíčka.V tématu Rodina se někde mohou učit jen základy,jinde se učí i slova jako vnučka apod.Téma doprava jsme již probírali,ale slovíčko,(nákladní vlak)jsem já s dětmi neprobírala. Dnes zatím tyto postřehy,další budou možná ještě následovat. Jen mám takový pocit,že mnoho škol ani neví,že se tu mohou vyjádřit a další otázkou je,zda naše námitky někdo bude poslouchat.Námitek vůči RVP bylo mnoho a kdo je poslouchal?POdle současných reakcí asi nikdo.dnes se objevuje(možná za drahé peníze) to, na co se někdo mohl zeptat učitelů už dávno,a zdarma.Jak už jsem napsala v jiných příspěvcích do médií-každý ministr se tu snažil dělat koncepci,jenže z toho nakonec byla vždy jakási antikoncepce.
ModulDiskuze
05. 02. 2011
ForumStandardy základního vzdělávání - 1. fáze
Praktická škola a angličtina Vidím problém v testování anglického jazyka na praktických školách.Pro nás nejsou skoro žádné učebnice.Školy mají možnost pracovat s růzými učebnicemi,třeba i základkovými.Potom ale slovní zásoba v jedné škole nemusí odpovídat slovní zásobě na škole jiné.Ano,RVP mají daná témata(škola,rodina),ale suma slovíček může být zcela odlišná.
ModulBlogy
09. 02. 2017
A proto si prosím přečtěte toto: https://www.facebook.com/groups/1487605921279593/1487610724612446/?comment_id=1491532784220240&notif_t=like&notif_id=1486666889567387 Děkuji
ModulBlogy
17. 01. 2016
Zpíváme a pořád a s chutí . Pořád říkám dětem, že je jedno,jestli zpívat umí nebo ne, hlavně když budou zpívat. Děti, které "dostanu do ruky" většinou zpočátku nezpívají, stydí se apod. Po půl roce už  "vyjeme" všichni a děti stále vyžadují další a další písně. Všichni milují Uhlíře a Svěráka, takže  když něco neumím zahrát(a je toho dost, nikdy jsem nenavštěvovala lidušku a jsem samouk na klavír), tak si pustíme CD a jedeme  s dětmi na desce. Takhle se mi podařilo  zkrotit i pěkné prevíty. Zpívali jsme Kryla a Čechomor a další a to byly nejklidnější hodiny. Můj přístup pramení asi z toho, že sama aktivně zpívám v jednou souboru ( i když žádná superstár nejsem). Písničky, které jste popsala nahoře ( o zařízení na pečení chleba...) mám a ještě vlastním podobně vtipné textíky, které děti zpívají samozřejmě raději , než ty původní, lidové. Sranda musí bejt - heslo mé uvádějící učitelky. Fakt to funguje.
ModulBlogy
19. 11. 2015
Velmi děkuji. Pan Matějček se čte dobře a hlavně, dá se číst stále dokola. Z jeho esejí jsem si do praxe odnesla: 20 let mi trvalo než jsem pochopil, že jsou některé informace a zkušenosti prostě nepřenositelné.(volně parafrázováno). A to mi vždy pomohlo při výchově valstních dětí i těch cizích. Když jsem propadala beznaději a pochybnostem o svých schopnostech. Popadla jsem tu knížku a znovu četla o tom, že i náš velikán si nevěděl rady a hned mi bylo lépe:) Škoda ho a škoda, že dnes o něm moc neslyšíme.
ModulBlogy
12. 10. 2015
Dobrý den, Mám radost, že se někdo opravdu fundovaný vyslovil k tomu, jak probíhá naše „INKLUZNÍ REFORMA“ (nebo inkluzivní?). Z poměrně dobré myšlenky se postupem času stala fraška. Hra na inkluzi.  Stálo by za to zodpovědět i jiné otázky, ale jako příklad úplně stačilo to, co jste napsala. Fraška proto, že  nikde nebyl proveden průzkum v podstatě čehokoli ( včetně např. průzkumu, zda rodiče o inkluzi stojí, v jakém procentu, rodiče dětí s jakým postižením jsou pro a proti apod.). Chybí analýza připravenosti učitelů na tyto děti. Chybí analýza, zda již inkludované děti snášely zařazení do normálního kolektivu dobře nebo zda s tím byly spojené problémy a děti se nakonec dostaly do speciální školy (teď nechci bazírovat na přesných názvech, myslím tím školy vzdělávající děti s nějakým typem postižení). Dále se myslím, že je plýtváno nejen penězi, ale i potenciálem učitelů – speciálních pedagogů. Podle toho, co jsem si mohla přečíst v návrhu vyhlášky, která bude nařizovat provádění této „reformy“, se se speciálními pedagogy příliš nepočítá. Alespoň v přímém vzdělávacím procesu. Spíše se stanou administrátory inkluze, zahlceni horami nutných hlášení, podpůrných plánů, individuálních vzdělávacích plánů, informovaných souhlasů a dalších nezbytností. A to přesto (příběh o americkém profesorovi se mi moc líbil), že zde máme fundované odborníky na péči o jednotlivá postižení. Odborníky, kteří s dětmi roky pracují a nepotřebují stát před katedrou s metodickou příručkou v ruce. A jak jste správně odhadla, metodickými příručkami to nekončí, budou následná 20 – 80 hodinová školení pro kantory. Hodlám se obrátit na ministerstvo, zda mi také bude stačit přečíst si 1000 stran metodických příruček a pár hodin se školit, abych se ze speciálního pedagoga „předělala“ na učitele s aprobací dějepis- občanská výchova. Asi ne, já vím. Pak se ale ptám. Bude péče o hendikepované opravdu dobrá, nebo se opět posuneme v žebříčcích někam na dno? Až dojdou peníze z EU, bude stále dost financí na práci s postiženými? Proč rušíme něco, co funguje? Protože současné fámy mají pravdivé jádro. Ono se nic nemusí dít k nějakému datu. Stačí, když tato změna proběhne plíživě, polehoučku, během pár let. Oháníme se Finskem a dalšími státy. Jenže tam právě proběhly nejdříve průzkumy, poté nastala reforma vzdělávání budoucích pedagogů a až teprve poté se postupně (po zkušebním provozu) zaváděla inkluze. S tím, že nám zapomínají novináři říci, že i zde jsou speciální školy či speciální třídy přímo v základních či středních školách. Celé to trvalo docela dlouho (20 let?). Kdežto u nás máme prostě hurá systém. Takže, staročeské – hrrr na ně!
ModulČlánky
28. 09. 2015
Víte pane Maršáku, chytat za slovíčka je jednoduché. V podstatě byste mě mohl vytknout i další slova. Myslím, že jste dosti inteligentní na to, abyste přesně pochopil, co jsme tou větou chtěla říci. Když jsem pročetla stránky onoho Human Design, v podstatě jsem zjistila, že toto mě učila moje babička a podobně byli vychovávány děti v mém okolí. Jde o selský rozum ,přirozenost. Problém vidím v tom, že se dnes podobnými věcmi živí spousta lidí a nechají si platit i za něco, co je možné získat přirozenou cestou. Já vím, napíšete, že máme kapitalismus a že když někdo nabídne semináře na chození po trávě na boso a jiní se tam přihlásí a zaplatí, tak je to pouze a jen jejich busines. Takže abychom si rozuměli - mě to prostě vadí. A mohu svůj názor sdělit. Jestli s tím někdo souhlasí nebo  ne je jiná věc.
ModulČlánky
25. 09. 2015
Příklad toho, jak se z něčeho,co je každému jasné, udělá věda a ještě se zato platí.Nic víc se k  tomu nedá napsat.
ModulBlogy
23. 09. 2015
Bez komentáře- neboli Howgh, domluvila jsem.
ModulBlogy
23. 09. 2015
Je hezké a asi i velmi alibistické být anarchistou. Tak  se ,prosím, anarchisticky neušpiňte. Když se vám daří žít s pocitem, že nemá smysl nic dělat, žijte si tak dál . Je to váš problém. Pak ale  nenapadajte za aktivitu jiné. Jsou prostě lidi, kterým vadí nicnedělat a hrát si na bohorovné anarchisty s velkým nadhledem. Stát sice není ideální útvar, ale z historického hlediska zatím ten nejlepší a nejosvědčenější. Žít v idealistických představách vždy vedlo až k fanatismu.ˇZkuste být realista.
ModulBlogy
18. 09. 2015
Promiňte, máte tedy pocit, že je lepší sedět doma v obýváku nebo ve sborovně, nadávat,ale nic nedělat, protože to je státní zasahování? Jde totiž o neformální sdružení, které je založeno na iniciativě (soukromé - dané časem, prací, námahou, nervy...) těch jedtnotlivých zúčastněných ve družení. Oni právě nechtějí být těmi "ovčany". Nemohou mít své podněty, návrhy či připomínky? Z jaké pozice si to představujete - tedy jako ze soukromo obecní.?
ModulBlogy
26. 08. 2015
Velmi se omlouvám za své nepřesnosti. Pro informaci a upřesnění - jsem vystudovaný speciální pedagog,absolvent z roku 1987( zaměření na psychopedii, logopedii, etopedii). Dokonce myslím, že jsme se na škole potkávaly. Jelikož se snažím "udržet krok", čtu odbornou literaturu  a chodím na školení zaměřená především na práci s postiženými. Se všemi těmito mnou vyjmenovanými vadami jsem se setkala a s žáky pracovala. I tak, když dostanu dítě, které má problém, se kterým jsem zatím nepracovala, naběhnu do knihovny a na internet a snažím se načíst,co nejvíc. I když práce s lidským faktorem je nejtěžší. Promiňte, že jsem zcela nepochopila váš článek. Myslela jsem, že se řadíte k "moderním" zastáncům nediagnostikování dětí, protože to vede k jakémusi údajnému  předurčování jejich osudu. Je to hodně cool (jak se nyní vyjadřují mladí) v USA a začíná se to objevovat už i u nás. Souhlasím s vaší kritikou článků paní )slečny) asistenky o jejich "pocitech" s prací s postiženými. Jestliže je ona vysokoškolsky vzdělaná, potom nás Pán Bůh chraň před těmi s pouhým základním vzděláním, kteří budou přijímáni jako asistenti v regionálním školství při inkluzi, protože školy nebudou mít peníze na lépe vzdělané osoby. Již jsem něco podobného zažila - hrůza.
ModulBlogy
25. 08. 2015
Souhlasím s tím, že je dnes diagnoza často vyžadována (zneužívána) jen pro nějaké úlevy. Na druhou stranu se vás ptám jako dlouholetý spec. učitel: Potřebuji nebo nepotřebuji znát diagnozu dítěte (dysfazie, balbuties, autismus, kvadruplegie......) abych mohla opravdu pomoci dítěti a používala přiměřené nebo speciální metody při práci s ním? Moje zkušenost zní, že potřebuji. V současnosti mám např. dysfatické dítě  s lehkou mentální retardací a ještě poruchou autistického spektra. Pomáhá mi to volit metody, které jsem se naučila na různých školeních a s chlapcem vycházíme velmi dobře. I jeho školní práce se nyní zlepšila (na základní škole neměli ponětí, co s takovým dítětem dělat, dítě mělo asistentku - aby nezlobilo, to bylo vše). A podobně mi diagnoza pomohla při práci s dalšími dětmi s kombinovanými vadami přidruženými k mentálnímu postižení.
ModulBlogy
18. 08. 2015
Po přečtení několika příspěvků této paní mohu konstatovat  - čiší mi z toho bezradnost a učení se o dětech za pochodu. Dále zřetelně chybí podmínky pro práci s takto postiženými dětmi, např. snížený počet dětí ve třídě, spolupráce s odborníky. Vůbec se paní nezmiňuje o doporučeních dětského psychologa a speciálního pedagoga. Dítě je určitě klientem nějaké poradny, nebo ne? Z textu mi nevyplývá, jak je dítě staré? Nebo jsem to přehlédla? Věnuje se asistentka tomuto dítě i mimo vyučování? probíhá tu nějaká terapie?
ModulBlogy
07. 09. 2013
Dnešní děti nejsou vedeny k práci a poctivé dřině. Proto jim vadí, že musí psát a snažit se o pěkné písmo.Že se musí učit některé věci zpaměti. Doma nejsou zvyklé nic dělat a najednou to po nich chce škola - jaká troufalost. Ano,ani já nevím vše a hledám si informace.Jenže mám ve své hlavě základ a ten mi velmi pomáhá. Co když milým dětičkám vypnou elektřinu nebo jim dojde baterie.to bue  "mazec" viďte? A navíc diskuse, hledání pravdy, vyvozování vědomostí, učení se myslet - to se přeci s biflováním nevylučuje. Ve škole je potřeba obojí,to mi nikdo nevymluví.Učím a taky mám vlastní děti. A ty vychovávám pro práci, že život je docela dřina a nikdo se s nimi nebude mazlit, že si vše budou muset  pěkně odpracovat. Myslím, že nám to klape ,že pochopily. Já bych chtěal upozornit na ještě horší článek o školství. Zde už opravdu od autora čiší skoro až nenávist ke škole - kdo ví proč?http://www.blisty.cz/art/69968.html