Avatar
Mgr. Martina Kupcová

Poslední přihlášení 07. 04. 2017

Název školy/instituce
VÚP v Praze
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulDiskuze
15. 11. 2010
ForumNárodní konference 2010 - UČITEL V INFORMAČNÍ SÍTI
I já se připojuji s poděkováním celému týmu za výbornou organizaci, za bezvadné moderování a za inspirativní téma. Myslím, že každého účastníka konference téma, Učitel v informační síti, nějakým způsobem zasáhlo - já jsem například zvědavá, zda se naplní "myšlenka" pana profesora Kalaše, že v budoucnu by se digitální gramotnost měla stát "automatickou" součástí gramotnosti jako takové -čtení, psaní, počítání a digi? Co myslíte? Martina
ModulDigifolio
02. 11. 2010
ModulDigifolio
02. 11. 2010
Jako manažerka zodpovídám za hladký průběh realizace projektů ve VÚP a jsem vztyčným důstojníkem pro komunikaci s příjemcem (MŠMT) a vedením VÚP.
ModulDiskuze
17. 01. 2010
ForumVyučujeme
Ještě bych se vyjádřila k výše zmíněnému semináři. Osobně jsem tento seminář neviděla, slyšela jsem ale tyto názory i na svých seminářích, kde se mě ptáte, jak to tedy je? Myslím si, že je dobré si vyslechnout i jiný názor k této problematice, ale neznamená to, že jak jsme doposud pracovali, je špatné. Neznamená to, že přes noc upravíme náš dosud vyhovující ŠVP, podle instrukcí lektorky na formální dílo. Berme si z tohoto semináře inspiraci pro práci s dětmi a stůjme za názorem, že takto ropracované klíčové kompetence nevedou ke zkvalitnění naší práce. Klíčové kompetence jsou cílovou kategorií podle RVP PV - víme, že pokud naplňujeme dílčí cíle a děti dosahují očekávaných výstupů v rámci tématu, pak k nim stoprocentně směřujeme. Jsou již v každé vzdělávací oblasti již "rozbalené", tak proč je znovu zpracovávat. A já se vás ptám, jak zapracovat do systému rozpracovaných KK v ŠVP, výsledky pedagogického hodnocení? Martina
ModulDiskuze
17. 01. 2010
ForumVyučujeme
aha? tak já se připojila k diskusi vysvětlením, jak je to s klíčovými kompetencemi v předškolním vzdělávání a můj "dlouhý" příspěvek se ztratil někde v systému. tak znovu Milé kolegyně, problematika práce s klíčovými kompetencemi je popsána nejen v Manuálu k tvorbě ŠVP, Praktickém průvodci, ale i v článcích dr. Smolíkové, např. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/990/pre ... ence.html/. Na konci příspěvku najdete odstavec obsahující shodné vysvětlení, jak s KK pracovat, které popisujete i vy. Přesně je to tak, že s KK primárně v předškolním vzdělávání nepracujeme, neboť jsou "naše klíčovky" již rozbalené v podobě očekávaných výstupů a činností každé vzdělávací oblasti RVP PV. Vědomí o nich musíme mít. Např. je užíváme jako kriteria při hodnocení zrealizovaných integrovaných bloků a to tak, že se ptáme, vedly námi zvolené činnosti k tématu k rozvoji klíčové komptence k učení, řešení problémů? Avšak podrobně ropracované KK v ŠVP je čistě formální věc!! Je to sice jeden ze způsobů jak s nimi pracovat, ale takto zpracované KK, jsou zaměřeny především na cíle, očekávané výstupy a co činnosti a pokroky dětí?? Jak se v tomto "dokonale" rozpracovaném plánu s tímto pracuje? Vypadá to, že se v tomto systému ztrácí smysl vzdělávací nabídky, práce se situační metodou, apod. Mám pocit, že tak vznikají novodobé časově tematické plány, a to my už nehceme, nebo ano?? Martina
ModulDiskuze
17. 01. 2010
ForumVyučujeme
Omlouvám se, že jsem se nechala unést a můj diskusní příspěvek vypadá skoro jako přednáška . Holky nenechme si vzít volnost s větší zodpovědností, nechceme přeci stoprocetní plány, které nám nedovolí kreativitu ... Martina
ModulDiskuze
30. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Milé kolegyně, dnešním dnem jsme ukončili anketu k povinnému předškolnímu vzdělávání. Diskuse k tomuto tématu však pokračuje. Děkuji Bohunce, Slávce, Janě, Veronice a všem dalším, co jsem nejmenovala, za bezva spolupráci. Výsledky ankety budou prezentovány na metodickém portálu. Přeji všem krásné prázdniny Martina
ModulDiskuze
30. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Dobré ráno, moc ráda slyším (tedy čtu), že je práce učitelek a učitelů (máme jich 7) MŠ progresivní a úžasná. Vrátím se k heterogenním třídám a souhlasím s Bohunkou, že práce v takovéto skupině je velice náročná nejen pro učitelku, ale i pro samotné děti - které očekávají maximální přístup učitelky, její rady, pomoc, ale také jen pouhé povídání a chvilku pro sdělování zážitků. Sama mám takovou praxi a vím, že to bylo obtížné. Pokud se na setkáních s učitelkami a ředitelkami dostaneme k tomuto tématu, tak doporučuji, aby se vrátily k homogenním skupinám, ale aby také poskytly přiležitost ke smíšeným skupinám, např. při pobytu venku, při spojování tříd, při ranním scházení. Protože sociální dovednosti získané v této skupině jsou bezesporu k nezaplacení. Ale pro individuální rozvoj dítěte, pro získávání poznatků a dovedností je skupina stejně starých dětí vhodnější. Můj názor je, že v této skupině bude i lepší klima na přípravu na školu, práce bude přirozená a průběžná - a ne jen v krátkých časových úsecích, kdy třeba malí spí. Děti přijdou do školy a ocitnou se ve skupině stejně starých dětí, najednou se musí přizpůsobit tomu, že jich je ve třídě 25 stejných a ne jen 5, jak tomu bylo ve školce -i toto hledisko je nakloněno věkově stejnému složení třídy. Z této diskuse vyjímám školky, které na základě podmínek jsou heterogenní třídou, tzv. málotřídka (to je na jiné téma). Boom, zakládání heterogenních tříd byl po roce 2000, byla to móda a také bylo málo dětí. Co teď, co nyní? Dochází ke změně složení tříd? prima den Martina
ModulDiskuze
23. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Ne, ne, já osobně souhlasím se vzdělávací nabídkou, tak jak jste ji popsala, a třeba jí posílit o činnosti, které vedou ke zdokonalování dovedností důležitých na soustředěnou práci apod. Slovo "učivo" se dává záměrně do uvozovek, protože se ví, že se děti v MŠ samozřejmě učí, získávají poznatky a dovednosti, ale ne klasickým způsobem - to je takový předškolkový úsus. Tato otázka je položena záměrně, protože často slýchám od elemantaristek, že děti nejsou připraveny na školu - podle ohlasů jde především o správné držení pera a udržení záměrné pozornosti, tzn. "pěkně" sedět v lavici - mrzí mě, že nejsou oceňovány takové komptence jako je zvídavost, umět vyřídit, zařídit, reagovat na pokyn, apod. martina
ModulDiskuze
21. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Milé kolegyně, a jaký názor máte na "učivo" a povinné předškolní vzdělávání? Slovo učivo je záměrně v uvozovkách..... Martina
ModulDiskuze
19. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Dobré odpoledne, tak vidím, že diskuse, místo, aby pomohla věci utřídít, tak přináší mnoho otazníků. Ale to je fajn, o to bude zpráva pro ministerstvo pestřejší. Některé problémy, které se zde otevírají, jako je začlenění dětí ze sociálně slybých rodin jsou již řešeny - jsou přípravné třídy a je bezplatný poslední rok před školou. Ve zmiňovaných 7% dětí, které nechodí do MŠ, jsou nejen tyto děti, ale i děti ze soukromých MŠ, které nejsou registrované v rejstříjku škol. A otázka povinnosti a rodičů - to bude zřejmě problematické - připravujeme pro rodiče dotazník, tak uvidíme, jaké budou jejich názory. Martina
ModulDiskuze
18. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Všechny vás zdravím, debata Bohunky a Slávky ukazuje, že je potřeba, než se určí ANO či NE povinné předškolní docházce, zvážit všechna fakta. Právě pro děti, které popisuje Slávka, by byla "povinnost" dobrá ba prospěšná. Předešlo by se tak možným adaptačním potížím v 1.tř., které omezují samotnou výuku a počátek učení. Z hlediska psychiky dítěte je situace velmi náročná - má se přizpůsobovat novým, pro něho neznámým podmínkám, především v oblasti sociálních vztahů a zároveň má aktivně přijímat poznatky a vědomosti. Pro dítě, které nikdy nebylo v jiném, než rodinném prostředí je nástup do školy velice náročný a pokud nebude mít "pohodovou" paní učitelku, tak může dojít třeba k negativnímu prožitku, které ovlivní vzdělávání dítěte na další období. Takže? Ano, nebo ne? Martina
ModulDiskuze
15. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Dobře, já dychtivě očekávám návrhy, jak by to mělo vypadat, myslela jsem, že máte osobní zkušenost, neva - tuto debatu zakončíme tím, že i na možnost domácího vzdělávání se "myslí"
ModulDiskuze
12. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Dobrý den, konkrétní představu o domácím vzdělávání zatím nemáme, ale jsme si vědomy, že tato problematika sem patří. Předpokládáme, že budou stanoveny "specifické" podmínky, za kterých bude toto vzdělávání probíhat. Záleží na tom, jak bude stanoven vzdělávací obsah. Můj osobní názor je, že pokud půjde opravdu o povinné předškolní vzdělávání podle RVP PV, pak by domáci, resp. individuální vzdělávání mělo vypadat podobně jako na ZŠ, s tím, že dítě nebude samozřejmě zkoušeno, ale bude předkládat kmenové MŠ své osobní portfolio v podobě výkresů, pracovních listů, ale třeba i fotek svých konstrukčních staveb, apod., či nahrávku písničky. Neměli bychom zapomenout i na pohybové dovednosti, které jsou důležité pro zdraví dítěte, forma jak sledovat tyto dovednosti je zatím otázkou?? Rozhodně by nemělo dojít k nějakému porovnávání výkonu dítěte s ostatními, ale mělo by jít o sledování jeho idnividuálních pokroků. Jano, pokud máte nějakou představu o tom, jak by toto vzdělávání mělo probíhat, vyplňte anketu a v poznámkách se rozepište - nápady jsou vítány!!! Martina
ModulDiskuze
09. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Dobré dopoledne, ANO, mnoho učitelek souhlasí se zavedením povinné docházky do posledního ročníku v MŠ, ale za současných vzdělávacích podmínek. Další věcné podmínky, jako je třída s 28 dětmi/ 1 učitelka není zrovna moc vhodným prostředím, resp. optimálním prostředím pro vzdělávání dětí. Jsou obtížně naplnitelné požadavky na individualizované vzdělávání, atd., atd. - všechny nedostatky budou popsány na základě ankety.....proto pište, pište, pište Martina
ModulDiskuze
08. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Bohunko, jako učitelka chápu Vaše rozhorčení, a s názorem souhlasím. A jako pracovník VUP sbírám údaje, které budou podkladem pro zprávu na vyšší místa. A kdo to vymyslel? Snad pouhé okolnosti a doba. Ale z předchozího dotazu bylo zřejmé, že by povinnost pomohla dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby. Šlo pravděpodobně o situaci, že MŠ nechtěla přijmout dítě s těmito požadavky (domnívám se, že z obav nesplnění odpovídajících podmínek). Díky za názor a doufám, že jste přispěla do ankety Martina
ModulDiskuze
08. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Milé kolegyně, vysvětlení - tématem je povinná předškolní docházka, resp. povinnost docházky dítěte od 5ti let, a to buď do mateřské školy, anebo do základní - cílem diskuse je získat relevantní údaje o možnostech ANO nebo NE povinné předškolní docházce, která budou předložena ministerstvu a dílčím cílem této diskuse je získat názory pro a proti zavedení povinnosti, a pokud ano, kde by měla probíhat, za jakých podmínek, atd., atd. Je vhodné k této diskusi vyplnit i anketu, kterou nabízí metodický portál.
ModulDiskuze
07. 06. 2009
ForumMá být předškolní vzdělávání povinné?
Pokud bude uzákoněna povinná předškolní docházka, tak budou stanoveny určité podmínky- pro všechny - z příspěvku jsem pochopila, že byl nějaký problém s přijetím dítěte s potižením, a povinná docházka by situaci podpořila v dobrém - pomohlo by to jak dítěti, tak rodičům? Mohu poprosit o přesnější popis situace? Tento podnět může být jedním z citovaných podmínek či požadavků.
ModulČlánky
12841
0
22. 04. 2009
Příspěvek představuje využití projektové metody při přípravě školy v přírodě. Plánování celého projektu se opírá o téma, které nabízí dětem seznámení s novým prostředím a získání neobvyklých prožitků ze společného života se zvířaty, především s koňmi.
ModulDUM
3867
0
16. 03. 2009
Obrázky jedním tahem pomáhají rozvíjet koordinaci pohybů, rozvíjejí představivost a myšlení. Jedním tahem můžeme nejen kreslit, ale i pracovat se švihadlem či jinou tkaničkou. Je důležité najít výchozí bod kresby tak, aby byl obrázek úplný a bez dvojité čáry.
ModulDUM
13134
2
11. 08. 2008
Materiál nabízí symboly, kterými mohou děti zapisovat aktuální stav počasí, např. na nástěnku. Záměrem této aktivity je, aby si děti uvědomily změny v přírodě a naučily se tyto změny pojmenovat pomocí symbolů. Materiál lze použít jako pracovní list k vybarvování nebo ke stříhání.
ModulČlánky
5363
0
08. 08. 2008
Je dobré se občas ohlédnout do minulosti a je potěšující, že některé věci zůstávají ve své podstatě stejné, to dokazuje i krátké zamyšlení nad publikací z roku 1945.
ModulČlánky
7448
0
19. 03. 2008
Jak dlouho se předškolní pedagogové v zemích EU připravují na svou práci a na jaké úrovni jejich vzdělávání probíhá.
ModulDiskuze
15. 03. 2008
ForumTrénink
Kdy je optimální začít sáňkovat? no asi tak od narození,kdy můžeš dát mimino do kočárku na saně.
ModulDiskuze
15. 03. 2008
ForumTrénink
Dane, domnívám se, že spojení obou portálů by bylo výhodné a účelné - také si myslím, že je to právě to vzájemné prolinkování a propojování, které je novým žádoucím prvkem web2.
ModulDiskuze
15. 03. 2008
ForumTrénink
Snažím se této problematice předcházet tím, že zařazuji některé sociální hry do svých hodin. A snažím se být s dětmi stále v kontaktu a proto si s nimi píši i po ICQ - kde se mi občas svěřují .....
ModulDiskuze
15. 03. 2008
ForumTrénink
Moje zkušenost je bohužel špatná - v tom, že učitel neřeší zjevnou šikanu ve své třídě. A nám rodičům pak nezbývá nic jiného, než dítě učit, aby dotyčnému "agresorovi" pořádně nabančilo, aby si nic nenechalo líbit. mamka
ModulDiskuze
15. 03. 2008
ForumTrénink
doufám, že se ti bílozelená šála zítra namočí do piva!!!!
ModulDiskuze
15. 03. 2008
ForumTrénink
Skol, všechny zdravím, vrátili jsme se z Kronplatzu, kde jsme ténovali celý minulý týden obřák. Setkali jsme se tam s Carlosem od Herminátora a věřte nebo nevěřte, docela jsme se nepohodli - dole v baru při sleničce jsme narazili na téma, kdy začít se závodním lyžování. Jak všichni víte, tak švýcaři razí terorii, že až od 12 let - vždyť i Herminátor začal v 15. aLE MY SI MYSLÍME, ČÍM DŘÍVE, TÍM LÉPE - co si myslíte vy? Kdy vlastně máme začít "mučit" děti na kopci?
ModulDiskuze
14. 03. 2008
ForumTrénink
Na chechtající se stěně visí usměvavý obraz.
ModulBlogy
24. 09. 2009
Zdravím Ondru ze semináře v Pardubicích, kde mj. prezentuji i nový kabát Metodického portálu. Při představování modulu jsem narazila na velice inspirativní Ondrův příspěvek a podělila jsem se o něj s desítkami ředitelek tohoto kraje - díky za báječnou upoutávku na DUMy, tedy vllastně PUMy - u nás to asi jinak nepůjde.
ModulDUM
14. 04. 2008
Na tento pracovní list by mohl navazovat další s tématem, jak roste tráva po dešti, tzn. že by byl grafomotorický pohyb - čára - veden vertikálně (od spodu) nahoru. Tím dojde k oboustrannému pohybu zápěstí.