ModulČlánky
7081
0
18. 10. 2008
Příspěvek nabízí pohled do vyučovacích předmětů studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UK – Didaktika 1. stupně ZŠ a Učitelské praktikum. Článek je zaměřen především na to, co je žádoucí, aby se studenti daného oboru z hlediska čtení naučili a jaké dovednosti si osvojili.
ModulČlánky
13276
0
03. 08. 2007
Příspěvek popisuje význam učitelského portfolia a jeho možné podoby.
ModulČlánky
17616
0
03. 08. 2007
Příspěvek popisuje žákovské portfolio a jeho druhy v primární škole.
ModulČlánky
10269
0
03. 08. 2007
Příspěvek představuje možnost využití a práci s žákovským portfoliem v primární škole.