Avatar
Mgr. Jaroslav Vyskočil

Poslední přihlášení 25. 11. 2015

Společenská role
Pedagog, lektor DVPP
Stupeň vzdělávání
Vysokoškolské
ModulČlánky
8984
5
25. 11. 2013
Příspěvek pojednává o praktických důsledcích chemie a jejího zařazení do vzdělávání. Poukazuje na propojenost chemických věd, jejich aplikací a duševního vlastnictví. Uvádí praktické příklady, kde je možné nalézt propojení chemie s průmyslovým právem a dává několik námětů na práci s tímto tématem v hodinách chemie.
ModulČlánky
8157
0
12. 11. 2013
Článek se zabývá vztahem fyzika - technika - duševní vlastnictví. V textu jsou shrnuty hlavní důvody k zařazení tématu duševního vlastnictví do vzdělávání fyziky. Na konci článku je uvedeno několik konkrétních a praktických příkladů ze života fyziků a jejich vztahu k patentům. Vše je doplněno o úkoly pro žáky, které se vztahují k předloženým textům.