Avatar
Mgr. Radek Horenský

Poslední přihlášení 21. 04. 2010

Název školy/instituce
Gymnázium Šternberk
ModulČlánky
10425
0
21. 04. 2010
V příloze příspěvku naleznete řešené úlohy, které lze využít ve čtyřletých gymnáziích nebo na vyšším stupni gymnázií víceletých při práci s nadanými žáky.
ModulDUM
24. 11. 2009
Vennův diagram pro 4 množiny je celkem nevhodně znázorněn, student může nabýt dojmu, že oblastí je dohromady 18... Oblast, kde leží prvky, které nepatří ani do jedné z množin, je takto roztržena na tři samostatné oblasti...
ModulDUM
16. 01. 2009
hezká prezentace, vhodná motivace pro grafické řešení úloh i z jiných oborů, např. ve fyzice...
ModulDUM
16. 01. 2009
vhodné spíše pro nižší stupeň... nevhodné zápisy pro přibližnou hodnotu... (znaménko = mají žáci pevně spojeno s rovností)
ModulDUM
16. 01. 2009
U některých typů iracionálních rovnic nemusí být zkouška nutnou součástí. Stačí jen doplnit podmínky, kdy je umocnění úpravou ekvivalentní. Např. z rovnosti odmocniny na jedné straně a výrazu na straně druhé plyne, že výraz musí nabývat pouze nezáporných hodnot, protože odmocnina je také výraz nezáporný. Proto např. v první rovnici velmi snadno odhalíme, že neznámá x musí být větší nebo rovna 8... Tento postup je vhodnou metodou např. při řešení rovnic s jedním výrazem pod odmocninou, a to i v případě rovnic s parametrem...