Avatar
Mgr. Barbora Čalová

Poslední přihlášení 18. 06. 2012

Společenská role
Pedagog
Název školy/instituce
Gymnázium Brno, Křenová
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDigifolio
05. 01. 2012
ModulDigifolio
05. 01. 2012
ModulDUM
4994
3
10. 10. 2010
Pracovní list s vybranými texty Františka Gellnera, nad nimiž se žáci zamýšlí, odpovídají na otázky, vyjadřují své dojmy a pokoušejí se odhadnout názvy básní.
ModulDUM
4331
0
22. 09. 2010
Pracovní list, na základě kterého žáci aktivně pracují s opakovaným poslechem Šárky. Při prvním poslechu se pokoušejí sami napsat příběh, který slyší, při druhém pak hledají v notách příběh, který Smetana zhudebnil.
ModulDUM
10000
0
15. 03. 2010
Pracovní list obsahuje základní údaje o barokní hudbě a skladatelích a předpokládá aktivní zapojení žáků (poslech, zpracování informací - žáci zaujímají postoje, vyjadřují názor).
ModulDUM
10218
0
19. 01. 2010
Pracovní list k povídce M. Kundery Falešný autostop. V první části se žáci zamýšlejí nad názvem, vyjádří své postoje k stopování a k sobě samému - jestli, kdy a proč by chtěli být někým jiným. V druhé části se pracuje s celým textem, čte se po částech (zachováváme autorovo členění textu), po každé části následuje krátký úkol. Žáci vyplňují do tabulky. Vzhledem k charakteru textu doporučuji využít pro žáky 9. třídy a starší.
ModulDUM
6971
2
07. 10. 2009
Pracovní list ke knize A. Lustiga nepředpokládá, že by studenti dílo znali, má je do díla uvést. Pracuje se dále s pojmem ironie, s literárním textem. Předpokládá jak samostatnou, tak společnou práci.
ModulDUM
5597
0
06. 05. 2009
Základní přehled vývoje české artificiální hudby (charakteristika období, osobnosti a základní díla). Žáci mají za úkol pokusit se na základě uvedených charakteristik přiřadit správně časové údaje a případně doplnit vynechané letopočty nebo zařadit dílo do století. Je možné zvolit dva způsoby: 1. Letopočty záměrně neuvádíme a nenabízíme, žáci se je pokusí doplnit na základě svých dosavadních znalostí. 2. Chybějící letopočty žákům nabídneme. V obou případech si mohou letopočty doplnit během společné kontroly práce, která po samostatné práci následuje.
ModulČlánky
16326
0
23. 04. 2009
Lekce zaměřená na život a nejen společnou literární i hudební tvorbu Ježka, Wericha a Voskovce s využitím čtení s porozuměním, aktivního vnímání textu, mluveného slova, zpěvu – audio a video ukázek.
ModulDUM
11. 10. 2010
Děkuji za oba komentáře - těší mě, že mám zpětnou vazbu, od které se můžu příště odrazit zase kousek dál. Svou reakci bych mohla shrnout do jedné věty: máte pravdu, jak s přiřazováním názvů, tak se soudy a závěry o autorovi. To by ale asi nic podnětného nepřineslo. Začnu od autora - když jsem četla komentář Ondřeje Hausenblase, divila jsem se sama sobě, co že jsem to v PL použila,že "to ví přece každý, že se nemůže ztotožňovat či zaměňovat autor a lyrický subjekt". Protože to bylo už dávno, musela jsem si to připomenout a přesvědčit se na vlastní oči, že jsem opravdu takovou formulaci použila. Nu, použila. Vymlouvat se nemám na co, sama nevím, proč to vzniklo, raději si z toho vezmu ponaučení a dám si příště větší pozor. K přiřazování názvů: v zadání pro děti je schválně POKUS se přiřadit, chybí už to, co jsem dodávala ústně a o čem jsme pak mluvili (nebo měli mluvit) - v prvé řadě to, že není nutné se přesně trefit, protože u některých básní to poznají velmi lehce, stačí pozorně číst, u některých budou muset odhadovat a asi bude více možností. Bavili jsme se pak o tom, čím jsme se řídili (název se objevuje doslova v básni) nebo co nás naopak mohlo mást či co nám chybělo k tomu, abychom název mohli přiřadit správně. K této činnosti je určitě třeba diskuze, dovysvětlení. V ideálním případě bychom měli dojít k tomu, že (jak už jsem uvedla výše) někdy "stačí" jen pozorně číst, někdy ale potřebujeme více - celou báseň. Nebo dokonce celou sbírku, třeba z knihovny, abychom si našli, jak se ta báseň vlastně jmenuje (jak to jako ta učitelka ví? Vždyť se to může klidně jmenovat i tak a tak... Ano,může, proč myslíš? Dokaž to na konkrétní části textu... atd.) Obsáhlejší instrukce dostali žáci před úkolem, v PL uvedené nejsou z jednoduchého důvodu: nechtěla jsem vyřadit žádnou z ukázek a na delší zadání nebylo místo, aby se vše vešlo na jeden list, proto jsem výše uvedené shrnula slovem POKUS. Uvítám jakékoli další reakce, kdybyste, milí pánové, měli chvilku času a trošku chuti podívat se i na mé jiné příspěvky (konkrétně Milan Kundera: Falešný autostop a Arnošt Lustig: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou) a podobně je okomentovat, budu moc ráda. Chybí mi takové podnětné sdílení, mám sice reakce žáků, které jsou také důležité, ale velmi bych ocenila pohled někoho "z vlatních řad".
ModulDUM
17. 10. 2009
Děkuji za povzbudivý komentář i hodnocení. Materiálů by bylo více, ale energie na úpravy, aby se daly publikovat, se často nedostává...