Avatar
Mgr. Gabriela Klečková Ph.D.

Poslední přihlášení 31. 08. 2015

ModulČlánky
13493
0
20. 09. 2011
Článek popisuje volbu vhodných učebních metod pro výuku CLIL, aby byly překlenuty jazykové bariéry a žáci si osvojili učivo nejazykového předmětu spolu s jazykovými dovednostmi.
ModulČlánky
6262
0
30. 08. 2011
Článek se věnuje kritériím pro výběr učiva v CLIL výuce, který je v mnohém podobný výběru učiva pro výuku v rodném jazyce, nicméně má svá specifika, která souvisí s tím, že obsah je prezentován prostřednictvím cizího jazyka, který žák plně neovládá. Článek se také zaměřuje na volbu odpovídajících organizačních forem výuky.
ModulČlánky
9045
0
12. 08. 2011
Článek popisuje základní hlediska odbornosti, připravenosti a motivace učitelů pro CLIL výuku.