Avatar
Mgr. Tomáš Hazlbauer

Poslední přihlášení 21. 12. 2016

Společenská role
Vychovatel, Metodik a lektor v oblasti občanského vzdělávání na školách
Webové stránky
Název školy/instituce
CEDU- Centrum pro demokratické učení, o. p. s.
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulČlánky
3395
0
25. 04. 2019
Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Jakmile parlament šlape a máte pocit, že by ve škole mohl zůstat napořád, začne vás zajímat, jak poznáte, jestli nestagnuje, případně jak se mu daří. Neexistuje jednoduchá odpověď na to, jestli je, nebo není funkční. Ale existuje soubor kritérií, pomocí kterých se můžete zaměřit na klíčové oblasti, a zjistit tak, jak na tom váš parlament vlastně je.
ModulČlánky
3023
0
23. 04. 2019
Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Pokud máte žákovský parlament založený a funguje vám dle představ, brzy zjistíte, že v dalších letech se objeví několik výzev, kterými se opět budete muset zabývat. Jakmile zvládnete i fázi stabilizace parlamentu na vaší škole, měl by se již nadobro stát pevnou součástí vaší školy a její kultury.
ModulČlánky
2796
0
16. 04. 2019
Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. První rok fungování anebo přestavba stávajícího parlamentu má v sobě obsaženy konkrétní milníky. Když je hned na začátku zvládnete ošetřit, máte takřka vyhráno. Škola často parlament chce, ale neví, co pro jeho zdravé založení musí udělat. A právě o tom bude dnešní článek.
ModulČlánky
3002
0
15. 04. 2019
Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. V minulém textu jsme se věnovali tomu, jak vypadá funkční žákovský parlament. Když už se škola rozhodne, že parlament založí, na co si tedy má dát pozor? Co musí udělat pro to, aby parlament nevyhořel po jednom roce? Už v této fázi záleží, jak moc to vedení školy myslí s parlamentem vážně, jelikož už teď je potřeba dělat koncepční a citlivé kroky.
ModulČlánky
3597
0
11. 04. 2019
Tento článek je součástí seriálu o tom, jak podporovat demokracii ve školách. Tentokrát se budeme věnovat populárnímu nástroji, se kterým se takřka každý už někdy setkal – žákovskému parlamentu. Ten ve školách mívá různou podobu i úroveň, a tak se budeme věnovat hlavně tomu, co vlastně je žákovský parlament jako vzdělávací nástroj a co všechno má vliv na to, aby nebyl formální, ale byl funkční.
ModulDigifolio
21. 12. 2016
Stručný a přehledný popis 10 nejispirativnějších žákovských projektů, které v roce 2016 vznikly ve školách v rámci programu Škola pro demokracii. 
ModulDigifolio
31. 10. 2012
16. 11. 2012 se v Norimberku uskuteční třídenní česko-německé setkání (plně tlumočeno CZ-DE) o tom, jak v českém a německém vzdělávání probíhá výchova k hodnotám, obzvláště těm demokratickým.
ModulDigifolio
16. 04. 2012
"Jaké dnes potřebujeme občanské vzdělávání v ČR?", "Jak naučit žáky, že mají nejen práva, ale i povinnosti?"Pozvánka na konferenci zaměřenou na občanskou výchovu a vzdělávání, na zakládání a činnost žákovských parlamentů na základních školách. ˇUčast, občerstvení, workshopy zdarma pro učitele, rodiče, ale i širší veřejnost
ModulDigifolio
07. 04. 2011
Pozvánka na konferenci "Žákovský parlament ve školní praxi", která je určena pro všechny, koho zajímá téma demokracie ve škole (koordinátoři žákovských parlamentů, zástupci vedení škol, učitelé občanské výchovy, koordinátoři VDO). Účast, metodické materiály, workshopy a občerstvení budou pro všechny účastníky zdarma. Konference se aktivně budou účastnit i žáci z parlamenů partnerských škol, kteří budou pomáhat s organizací a především prezentovat výstupy svých projektů...
ModulČlánky
10856
5
06. 04. 2011
Fungující žákovský parlament v současných českých školách se může stát efektivním nástrojem v procesu demokratizace prostředí vzdělávacích institucí. Žákům může přinést radost z podílení se na běhu školy, zažití úspěchu ze zvládnuté odpovědnosti, rozvoj občanských a osobnostních dovedností, zažití zkušenostního učení. Žákovský parlament se však utváří v kontextu celoškolního komplexního procesu, během něhož dochází především ke změně klimatu, ale i vztahu mezi vedením školy, zaměstnanci a samozřejmě žáky směrem k partnerství, spolupráci, participaci, společnému rozhodování i dělbě moci.