ModulČlánky
4942
0
26. 04. 2012
Příspěvek je zaměřen na problematiku sebevražedného jednání se zvláštním zřetelem na sebevražednost dětí a mládeže. Cílem příspěvku je komplexně zmapovat problematiku suicidality a zaznamenat specifika v oblasti suicidálního chování dětí a mládeže. Zabývá se jednotlivými formami sebevražedného jednání, příčinami vzniku autodestruktivních aktivit, způsoby provedení a v neposlední řadě také výskytem sebevražednosti. V empirické části příspěvku, který se věnuje postojům středoškolské mládeže k sebevražednosti, jsou prezentovány výsledky realizovaného výzkumného šetření.
ModulČlánky
10418
1
22. 11. 2011
Příspěvek je zaměřen na problematiku syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte se zvláštním zřetelem na informovanost a postoje pedagogů v rámci tohoto jevu. Cílem tohoto příspěvku je stručně zmapovat problematiku násilí na dítěti a zvláště zaznamenat specifika v oblasti informovanosti a postojů pedagogické obce. V závěru příspěvku se zaměříme na výsledky empirického šetření, které bylo na základě těchto faktů realizováno.
ModulDUM
1901
0
15. 11. 2011
Učební materiál je vhodný k procvičení jednoduchých tvarů, barev a velikostí v anglickém jazyce.
ModulČlánky
6790
2
01. 11. 2011
Projekt je zaměřen na seznámení žáků s dětskými právy, motivován je postavičkou Medvídka Pú. Projekt je připraven tak, aby lektorovi maximálně usnadnil realizaci, nutné je do prezentací jen doplnit obrázky z uvedených zdrojů.
ModulDUM
4107
0
20. 10. 2011
Materiál je určen pro začátečníky v angličtině. Veselá stonožka s žáky procvičí barvy anglicky.
ModulDUM
2914
0
11. 05. 2009
Pracovní list je motivován známou postavičkou medvídka Pú a je zaměřen na opakování slovní zásoby a jednoduché tvoření vět.
ModulČlánky
10. 05. 2012
Dobrý den, děkuji Vám za milé hodnocení. Ať se líbí i "Vašim" dětem.