Avatar
PhDr. Lucie Bušová

Poslední přihlášení 04. 08. 2020

Společenská role
Pedagog
Stupeň vzdělávání
Odborné, Jazykové
ModulDUM
2247
0
15. 07. 2013
Prezentace a zápisový arch pro souběžnou práci studentů. Shrnuje základní pojmy a zásady z české ortoepie.
ModulDUM
4796
0
11. 06. 2013
Prezentace Vývoj spisovné češtiny nabízí základní přehled jednotlivých vývojových etap českého jazyka. Přiložený zápisový arch zaznamenává poznatky z prezentace, nejdůležitější informace si studenti do archu doplňují sami.
ModulDiskuze
12. 12. 2012
ForumMATURITA - hodnocení písemných prací z ČJ
Ano, využívám příručku Jak na to: Písemná práce z českého jazykahttp://www.novamaturita.cz/jak-uspet-u-maturitni-pisemne-prace-z-ceskeho-jazyka-1404035883.html. Učím 1. a 2. ročník a zkusila jsem opravovat slohové práce dle loňských kritérií - hlavně prváci se divili, že je možné mít předem daná kritéria. Ve srovnání s novou tabulkou, do níž jsem jen nahlédla, považuji starší verzi v bodě 2A za dostačující. Počty chyb jsou fajn, ale pokud mám experty, kteří udělají i 15 chyb a jejich text je stále čitelný a pochopitelný, tak bych ve staré verzi dala body 3, podle nové verze o body přijdou.
ModulDUM
3015
0
06. 12. 2012
Přehledně zpracované informace na jedné straně A4 o lexikografii, doplněno o základní fakta a myšlenkovou mapu s příklady slovníků.
ModulDUM
14352
0
05. 10. 2012
Prezentaci Úřední dopis krok za krokem je vhodné využít při práci v PC učebně. Každý žák má tak možnost si v textovém editoru vytvořit nejčastěji používaný úřední dopis – žádost. Celková časová dotace na prezentaci i vlastní práci žáků je 45 minut.
ModulBlogy
11. 11. 2011
Je pátek 11. 11. 2011, čas 11. 11 už sice utekl, přesto je to den výjimečný. Nejsme ani v práci, ani doma s rodinou, ani v hospodě. Jako jedni z těch akčních učitelů se sebevzděláváme. Sedíme s Ilonou na kurzu, v jehož závěru obdržíme certifikát o naší odbornosti v pozici ICT koordinátor. "Náplň práce ICT koordinátora metodika vychází z vyhlášky …
ModulBlogy
06. 11. 2011
Co by učitelka, která je již 6.!!! rokem na mateřské dovolené, se snažím, abych neztratila kontakt se svým oborem. Pracovala jsem jako externí redaktorka v nakladatelství (výdělek zdaleka nepokryl náklady na hlídání a cestování), recenzuji DUM a sekci Články, nejnověji si rozšiřuji svoji odbornost, abych mohla být školním ICT koordinátorem. V mé studijní skupině jsou samí aktivní učitelé, kteří podávají granty, …
ModulBlogy
05. 11. 2011
V pátem týdnu kurzu RVP_VT21 jsem si osvěžila a utřídila své poznatky o konektivismu. Jeden z bodů konektivistické teorie říká, že konektivismus vnímá učení jako proces, v němž se vědění nejen konzumuje, ale také vytváří. Výchozí bod (myšleno lidský jedinec) je individuální síť vědění, která má jen určitou část znalostí, ty postupuje organizacím a institucím, jež pak zpětně síť obohacují. Znalosti …
5478
0
02. 11. 2011
Krátká prezentace ukazuje, jak podobnost písmen znesnadňuje dyslektikům práci s textem. V prezentaci jsou zajímavé a jednoduché nápady, jak podobnost písmen díky změně fontu zmírnit.
ModulBlogy
16. 10. 2011
  V souvislosti se státními maturitami konečně začala široká pedagogická veřejnost diskutovat o problému, který vznikl se vstupem RVP do českých základních a středních škol. Každá škola si vytvořila svůj ŠVP, výstupy jednotlivých škol nebylo možné poměřovat, oblíbenými testy SCIO neprocházeli všichni žáci, ani víceletá gymnázia nemohla ukázat, že vybírají jen ty nejlepší (v době slabších ročníků se "bralo, co bylo"). …
ModulBlogy
16. 10. 2011
Ráda bych reagovala svým příspěvkem na rozsáhlý studijní materiál k třetí lekci kurzu RVP_VT21, která se celá věnuje problematice počítačových her a jejich možnému využití ve školách. Člověk je od přírody tvor hravý, hra je od nejútlejšího věku nejpřirozenějším způsobem poznávání. Přesto právě po vstupu dětí na základní školu, tj. do instituce, v níž by měly své dosavadní poznání zdokonalovat a …
ModulBlogy
08. 10. 2011
Dnes bych ráda reagovala na citát, který uvedl p. Brdička v článku Encyclopaedia Briannica a škola 2.0 část I: Michael Gorman v příspěvku Jabberwiki: The Educational Response říká:„Profesor, který dovoluje žákům používat Wikipedii, je jako dietolog, který doporučuje jíst soustavně Big Macy.“ Dost dobře nechápu, jak učitel může dovolovat, nebo nedovolovat, zda žáci Wikipedii používají. Pochybuji, že čekají na jeho svolení. …
ModulBlogy
23. 09. 2011
Mluvíme-li o difuzi technologií, musím se zastavit nad otázkou KDY: "Kdy se má svět našich dětí (žáků) cílevědomě protnout s ICT?" Jsme běžná rodina s dvěma dcerami (5 a 2 roky), nemáme televizi (tzn. dcery neumí pracovat s televizním ovladačem), máme však 2 výkonné notebooky s WiFi po celém bytě a tatínka programátora. Přesto naše dcery dosud nehrají hry na PC, …
ModulBlogy
21. 09. 2011
Začínám šestý rok na mateřské "dovolené". Kdo něco takového absolvoval, ví, o čem mluvím. Nezasvěceným přeji jejich nevědomost. Abych zůstala v kontaktu se svým oborem (český jazyk a literatura), dělala jsem různé věci - tvořila pracovní listy, dělala redaktorku v nakladatelství, chodila na různé kurzy a semináře. V současnosti studuji na portálu RVP e-learningový kurz ICT technologie pro 21. století (RVP_VT21), …
ModulDUM
26. 02. 2013
Děkuji za zajímavou prezentaci, využila jsem její kostru a nahradila obsah otázkami z ČJ. Studentům se to moc líbilo :-) Jako opakování super.
ModulBlogy
26. 02. 2013
TAk to je smutné a řekla bych i divné. Protože já si uložila obdobnou verzi (http://dum.rvp.cz/materialy/riskuj-hardware.html) právě z RVP a přepracovala ji na češtinu. Jsem si říkala, že když mě to stálo tolik času, že bych to taky poslala jako DUM. No, každopádně to zkusím a uvidíme. Já se jen tak nedám. Lucie
ModulBlogy
25. 10. 2011
Já, češtinář, pořád pátrám a učím se, jak usnadnit ostatním práci s pravopisem. Doporučuji všem Internetovou jazykovou příručku: "Rozlišení napomáhá převedení sloves do budoucího času. Zákon nabude/nabyde účinnosti od 1. ledna, proto píšeme zákon musí nejprve nabýt účinnosti. Zákazník si nejprve nabije kartu, proto nabít kartu."
ModulBlogy
17. 10. 2011
Oceňuji upřímnou zpověď "zoufalé" paní učitelky. Je zajímavé, že všichni narážíme na obdobné problémy. Souhlasím také s názorem, že jednou z priorit, aby se žák-cizinec chtěl učit našemu jazyku, je jeho vlastní motivace. Měla jsem možnost pracovat s Vietnamcem, který byl v šesté třídě premiantem a češtinu ovládal nejlépe ze třídy. Nahlédnula jsem i pod jejich rodinnou pokličku, kde bylo zřejmé, že každé dítě mělo svoji českou chůvu a hlavním cílem bylo naprosté jazykové splynutí s českým prostředím. Je také zajímavé, že se svými mladšími sourozenci mluvil i doma můj žák česky, přestože s rodiči mluvim vietnamsky. Také mám zajímavou zkušenost se začleňováním českým dětí v  německém prostředí. Chlapec (9/2005, tzn. nastoupil nyní do 1. třídy v Německu a ještě mu nebylo šest let) nikdy německou chůvu neměl, s němčinou se setkal poprvé ve třech letech v mateřské škole, kam docházel denně od 8.30 do 15.00. Během 3 let získal velmi dobrou znalost německého jazyka, ve školce měl vlastní IVP a speciální lekce pro "cizince" ( v Německu je silně zastoupena spíše turecká komunita, která se německy moc neučí, takže snaha našeho kamaráda byla vřele vítána). Nyní Tom chodí do první třídy, zatím zvládá veškeré učivo a navíc. V Mnichově existuje základní škola, která úzce spolupracuje s ZŠ Truhlářská v Praze. Jedenkrát za 14 dojíždí do Mnichova český pedagog a připravuje všechny přihlášené zájemce na kontrolní zkoušení tak, aby znalosti dětí obstály i v českém školním systému (tzn. silná podpora českého jazyka a českých reálií). Tato myšlenka např. pro vietnamskou komunitu hodně vzdálená, ale např. pro ukrajinskou, běloruskou či ruskou komunitu by takové výměnná praxe jistě mohla existovat.   Pozn. Když se v Německu sejde komunita Čechů a Slováků, jejichž děti již absolvují německý vzdělávací systém, tak mezi sebou děti na hřišti i při hře mluví neměcky, byť jsou mezi nimi i sourozenci. Napadá vás důvod, proč tomu tak je?
ModulBlogy
16. 10. 2011
Proč jsem vůbec o Wikipedii začala? Recenzuji DUM a už podruhé se mi stalo, že DUM (vytvořený předpokládám vysokoškolsky vzdělaným pedagogem) odkazoval na svůj primární zdroj pouze na Wikipedii. Jsem z této situace rozčarovaná, tak jsem se jen chtěla vědět, co vy ostatní na tuto problematiku...
ModulBlogy
16. 10. 2011
Já jsem tedy začala s dcerou zkoušet angličtinu na BBC. Jinak souhlasím s tím, že jako všechny aktivity, tak stejně i hraní her, musí být do výuky zařazeno s předem stanoveným cílem.
ModulBlogy
28. 09. 2011
Přemýšlím tedy, jak technologie integrovat do života předškolního dítěte tak, aby to bylo smysluplné. Napadá mě: 1. Na MÉM notebooku, o kterém bohužel muž prohlásil, že je to dárek pro nás, holky, mají všichni členové svůj login, resp. obrázek (vlastní fotku). Když se holky dívají na své pohádky, hlasí se každá svým loginem (střídají se), tzn. učí se chápat, že v rámci počítače - sítě, pracuje každý sám za sebe, je za svoji práci (pouštění pohádek, jejich nechtěné vypnutí atd.) zodpovědný 2. Práce s myší, např. vybarvovaní omalovánek - podporuje volný pohyb paže po ploše stolu - z pohledu našeho boje s křečovitým držením tužky a špatného postaveni zápěstí se jedná o "uvolňovací cvik" 3. Soustředěnost, zaměřenost na cíl - musí přesně kliknout, aby otevtřely okno, obrázek, písničku, kterou potřebují 4. podpora jazykového vzdělávání  viz např. http://www.bbc.co.uk/children/ 5. kolegyně má dobré zkušenosti s pc programy pro dys děti, které se dají používat i v předškolním věku   Možná by to stálo za samostatný článek.  
ModulBlogy
25. 09. 2011
Milá Marcelo, naprosto souhlasím. Je to ve vedení, proto bude nejlepší, když se do vedení dostaneme MY!!
ModulBlogy
23. 09. 2011
Realita k vyjmenovaným slovům. V rámci doktorského semináře oboru český jazyk jsem nadhodila otázku, že je přeci třeba, aby žáci znali systém, terminologii, jinak se ani s pomocí Googlu k odpovědi, zda Sněhuláci táli, nebo zda Sněhuláci tály, nedostanou. A víte, co pronesl můj vysokoškolsky vzdělaný kolega? "Proč bych řešil pravidla shody přísudku s podmětem? Prostě jednou napíšu "táli", podruhé "tály" a větší počet výskytů vyhrává. Toť ukázka uvažování příslušníka síťové generace.