ModulDiskuze
27. 01. 2013
ForumÚpravy RVP PV - veřejná diskuze
Pracuji několik let jako učitelka mateřské školy. 1. S KOV jsem se seznámila v září 2012. Pomáhají mi písemně formulovat cíle při plánování i evaluaci. Nesouhlasím s tím, aby se konkrétní očekávané výstupy staly závaznou součástí RVP PV (Možný negativní dopad na formální hodnocení práce učitelek). 2. Součástí RVP PV jsou nejen cíle, ale také podmínky vzdělávání. Pokud tedy budou cíle rozpracovány takto detailně, měly by být i podmínky konkrétní. Především psychosociální podmínky (př. cituji z RVP PV - pedagogové respektují potřeby dětí lidské, vývojové, individuální. Reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování - jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem.) Konkrétně uvést, kolik může být maximálně dětí ve třídě, popř. kolik může zvládnout jedna učitelka tak, aby byly KOV k individuálně různým potřebám dětí vůbec realizovatelné.
ModulČlánky
15. 12. 2015
V článku se počítá s tím, že děti využívají počítač v MŠ většinou jen na hraní her, což sebou nese i popsaná rizika. Já i děti IT ve školce využíváme a a určitě nejsou ochuzeny o  vlastní prožitek, radost ze hry, tvoření, experimentování, možnost vyzkoušet a zažít „na vlastní kůži“  Pracuji s dětmi na mezinárodním projektu v prostředí eTwinnig. IT nám slouží  jako podpůrný prostředek ve vzájemné spolupráci předškolních zařízení z různých zemí. Učitelé domluví(IT) téma a cíle projektu a pak v prostředí Twin Space společně s dětmi sdílejí všechny aktivity. Jako příklad uvedu projekt Cristmas Bethlehem. Portugalská, slovenská a naše školka vytvářely společný betlém. http://christmasproject.webnode.cz/    Přínos IT byl v tom, že byla zprostředkována možnost poznat jiné země, jiný jazyk, vánoční zvyky a děti zjistily, že počítač není jen na hry, nebo pohádky.