Avatar
Mgr Lenka Říhová

Poslední přihlášení 13. 02. 2021

Společenská role
Pedagog, Vedení školy, Rodič
Webové stránky
Název školy/instituce
Speciální ZŠ ,U Bažantnice, Poděbrady
Stupeň vzdělávání
Základní, Speciální
ModulDiskuze
05. 09. 2012
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
To, jakým způsobem zabezpečíte vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vašeho ŠVP, by se mělo objevit v části Charakteristika ŠVP. Ze zaměření školy by mělo být patrné, že např. žáci jsou integrovaní do tříd, mají k dispozici asistenta učitele, IVP, jsou v kontaktu se speciálním pedagogem, jak je toto zohledněno v klasifikaci, podle čeho hodnotíte, jestli mají možnost nějakých předmětů speciálně pedagogické péče... a jaké další podmínky pro jejich vzdělávání máte. Doporučuji vycházet z kapitoly 8 v RVP ZV a zohlednit to také v rámci výchovných a vzdělávacích strategií.
ModulDiskuze
27. 08. 2012
ForumKLUB
Obrázky z Norska 1-Norsko2.jpg2-Norsko3.jpg04-2012-08-04 17.06.40.jpg05-2012-08-05 13.27.52.jpg23-2012-08-18 14.40.51.jpg
ModulDiskuze
15. 06. 2012
ForumKLUB
I my v Poděbradech už jsme začali s nácvikem , přidáme se k vám, ale ve 14 hodin v pátek 29.6. už myslím bude, Míšo, ve školách pusto, jedině že myslíš zpěv bez dětí.
ModulDiskuze
27. 04. 2012
ForumRada starších
Mrzí mě že v reálu vás potkám až při dalším setkání. Vítám vás mezi námi
ModulDiskuze
20. 04. 2012
ForumTvorba ŠVP podle RVP ZŠS
Program ZvŠ už skončil. Od letošního školního roku už jedou všechny ročníky podle ŠVP.
ModulDiskuze
16. 04. 2012
ForumTvorba ŠVP podle RVP ZŠS
V letošním školním roce (2011-2012) pracují podle ŠVP, vycházejících z RVP ZŠS, žáci 1.2. a 7.8. ročníků speciální školy (tedy žáci se střední (dřívější program pomocné školy) a těžší (dřívější rehabilitační program) mentální retardací. V ostatní ročnících nadále probíhá výuka podle Vzdělávacího programu pomocná škola a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy, které jsou považovány za dobíhající.
ModulDiskuze
04. 04. 2012
ForumSpolupráce a kooperace
Dlouhodobá (často 24 hodinová a celoživotní) péče o děti s postižením je psychicky i fyzicky vyčerpávající hlavně pro rodiče nebo jiné zákonné zástupce. Existují ale iniciativy a organizace, kteří se snaží tento nelehký úkol občas odlehčit. Jednou z nich je nezisková organizace Alfa Human, se kterou máme osobní zkušenost z pořádání úspěšného kurzu pro rodiče- Jak vystoupit z kruhu a ještě jednoho pro pedagogické pracovníky pod názvem Výcvik facilitátorů rodičovských skupin“. V současné době tato organizace provádí dotazníkové šetření, jehož cílem je zmapovat propojenost péče jednotlivých odborníků a pečujících o lidi se zdravotním postižením, se zaměřením na způsob předávání informací mezi těmito cílovými skupinami. Bylo by skvělé, kdybyste si našli chvilku času a tento online dotazník vyplnili (14 zaškrtávacích otázek). Pomůžete dobré věci . Díky Dotazník najdete zde
ModulDiskuze
04. 04. 2012
ForumArchiv
Do Rady Slávek...jasně souhlasím, Ivetu neznám, ale věřím navrhovatelům. Zdeněk Sotolář je velmi portálovsky aktivní, reaguje téměř ve všech modulech a myslím si, že má Portál rád. Líbí se mi, že se nebojí říct svůj názor i když se dá očekávat, že proti němu někdo vystoupí i v celkem negativním smyslu. Působí sice trochu jako rejpal, který jde občas jakoby proti zdi, možná je to typ, který vnáší do kolektivu dusno... Ale mě se zdá, že i tak do Rady patří, navrhuji ho do hlasování.
ModulDiskuze
04. 04. 2012
ForumRada starších
no jo, každej někdy nemůže... 5.6. jedeme Cidlinu...každoroční bezva akce...tak si to užijte tentokrát beze mě p.s. iPad bych vám případně mohla poslat místo sebe, nemá rád řeku kluk jeden suchozemská
ModulDiskuze
22. 03. 2012
ForumRada starších
mě by se do Stráže moc chtělo ...jestli tedy vyjde pro mě dobrý termín Ale za vámi pojedu i jinam...
ModulDiskuze
07. 03. 2012
ForumAlternativní a augmentativní komunikace
Pavlíno, máme v současné době ve škole (speciální) 13 iPadů, naše zkušenosti najdete tady http://www.i-sen.cz/.
ModulDiskuze
27. 02. 2012
ForumPřechod z MŠ na základní školu
Učím v přípravné třídě už 10. rok. Mými žáky jsou děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin, takže práce je velmi náročná... Mě by zajímalo, jak se vám daří spolupracovat s rodiči a také, jestli je docházka pro děti povinná, pokud ano, jakým způsobem pracujete s rodinami, které ani přesto děti do školy neposílají.
ModulDiskuze
20. 02. 2012
ForumModul DUM - pomoc, dotazy, nápady
vysvětleno je to například tady http://autori.rvp.cz/obecne-informace/citace
ModulDiskuze
20. 02. 2012
ForumRada starších
+jenda ...vítám tě mezi nás - tabletisty jakou značku sis pořídil?
ModulDiskuze
20. 02. 2012
ForumVzdělávání žáků-cizinců
Dnes jsem měla zajímavý telefonát z jedné pražské ZŠ s velkým množstvím žáků-cizinců. Zaujalo je naše využívání iPadů ve výuce a vidí to jako dobrou možnost, jak pomoci i těmto dětem nejen s českým jazykem. V současné době je výhodou i to, že pro tuto skupinu je možné využít různé právě vypisované granty a tak získat prostředky na pořízení třeba právě tabletů.
ModulDiskuze
09. 02. 2012
ForumSpeciálně pedagogické terapie
nebyly by nějaké fotografie?
ModulDiskuze
08. 02. 2012
ForumRada starších
Jano, myslím, že téma waldorfských škol by bylo moc zajímavé..aspoň já mám pocit, že je to obestřené jakousi rouškou pod kterou se dá špatně nakouknout další témata, která mě napadají - mezinárodní projekty a aktivity ve výuce, jaké, co je cílem, kromě zlepšení jazykové výbavy, co se dá z toho vytěžit, jakým způsobem se s tím pracuje, na co si dát pozor, příklady dobré praxe... - jak vybalancovat hranici mezi určitou demokracií a potřebou řádu ve třídě, potřeba nebo zbytečnost "hranic"
ModulDiskuze
29. 01. 2012
ForumRada starších
platí stále, že přípravné třídy jsou zřizované pro děti se sociálním znevýhodněním nebo jsou otevřené pro všechny děti s odkladem?
ModulDiskuze
29. 01. 2012
ForumPřechod z MŠ na základní školu
Nedávno jsem s překvapením zjistila, že současné maminky malých dětí navštěvují (i s dětmi) různé placené "kurzy" kde se učí, jak hrát se svým batolátkem hry typu Vařila myšička kašičku a Kolo kolo mlýnské. Nakonec jsou to možná ty, které si uvědomují jak jsou tyto aktivity podstatné (naprosto souhlasím s Janou Petrů v důležitosti rozvoje jemné motoriky versus obratnost mluvidel) pro rozvoj dětí. Ale co ty, které to od svých vlastních matek neumí a ani netuší proč by to měli s dětmi provádět...v 1. třídě se všechno dohnat nedá. Je to věc rodičů...ale učí se to někde? Je ještě součástí Pracovního vyučování nebo nějakého jiného předmětu na ZŠ výchova k rodičovství? Je náctiletý žák(student) schopen v tomto věku tyto informace vyhodnotit jako důležité? Nebo si zodpovědný rodič informace najde až je bude potřebovat...
ModulDiskuze
22. 01. 2012
ForumOstatní témata
Zná vedení školy vaše žáky? Nedovedu si představit, pokud někdy viděli děti s těžkou (i střední) mentální retardací ve výuce, že by toto vyžadovali. Na vašem místě bych dala dětem pracovní list s úkoly, jaké opravdu zvládají (grafomotoriku, přiřazování stejných obrázků, přiřazování co k čemu patří...) a vedení bych to odevzdala jako písemnou práci odpovídající úrovni dětí
ModulDiskuze
22. 01. 2012
ForumPřechod z MŠ na základní školu
vypadá to, že ho jen přesunul http://www.youtube.com/watch?v=rw206qDd ... r_embedded
ModulDiskuze
20. 01. 2012
ForumVzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Jak začleňovat děti s autismem do běžného prostředí - nabídka akreditovaného kurzu, jehož motem je: „Lidé věci dělají z nějaké příčiny, a tou příčinou není autismus.“ ...myšlenka smysluplná, ovšem cena 5000 Kč...
ModulDiskuze
20. 01. 2012
ForumDěti se specifickými vzdělávacími potřebami
Paní Heleno, jestliže bylo u vašeho chlapečka vysloveno podezření na Aspergerův syndrom - jedná se o poruchu v oblasti autistickeho spektra - mohly by mu pomoci postupy, které se praktikují u autistických dětí. Na toto téma se dá nalézt mnoho zdrojů, literatura, webové příspěvky například tady http://www.autismus.cz/clanky/rozhovor- ... rovou.html I zde na Portálu http://rvp.cz/vyhledavani?q=Aspergerův+syndrom&s.x=0&s.y=0
ModulDiskuze
20. 01. 2012
ForumProfese učitele
Máme dobrou zkušenost se službou Google Apps pro školy . Celý systém je provázaný, umožňuje jednoduché sdílení dokumentů - sdílíme takto tematické plány, kalendářů - rozvrhy, třídní i školní akce, webové stránky školy i školní intranet, fotoalba.. http://www.google.com/a/help/intl/cs/edu/index.html
ModulDiskuze
18. 01. 2012
ForumPřechod z MŠ na základní školu
V ZŠ v Nové Bělé využili u zápisu iPad. Podívejte se sem. Díky za inspiraci.
ModulDiskuze
18. 01. 2012
ForumRada starších
I já se přidávám k vítání Vítka
ModulBlogy
18. 01. 2012
Že si nedovedete představit, jak spolu tyto postavičky souvisí? Tak tedy poslouchejte... ...koncem roku jsme se na návštěvě v partnerské škole ve Velké Británii seznámili s technikou smyslových příběhů. Jedná se o to, jak prostřednictvím multismyslového vnímání, přiblížit příběhy (pohádky, situace...) i dětem s těžším postižením. Většina speciálních škol určitě zařazuje do výuky poznávání všemi smysly, často to ani jinak nejde, ale promyšlené smyslové příběhy nabízejí další zajímavou techniku, jak zpřístupnit a hlavně uchovat nějaké znalosti a dovednosti. Jedním z aktuálních výstupů našeho projektu Partnerství škol Comenius je právě výměna smyslových příběhů, tentokrát s tématem, které by mělo dětem příblížit naše země, jejich kulturu, typické památky nebo objekty, jídlo atd.
ModulDiskuze
01. 01. 2012
ForumRada starších
Hlásím návrat z offline zóny . Jana měla pravdu, hospoda byla mým oblíbeným cílem (co já jsem jen vypila vánočního punče). Nevím, jestli my ze speciálky jsme dobrá volba v tomto případě (integrují běžné ZŠ a nevidomí žáci jsou specializace sama pro sebe, Brailla každý specped neumí)...a pro integraci je VELKÝ rozdíl mezi studentem mentálně v pořádku a studentem s mentální retardací. Chápu to, Pavlo, tak, že on by ze své zkušenosti upozorňoval na úskalí integrace nevidomých žáků?
ModulDiskuze
22. 12. 2011
ForumKLUB
Krásné Vánoce všem iSEN.jpg
ModulDiskuze
16. 12. 2011
ForumOstatní témata
V původním znění vyhlášky č.73, §3 odst.4 byla tato formulace: "...přednostní vzdělávání žáků se zdravotním postižením formou individuální integrace v běžné škole... pokud to odpovídá podmínkám a možnostem školy.“ Po novelizaci, která platí od 1.9.2011, byla poslední část, umožňující ředitelům škol odmítnout žáka v případě, že by zajištění jeho vzdělávání bylo spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo škola objektivně nemohla vzdělávání žáka zabezpečit, zrušena. Pokud tedy dítě do školy spádově patří a škola nemá naplněnou kapacitu, nemůže ředitel školy odmítnout vzdělávání žádného žáka s odvoláním na nedostatečné podmínky a možnosti školy. výklad vyhlášky č.147/2011
22
11
0
veřejná
zábavné a ještě navíc užitečné činnosti v případě náhlého suplování
1
9
0
veřejná
Důležité info
12
8
0
veřejná
Přírodopis - učivo 2. stupně ZŠ praktické
sluncesluneční soustavaplanetyhvězdy
7
7
0
veřejná
prezentacetřídění
ModulBlogy
28. 11. 2011
Zpětně si s velkým zájmem čtu všechny výstupy z vašeho kurzu a přiznám se, že právě v pojmech kooperace a kolaborace trochu tápu. Zelená tabulka Davida Mikoláše mi v tom udělala mnohem jasněji a teď v komentářích čtu zase odlišné názory... I tak si myslím, jestliže kooperace je maximální propojení účastníků (i těch nepřímých) s cílem dosažení prospěchu všech, kteří se na ní podílejí a z vašich reflexí můžeme všichni čerpat přesně to, na co se cítíme a k čemu jsme připravení, tak je pro mě výstižnější termín KOOPERACE.
ModulBlogy
28. 11. 2011
Lucie, já věřím tomu, že když člověk něco dělá fakt s chutí, přemýšlí o své práci a mluví o tom s kolegy kolem sebe, tak potká nebo "infikuje" (dřív nebo později) ty, kteří jsou na tom podobně ... i kdyby to bylo nejdřív jen v online prostředí...a potom se třeba na principu sněhové koule začnou ve školách věci měnit :)
ModulČlánky
19. 11. 2011
Děkuji za obsáhlý návod
ModulBlogy
14. 11. 2011
Právě jsem se vrátila z Comenius setkání z UK a tak mi k mým podobným zkušenostem přibyla jedna perlička navíc. Po té co na večerním meetingu kolegyně ředitelka zjistila, že zapomněla včas vyplnit jakousi veledůležitou tabulku zřizovateli, uchýlila se do odlehlejšího místa místního pubu, prostřednictvím iPadu onen dokument zdárně vložila na patřičné místo a úředního šimla na dálku nakrmila... Jen mám trochu strach, že si tady lámeme hlavu, co a jak bude s učiteli a úředníci mezi tím zdárně bují a práce mají čím dál víc :(
ModulČlánky
31. 10. 2011
..Učitelům lze v praxi doporučit spíše pravý opak. V profesním životě si cílevědomě budovat digitální identitu v roli rezidenta, ale v soukromí být spíše návštěvníkem.. tak o to se hodně snažím.. i když přeskakování z jedné identity do druhé se občas plete :)
ModulDUM
19. 10. 2011
Proč mi tohle žádný z mých učitelů nikdy nevysvětlil?? To by moje kresby vypadaly jinak :). Nevadí, zkusím si to podle tohoto skvělého návodu znovu. Díky :)
ModulBlogy
17. 10. 2011
Hanko, chtělo by se mi pod tvou úvahu podepsat. A díky za všechny strážské inspirace...
ModulDigifolio
17. 10. 2011
.. byla bys ještě lepší inspektorka :)
ModulDigifolio
17. 10. 2011
Ale na malém znaku má lev chlupů šest - zase jsem našla na tom nějaký ten chloupek navíc :)
ModulČlánky
27. 09. 2011
Děkuji za inspiraci a shrnutí. Dovolila bych si doplnit užitečné online nástroje na úpravu fotografií http://www.pizap.com/, http://resizeyourimage.com/, a tvorbu panoramatických fotografií http://www.dermandar.com/
ModulBlogy
25. 09. 2011
...jeden den v měsíci věnujte všemu, co je nové, co jsme Vám do osnov nikdo nestačili dát a otevřete sobě i dětem oči k tomu, abyste se na „staré osnovy“ uměli koukat novýma očima... skvěle řečeno, Petře
ModulDUM
23. 09. 2011
Nejjednodušší věci bývají často užitečné. Díky za připomenutí.
ModulBlogy
20. 09. 2011
Mě se zdá, že inspirativní jsi v tuto chvíli hlavně ty, Jarko. Tvoje nadšení, otevřenost a chuť to všechno sdílet směrem k dětem i k nám. Díky :)
ModulBlogy
25. 08. 2011
Krásné pobavení a odreagování před začátkem školního roku :). Díky
ModulČlánky
23. 08. 2011
krásná a citlivá prožitková aktivita :)
ModulČlánky
22. 08. 2011
děkuji za inspiraci, určitě využijeme i v praktické škole
ModulBlogy
07. 08. 2011
teda Jano, klobouk dolů :) ... je seznámení s myšlenkovými mapami součástí studia na vaší VŠ nebo jste se k nim dostala sama?
ModulČlánky
04. 08. 2011
velmi inspirativní a citlivě zpracované. Děkuji
ModulBlogy
12. 07. 2011
Myslím, Jano, že jste to vzala za správný konec :). Už se těším, co v září upečou mé nové kolegyně :D
ModulBlogy
01. 07. 2011
HURÁ... máme to, projekt byl schválen :)
ModulBlogy
26. 06. 2011
Hani, zkus tohle http://www.stupeflix.com/. Neplacená verze ti dá minutu, zdá se mi to ještě lepší než Animoto.
ModulBlogy
20. 06. 2011
...ještě, že zavolala včas :) ... já z vás, Jano, cítím, kromě pochopitelných obav z neznámého, odvahu a chuť učit ... i učit se a to naše školství moc potřebuje. Přeji hodně štěstí na kolegy i na žáky.
ModulBlogy
13. 06. 2011
už jsem koukala do wiki, obdivuhodné...to je sousto pro wikistu, viď? Fotky už tvé aktivitě nestačí.... Jsi úžasný reportér :), díky
ModulČlánky
13. 06. 2011
"...sdílejte své myšlenky, pokud (dokud?) můžete něco změnit"..., alarmující poselství
ModulBlogy
08. 06. 2011
...protože nejen dospělí mohou někoho něco naučit...velká pravda, Míšo :)
05. 06. 2011
Mám zkušenost s odkazem ze stejné autorské dílny, určený pro první stupeň. Považuji ho za velmi dobrý. http://odkazy.rvp.cz/odka...-TIME.html
ModulBlogy
03. 06. 2011
i já moc ráda čtu vaše příspěvky, děkuji
ModulČlánky
02. 06. 2011
...Doufám, že je to dostatečné doporučení k tomu, abyste se o něj zajímali i vy. Ale nemusíte, od čeho máte mě!... ano :-), sleduji vás velmi pozorně
ModulBlogy
31. 05. 2011
úžasně napsané, Dominiku...já si ho snad už vážně vytvořím :-), nejpozději o prázdninách...
ModulČlánky
29. 05. 2011
moc se mi líbí vaše pohybové přestávky, děkuji za inspiraci