Avatar
Mgr. Michaela Záhumenská

Poslední přihlášení 13. 01. 2015

Společenská role
Pedagog, Vedení školy, Student, Rodič, Vychovatel
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDiskuze
16. 01. 2013
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Také já se s mobbingem na pracovišti setkala a nebylo to zrovna příjemné. Nakonec jsem, a ne jenom já, ze školky odešla, bojovat se proti tomu moc nedá a ani náš právní řád moc neumožňuje nápravu. Dotazníček bych vyplnila ráda, ale je tam poznámečka posledních půl roku, což neodpovídá skutečnosti. Pokud to mohu vyplnit s tím, že se vrátím o dva roky zpět, pak s tím nemám problém a ráda pomůžu.
ModulDiskuze
17. 04. 2012
ForumKvalifikace, platové zařazení
Hezký den, pokud novela bude schválena, měly by se objevit v rámci fakulty zkrácené verze studia v rámci CŽV, vzdělání by se dalo doplnit i vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky z předškolní pedagogiky. V každém případě by to mělo být jednodušší a kratší. Vím, že to nebude některými kolegyněmi ze školky přijato bez výhrad, ale já pracuji ve školce se stejným vzděláním. Jsem aprobovaná na první stupeň, doplnila jsem si vzdělání i na střední pedagogické škole v Čáslavi. Navíc pro práci ve školce bude zřejmě aprobovaný i člověk s vychovatelstvím a mimoškolní pedagogikou, pokud projde nějakým takovým kurzem. Více třeba tady. Průběh schvalovacího procesu je možné sledovat zde.
ModulDiskuze
16. 04. 2012
ForumKvalifikace, platové zařazení
Pokud se mohu přidat do diskuze, myslím, že se není čeho bát. Podle novely zákona o pedagogických pracovnících, která bude s největší pravděpodobností schválena senátem a jejíž platnost bude od září tohoto roku, bude zmíněná paní učitelka od tohoto data plně kvalifikovaná. Prostupnost bude mnohem větší a určitě je správné, že učitelka prvního stupně bude moci učit v MŠ.
ModulČlánky
22892
1
28. 02. 2012
Námět na týdenní třídní projekt k vynášení Morany v prostředí vesnické mateřské školy. Děti se celý týden připravují na jarní slavnost. Seznamují se s historií vítání jara, vymýšlí si svoji vlastní básničku, vyrábějí společně Moranu. Na konci projektu se vydají na pohádkovou cestu spojenou s vhozením Morany do místního rybníka a hledáním pohádkových postaviček.
ModulČlánky
11365
0
26. 02. 2012
Večerní a noční akce pro děti, které se nebojí vypravit se v noci do školky za skřítky. Loňské spaní ve školce se dětem moc líbilo a také rodiče byli moc spokojeni, že mohli v klidu odejít na místní ples a nemuseli se bát, že o jejich děti není postaráno. Letošní rok tuto akci tedy rády zopakujeme.
ModulDiskuze
15. 06. 2011
ForumEnvironmentální výchova a vzdělávání v MŠ
Toulcův dvůr je super. Byla jsem tam na semináři o lesní pedagogice, který pořádala Alma mater - ve spolupráci s pedagogickou fakultou. Součástí je i mateřská škola a "lesní mateřská školka". Bylo to moc zajímavé a spousta věcí by se dala využít i v běžné MŠ. Odkaz na semináře:http://almamater.pedf.cuni.cz/seminare/lesni-pedagogika
ModulČlánky
12095
0
19. 05. 2011
V naší školce jsme vyzkoušeli výuku in-line bruslení u kategorie tří- až čtyřletých dětí. Děti byly nově nabytými dovednostmi nadšené a bruslení je velice bavilo. Rodiče byli překvapeni, jak rychle děti bruslení zvládly. Během výuky nedošlo k žádnému (ani drobnému) poranění a vše probíhalo velice hladce. V přípěvku se vám pokusím přiblížit, jak s in-line bruslením ve školce začít.
ModulČlánky
07. 02. 2012
Nelze než souhlasit ICT prostě do předškolního vzdělávání patří, ať chceme nebo ne.