Avatar
Mgr. Lucie Štůlová Vobořilová

Poslední přihlášení 26. 03. 2012

O uživateli
Jsem galerijní pedagožkou a koortinátorkou vzdělávacích aktivit v Národní galerii v Praze. Zaměřuji se na zprostředkování umění středoškolákům a dospělým a na přípravu a realizaci vzdělávacích projektů. V letech 2006 - 2008 jsem vedla multimediální projekt pro žáky, studenty a učitele - ArtCrossing, o kterém se lze více dozvědět na www.artcrossing.cz
Název školy/instituce
Národní galerie v Praze
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulČlánky
6395
0
13. 12. 2011
Článek podrobně představuje vzdělávací program Nebojte se současného umění, který je realizován ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze před díly českého či světového umění posledních 50 let. Program žákům nabízí netradiční způsob přemýšlení o uměleckých dílech ze sbírek Národní galerie, ale lze ho adaptovat pro použití v jakékoliv galerii vystavující moderní a současné umění nebo se jím nechat inspirovat pro vedení hodin výtvarné výchovy realizované ve škole. V rámci programu žáci hledají nový úhel pohledu na umění, které jim doposud nebylo srozumitelné. Interpretují současné umění, nalézají a vysvětlují svoje postoje k němu. Program je doporučen žákům 3. a 4. ročníku čtyřletých gymnázií.
ModulČlánky
8796
0
29. 09. 2011
Zpět o 100 let je vzdělávací program pro žáky středních škol, který je realizován v Muzeu českého kubismu spravovaném Národní galerií v Praze. Program je vystavěn tak, aby si žáci uvědomili historický kontext vzniku kubismu, získali základní znalosti o tomto směru a dokázali po jeho skončení kubistické obrazy a sochy rozpoznat a určit charakteristické znaky směru. Zároveň si žáci uvědomí analogii snažení kubistů s cíli dnešních umělců. Program je založen na diskusi a krátkých výtvarných etudách, je příkladem výuky založené na kombinaci teoretických sdělení a tvůrčích aktivit.