Avatar
Marek Frnka

Poslední přihlášení 18. 08. 2014

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Základní umělecké
ModulDiskuze
07. 11. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
ano, také si to myslím, a proto se toho dá i využít proti nám... Nakonec k tomuto tématu asi nelze očekávat nějaké pozitivní příspěvky..., že? Zajímalo by mne kolik pedagogů na ZUŠ už někdy uvažovalo či uvažuje o tom, dělat úplně jinou profesi ač je příprava na povolání pedagoga stála velkou část života (jen kvůli financím, nikoli že by neměli rádi své povolání).
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 10. 2011
Kdo četl můj článek o "Všelikém kvaltování..." (o syndromu vyhoření a redukci následků stresů u pedagogů), tak již něco o Alexandrově technice ví... Jelikož právě uvažujeme u nás zařadit do kursů NIDV kromě Orffovy metody i Alexandrovu techniku, považuju za dobré té druhé (méně známé) věnovat samostatný článek s praktickými odkazy. Kdo by rád něco k Orffově metodě, může využít již vytvořené heslo v pedagogickém slovníku ve Wiki sekci na tomto portále. Možná by časem stálo za to udělat to i s Alexandrovou technikou, zatím je však podle mne v ČR tato metoda v plenkách a nevím ani zda by to pedagogové považovali za možné používat u kolektivní výuky (u individuální výuky na ZUŠ, nebo učení menšího počtu dětí lepšímu psaní, zpěvu či výtvarnému a tanečnímu projevu, je to bez debat velmi prospěšné... - zatím hlavně v zahraničí).   Tělové schéma jako předmět zájmu fyzioterapie a psychosomatiky (podle pojednání Daniely Stackeové - -Zde.) Problematikou vnímání těla a jeho rolí ve vzniku různých zdravotních obtíží, nejčastěji funkčních poruch pohybového aparátu či různých psychosomatických onemocnění se zabývá řada fyzioterapeutických škol. K nejznámějším patří Alexandrova metoda, která byla koncipována již před více než sto lety v Anglii. Tato technika není jen terapií, má i důležitý filozofický obsah - učí své žáky přemýšlet o svém těle, uvědomovat si své tělo i mysl, aby byli zdraví. Její autor zavedl termín “sebe-užívání” - způsob, jakým používáme své tělo, nás může zbavit řady potíží. Podle Alexandra každý z nás vynakládá zbytečné úsilí při téměř jakékoliv činnosti a tím vzniká zbytečné napětí. Těžištěm jeho metodiky je nácvik určité postury, v níž klíčovou roli hraje postavení hlavy (zabránění chybné hyperextenzi v hlavových kloubech). Technika vede k rozvoji kinestetického smyslu, jehož zlepšení způsobuje lepší uvědomění vlastní identity.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
22. 10. 2011
Jak jsem psal v článku o Alikvótních tónech a Netradičních hudebních nástrojích, existují takové nástroje , na které nelze hrát falešně a hrát (si) může každý prakticky okamžitě. Navíc alikvótní tóny vydávají zklidňující frekvence , které jiné nástroje nemají vůbec, nebo jen v omezené šíři. Jak lze využít třeba Tibetské mísy pro děti ? Uvádím pár užitečných informací a odkazů:  http://www.tibetskemisky.estranky.cz/clanky/Aktualni_akce.html http://www.miskohrani.cz/ Průvodce a poradce vývojem dítěte ing. Jana Remerová Vám v rámci projektu "Kdo si Hraje, nezlobí !" nabízí prožitkovou akci "M I S K O V Á N Í"   Pro střední školy: Odkaz - ZDE. ----------- Jinak o dalších netradičních hudebních nástrojích a jaké jsou účinky alikvótních tónů - viz více článek blogu: - TADY. http://www.muzikohrani.cz/muzikoterapie/  Kantor (in Műller 2005) uvádí přehled následujících prostředků využívaných v muzikoterapii: lidské tělo, hlas, hudební nástroje. Lidské tělo nabízí nepřeberné množství zvuků, které se vytváří buď samotným dechem, či hrou na tělo. Pomáhají uvědomění si vlastního těla, či fungují jako prostředek kontaktu s druhými. Lidský hlas je jedním z nejsilnějších muzikoterapeutických prostředků. Setkáváme se s hlasovou improvizací, rytmizací, melodizací říkadel, zpěv písní, atd. Mezi hudební nástroje využívané při muzikoterapii patří jak nástroje západní kultury (klavír, kytara, atd.), tak nástroje etnické, tradiční, ale také ručně vyráběné. Díky naší praxi v oboru muzikoterapie považujeme za přínosné užívat tyto nástroje, které jsou převážně lidové a tradiční, většinou vyrobené z přírodních materiálů: bubny (africké bubny djembe, bonga, šamanské bubny, udu), chřestidla, dřevěné flétny, tibetské mísy, didgeridoo, shanti zvonkohry, atd. Hra na některé nástroje nevyžaduje velké schopnosti, a přesto má dostatečný účinek. Klientům se dostává potěšení ze hry. Hraní na nástroje samo o sobě rozvíjí sluchové vnímání, jemnou motoriku, koordinaci, cit pro rytmus, cit pro melodii, atd. Hudební nástroje V naší praxi využíváme tyto hudební nástroje: bubny djembe, šamanské bubny, buben udu, rámový buben perkusivní nástroje (chřestidla, claves, rolničky, deštné hole, atd.) dřevěné flétny (dvojačka, koncovka, šestidírková flétna, zobcová flétna, indiánská flétna) shakuhachi (japonská bambusová flétna) tibetské mísy, gongy, shanti zvonkohra shrutibox a alikvotní zpěv didgeridoo, brumle a lidský hlas                   CENTRUM ŠŤASTNÉ DÍTĚ: http://www.centrumstastnedite.cz/album/vhodne-nefinancni-dary/tibetske-misy-a-samanske-bubny-jpg/ Dobrý učitel je ten, který ukáže, nasměruje a dále nechá žáka, aby měl prostor a čas zkoušet a hledat. Dá čas jeho rozvoji. Pozorujme děti a učme se jak dělat věci jednoduše a pořádně. Pokud chceme, aby děti dodržovaly pravidla, vytvářejme je s nimi. Když jsou tato pravidla vytvořená společně a demokraticky, děti se jim ochotně podřizují a samy dohlížejí na jejich dodržování. Pro dobrý psychický vývoj dítěte je důležité přijetí sama sebe jako dobrého hodnotného člověka. Jestli že začne dítě podmiňovat svou hodnotu důkazem, že jsem lepší než druzí, představuje to pro něj velké riziko.Jeho hodnota jakoby spočívala mimo něj, závisí na kvalitách někoho jiného.Takoví lidé pak pochybují stále sami o sobě... Ohrožení ve vývoji dítěte může spočívat v tom, že se děti učí vyhovět dospělému ze strachu, nebo proto, že je to pro ně výhodné, nikoliv proto, že uznávají smysluplnost a správnost na ně kladených požadavků. Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já pochopím. Děti ve škole nepotřebují zábavu a hru, jak často chápou alternativní přístupy : klíčem ke kvalitnímu učení je zejména smysluplnost, přiměřenost učiva a metod věku, vlastní aktivita dětí, spolupráce a pohoda. Základní poselství, které děti při trestání vnímají je: „Násilí je přijatelné. Pokud má člověk velkou moc, pokud je větší a silnější, může druhému ublížit.“ JE VELKÝ ROZDÍL MEZI TRESTEM A PŘIROZENÝM NÁSLEDKEM NĚJAKÉHO ČINU, NEBO CHOVÁNÍ. Nezbytnou podmínkou úspěsné výchovy je nejen bezpodmínečná láska, ale také respekt a úcta rodičů k dětem a opačně. Tím jim dáme návod spokojeného života. Když dětem ukazujeme cestu dle svého srdce a ne dle naučených vzorců našich předků (rodičů), nemůžeme se splést...
ModulDiskuze
13. 10. 2011
ForumKLUB
Ten film v předchozím mém příspěvku je dost poučný, nejen dojemný... PS: nedávno běžela na ČR2 diskuse o teď čerstvě natočeném filmu BASTARDI 2.DÍL, a scénárista se svěřil, že za ním po shlédnutí přišli někteří, včetně ředitelů, a řekli něco ve smyslu: Nic nového, ...připadal jsem si jak 2hodiny v mé práci... (takže ač je tam nadsázka a má být burcující, tak na některých školách to nejspíš občas tak vypadá...). BASTARDI 2.díl : http://www.csfd.cz/film/292999-bastardi-ii/videa/
ModulDiskuze
13. 10. 2011
ForumKLUB
MEZI ŘÁDKY / Freedom Writers (2007) | ČSFD.cz http://www.csfd.cz/film/222346-mezi-radky/ - nezaměňovat s podobným názvem franc.filmu Mezi zdmi..., tento je americký a prý podle skutečných událostí. Velmi na mne zapůsobil v tom, jak alternativní (- řekněme prostě jiný) způsob přístupu k žákům, udělal i z rabiátů postupně "lidi"...ta učitelka měla třídu dětí ulice, jejichž rodiče pochází už z několika generací těch, co nedokončili školu, mnozí byli členové pouličních gangů nebo přišli o kamaráda či člena rodiny válkami gangů.... Jejím přístupem, se podařilo nejen aby dokončili školu, ale dokonce byli pak dál v životě úspěšní... (klasická je scéna závisti a pýchy "tradičního" přístupu déle učících kolegyň k této nově nastoupivší učitelce.... Opravdu stojí za zkouknutí, hodně mi film ukázal, že učit s prvky alternativního školství se vyplácí a pro žáky je to přínosné + větší vzrůšo a zábava, nikoli nuda (jak si přál i Komenský). K tomu abych viděl jiné možnosti přístupu k žákům, mi pomohla kniha J.Nováčkové : Respektovat abýt respektován, a videa různých lidí konference TEDx co jsou k vidění na netu (česky a anglicky). Ohledně Nováčkové- neříkám že se vším souhlasím, ale i kdyby jen část z toho co píše a učí nna kursech, učitel využil...bylo by naše školství jinde: Víc viz na blogu: http://mafr.blogy.rvp.cz/2011/09/28/fen ... ikova-etc/ (klidně pište komentáře pod ten blog). Hezky je vidět rozdíl kam se posunout oproti staromilsky pamětnickým filmům (ač se taky rád podívám, učit by se tak dnes nedalo).
ModulDiskuze
13. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
- více o této Alexanderově technice viz článek s užitečnými odkazy : http://mafr.blogy.rvp.cz/2011/10/11/vse ... obre-jest/ "Alexanderova technika" (na ROZDÍL od jiných podobných metod -jako Pilates, Dorn, Feldenkreis metoda ap.), jde o techniku cviků a MYŠLENÍ (každodenní si uvědomování a předcházení jakémukoli napětí a tensi kdekoli v těle před jakoukoli činností, např. jako hrou na hud.nástroj, ale i ZPŮSOB SEZENÍ..! atd), pomáhá NAVÍC velmi účinně s uvolněním svalového korzetu celkově a s JEMNOU MOTORIKOU....(tak důležitou pro muzikanty!). Příklad kursů v ČR: Certifikovaní lektoři (zatím jich je jen pár v ČR) : http://at.kabrt.net/ ALEXANDROVA TECHNIKA JE podle nich JEDNODUCHÁ A PRAKTICKÁ METODA – pomáhá EFEKTIVNĚ DÝCHAT, POHYBOVAT SE, SMYSL PRO ROVNOVÁHU A KOORDINACI, ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY,nový vztah ke svému tělu, ROZVOJ BDĚLOSTI A KLIDU (vhodné tedy i pro poruchy u dětí apod.)…Nejde pouze o metodu v rehabilitaci, ale o každodenní postoje a návyky při všem co člověk každodenně dělá (mnoho lze tedy využít i pro svépomoc…). (např.seminář Zpívání pro radost – s využitím Alex.techniky, kdy lektorka je přesvědčena že zpívat může každý… )noduchá a praktická metoda. Každému z nás může pomoci se pohybovat, dýchat či mluvit se samozřejmou a přirozenou lehkostí a vitalitou, zlepšit smysl pr Využití Alex.techniky u MUZIKANTŮ,tanečníků,výtvarníků… (Juilliard School ) : http://www.youtube.com/results?search_q ... liard&aq=f Proti STRESU: http://www.youtube.com/results?search_q ... ress+&aq=f Přímo pro muzikanty je Alexanderova technika a její využití (anglicky, s možností intern.překladu) : http://www.alexandertechnique.com/musicians.htm Rady "hudebních lékařů" (Ergonomie hry na hud.nástroj-každý nástroj má svůj popis !, jak cvičit efektivně a respektovat biologii těla a mysli, psychika atd) : http://www2.siba.fi/harjoittelu/index.php?id=172&la=en VIDEA s využítím a cviky jsou i na youtube: - pro muzikanty TADY: http://www.youtube.com/results?search_q ... chnique+mu" rel="nofollow Aktuální je i přínos Alex.techniky u těhotných a u některých nemocí, třeba RSI (RSI=zdr.potíže z klikání na myš PC, hry na hud.nástroj ap.) : „ RSI..je…. podle britských údajů druhá nejčastější choroba, na kterou jsou předepisovány léky, a je mezi nejčastějšími důvody zdravotních neschopenek.“ Prudký nárůst RSI evidentně souvisí s rozšířením počítačů a monotónním klikáním na myš. Dr. Pascarelli pak odhaduje, že RSI stojí ročně společnosti 20 biliónů US dolarů. Zkušenost s RSI a Alex.technikou: http://www.stoprsi.cz/?page=rsistory ------------ A co kdo používáte za uvolňovací techniky vy? Máte někdo jakoukoli zkušenost s touto technikou, nebo používáte nějaké jiné způsoby uvolňovacích cviků pro tělo a mysl u sebe či svých žáků ? Nakolik se věnovat správnému sezení a uvolňovacím cvikům ? (klavíristé to třeba asi budou řešit víc než jiné nástroje???)
ModulDiskuze
13. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
No, tak tohle téma nám tady chybělo...to je asi jeden z důvodů, proč se kantoři nepřetrhnou za ten plat a společenské ohodnocení... Nedávno sem řešil osobní dilema, zda raději neodradit od naší profese žáka který chtěl na konzervatoř (a dostal se tam, dělá nejen hru na nástroj, ale i skladbu...). Nedivím se až tolik některým rodičům, kdyby konzervatoř svému dítěti zatrhli (se diví že je na 6 let) a dali ho raději na nějakou jinou VOŠ či VŠ...
ModulDiskuze
12. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
Dík že ses (snad) nenechala odradit a navštěvovat to zde (třeba se někomu "zželí" tebe či dalších "zvídavých" a odhodlá se dělit o své zkušenosti jak po tom toužíš...(souhlasím že ZUŠ má možná někdy větší prostor k odhalení nějaké (i mírnější) poruchy u dětí.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
11. 10. 2011
Kolikrát za den my nebo naši žáci sledujeme facebook, zprávy TV, kontrolujeme mailovou schránku, brouzdáme naslepo na webu nebo po TV kanálech sem a tam...? Dnes už začíná přibývat lidí, kteří ZÁMĚRNĚ omezují televizi nebo internet na nezbytné minimum a dokonce jsou i tací, co k ochraně svého psychického zdraví před všeobecným negativismem a čecháčkovským nadáváním na všechno, zprávy poslouchají raději jen z radia nebo vůbec... Donedávna neznámé pojmy jako je informační úzkost (z nadbytku balastu informací z médií), se začínají stávat rozšířenějšími - podobně jako dříve  ojedinělé poruchy těla i ducha člověka ( civilizační "výdobytky" jako cukrovka mladých, různé formy alergií, přibývající hyperaktivita, autismus a jiné poruchy chování...    "Informační úzkost" (kolegové co mají ICT kurs mohou říci možná více, pokud jim o tom vůbec někdo na kursech něco říká...), je to pojem, který se od 80.tých let uchytil knihou se stejným názvem "Information anxiety" (v angl.) autora Richarda Saula Wurman.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
11. 10. 2011
K názvu článku blogu - je to výrok Komenského...., lze jen dodat: Žijeme prostě v uspěchané době, jsme po většinu dne (leckdo i ve spánku) v tenzi a neustálém napětí svalového korzetu (ramena,šíje,mělké dýchání atd). To se odráží nejen na našem zdraví fyzickém i psychickém, ale i na zhoršené kvalitě komunikace s druhými - tedy mezilidských vztazích. Vidět "kyselé obličeje" není příjemné nejen u lidí na úřadech, ale zvláště u lidí s nimiž jsem v kontaktu - ať už doma, na pracovišti či jinde. U pedagogů a rodičů je to o to horší, že to odnášejí neviní kteří se většinou bránit neumí - děti v naší péči... Odnesou si tak do života, že je nutné "cvičit problémy" (jak by řekl Vlastimil Marek), že škola a rodina je místo z něhož je lépe prchat a moc nerad se tam vracet... až po následky na přístupu dětí, resp. jejich nechuti ke vzdělání jako celoživotnímu procesu.(více viz v mém blogu - článek:ZDE ) Pracovat na dobrých vztazích s naším okolím a se žáky, se určitě vyplatí... myslím - dlouhodobě, vědomě pracovat na zlepšování kvality komunikace se žáky (zde na portálu jsem v diskusi někde četl o dobrých publikacích k osobnímu rozvoji - např. F.Schultz von Thun - kniha "Jak spolu komunikujeme?" , J.Nováčková: " Respektovat a být respektován" , knihy od Faber-Mazlish apod.). Jsme totiž velmi riziková profese (spolu s pomáhajícími profesemi), společensky nedoceněni - nemluvím teď o platu, ale o vědomí jak psychicky náročné to učitel celkově má (trochu to zlehčím- už nemůže dát ani náznak fyz.trestu jako Igor Hnízdo ve filmu Obecná škola...: Igor HNÍZDO -ukázka z filmu Obecná škola Je tedy na místě neočekávat od státu a zaměstnavatelů prémie za "NEMOCE Z POVOLÁNÍ", ale spíš něco preventivně dělat v péči o sebe...aby nebyly psychoterapeuti a Chocholouškové časem zavaleni počtem zhroucených kantorů... :-) Vhodné určitě je najít si každý tu svou parketu pro "dobití svých baterek". Někdo zvolí aktivní sport, jiný relaxaci hudbou, chození do přírody, dynamická chůze podle terapeuta Jana Veselého atd. Přímo pro prevenci vyhoření (burn-out syndrom), vyšlo již něco málo i tiskem a informace jsou hlavně na webu - viděl jsem i dost bakalářských prací (třeba tady - muni.cz). Více o syndromu vyhoření učitelů: klik:zde.. Pokud by někoho zajímalo si počíst o netradičních hudebních nástrojích s alikvótními tóny, s kladným vlivem pro mysl i tělo, tak o tom píšu v článku blogu: TADY. (jinak se syndromem vyhoření a přepracovanosti, úzce souvisí také téma workoholik a workoholismus - zmínky o něm jsou i na výše uvedeném odkaze k bakalářským pracím, a samozřejmě jinde na webu také). Známý Dr.Nešpor, má na svém webu mnoho knih volně ke stažení ve formátu doc, mezi nimi i "Závislost na práci" : http://drnespor.eu/knizkycz.html Tady na portále ( - A TO ZDE ) , jsem zatím objevil jediný článek (mám pocit, že naše společnost celkově nebere riziko workoholismu dost vážně...rozpadlá manželství "díky" přílišnému času věnovanému "záslužné" v zaměstnání, jsou velmi častá, o psychických a zdravotních následcích ani nemluvě...) --- Nedávno jsem zaslechl moc vychvalovat některé metody cviků na uvolnění těla, zlepšení držení těla a svalového korzetu a mimiky, které pak následně mají netušeně velký vliv na zlepšení nejen zdraví, ale i postoje ke každodenním "problémům".... Dnes se zmíním o pár metodách, které mohou velmi napomoci zvládat vše výše popsané (nebo alespoň něco...).   1) První je metoda uznávaná po celém světě, kterou předává Dr. Norbekov (napsal několik knih, z nichž nejrozšířenější kniha " Jak se zbavit brýlí " , pojednává nejen o brýlích, ale obecně o práci na svém zdraví pomocí cílené a vědomé změny mimiky a držení svalového korzetu, spolu s různými cviky těla). Metoda Norbekova však není pro každého...chce to tvrdou práci na sobě a také na svém egu (což je pro mnohé neřešitelný oříšek... :-) ) Popíšu proto více raději jinou metodu:   2) Druhou protistresovou a zdravotní metodou, která mne zaujala a také pracuje (kromě jiného) s uvolňováním mimiky a svalového korzetu,   je Alexandrova (správně asi Alexanderova) technika (přes 100let ověřená, na západě velmi rozšířená, u nás zatím známá spíše pro těhotné - jako doplňující pomocná osobní technika přípravy (mysli a těla) na porod. Nedoceněným a mnoha lidmi ještě neobjeveným, je její skvělý účinek na zvládáníb stresů, zdravější sezení, chození, držení těla, běhání, u dětí zase ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY a uvolněného držení těla při psaní, zpěvu, hře na hudební nástroj, sportu atd....). Výrazně pomáhá předcházet zbytečným tensím (napětím) kdekoli v těle, a tak i následkům na psychiku a zdravotním problémům, RSI (z myši a klávesnice u PC), bolestí zad atd atd. Jde o techniku změny škodlivých stereotypů a návyků při jakékoli činnosti (vč.sezení) - propojením těla a MYSLI (každodenní si uvědomování a předcházení jakémukoli napětí a tensi kdekoli v těle před nějakou činností, např. PSANÍ U DĚTÍ, hrou na hud.nástroj atd), pomáhá NAVÍC velmi účinně s uvolněním svalového korzetu celkově a s JEMNOU MOTORIKOU (uvolněné a zlepšené psaní u dětí, výtvarném projevu, zpěvu, hře na hudební nástroj, uvolněné MLUVENÍ NA VEŘEJNOSTI - sem bych počítal i před třídou...). Naučí člověka odstraňovat chybné návyky při jakékoli každodenní činnosti - např. sezení, chůzi, dýchání, běhání, nošení nákupů, žehlení, luxování apod. Podrobněji k Alexandrově technice viz samostatný článek (vč.mnoha praktických odkazů ) : https://blogy.rvp.cz/mafr/2011/10/28/alexandrova-technika-pro-deti-i-dospele/   3) Dále je úplně pro každého nejdostupnější technika s názvem " dynamická chůze " , znovuobjevená a zdokonalená terapeutem J.Veselým: (chůze je tělu nejpřirozenější, srovná v těle všechny klouby při správné chůzi a botách bez tlumení paty s ohebnou špičkou boty, pomáhá proti depresím, posílí velmi imunitní systém atd atd. - Žel jak málo lidmi využívaná - dnes ve věku aut, kol, in linů, a pohodlnému přemisťování našich ctihodných pozadí jakkoli jinak než "obyčejnou" chůzí...) :-) Pro ilustraci účinků "(ne)obyčejné chůze" - zkušenost z blogu terapeuta J.Veselého: Podle knihy pana Ing. Veselého jsem začala chodit od února letošního roku v botách na nízkých podpatcích, tzv. dynamicky cca 1 hod. denně a to ze strachu před každoročně opakovanými bolestmi zad /ishiasem/. Musím přiznat, že tady chůze funguje opravdově, na jaře se mi záda neozvala a to jsem 4 roky před tím skončila každé jaro na injekcích. I jinak se cítím zdravotně lépe, taky psychicky toho více zvládnu. Beru to, že jsem našla tento blog jako obrovský přínos. Předtím jsem prošla celou řadou rehabilitací a stejně se vždy ishias vrátil. Na chůzi mne žádný rehabilitační pracovník nenasměroval až jsem sama narazila na blog p.Ing. Veselého a od té doby šířím osvětu o prospěšnosti chůze. Bojuji také se syndromem karpálního tunelu, i tady musím prohlásit, že chůze uvolňuje spasmy v pažích, ruce mám volnější, cítím značné zlepšení.... (Marie) Recenze a prodej knihy Jana Veselého : Dynamická chůze - jak se navždy zbavit bolesti v zádech : http://www.fontana.ws/masaze-reflexni-a-manipulacni-terapie/dynamicka-chuze.html Výňatky z této knihy a odkaz na blog jejího autora (terapeuta) - TADY. Výběr vhodných bot pro chůzi, běh, pro děti i dospělé: (pozor na různé módní výstřelky typu MBT boty, tlumená pata a různá "vylepšení" mnoha chodeckých, trekových a sportovních bot.... - více viz odkaz - ZDE.). 4) Oproti ostatním aktivitám, je pro odbourávání stresů a posílení kondice, asi nejpříjemnější plavání (nikoli s hlavou nad hladinou !)
ModulDiskuze
08. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
Díky... využitím diskuse na tomto fóru a dopisování (můžete využít SZ-soukromé zprávy dole vlevo u daného přispěvatele), jsem díky Kataríně byl inspirován ohledně prof.Strunecké (jejíž knihu již nějakou dobu vlastním) : Jak vidno, na diskusním fóru tohoto portálu může každý najít inspiraci a třeba i začít konverzovat i mimo toto fórum s kolegou z jiné části republiky... Dejme tedy prostor i dalším : Máte nějaké obavy z toho jak učit žáky s poruchami chování žáků?
ModulDiskuze
08. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
Blogy kolegů i z jiných oborů, mohou být leckdy inspirující...(princip je při troše fantazie využitelný v jakékoli oblasti). Jako příklad uvádím a dále volně cituju z: http://mira.blogy.rvp.cz/2011/10/08/hra/ "Nedávno jsem narazila na velmi zajímavé materiály Škola game designu Iana Schreibera...: Je zde trefná charakteristika toho, co je hra: Hry jsou aktivita. Hry mají pravidla. Hry obsahují konflikt. Hry mají cíle. Hry zahrnují tvorbu rozhodnutí. Hry jsou umělé, jsou bezpečné a stojí mimo běžný život. To občas odpovídá tomu, že hráči vstupují do „magického kruhu“ nebo sdílejí „hráčské naladění.“ Hry nevytváří na straně hráčů žádný materiální zisk. Hry jsou dobrovolné. Hry mají nejistý výsledek. Hry jsou reprezentací, nebo simulací něčeho reálného, ale samy jsou přitom uvěřitelné. Hry jsou neefektivní. Pravidla kladou překážky, které brání hráči v dosažení jejich cíle těmi nejefektivnějšími prostředky. Hry mají systémy. Obvykle je to uzavřený systém, což znamená, že zdroje a informace neproudí mezi hrou a venkovním světem. Hry jsou druhem umění. Osobně se domnívám, že hraní i hru je třeba podporovat. Na druhé straně vzhledem k tomu, že hra je činnost dobrovolná, nemyslím, že se vždy hodí do výuky. Je v zásadě je několik možnosti : Hra jako nástroj. Využití hry pro rozvoj, procvičení upevnění nějakých konkrétních znalostí nebo dovedností ... Hra jako forma sociální komunikace... Hra jako kreativní činnost, jako tvořivý přístup k životu – k tomu bychom studenty měli inspirovat… http://gamedesign.cz/?p=1692 Tak tolik alespoň k základnímu uvedení principů hry...Máte nějaké nápady nebo zkušenosti?
ModulDiskuze
08. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
Hra jako jeden ze základních prvků pedagogického působení na děti. Stačí si trochu počíst v Komenském, ...nebo modernějších výzkumech - Frederick Vester ve své knize "Myslet,učit se a zapomínat" velmi kritizoval jak je hra často trestuhodně opomíjena a málo využívána při výuce dětí. Novodobý koncept hrajícího si člověka "Homo Ludens" proslavil antropolog Johan Huizinga - kniha Homo ludens. Je HOJNĚ využíván i kantory (např.ve školách typu montessori nebo waldorf), kteří se snaží respektovat biologickén potřeby dětí (Z.Matějček, J.Nováčková atd.). PS: mnoho herních principů lze využít po přizpůsobení vlastním podmínkám, nejen v nauce, ale i s přidáním prvků Orffovy metody, třeba při "mezipauzách" během výuky... - pro aktivizaci žáků, aby se těšili napříště... Mně se osvědčilo "blbnout" občas s dětmi, vymýšlet pro ně různá zpestření během výuky, střídání různých vyrobených či koupených rytmických nástrojů (zároveň si pocvičí rytmus a sebeprojevování...). Máte nějaké nápady a zkušenosti?
ModulDiskuze
08. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
Ať se nám to líbí, nebo ne (komu by se to líbilo), tak bude přibývat dětí s různými poruchami chování (ač jinak třeba šikovných)... Některé základní poruchy učení+chování, viz např.WIKI oddíl na tomto portále,-Pedag.slovník: http://strejcek.blogy.rvp.cz/prispevky/ ... droje.html Souvislost s naší přechemizovanou dobou a nápoji s cukrem nebo aspartamem (např.Hyperaktivita,Autismus ap.): http://mafr.blogy.rvp.cz/2011/10/08/pro ... -autismus/ Hledá-li někdo konkrétní poruchu chování a rady jak postupovat vůči takovým žákům (mnohdy ani nevíme jakou, ale vidíme že nějaká porucha chování tam je), využijte funkci "Hledej" nahoře uprostřed (+ myší klik pod okýnkem na kolečko - na hledat na celém "v portálu". Lze zadat i obecné klíčové slovo: Poruchy chování. Při hledání na tomto portále, mne zaujalo např. -Diagnostika a jak pracovat s dětmi s: ADHD - Hyperaktivita s poruchou pozornosti: http://odkazy.rvp.cz/odkaz/p/5625/ADHD- ... NOSTI.html Aspergerův syndrom - např.zde: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/1942/vy ... -as-.html/ PS: Pokud je dítě vyloženě nemuzikální (dysmúzie), co v takových případech - viz jiné diskusní vlákno: viewtopic.php?f=515&t=18431 ------- Máte nějaké osobní zkušenosti a poruchami chování žáků?
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
08. 10. 2011
     Učitel byl v minulosti šiřitel poznání o všem podstatném pro život. Testem nakolik to platí dnes je, jak je který pedagog ochoten (nedogmaticky, ne jako jediný správný názor) předávat i leckomu nepohodlné poznatky... Např.: Naše společnost (rodiče,školství,dětští lékaři,psychiatři) není připravena na blížící se "pandemii" autismu (film Rainman je o autistovi např.), která již na západě je a šíří se ....(kdovíjak...). Jedním z možných faktorů jsou např. glutamáty v potravě a aspartam v neslazených nápojích a další faktory chemické povahy z vnějšího prostředí. Lecos se časem mění (máslo bylo škodlivé, dnes už se nezavrhuje atd.), ale co je přírodní a člověku přirozené, bude dle zdravého selského rozumu - na rozdíl od uměle vyrobeného - málokdy škodlivé (nejde-li zrovna o přírodní jed :-)  ). Prof. Anna Strunecká (fyziologie a vývojová biologie) se zkušenostmi i s pedagogikou, je velmi erudovaná vědecká pracovnice, autorka např.knihy "Doba Jedová", a "Přemůžeme autizmus?" Rozhovor na CR1 Radiožurnálu o knize Doba Jedová: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/938615
ModulDiskuze
02. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
Do jisté míry se snadnou hrou pentatoniky každým žákem, souvisí i článek blogu "Netradiční hudební nástroje a zpěv- účinky alikvótních tónů" : http://mafr.blogy.rvp.cz/2011/09/25/net ... -nastroje/ Na předchozím odkaze http://www.pentaton.cz, je např. (z těch levnějších) - Alikvótní (overton) flétna - Dětská flétna - dřevěná pětidírková Další z těch levnějších, je tzv "koncovka", Brumle, a další nástroje na něž lze hrát bez velkého učení: http://www.navratkoncovky.cz/html/uvod.html intuitivní přirozené muzicírování obnovuje v těle vnitřní harmonii, odstraňuje psychické bloky, čistí a doplňuje životní energii poslechem a především zpěvem i hrou na přirozeně ladící nástroje. Staroslovanské Koncovky, brumle, didžeridy, bubny, znějící mísy, flétny, zpěv i kytara vytvářejí hudbu plnou alikvotních (vyšších harmonických) tónů, které dodávají tělu a mysli chybějící frekvence a startují procesy harmonizace, klidu, míru, zdraví, pokoje a pozitivní pospolitosti. Máte tipy na nějaké jiné pentat.nástroje, nebo odkaz na jejich co nejzábavnější využití? Podělte se
ModulDiskuze
02. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
Pokud máte nápady jak zapojit KAŽDÉ dítě pomocí pentatoniky do snadného muzicírování, sem s tím... (většina má ve třídě klavír, hrou na černých klávesách lze začít...). Prodejna všelijakých zajímavých pentatonických nástrojů: http://www.pentaton.cz/cs Důležité souvislosti lze najít také počtením o Orffově metodě (lze např.využít jen některé její prvky)... ...stačí zadat nahoře uprostřed do "Hledej" slovo Orff a překliknout myší na kolečko pod okýnkem hledání - na hledej "na portále". (v sekci wiki tohoto portálu rvp.cz, je také zpracované heslo, které můžete doplnit... ).
ModulDiskuze
02. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
Vlasta Marek zase třeba ukazuje jinou cestu. Na videu na odkaze níže – od 5 minuty 30 sec. říká, jak uvolňovat hlasivky a zavýt si společně jako vlci (či vlkodlak z filmu o Harry Potterovi ) ...lze to využít např. KAŽDÝCH 20 MINUT VE TŘÍDĚ K UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ U DĚTÍ… a také vysvětluje proč se tolik dětí stydí zpívat…. V 18 minutě videa, V.Marek vysvětluje jak zpěv pomáhá odstraňovat psych.bloky, koktavost, hyperaktivitu apod. A dále, v 19min 40sec. uvažuje o vlivu nezpěvnosti našeho národa na pokrok celé společnosti a srovnává dnešní přístup škol s daleko pokrokovější dobou Temna Jiráska, kdy byli Češi konzervatoří Evropy...). Zaujalo mne, jak mluví o Japoncích, kteří v 50-60letech byli nejstydlivější národ na světě...proto se pro ně vymyslelo KARAOKE, a vrzání na housličky u malých dětí (kde přestože to příšerně bylo k neposlouchání, děti byli OD MALINKA ČASTO CHVÁLENY, aby se zbavily předsudků a negat.postojů do 6-7 let věku...., slavná Suzukiho metoda apod). V 45min.20sec. zas ukazuje jak zpěv může odbourat a kompenzovat i narušené mezilid.vtahy... http://www.cestyksobe.cz/hoste-ve-studi ... iu/57.html
ModulDiskuze
02. 10. 2011
ForumOstatní témata
Já občas nakouknu i do jiných sekcí diskuse, než je "ta naše ZUV", aby člověk viděl s čím se trápí a na co inspirujícího přišli kolegové ze ZŠ či gymplů... Pro tyto kolegy, by zase naopak mohlo být něco inspirujícího třeba zde v naší sekci ZUV, třeba na následujícím odkaze zde: viewtopic.php?f=585&t=18961&p=57857#p57857
ModulDiskuze
02. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
Lidský hlas je člověku nejpřirozenější a nejdostupnější nástroj. Nejde o to zda někdo umí nebo neumí zpívat, ale o psychické bloky stydět se vokálně projevovat...(slavný pianista Gould svůj hlas velmi používal k lepší hře agogiky na piano, a i jiní muzikanti znají výhody pobrukování melodie při hře na svůj nástroj.). Již léta se tzv. nezpěváky (jak odblokovat jejich zábrany a uvolnit hlasivky ap.) zabývá ve svých knihách, přednáškách a kurzech profesorka Tichá. Lze jen doporučit její knihy a články (stačí zadat do googlu PaedDr. Tichá Alena, Ph.D ). Hezký inspirující článek je zde: http://www.hlasohled.cz/uploads/Rozhovo ... ichova.pdf cituji část: "...zpěv pomáhá okysličovat krev, protože při zpěvu hlouběji dýcháme, a to jistě přispívá ke zdraví. Dále víme, že při zpívání posilujeme hlavní dýchací sval - bránici, což opět přispívá ke kvalitnějšímu dýchání, ale také ke zpevnění břišních svalů. Víme, že zpěv podněcuje energii a přispívá k radosti ze života. Víme, že zpěv spojuje lidi společným prožitkem. ...Práce s hlasem člověka ovlivňuje více, než si myslí. Hlasový projev každého z nás je originální a svébytný. Velmi mě baví, jak je tato práce tvořivá a pokaždé trochu jiná. Je radostné pozorovat rozvoj pěveckých dovedností u osob, které si myslely, že „neumí zpívat“. …Možná je škoda, že většina ZUŠ tolik zdůrazňuje profesionalizaci zpěvu a hudební výchovy vůbec. Vždyť každý z nás máme od přírody schopnost hudbu vnímat, zpívat a tvořit. Podstatné je, abychom mohli být sami za sebe a aby nám někdo nebral naše přirozené schopnosti jen proto, že podle něho to má být nějak jinak.". S hlasovým projevem úzce souvisí např.: – invence – kreativita – aktivita – pohyb – uvolnění – sebeuvědomění Máte nějaké tipy a zkušenosti jak pomoci dětem, aby se nestyděli (si) zpívat? O úrovni hudební výchovy na ZŠ si myslím své... dále v rodinách se už prakticky nezpívá, kde jinde než v hudební škole je to aspoň částečně učit - třeba jako rozcvičku před (třeba i každou) hodinou...?
ModulDiskuze
01. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
...Motivace souvisí se způsoby sebepoznávání, tříděním hodnot, ... Vše nenásilně, trpělivě, s podporou, konzultace, spolupráce. ...co člověk do sebe - pro sebe - během života "vloží" - nikdy se to neztratí, ... no...vvvo tom to je (ale někdo může namítnout papír snese vše,realita je jiná..) Chceme přece rozvíjet užitečné NÁVYKY a os.vlastnosti žáka, tak se naučí pracovat na sobě, překonávat sám sebe - svou lenost...naučí se vytrvalosti,zodpovědnosti,apod, věci dotahovat do konce a nepřelétat jak motýl u spousty rozečtených knížek... To se skutečně hodí do života! atd. Jelikož většina žáků chodí na nějaký sport kroužek nebo se svému oblíbenému sportu věnují ve svém volném čase (in-liny,kolo apod), napadlo mne, zda by nešla využít u větších žáků velmi oblíbenou tréninkovou online pomůcku (kde si prostě strávený čas cvičení na hud.nástroj v tom kterém dnu zaznamenají...např.místo chůze(jakoby sport). Zpočátku možná mohou do sešitku psát ručně, ale bavit by je mohlo zaznamenávat to spolu s plaváním, časem stráveným na inlinech apod. (je to hezky barevné a motivující k zlepšování se nebo i jen udržování sportovní kondice jako denník a osobní sledování pokroků... Recenze: http://bikeri.cz/clanek/mytreneek-ideal ... kovy-denik Odkaz primo na stranku Mytreneek: http://www.ondrej-vojtechovsky.cz/mytreneek/index.php PS: přidal jsem tam jako "sportovní aktivitu" i cvičení na hudební nástroj...proč by ne(když je tam i aktivita jako luxování apod. ), výdej energie a vůle je to velký, možno si přidávat kromě stráveného času i smajlíky pocitů do tabulky výsledků, tvořit skupiny a dopisovat si navzájem (učitel může jít příkladem ve cvičení a mít přehled i o svých žácích...(pokud nefixlují...to už je spíš o vzájemné důvěře, nebo tam být jen pod přezdívkou a jen někomu říct pod jakou...a pokud žák si to chce vyplňovat anonymně bez dozoru, tak nám svou přezdívku říkat nemusí... )
ModulDiskuze
01. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
Ano, role peněz i ve školství je patrná všude...je jasné že někdo tam nahoře chce prostě vidět výstupy...a to jak na státní úrovni, tak na městské a krajské úrovni...proto se škola musí nějak hmatatelně prezentovat (počtem koncertů pro veřejnost, kulturním přínosem pro město, článkem v novinách o úspěších v soutěžích... atd) např.: http://mafr.blogy.rvp.cz/category/inspi ... prace-zus/ ...časem nám nejspíš přibude evaluace učitelů...apod.
ModulDiskuze
01. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
Tak začnu: - jistě že bez spolupráce rodičů je to těžké (hlavně u malých dětí) - považujete nějaké způsoby "odměn a trestů"(cukru a biče) za účinné?? (PhDr.Nováčková má docela vyhraněný názor na takovouto formu "motivace" - zde její video na youtube: "Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek" http://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs - opravdu je velký rozdíl vnitřní x vnější motivace...(viz video Nováčkové od 7-mé minuty,a hlavně od 10-té minuty videa)...Ivo Toman zase říká, že pouhá vnější motivace je jako smrad, který rychle vyvane... Koho by zajímalo více o partnerském přístupu ve výuce (podle J.Nováčkové, nebo podle kohokoliv)...tak lze se dočíst a psát do vlákna diskuse pro to určeného - zde: viewtopic.php?f=585&p=57821#p57821 - na druhou stranu se možná někomu osvědčily různé smajlíky(nálepky z papírnictví) a razítka zvířátek do ŽK místo známek...(ale je to taky jen vnější motivace, pokud přestaneme dávát tento cukr, pravděpodobně úsilí žáka skončí nebo poleví...) - co používáte u větších dětí (aby cvičili doma), které už nepotřebují vedení za ručičku od rodičů...?
ModulDiskuze
01. 10. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
Učitel se může přetrhnout, ale pokud dítě doma na to celý týden ani nesáhne, výsledky nebudou moc pozitivní (ani pro růst sebevědomí samotného žáka). Co se komu z vás osvědčilo? Pište své pocity i nesouhlasy, své léty osvědčené tipy, třeba zase na oplátku někdo jiný inspiruje vás...od toho tady je diskusní fórum...
ModulDiskuze
01. 10. 2011
ForumOdkazy a inspirace do výuky
Škola pochopitelně nemůže nahradit rodinné zázemí a rodiče, přesto je dobré když dítě cítí zázemí a BEZPEČNÉ KLIMA ve třídě (jak o tom mluví dokument rvp). Je to o to důležitější, že přibývá počet dětí s různými psych.zátěžemi "navíc" (citlivé děti vnímají pocit ohrožení jak při zvýšeném tónu hlasu,tak když na ně rodiče nemají čas, ale vnímají citlivě jakékoli interakce učitel-žák, žák-žák apod., se kterými se leckdy neumí samo vyrovnat. ...učitel by se tedy podle mne měl snažit vytvořit takové klima ve třídě, kam děti budou RÁDY chodit (na rozdíl od povinné školní docházky, kam ne každý rád chodí...). Pravda, není to jednoduché a nepůjde to ze dne na den... Neměla by nám v seberozvoji ale bránit naše pohodlnost nebo pocit že to nedokážeme, nebo jak říká bingo - že to není má starost. My jsme tady přece pro děti, nikoli děti pro nás (ač to tak může škola či učitel cítit - že hlavní je mít dost dušiček a státních dotací...a plný úvazek, víc mne nezajímá...- jenže o to víc budeme mít žáků, čím raději budou chodit k nám a nikoli někam na jiný "kroužek")
ModulDiskuze
29. 09. 2011
ForumRVP, ŠVP a výuka podle něj
... Objevilo se zde i podtéma soutěžení, máte-li chuť jej dál rozvíjet, prosím, věnujme se mu v samostatném tématu. Ráda samozřejmě vytvořím, i když myslím, že to pro vás již není žádný technický problém. OK, založeno vlákno o tom zda mají smysl soutěže ZUŠ. Na téma soutěžení lze dále diskutovat zde: viewtopic.php?f=587&p=57751#p57751
ModulDiskuze
29. 09. 2011
ForumOstatní témata
...bych navrhovala toto téma lehce přejmenovat, například na Volné inspirace nejen pro ZUŠ. Co myslíte? Já sem pro
ModulDiskuze
28. 09. 2011
ForumProfese pedagoga ZUŠ
Ne se vším člověk musí souhlasit..., třeba určitá míra drilu je ve výuce na nástroj prostě nutná, ale je pravda že je velký rozdíl bezduchý versus motivovaný dril... Pokud vezmu pojem "dril" ve smyslu "trpělivá práce = dokud se něco nenaučím, budu na tom pracovat" - je i takový dril potřebný - celý život a všude. Dává člověku zkušenost = máknout je potřeba ve všech oblastech života - investovat "piplačku", námahu = cesta ke sklízení úrody. Stačí vidět souvislosti a hledat smysl, podstatu, přínosy, využití atd. Od Dr. Nováčkové jsem přečetla mj. její názory na soutěže /Je nutné kazit oslavu Dne dětí soutěžemi?/ a souzním. Výsledkem soutěží je 1 vítěz a hodně poražených, pokořených, atd. Boj je v jakékoliv své podobě destruktivní. Ostatní negativní doprovodní jevy /týkající se např. soutěží ZUŠ/ vynechám /např. zákulisí....."objektivní" subjektivní hodnocení, atd./. Možná k tématu "soutěžení" v určité souvislosti patří i práce se žáky, kterým hra na hudební nástroj pomůže při jejich potížích s motorikou. Souvislost: učitel, který se takovým dětem věnuje / vidí přínos, nelituje čas - i svůj "volný", nezaplacený - a námahu, atd./ "není slavný" = resp. nesbírá na soutěžích "ocenění" - což je často /anebo vždy? - teda ještě kromě dokonale vedené dokumentace / hlavním kritériem pro určení kvality učitele........PREZENTOVAT SE za každou cenu - i za cenu nesmyslného drilu atd. Soutěživý přístup k životu je přítomný všude, "růst růstu". Třídí lidi na lepší a horší, žádoucí a nežádoucí atd. - pseudohodnoty. Všude kolem narůstá polarizace - což je i soutěž... V atmosféře soupeření se ztrácí smysl činnosti...jelikožto se zúží pouze k té soutěži = rivalita...která vylučuje spolupráci /a pozitiva jsou ve stínu.../ Záleží na životní filozofii každého, zda se nechá do takového kolotoče vtáhnout anebo ustojí i za takových okolností "být sám sebou" - což je někdy těžké. Hodně. Josef Suk, nebo třeba Emil Zátopek a Věra Čáslavská by s tím asi nesouhlasili... Nevylévejme s vaničkou i dítě. Jako je rozdíl bezduchý a tvrdě vymáhaný dril oproti motivovanému drilu s pomocí kouče-učitele respektujícího potřeby a osobnost žáka, .....stejně tak je rozdíl i v soutěžích s touhou prosazovat své ego (učitele či žáka) na úkor druhých nebo v honbě za prémiemi či prestiží, oproti vhodně usměrnované zdravé soutěživosti vlastní přirozeně dětem - chcete-li nazvěme to raději společným dobrodružstvím se zjišťováním svých vlastní mezí a (rozvíjejících se!) schopností dítěte (mj. i schopností vyrovnat se i v životě -bez ztráty vlastní sebeúcty- s neúspěchem...). Moc pěkný pozitivní příklad vhodného typu soutěží, uvádí pro osobní rozvoj Leo Babauta ve své knize "20 tajemství motivace" (ebook zdarma ke stáhnutí je legálně zde: http://motivace.zenhabits.cz/ I děti se musí (postupně a přiměřeně věku) naučit, že jedině tvrdá práce sám na sobě může přinést ovoce v životě, pečení holubi bez práce do úst nepřiletí a spoléhat celý život na pomocnou ručičku kouče, rodiče, učitele apod. nelze. To se však nevylučuje s nutností dát dítěti to co skutečně potřebuje, jak o tom mluví třeba Zd.Matějček ve své knize "Co děti nejvíc potřebují"...hřejivou podporu a pochopení při selháních apod. Propracovanou metodou partnerského přístupu dle knihy "Respektovat a být respektován", si realizaci výše zmíněného dokážu představit. Více o této metodě, která neznamená že by si dítě mohlo dělat co chce!, zde: http://mafr.blogy.rvp.cz/2011/09/28/fen ... ikova-etc/
ModulDiskuze
28. 09. 2011
ForumKoncepce vzdělávání, ŠVP a my
USA, Velká Británie a Izrael již povolili vyučování kreacionistické (stvořitelské) teorie o vzniku světa na školách, více informací naleznete na http://www.kreacionismus.cz Nemusíme se opičit ve všem... Dřív jsme lezli do zadního otvoru bratrskému poutu na věčné časy, nyní zas anglosaským západním směrem... Pistole zatím žáci do školy nenosí, i když nedávná příhoda s nožem a paličkou na maso v gymnaziu asi polekala dost lidí...
ModulDiskuze
28. 09. 2011
ForumRVP, ŠVP a výuka podle něj
Tak - teď jsem asi nenašla správný způsob, jak vložit citaci ... Komentář části citace někoho zachováte ve vlastním rámečku tak, že ponecháte slovíčko quote v hranatých závorkách na začátku i konci citace,včetně jeho jména.
4
5
0
veřejná
0
9
0
veřejná
školní praxe, aktivizační metody, hudební výchova
školní praxeaktivizační metodyhudební výchova
4
4
0
veřejná
Vybrané články a pomůcky z kulturní a hudební oblasti
hudební tématikakultura
1
6
0
veřejná
2
5
0
veřejná
2
8
0
veřejná
1
6
0
veřejná
2
2
0
veřejná
2
7
0
veřejná
2
6
0
veřejná
1
5
0
veřejná
2
3
0
veřejná
1
4
0
veřejná
Knihy které inspirují a pomáhají zvládat náročnou učitelskou a výchovnou úlohu.
knihysyndrom vyhořeníkomunikace se žáky a s rodičimoderní metodyemocionální inteligencekázeňpřekonávání učitelské rutinyflexibilita a kreativita pedagoga
1
3
0
veřejná
2
6
0
veřejná
Vše co může pomoci flexibilně reagovat na potřeby žáků a ke splnění cílů vzdělávání
flexibilitakreativitadůslednostkomunikační dovednostiaktivizační metodyhodnotová výchovakázeň
1
4
0
veřejná
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
26. 02. 2012
Podobné výsledky a zásady, s podobným cílem, má i další metoda, s jinými postupy: Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických. Velká úspěšnost Feldenkraisovy metody je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch. www.feldenkraisovametoda.cz
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
29. 10. 2011
aktualizoval jsem článek, zvláště bych zdůraznil pasáž: "...Nevědomé napětí znesnadňuje úsilí koncentrovat se. Faktory vyvolávající nesoulad mezi skutečným tělem a tělem vnímaným jsou: bolest, nevyužívání nebo špatné využívání některých partií, mentální a emocionální problémy. Krizovým obdobím pro vznik těchto obtíží je období vstupu dítěte do školy. Dítě je v daleko užším kontaktu se svým tělem – se svými pohyby, vnímáním, potřebami a tužbami. Pohybuje se a vyjadřuje své pocity a myšlenky mnohem uvolněněji. Při vstupu dítěte do školy dochází v důsledku vysokých výkonových nároků a náhlého omezení spontánní motoriky k odcizení dítěte vlastnímu tělu....". .... nutné se především zaměřit na chůzi, práci u stolu, sedání a vstávání
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
13. 10. 2011
S nadsázkou by se dalo říci, že technika Igora Hnízda by dnes možná byla u některých žáků lepší, než se pak jako učitel léčit v psychiatrickém ústavu...(jak říká Igor v té ukázce-TADY. PS: jsem jinak v zásadě mírumilovný a metodám Nováčkové nakloněný... :-), i když film BASTARDI 2.DÍL (natočen teď čerstvě), je silné kafe, a dle debaty v ČR2 je podle ředitelů některých škol dost pravdivý...). Upoutávka a popis filmu + diskuse k filmu: - ZDE.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
13. 10. 2011
Teď jsem objevil ještě přínos Alex.techniky u RSI, karpálního tunelu, u těhotných,Parkinsona, (RSI=zdr.potíže z klikání na myš PC, hry na hud.nástroj ap.) : „ RSI..je.... podle britských údajů druhá nejčastější choroba, na kterou jsou předepisovány léky, a je mezi nejčastějšími důvody zdravotních neschopenek.“ Dle britského Úřadu statistiky práce představovalo RSI v roce 1981 pouze 18% všech nemocí z povolání. V roce 1987 tento počet vzrostl na 28% a v roce 1992 na 52%. V roce 2000 se počet případů RSI vyšplhal až na 70%. Tento prudký nárůst evidentně souvisí s rozšířením počítačů. Dr. Pascarelli pak odhaduje, že RSI stojí ročně společnosti 20 biliónů US dolarů. Více co je RSI : TADY. --- Zkušenost s RSI a Alex.technikou: ZDE.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
12. 10. 2011
Těší mne že vás článek zaujal, a děkuji za ocenění :-)  ...dlouhé zimní večery se blíží...i když pravda učitel se asi nikdy nenudí. PS: Alexanderova metoda by mohla zajímat kolegy na ZŠ ohledně potíží se psaním a pro předměty uměleckého ražení a sportu...i s tím (prý) mají na západě dost kladných výsledků (a na videích youtube a na tom angl.webu je toho o tom víc. Když jsem našel i vědecké články na wnetu, tak to rozhodně není šarlatánství ani módní dočasný výstřelek (přes 100let již funguje). Můj názor je, že je to skvělé nejen na páteř, ale byla by to nejspíš i dobrá prevence syndromu vyhoření učitelů...  
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
12. 10. 2011
Přímo pro muzikanty je Alexanderova technika a její využití : TADY. VIDEA s využítím a cviky jsou i na youtube: - pro muzikanty jsou - ZDE. .....................a obecně nejen pro muzikanty (každý si tam může najít něco) videa s ukázkami cviků: TADY.
ModulČlánky
11. 10. 2011
Článek na podobné téma, s odkazy ohledně souvisejícího burn - out syndromu (vyhoření),   JE ZDE. 
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
09. 10. 2011
Narazil jsem na přípravek, který má údajně klinické testy v úspěšnosti mírnění příznaků ADHD a hyperaktivity dětí...i agresivity... -užívat přípravek eyeq, při poruchách pozornosti, hyperaktivitě (ADHD/ADD) a při poruchách čtení a psaní... Dá se to místo nějakých pilulek možná řešit i jinak - úpravou stravy (dřív to řešili nechutným rybím olejem), dnes např. dětem příjemnějším tzv.OŘECHOVÝM MLÉKEM s kakaem nebo skořicí (Můžete si doma vyrábět, velice snadno, ořechové mléko. Večer namočte do menší skleničky 2 polévkové lžíce loupaných slunečnicových semínek, 2 polévkové lžíce neloupaného sezamu a 15 - 20 mandlí. Ráno to i s vyluhovanou tekutinou, ve které je množství organického hořčíku, nalijte do mixéru a cca 5 minut mixujte v 0,3 - 0,5 litru vody, nebo ještě lépe čerstvé mrkvové šťávy. Hustotu si postupně upravíte, podle své chuti a i suroviny lze podle chuti měnit). Pro porovnání: zde je to superslavné eyeq:.... www.eyeq.cz .... Obsahuje to v podstatě hlavně omega3+omega6 mastné kyseliny, jak lze pochopit - ODTUD.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
08. 10. 2011
Hra jako jeden ze základních prvků pedagogického působení na děti. Stačí si trochu počíst v Komenském, ...nebo modernějších výzkumech - Frederick Vester ve své knize "Myslet,učit se a zapomínat" velmi kritizoval jak je hra často trestuhodně opomíjena a málo využívána při výuce dětí. Herní principy pokud vím HOJNĚ využívají kantoři např.ve školách typu montessori nebo waldorf, kteří se snaží respektovat biologickén potřeby dětí (Z.Matějček, J.Nováčková atd.).
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
Ano, například rozdělení blogů  podle typů školství (ZV, ZUV, atd). I s rizikem že to nemůže nikdy být absolutní dělení...např. ve svém blogu se zabývám věcmi týkajících se (myslím) leckdy většiny kantorů. Ale nevadilo by mi zařazení do ZUV skupiny, i když by mne asi nečetlo tolik lidí jako nyní..., nevadí. Při použití funkce Hledej na tomto portále, to stejně vyhledá všechny blogy na dané téma...! (pokud se zadá vhodné klíčové slovo).
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
Kniha Susan Kovalikové (přeložila ji J.Nováčková) souvisí s Komenským... Ve své knize ITV píše: 8 principů mozkově kompatibilního vzdělávání : "Poznatky ve všech oblastech bádání jdou stále kupředu a to, co Komenský geniálně odvodil empiricky, nachází oporu třeba ve výzkumech mozku. Právě z těchto poznatků sestavila Susan Kovaliková ve své knize Integrovaná tematická výuka 8 principů pro vzdělávání. Jsou vytvořeny tak, aby vystihly to, co „je nutno dodržet, aby se najisto výsledek musil dostavit", jak psal Komenský, a to tím, že jsou v souladu s fungováním lidského mozku při učení. - nepřítomnost ohrožení, - smysluplný obsah, - možnost výběru, - přiměřený čas, - obohacené prostředí, - spolupráce, - okamžitá zpětná vazba, - dokonalé zvládnutí."
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
Vera Birkenbihl má mnoho knih, kde vysvětluje že naše paměť a kreativní myšlení jsou na školách nevhodně podněcovány(spíš utlumovány...), a popisuje jak mozek a paměť poskočí o několik levelů nahoru podnítí-li se zájem o věci blízké srdci učícího se...+ Dále hlavně kniha Frederica Vestera byla pro mne v mnoha ohledech průlomová...nebere si servítky a kritizuje klasické školské metody a vysvětluje na poznatcích biologie mozku že prostě už z principu nemohou fungovat...  Stále nadmíru aktuální a ve všech ohledech mistrovskou knihu o biologii učení z poloviny sedmdesátých let vydalo česky pod titulem Myslet, učit se...zapomínat? (Denken, Lernen, Vergessen. Was geht in unserem Kopf vor, wie lernt das Gehirn, und wann lässt es uns im Stich?) plzeňské nakladatelství Fraus (1997). První tři kapitoly pojednávají o vývoji a fungování našeho mozku se zřetelem k učení a paměti. (Do německého vydání z roku 2001 byly zapracovány novější poznatky o změnách mozku v pubertě.) Čtvrtá kapitola se zabývá katastrofou školní praxe a má podtitul Psychologická a pedagogická nebiologická strategie učení. V této kapitole autor s nepřekonatelným pedagogickým mistrovstvím postupně rozvíjí svůj komplexní model biologicky zakotveného učení. Ukazuje nejen, co všechno je v našich školách špatně, ale i zásady, které respektují fungování našeho mozku. A také jejich uplatnění v praxi. Pátá kapitola je o hře jako o nejlepším způsobu učení. V příloze je pak uvedeno 13 pravidel z biologie učení a testy, které se týkají učebního typu a paměti. - Tato jedinečná kniha by mohla a měla být základem reformy (nejen) našeho školství.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
Obsah knihy  J.Nováčkové,D.Nevolové a manželů Kopřivových "RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN " : 1.) Hranice jsou nutné - jde ale o to, jak je vytváříme (Partnerský versus mocenský přístup ve výchově a vztazích) 2.) Mluvíme, mluvíme… a nějak to nefunguje (Neefektivní způsoby komunikace) 3.) Jsi fajn. Jen je třeba udělat... (Efektivní komunikační dovednosti a postupy) 4.) Potřebujeme, aby druzí chápali a přijímali, když se cítíme v nepohodě (Zvládání negativních emocí) 5.) A za trest budeš…! (Rizika trestů ve výchově) 6.) Opravdu se zlobím!... Tak co teď navrhuješ? (Co namísto trestání – přehled výchovných postupů a komunikačních dovedností) 7.) Když budeš hodný, dostaneš za odměnu… Ty jsi ale šikulka! (Rizika odměn a pochval ve výchově a co namísto nich) 8.) Cukr a bič nebo vlastní chtění? Vnější a vnitřní motivace 9.) Co všechno děti potřebují Výchova, vzdělávání a základní lidské potřeby 10.) Kdo se naučí vážit si sám sebe, naučí se vážit si také ostatních (Sebeúcta – jádro naší osobnosti) 11.) Lepší je předcházet, než napravovat (Proaktivní výchova) 12.) Škola má větší možnosti, než nabízí její tradiční podoba 13.) Výchova k poslušnosti je rizikem pro demokracii
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
http://blog.peoplecomm.cz/clanek/skoly-ktere-nepotrebuji-ucitele .Dítě nepotřebuje institucí dosazeného učitele, jehož úkolem je nasypat do dětí znalosti a později je vyzkoušet ze schopnosti tyto znalosti co možná nejpřesněji zopakovat. Vidíme, tak co hlásal třeba už starý pan A.S. Neil, a to že děti nepotřebují učitele (v tradičním pojetí slova). Stačí pouze nastavit prostředí tak, aby se děti učily sami. Video lze pustit se slovenskými titulky: klik na play a po pár vteřinách se objeví vedle play okénko: 37 languages...klikněte na něj a vyberte Slovak.----- Pak je k zamyšlení i kniha Prof.Liessmanna "Teorie nevzdělanosti" vyšla v edici 21.století nakladatelství Academia. http://www.kosmas.cz/knihy/145045/teorie-nevzdelanosti/ systematicky dovozuje, že mnohé z toho, co se propaguje pod názvem „společnost vědění“, jsou jen rétorické fráze. Ve skutečnosti nejde o ideu vzdělání a vědění, ale o silné politické a ekonomické zájmy.Čím víc se přísahá na hodnotu vědění, tím rychleji ztrácí vědění a vzdělání hodnotu, a jak uzavírá autor, „kapitalizace ducha“ ústí v nevzdělanost. Co je to vzdělání? Proč usilujeme o vzdělání? Abychom se lépe uplatnili ve světě a vydělali víc peněz?
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
...je to tak správně paní učitelko? dostanu jedničku?...Cituju část z knihy J.Nováčkové: "Klasickým zvykem a mýtem je, že se rodiče více či méně úzkostlivě zajímají o rozumový vývoj dítěte – kdy mluví, jak čte, jak věci chápe, pamatuje si je. A samozřejmě jaké má známky ve škole, „jestli se dobře učí“. Daleko menší počet si ale položí mnohem důležitější otázky: - bude mít naše dítě schopnost mít někoho rádo? - bude schopno empatie? - bude schopno odmítnou věci, které je budou ohrožovat? - rozezná skutečný vztah od povrchního vzplanutí? - dokáže být tolerantní a respektovat svého partnera? - bude schopno někomu něco darovat bez očekávání, že něco dostane zpátky? - bude schopno seberozvoje? atd. atd."...Jaké NÁVYKY A POSTOJE si děti odnášejí do života...jakou si vybudovaly sebeúctu, touhu se CELOŽIVOTNĚ učit...? Nebo jim spíš škola veškeré další učení znechutila a jsou rádi že to mají za sebou...?
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
https://is.muni.cz/obchod/baleni/20980 "Lekce pro život (Lesson for live)" autor: Pavlovská, Marie RECENZE:Čtenáři tedy nabízíme knihu, která se může stát pomocníkem především těm, kteří si do svých ŠVP zabudovali novou filozofii výchovy, nový způsob výuky založený na podpoře a vzájemné spolupráci, práci v týmu, kteří se rozhodli integrovat učivo, předkládat žákům aktuální problémy, diskutovat o nich, učí žáky komunikovat, vzájemně si naslouchat, předcházet problémům nebo následně hledat různé způsoby jejich řešení, hledat paralely života a učební látky, pracovat na projektech, … a to vše pomocí dramatické výchovy. V předložených lekcích totiž právě dramatická výchova učivo jednotlivých předmětů nenásilně integruje, žáci jsou nuceni sami odhalovat problémy, řešit je, zaujímat postoje, vynášet soudy, tím získávají nové poznatky, nesou odpovědnost za svá rozhodnutí, učí se životem pro život jen s tím rozdílem od skutečného života, že v lekcích jsou chráněni fikcí, vše se děje pouze „jako“.
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
28. 09. 2011
:-) + Adele Faber, Elaine Mazlish: "Jak mluvit, aby se děti lépe učily - doma i ve škole" : ZDE. Kniha poskytuje návod na komunikaci s dětmi, abyste je dokázali motivovat k lepšímu školnímu výkonu. Děti budou mít pocit, že jsou respektovány a současně samy budou mít respekt k autoritám. Podle této knihy dokážete z dětí vychovat zodpovědné jedince se zdravou sebedůvěrou, aniž byste k tomu používali nátlakové metody či tresty. Dále Linda a Richard Eyrovi: "Jak naučit děti hodnotám" .
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
23. 06. 2011
Určitě je potřeba se zajímat o platné předpisy... (na poradě jsme to kdysi probírali...) Můžete být konkrétnější - kde např.může i běžný učitel nahlédnout do souvisejících norem ? Pokud pořizujeme jako škola (její zaměstnanci) nahrávky videokamerou nebo v nahrávacím studiu s žáky, měl jsem dojem že jediné co by mohlo bránit nějakému veřejnému prezentování, je případný nesouhlas rodičů (to samé platí pro nahrávky žáků které dávám na Youtube..., kde zohledňuju aby nehrály dnes žijící autory... a dávám i volbu zákazu přidávání komentářů - aby někdo nemohl napadat jejich výkon, to mohou vyjádřit jen palcem nahoru-dolu) .   Vím že jsme tohle už nějak na škole řešili, že nemůžeme pouštět do školní TV cokoli,(např.ani original filmy koupené na DVD...(!) Jistě by i druhé zajímalo co přesně je bez rizik možné tam pouštět - pro ty co školní TV mají, nebo o ní teprve uvažují! Pokud má někdo dobře pročtené ty normy, podělte se s vašimi zkušenostmi na vaší škole, co pouštíte na školní TV...
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
22. 06. 2011
Dnes jsem koupil za pár kaček zajímavé knihy pro učitele ZUŠ (poštovné a balné e-shopu bylo neuvěřitelných šest korun!!): ---------- V ceně 10kč (slovy deset korun!!) knihu Popularizace hudby - od V.Drábka: http://www.nakladatelstvihh.cz/detailknihy/hudba/popularizace-hudby/ ------------ Za 20kč (dvacet korun) Diváckou operu - od Č.Gregora (aneb "Přímluva za to,aby se opera vrátila k divákovi") : http://www.nakladatelstvihh.cz/detailknihy/hudba/divacka-opera/ -------- Dále jsem z obavy před drahým poštovným přes e-shop přidal ještě knihu za 47 korun: Svět postmoderních her - od I.Vágnera (o vlivu virtuálního světa (nejen) na mladé....!), zabývá se krizí a zpochybněním dosavadních etických i uměleckých hodnot  : http://www.kosmas.cz/knihy/4597/svet-postmodernich-her/   MÁTE VY NĚJAKÝ ZAJÍMAVÝ TIP?? (pro učitele, rodiče nebo děti)               
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
21. 06. 2011
Líbí se mi komentář PaedDr. Jany Langerové na tento článek blogu, který uvedla v diskusním fóru ZUV. (Pod tématem Profese pedagoga ZUŠ - ve vlákně Umělecká autorita učitele. viz zde: http://diskuze.rvp.cz/viewtopic.php?f=587&p=53727#p53727  
ModulDigifolio
19. 06. 2011
Přivítal jsem vytvoření tohoto "rozcestníku" s interaktivními nápisy témat, na které stačí kliknout a hned "jsem tam"...Jen si musím zvykat na to označení ZUV (základní umělecké vzdělávání). Přivítal bych ještě rychlý odkaz na Příklady již vytvořených ŠVP pilotních (a jiných) škol, aby se člověk inspiroval co časem může naše škola, obor nebo předmět taky využít nebo si pozměnit podle svých potřeb. V diskusi ZUV už toto téma nově přibylo!
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
18. 06. 2011
Jan Zouhar ve svém blogu píše zajímavě o tom, jak učitel má přispívat k tomu, aby naučil děti větší zodpovědnosti: (2011/03/01/svoboda-a-odpovednost/) -- část cituji:-- "...jsem si začal zjišťovat mezi kolegy kdo učí o zodpovědnosti. Nenašel jsem zatím nikoho. Ale všichni učí o právech. Neděláme trochu chybu, že mladým lidem předestíráme jen jednu stranu mince?...Podobný přístup je vidět i u mnoha dospělých. Říkají: „Já mám právo ……“ Ale už si neuvědomují, že jejich právo (svoboda) končí tam, kde začíná právo (svoboda) toho druhého. Není neukázněnost lidí na silnicích, neúcta k zákonům atd. výsledkem jednostranného zdůrazňování svobody? Co bychom s tím my učitelé měli dělat? V prvé řadě učit o právech vždy v souvislosti s povinnostmi. A v běžném chodu třídy a školy vést žáky k tomu, aby dohodnutá pravidla (povinnosti) dodržovali. Máte vy nějaký nápad jak to dělat?"----------P.S. (můj dovětek): Učitel může být sebelepší a pro děti se třeba "přetrhnout", ale pokud na to doma ani nešáhnou (a rodiče to nezajímá), tak 1x týdně na hodině v ZUŠ je to sice může bavit (pokud mají přirozený talent, nebo učitel nedělá "dusno"), ale mnoho se toho nenaučí pro život...---Jak vedete děti k postupnému pochopení, že "dřina" každodenního cvičení na hudební nástroj prostě patří ke zvládnutí řemesla a dobré návyky mu pomohou u čehokoli co kdo chce v životě dosáhnout...??
AutorAvatar M. Frnka
ModulBlogy
18. 06. 2011
Ještě mne k otázce JAK vyučovat zaujal názor kolegy, že mladá generace dnes často nemá od rodičů žádné povinnosti (ani domácí práce), a není v poslední době vedena k zodpovědnosti, ale přílišnou liberálností jsou často ponecháni bez hranic. ZUŠ je možná jedna z mála škol, kde se děti mohou opravdu naučit soustavné práci na sobě...
ModulČlánky
17. 06. 2011
Prosím doplnit v klíčových slovech písmeno "n" v klíčovém slově  "Hudebí obor".