Avatar
Mgr. Jolana Ronková

Poslední přihlášení 24. 08. 2014

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Základní
ModulČlánky
1330
0
10. 09. 2014
Článek informuje o proběhlém evropském projektu na zajímavé téma a inspiruje k předkládání nových žádostí. Nebojte se evropských projektů. Mnohému naučíte sebe i své žáky.
ModulČlánky
4906
0
03. 06. 2014
Čtenářská gramotnost českých žáků podle výsledků mezinárodních výzkumů stále upadá (zejména na 2. stupni) a odborníci se snaží tento propad zastavit. A protože čtenářská gramotnost a čtení jsou podle výzkumů úzce svázány, ptáme se, jak to vypadá se čtenářstvím v ČR u dětí základních škol a porovnáváme čtení dětí a dospělých. Článek zprostředkovává vybrané dva výstupy výše popsaného výzkumu. Ostatní výsledky budou publikovány postupně, podle možností budeme odkazovat v komentářích.
ModulDUM
10260
0
20. 06. 2013
Prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen přivlastňovacích. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, později po větách, doplní i, í, y, ý a zapíší rod a pád do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnotící hvězdičky nebo lze kontrolovat jiným zavedeným způsobem, kterým je třída zvyklá hodnotit své pokroky. My dáváme ve třídě hvězdičky, sčítáme je vždy za určité období a vyhodnocujeme. Každý má možnost sám sledovat své pokroky.
ModulDUM
10886
0
28. 05. 2013
PowerPointová prezentace na procvičování koncovek přídavných jmen tvrdých a měkkých vzorů - mladý a jarní. První příklad může být použit jako ukázka zápisu. Žáci píší do sešitu nebo na papír postupně po jednotlivých slovních spojeních, doplní i, í, y, ý a zapíší vzor do závorky. Následuje okamžitá kontrola. Žáci si sami mohou dávat hodnoticí hvězdičky nebo lze kontrolovat jiným zavedeným způsobem, kterým je třída zvyklá hodnotit své pokroky. My dáváme ve třídě hvězdičky a sčítáme je vždy za určité období. Každý má možnost sám sledovat své pokroky.
ModulČlánky
5059
2
27. 05. 2013
Článek hovoří o důležitosti dlouhodobého sebevzdělávání učitelů, současném stavu, nedostatcích systému vzdělávání na základní škole a dává je do souvislosti s chystaným zavedením systému atestací na zvýšení prestiže učitelského povolání. Bude výuka kvalitnější? K čemu bude dobrý systém atestací, když není dostatečně efektivní a postrádá význam pro naplnění své podstaty?
ModulDUM
6615
0
27. 05. 2013
Jednoduchý zajíc z papíru (origami) s podrobným popisem postupu skládání s vlastními fotografiemi krok za krokem. Časová dotace 45 min. Hotového zajíce je možné nalepit na velikonoční přání, připevnit na špejli, dát do květináče jako velikonoční dekoraci nebo použít v rámci přírodovědných projektů. Přeloženo podle knihy: Ono, M.; Ono R. (2011). Wild and wonderful origami. London: CICO Books.
ModulDUM
12292
0
20. 03. 2013
Zajímavá inspirace do hodin čtení pro žáky 4.–5. třídy. Hodí se na zahájení po vánočních prázdninách, žáky však potěší i v průběhu roku zavzpomínáním na Vánoce. Žáci pracují s kopií stránky vánočního televizního programu, zopakují si digitální hodiny a jejich převody, učí se orientovat v typu nesouvislého textu, se kterým mají čeští žáci větší problémy než s texty souvislými (PISA 2009), propojují předchozí zkušenosti z textu i ze života se čteným textem. Vycházíme z faktu, že drtivá většina dětí sleduje televizi denně nebo téměř denně a proto s velkou pravděpodobností shlédli TV vysílání v průběhu Vánoc. Tato tematika je dětem velmi blízká, zaměřená tradičně většinou na pohádky a dětskou tvorbu v různých provedeních. Jako návaznost je možné provést čtení některé z klasických pohádek uvedených i ve filmovém provedení (např. Popelka – Tři oříšky pro Popelku) a zhodnotit, v čem se liší text a film po obsahové i formální stránce. V této hodině se budou žáci věnovat televiznímu programu a jeho porozumění, TV program se promítá podle vybavenosti třídy na interaktivní tabuli, projektoru nebo se vytiskne jeho kopie.
11643
0
25. 11. 2011
Stránka pro učitele angličtiny. Zde mohou nalézt nové pracovní listy, připravené křížovky na různá témata, online procvičování angličtiny s vyhodnocením výsledků, omalovánky, texty básniček a písniček, plány hodin, připravené obrázkové karty, různé nápady na aktivity pro práci v hodinách angličtiny.
ModulDUM
6289
0
26. 10. 2011
Článek s úkoly a otázkami rozvíjející čtenářskou gramotnost na bázi PISA 2009 s řešením. Vhodné pro žáky 4. tříd a výše. Žáci budou pracovat s knihou Malý princ, kapitola II (Beránek). Kapitolu si nejprve žáci přečtou, nejlépe sami. Pracovní list s otázkami k zamyšlení je možné vytisknout nebo mohou žáci po přečtení textu odpovídat přímo na počítačích online na této adrese https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVJTl8xSTVneEI0RDM4elNGeWk1Rmc6MQ . Z knihy: Saint-Exupéry, Antoine de: Malý Princ. Albatros. Praha 2005. V počítačovém dotazníku je třeba zadat věk, místo bydliště a velikost místa bydliště. Podle uvážení učitele je možné zadat i jako skupinovou práci.
ModulDUM
6568
0
26. 10. 2011
Článek s úkoly a otázkami rozvíjející čtenářskou gramotnost na bázi PISA 2009 s řešením. Vhodné pro žáky 4. tříd a výše. Žáci budou pracovat s knihou Malý princ, kapitola XXI (Liška). Kapitolu si nejprve žáci přečtou, nejlépe sami. Pracovní list s otázkami k zamyšlení je možné vytisknout nebo mohou žáci po přečtení textu odpovídat přímo na počítačích online na této adrese https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEUxWWFvb2JUQ0ZhMmdoNzFXVnVRX0E6MQ . Z knihy: Saint-Exupéry, Antoine de: Malý Princ. Albatros. Praha 2005. V počítačovém dotazníku je třeba zadat věk, místo bydliště a velikost místa bydliště. Podle uvážení učitele je možné zadat i jako skupinovou práci.
6439
0
23. 09. 2011
Webové stránky pro učitele, kteří nemají mnoho času na tvorbu stále nových a nových materiálů do výuky. Zde lze vytisknout spoustu barevných i černobílých pracovních listů na všechna možná témata, která rozvíjí slovní zásobu, gramatiku, čtení, poslechové dovednosti, můžete se i nechat inspirovat jinými učiteli.
7360
0
21. 09. 2011
Databáze zajímavých osobností, se kterými je možné domluvit pro své žáky besedu přímo na vaší škole.
8170
0
15. 09. 2011
Stránky pro učitele, kde po velmi rychlé registraci můžete generovat různé testy, cvičení, aktivity, doplňovačky, spojovačky pro své žáky či studenty. Test nebo jinou aktivitu můžete také rovnou vložit na web. Získáte URL adresu a vaši žáci mohou k testu přistupovat ze svých počítačů a pracovat na nich všichni najednou.
7323
0
14. 09. 2011
Web zdarma, který vytváří bingo karty. Sami si zadáte seznam slov nebo z již hotových vyberete téma (Vánoce, Helloween, animals...), počet žáků a stránka vytvoří tolik karet, kolik potřebujete pro své žáky.
4822
0
13. 09. 2011
Stránka pro učitele a skupiny jeho žáků na procvičování slovíček. Učitel si utvoří vlastní sestavy slovíček na vlastní témata, překlad je přidán automaticky do vybraného jazyka (čeština je obsažena). S těmi pak nadále vytváří podle uvážení různé aktivity pro své žáky. Počítač z nich sám podle zadání tvoří křížovky, spojovačky, kvízy, testy.
10375
0
28. 06. 2011
Kapesníček je nový projekt pro děti – kapesní časopis pro šikovné děti. Najdete zde omalovánky, křížovky, tangramy či různé zábavné úkoly určené pro děti předškolního a mladšího školního věku, tedy přibližně od 5 do 10 let. Kapesníček vychází jednou za 14 dní a je zdarma ke stažení.
ModulČlánky
09. 09. 2011
Díky za tento článek. Určitě je pro nás pro všechny k zamyšlení. Věřím v nastartování činností, které podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti. Jak čtu Vaše příspěvky i příspěvky kolegů, myslím, že máme všichni společný cíl.