Avatar
Mgr. Šárka Ptaková

Poslední přihlášení 14. 06. 2011

Společenská role
Vedení školy
Název školy/instituce
Mateřská škola Čáslavská 8 Český Těšín
ModulDiskuze
10. 06. 2011
ForumSpolupráce s rodiči a organizacemi
Téma velice zajímavé, ale v této věci mě napadá spousta otázek, na které bych ráda uvítala odpověď Vás zkušených, kteří tuto spolupráci máte navázanou. Jakým způsobem realizujete výjezdy? Z čeho je platíte? Zda na výjezdy jezdíte s dětmi? Jaké klady, zápory zde shledáváte? Šárka
ModulDiskuze
10. 06. 2011
ForumAkce v MŠ
Velmi mě zaujal vesmír - originální. Šárka
ModulDiskuze
02. 06. 2011
ForumSTANDARDY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Je zcela samozřejmé, že standard výstupů předškolního vzděláván plní funkci orientační vzhledem k dětem a jejich postupu v rozvoji a učení. Nezanedbatelnou funkci však může mít pro studenty Učitelství vzhledem k výzkumům a otázkám zjišťujícím problémy v oblasti připravenosti dětí na vstup do základní školy. Konkrétním zaměřením na jednotlivé indikátory lze dojít určitě k nezanedbatelným výzkumným zjištěním, které stojí za to zveřejnit je a zamyslet se nad největšími úskalími se kterými se setkávají pedagogové na 1. stupni základních škol. Z vlastního výzkumu prováděného u předškolních dětí jsem identifikovala největší problémy v oblasti připravenosti dětí na vstup do základní školy v oblasti řeči a v oblasti grafomotoriky. Tyto problémy zaznamenávají i učitelé základních škol a určitě je namístě děti dobře připravit v těchto oblastech a ušetřit je tak námaze při plnění požadavků školy. Pedagogická profese učitelky mateřské školy by se jistě bez standardů předškolního vzdělávání obešla, ale neobejde se bez hlubokého zaujetí pedagoga vzhledem k dětem, k jejich překonávání případných obtíží, které pedagogové identifikují u této skupiny.Stále je však hodně pedagogů, kteří pracují se zaujetím a nadšením pro svou práci, hledají řešení, snaží se neustále se vzdělávat a dovedou se postavit doprostřed obtížím a problémům se kterými se ve své profesi setkávají. Mgr. Šárka Ptaková
ModulDiskuze
02. 06. 2011
ForumProfese pedagoga/ředitele MŠ
Zdravím vzhledem k tomu, že jsem řešila kvalifikovanost učitelky mateřské školy a k tomu potřebné předpoklady kvalifikace bylo mi odborníky odpovězeno takto: pro výkon profese učitelky mateřské školy je nutné mít vystudován obor předškolní výchova na Střední pedagogické škole jako základ. Samozřejmě, že je trend mít v této profesi vystudován alespoň bakalářský obor předškolní pedagogice - není to však nutnost - rozdíly jsou pak pouze v zařazení do platových tabulek, kde jsou zvýhodněni vysokoškoláci.
ModulDiskuze
02. 06. 2011
ForumSTANDARDY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Vzhledem k tomu, že jsem se i ve své diplomové práci věnovala výzkumu předškolních dětí oceňuji návrhy výstupních standardů pro předškolní vzdělávání. Vstup do školy je pro dítě takovou životní událostí, že žáden předškolní pedagog by neměl podcenit úroveň připravenosti dětí na vstup do základní školy, i když není cílem předškolního vzdělávání připravenost dětí na vstup do základní školy. I tak je však zřejmé z RVP PV, že předškolní vzdlělávání má dítěti usnadnit jeho životní a vzdělávací cestu - čímž je myšlena i cesta k plynulému a bezproblémovému přechodu z mateřské školy do školy základní. Standardy předškolního vzdělávání budou určitě velmi dobrou pomůckou pro začínající pedagogy a poslouží i jako vhodný diagnostický nástroj pro učitele. Rovněž se připojuji k názoru, že je dobré i pro zákonné zástupce dětí , aby znali tyto standardy, aby měli možnost diskutovat nad problémy, které je zajímají a nejen tyto zákonné zástupce, ale i laickou veřejnost, která mnohdy předškolní vzdělávání velmi často podceňuje. Mgr. Šárka Ptaková
ModulBlogy
10. 06. 2011
Detailnost obrazů je úžasná. Šárka
ModulBlogy
10. 06. 2011
Portál nemá chybu, je inspirující, dává možnost diskutovat na určitá témata, je uspořádán přehledně a nabízí nejrůznější možnosti podělit se o zkušenosti s lidmi z praxe, s odborníky. Jsem za něj moc ráda a přeji, aby se jeho kvalita a náměty staly stále poutavými a zainteresovaly spoustu dalších lidí, kterým není školství lhostejné.Šárka
ModulBlogy
10. 06. 2011
Opravdu velmi trefné a zcela vystihující. Přečtením tohoto článku se mi zcela vybavila  konference na Ostravské univerzitě, která byla věnována právě profesi učitele v roce 2010. K tématu profese učitele jsem byla zcela pohlcena literaturou Lumíra Riese - Člověk a výchova - kde autor popisuje cestu k humanizaci školy a edukaci, kde právě učitel tak jak ho popisujete by měl být přesně takový jak uvádíte a uvádí i autor Lumír Ries. Je zcela zřejmé, jak hluboce Vaše myšlenky vystihují právě profesi učitele. Jelikož pocházím také z kantorské rodiny a ke své profesi jsem neměla lehkou cestu dávám vám zcela za pravdu, že dobrým učitelům, kterým není nic lhostejné patří opravdu hluboký dík - a to nejen za výkon jejich profese, ale i za lidskost a profesionalitu, s kterou dokáží někteří disponovat.
ModulBlogy
10. 06. 2011
Míšo, akce jako jsou Rozloučení se školáky jsou pro mně vždycky srdeční záležitostí, kdy se mi do očí derou slzy. S těmi hádankami jsme to měli podobné na školičce ve které jsem učila -ale spíše jsme o školáčcích ve stručnosti řekli pár slov, ale ten nápad s hádankou je opravdu originální. Velmi se mi líbí, že k tomu máte atmosféru, která je spojena i s tím, jak úzce spolupracujete s obcí, což je velmi přínosné a určitě si toho cení hlavně zákonní zástupci dětí. Vaše práce je tím zhodnocena maximálně - a to jak rodiči, tak veřejností a hlavně obcí. Super - šikulky!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Šárka
ModulČlánky
10. 06. 2011
Velmi pěkně rozpracované téma - opravdu super!!!!! Šárka