Nic nebylo nalezeno.

ModulČlánky
26. 09. 2011
Jako učitelku češtiny mě urážejí názory, že za nízkou čtenářskou gramotnost našich žáků může nadmíra pravopisu a dějin literatury ve výuce. Zdá se, že autoři už dlouho nenavštívili základní školu, vůbec netuší, co je obsahem literatury: Především rozbor textu, diskuse o tématu, souvislotech, jazyku, žáci vyjadřují vlastní názor a náhled. Nízkou čtenářkou gramotnost vidím v nezájmu o čtení v rodinách a společnosti vůbec. Proč neustále hledat vzor a spásu v anglosaských zemích, když u nás žil a učil "učitel národů" a naše školství bylo před všemi "blbnoucími" změnami na úrovni. A ještě jedna poznámka: pravopis snad naskáče dětem do hlav sám či je naprosto nedůležitý?